Moottoripyörän vakuutus

Ei mies pyörää pahenna. Onneksi on silti vakuutus.

Liikennevakuutuksen lähtöbonus on jopa 40 % ja kaskovakuutuksen jopa 70 %

Moottoripyörän liikennevakuutuksen maksimibonus

Moottoripyörän vakuutus kattaa myös kypäräsi

Mitä moottoripyörävakuutus korvaa?

Turvat
L
S

Rahoitusturva korvaa ajoneuvon omistajalle jäljellä olevan erääntymättömän velan pääoman, jos rahoituksella hankittu ajoneuvo joudutaan lunastamaan. Korvausta voidaan pienentää esimerkiksi suojeluohjeiden laiminlyönnin vuoksi. Rahoitusturva ei koske leasing- tai vuokra-ajoneuvoja. Korvausta maksetaan enintään ajoneuvon käyvän arvon verran. Rahoitusyhtiöt vaativat, että rahoitusyhtiöomisteisessa ajoneuvossa on vakuutus, joka sisältää rahoitusturvan.

Luonnonilmiöturva korvaa tuulen, raekuuron tai muun vastaavan erityisen luonnonilmiön aiheuttamat vahingot, kuten ajoneuvon päälle voimakkaan tuulen vuoksi kaatuneen puun aiheuttamat vauriot.

Kolariturva korvaa kolarin, yhteentörmäyksen, tieltä suistumisen tai vastaavan tapahtuman vuoksi syntyneet vahingot.

Vastuuturva korvaa vakuuttamallasi ajoneuvolla ETA-alueen ulkopuolisessa vihreän kortin maassa ulkopuoliselle aiheuttamasi liikennevahingon omaisuus- tai henkilövahingot, joista olet henkilökohtaisesti korvausvastuussa ja joita ei korvata liikennevakuutuksesta tai muusta vakuutuksesta. Vastuuturvasta voidaan korvata esimerkiksi mahdollisia vahingonkorvauksia tai oikeudenkäyntikuluja.

Oikeusturva korvaa asianajo- ja oikeudenkäyntikulusi ajoneuvon omistamiseen, kuljettamiseen ja hallintaan liittyvissä riita- ja rikosasioissa. Korvauksen yläraja on 10 000 euroa vahinkotapahtumaa kohden. Omavastuu on 20 prosenttia kustannuksista mutta vähintään valitsemasi perusomavastuun verran.

Hinausturva (vain alle 20-vuotiaat ajoneuvot) korvaa vakuuttamasi ajoneuvon hinauksen lähimpään korjaamoon, jos matkasi keskeytyy ajoneuvon vian tai vaurioitumisen vuoksi. Hinauskulujen sijaan voidaan korvata kustannukset tapahtumapaikalla tehtävästä työstä, jonka ansiosta voit jatkaa matkaasi (kuten Falck Assistancen tekemä työ). Työssä käytettyjä varaosia ei kuitenkaan korvata. Vakuutuksesta korvataan myös matkustajien kotimatkakuluja ja ajoneuvon hakemisesta takaisin kotipaikkakunnalle syntyneitä ylimääräisiä kuluja yhteensä 500 euroon asti. Hinausturva on voimassa sen vakuutuskauden loppuun, jonka aikana ajoneuvon ensimmäisestä käyttöönottopäivästä tulee kuluneeksi 20 vuotta.

Ilkivaltaturva korvaa ajoneuvollesi tahallisesti aiheutetun vahingon. Vahingosta on tehtävä rikosilmoitus poliisille. Ilkivaltaturvasta ei korvata toisella ajoneuvolla aiheutettua vahinkoa. Ilkivaltaturvasta voidaan korvata, mikäli joku on tahallaan esimerkiksi raapinut avaimella jälkiä ajoneuvosi kylkeen.

Eläintörmäysturva korvaa eläimeen, kuten esimerkiksi supikoiraan, peuraan tai hirveen törmäämisestä aiheutuneen vahingon.

Varkausturva korvaa varkaudesta, luvattomasta käytöstä, käyttövarkaudesta tai niiden yrityksestä aiheutuneet vahingot. Jotta vahinko voidaan korvata, ajoneuvosi on oltava ehtojen mukaisesti suojattu ja lukittu. Vahingosta on tehtävä rikosilmoitus poliisille.

Paloturva korvaa äkillisen ja ennalta arvaamattoman esinevahingon, jonka syynä on irti päässyt tuli tai ajoneuvoon suoraan kohdistunut salamanisku. Paloturva ei korvaa ylikuumenemisen tai oikosulun aiheuttamia vahinkoja.

Kattava moottoripyörävakuutus

POPilta saat moottoripyörällesi kattavan vakuutuskokonaisuuden. Suosittelemme liikennevakuutuksen lisäksi aina vapaaehtoista kaskovakuutusta, jolla turvaat oman moottoripyöräsi. Lakisääteinen liikennevakuutus kattaa henkilövahingot sekä syyttömän vastapuolen omaisuusvahingot, mutta ei omalle moottoripyörällesi sattuvia vahinkoja. Voit valita moottoripyörällesi S- tai L-kaskon riippuen vakuutustarpeistasi ja moottoripyöräsi iästä.

  • L-kasko on uudelle tai uudehkolle moottoripyörälle sopiva, kattava vakuutus, joka korvaa mm. kolarin tai tieltä suistumisen aiheuttamat vahingot. L-kasko kattaa lisäksi kaiken sen mitä S-kaskokin kattaa.
  • S-kasko on sopiva vakuutus vanhemmalle moottoripyörälle. Se korvaa esim. moottoripyörävarkauden tai moottoripyörään kohdistuneen ilkivallan aiheuttamat vahingot.
  • Molemmat kaskotasot sisältävät myös liikennevakuutuksen. Halutessasi voit ottaa pyörällesi myös pelkän liikennevakuutuksen.

Miksi POP Vakuutuksen moottoripyörävakuutus?

  • Meiltä saat reilut bonukset sekä liikennevakuutukseen että kaskovakuutukseen.
  • Liikennevakuutuksen maksimibonus on 83 %. Lähtöbonus on jopa 40 % (myös uudelle kuljettajalle).
  • Kaskovakuutukseen voit saada jopa 70 % lähtöbonuksen.
  • Saat samat bonukset myös muille moottoripyörillesi.

Moottoripyörä­vakuutuksen hinta

Moottoripyörävakuutuksen hinta muodostuu muun muassa pyörän iän, teho-paino -suhteen ja sylinteritilavuuden mukaan. Pyörän ominaisuuksien lisäksi hintaan vaikuttavat vakuutuksenottajan tiedot, kuten ikä, asuinpaikka ja vahinkohistoria. Henkilökohtainen vahinkohistoria muodostaa bonusten suuruuden.

Moottoripyörävakuutus on vuodenaikahinnoiteltu eli vakuutus on voimassa ympäri vuoden, mutta vakuutuksen hinta painottuu pääasialliselle ajokaudelle eli kesäkuukausille.

Lue tarkemmin siitä miten moottoripyörävakuutuksen hinta muodostuu.

Moottoripyörän rekisteröiminen onnistuu netissä

Moottoripyörän sähköinen rekisteröinti hoituu helposti vakuutuksen oston yhteydessä Oma Palvelussa. Sinun tulee ensin ostaa vakuutus ja sen jälkeen sinut ohjataan ajoneuvon sähköiseen rekisteröintiin verkossa. Lue täältä lisää ajoneuvon sähköisestä rekisteröinnistä.

Moottoripyörä­vakuutuksen kilpailutus

Mikäli olet siirtämässä moottoripyöräsi vakuutuksia toisesta vakuutusyhtiöstä, sinun ei tarvitse murehtia vanhojen vakuutusten irtisanomisista. Ne irtisanotaan automaattisesti, kun uusi vakuutuksesi astuu voimaan. Ostaessasi moottoripyöräsi vakuutusta saat itse valita päivän, jolloin uusi vakuutuksesi astuu voimaan.

Usein kysytyt kysymykset moottoripyörä­vakuutukseen liittyen

Moottoripyörien vakuutuksissa vakuutusmaksu painottuu suurimmaksi osaksi siihen vuodenaikaan, jolloin kyseisen ajoneuvotyypin ajoneuvoja pääosin käytetään. Jos ajoneuvo on poistettu liikennekäytöstä, vakuutusmaksuista saatavan hyvityksen määrä riippuu siitä, mihin ajankohtaan vuodesta liikennekäytöstäpoisto kohdistuu. Vakuutusmaksut laskutetaan kuitenkin tasaisesti ympäri vuoden valitsemiesi maksuerien mukaisesti. Vakuutuksesta voidaan siis periä maksua esimerkiksi päättymispäivän jälkeen, jos vakuutusmaksua ei ole vielä kokonaisuudessaan laskutettu.

moottoripyora vuodenaikahinnoittelu

Esimerkki moottoripyörän vakuutusmaksun jakautumisesta eri kuukausille. Tiedot suuntaa antavia, eivät lopullisia.

Esimerkki moottoripyörän vakuutusmaksun muodostumisesta
Ajatellaan, että moottoripyöräsi vakuutusmaksu olisi 400 euroa vuodessa. Moottoripyörän vakuutusmaksun laskut jakautuvat tasaisesti ympäri vuoden. Olet valinnut maksut maksettavaksi kaksi kertaa vuodessa, 200 euroa kerrallaan.

Vakuutuskausi vaihtuu aina toukokuun alussa. Myyt moottoripyöräsi syyskuun lopussa, jolloin myös vakuutuksesi päättyy. Todellinen vakuutuskausi on siis 1.5. – 30.9. Tältä ajalta peritään vakuutusmaksua ajokauden hinnoittelun mukaisesti eli yhteensä 81 % koko vuoden maksusta. Olet maksanut vakuutusmaksun ensimmäisen erän eli 200 euroa. Todellisen vakuutuksen voimassaoloajan maksu on kuitenkin 324 euroa, joten vakuutukselta peritään vielä 124 euroa vakuutuksen päättymisen jälkeen.

Moottoripyörän liikennekäytöstäpoiston voit helpoiten tehdä Oma Palvelun kautta. Moottoripyörän voi poistaa liikennekäytöstä myös traficom.fi -sivulla tai lähimmällä rekisteröintipalveluita tarjoavalla katsastusasemalla. Liikennekäytöstäpoiston yhteydessä ei tarvitse palauttaa kilpiä.

Liikennekäytöstäpoiston ajalta hyvitetään liikennevakuutuksen maksut sekä osa kaskovakuutuksen maksuista. Vakuutusmaksuista saatavan hyvityksen määrä riippuu siitä, mihin ajankohtaan vuodesta liikennekäytöstäpoisto kohdistuu.

Mikäli sinulla on liikennevakuutuksen lisäksi kaskovakuutus, liikennekäytöstäpoiston aikana voimassa ovat aina S-kaskovakuutuksen turvat (palo-, varkaus-, ilkivalta-, oikeusturva- ja rahoitusvakuutus). Lisäksi luonnonilmiö- ja kolariturva ovat voimassa, jos nämä ovat olleet valittuna ennen liikennekäytöstäpoistoa. Kolariturva on voimassa vain, jos ajoneuvo ei ole liikkunut vahingon sattumishetkellä.

Muistathan että, liikenteestä poistetulla moottoripyörällä ei saa ajaa.

Liikennevakuutuksen bonukset ovat meillä reilut: ilman aiempaa vahinkohistoriaa lähtöbonus on 40 % ja maksimibonus on 83 %. Voit saada kaskovakuutukseen heti jopa täydet 70 % bonusta. Katso bonustaulukko

Kun lähdet moottoripyörällä ulkomaille, sinun kannattaa hankkia Green Card eli kansainvälinen todistus voimassa olevasta liikennevakuutuksesta hyvissä ajoin, sillä se tulee sinulle postitse. Lisäksi moottoripyörälle kannattaa hankkia myös kaskovakuutus.