Siirry sisältöön

Vedättävätkö vakuutusyhtiöt maksukykyisiä sähköautoilijoita?

Ovatko sähköautojen vakuutukset ylihinnoiteltuja? Kattavatko vakuutukset ylipäänsä sähköautojen riskejä? Näitä pohtii varmasti moni sähköautoaan vakuuttava. Suomessa on rekisterissä jo yli 45 000 ladattavaa henkilöautoa ja niiden suosio on kovassa kasvussa. Bensiinillä ja dieselillä kulkeviin serkkuihinsa verrattuna erityisesti tehokkaiden sähköautojen vakuuttaminen tuleekin melko kalliiksi. Kuitenkin sitä mukaa kun sähkö käyttövoimana yleistyy, on vakuutusyhtiöidenkin sopeutettava vakuutusehtojaan palvelemaan asiakastarpeita entistä paremmin. Selvitimme, ovatko sähköautot vaarallisempia, kalliimpia korjata vai vakuutuksiltaan ylihinnoiteltuja.

Hybridi- ja täyssähköautojen ensirekisteröinnit 2015-2020 graafi.

Syyskuussa 2020 sähkö- ja hybridiautojen markkinaosuus kaikista Suomessa ensirekisteröitävistä henkilöautoista oli jo lähes 30 %. Sähköautokannan kasvun nähdään jatkuvan kiivaana, kun autojen mallivalikoima laajenee, niiden hankintaa tuetaan eri keinoin ja ihmisten kiinnostus ympäristöystävällisiin liikkumismuotoihin kasvaa.

Suurimmat riskit löytyvät lähempää kuin uskoisi

Sähköauton riskialttiutta voidaan arvioida esimerkiksi vahinkotilastojen valossa. POP Vakuutuksen omista vahinkotilastoista on nähtävissä, että sähköautoille sattuu liikennevahinkoja noin 50 % enemmän. Väitettä tukee myös Gaia Consulting Oy:n tutkimus, jonka mukaan sähköautot aiheuttavat liikenneonnettomuuksia jopa 40 % useammin kuin polttomoottoriautot. Etenkin suuret sähköautot nähdään riskialttiimpina monesta eri syystä – joista tuskin vähäisimpiä ovat auton nopea kiihtyvyys ja liiallinen turvautuminen huipputeknologiaan. EU-tasolla on todettu myös, että sähköautojen äänettömyys aiheuttaa jalankulkijoille vaaratilanteita.

Mitä taas tulee sähköautovahinkojen korjauskustannuksiin, puhutaan keskimääräisesti noin 1,5-kertaisista kustannuksista polttomoottoriajoneuvoihin verrattuna.

"Suurin osa meille ilmoitetuista vahingoista on tähän asti ollut vielä pääosin pintanaarmuja ja pienvahinkoja. Erityisen arvokkaiksi nousevat kaikki akustojen korjaamiseen ja vaihtamiseen liittyvät vahingot. Myös useissa sähköautomalleissa suositaan kolmikerrosmaalausta, jolloin esimerkiksi pintakolhujen maalaus on hieman perinteisiä kaksikerrosvärejä kalliimpaa", kertoo POP Vakuutuksen korvauspuolen operatiivinen päällikkö Tommi Lehmusvirta.

Merkittävänä riskinä voidaan myös pitää sähköautojen lataamiseen liittyviä tilanteita. Markkinoilla on olemassa useita erilaisia latausratkaisuja. Kotitalouspistorasiat eivät suoranaisesti sovellu sähköautojen lataamiseen, vaan voivat aiheuttaa ylikuumentuessaan oikosulun tai pahimmassa tapauksessa jopa sähköpalon.

"Suosittelemme kunnollisen latausaseman hankkimista kotiin ja ammattilaisen käyttämistä sen asentamisessa. Samassa yhteydessä kannattaa varmistaa, että kotivakuutus on kunnossa, sillä mahdolliset palovahingot menevät kotivakuutuksen piiriin, kun taas ajoneuvoa koskevat vahingot ajoneuvovakuutukseen", lisää Lehmusvirta.

Sähköautoissa tällä hetkellä käytössä olevat litiumioniakut aiheuttavat myös onnettomuuspaikoille riskitekijän helpon syttyvyytensä takia. Siksi muun muassa käyttövoimatarrojen käyttöä suositellaan kaikissa autoissa, jotta onnettomuuspaikoilla pelastushenkilöt osaavat toimia turvallisemmin ja tehokkaammin. Kun käyttövoima autossa muuttuu, muuttuu usein myös pelastustekniikka merkittävästi. Esimerkiksi savuava täyssähköauto saattaa vaatia upotuksen veteen kahdeksi vuorokaudeksi sammuakseen.

Vakuutusehtojen sisällön vertailu kannattaa hintavertailun lisäksi

Täyssähköautojen ja ladattavien hybridiautojen vakuuttamista on pidetty suhteellisen kalliina. Etenkin täyssähköauto Teslan vakuutuksista saa maksaa sievoisen summan. Aina autovakuutusta valitessa on kuitenkin syytä perehtyä hinnan lisäksi vakuutusehtoihin. Ne usein poikkeavat paljonkin eri vakuutusyhtiöiden välillä.

"Meille on tärkeää reagoida nopeastikin markkinassa tapahtuviin muutoksiin sekä asiakkaidemme tarpeisiin. Uskomme sähköautokannan kasvavan myös omassa asiakaskunnassamme. Ehkä hieman yllättäen sähköautojen erityistarpeet on huomioitu huonosti tai ei lainkaan suurimmalla osalla vakuutusyhtiöitä. Toimimme mielellämme suunnannäyttäjänä tässä", toteaa POP Vakuutuksen aktuaarijohtaja Erkka Jalonen.

POP Vakuutus on uudistanut vakuutusehtojaan eritoten sähköautoja silmällä pitäen. Esimerkiksi L- ja XL-kaskoihin kuuluva kolariturva käsittää sähkö- tai hybridiautojen akustojen vahingot. XL-kaskossa taas hinausturva on ulotettu pelastamaan sähköauton matkan jatkuminen, jos akku pääsee kesken matkan tyhjenemään. Kaskovakuutukseen kuuluvat myös auton latauskaapelit. Lue lisää sähköauton vakuuttamisesta.

Suurempi onnettomuustodennäköisyys ja kalliimmat korjauskustannukset vaikuttavat jossain määrin sähköautoille myönnettävien vakuutusten hintaan.

"Vakuutustemme hinnoissa reiluus on keskeisimpiä periaatteitamme. Emme halua asiakkaidemme joutuvan maksamaan muiden korkeammasta vahinkoalttiudesta, emmekä myöskään ylihinnoittele kenenkään vakuutuksia. Sähköautojen korkeammasta vahinkotiheydestä ja keskikorvauksista johtuen myös niiden vakuutukset ovat valitettavasti toistaiseksi jonkin verran bensiinikäyttöisiä autoja hintavampia. Arvelisin kuitenkin, että sähköautojen yleistyessä tämä ero tulee vähintäänkin kapenemaan", pohtii Jalonen.

Lähteet:

POP Vakuutuksen omat tilastot Gaia Consulting Oy:n selvitys https://www.lvk.fi//templates/vinha/services/download.aspx?fid=411467&hash=4b2fe6db06b29dd80a1943464c11fa68082d707eec5e0c81bd6f8549c9c43c06 Teknologiateollisuus https://emobility.teknologiateollisuus.fi/fi/toimiala/tilastot https://emobility.teknologiateollisuus.fi/fi/ajankohtaista/sahkoautokannan-kasvu-luo-paineita-koti-ja-tyopaikkalatauksen-kehittamiseen

Lisätiedot ja mediayhteydet

Jasmina Mero

Jasmina Mero

Markkinointi

  • jasmina.mero@suomenvahinkovakuutus.fi