Siirry sisältöön

Tapaturma­vakuutus

Onni onnettomuudessa on tapaturmavakuutus.

Nopea hoitoonpääsy asiantuntevaan hoitopaikkaan

Voimassa myös matkoilla kaikkialla maailmassa

Tapaturmavakuutus aina ilman omavastuuta

Edullinen tapaturmavakuutus sen tärkeimmän turvaksi

Suomessa sattuu vuosittain noin miljoona tapaturman aiheuttamaa vammaa. Verrattain edullinen tapaturmavakuutus ei ole rinnastettavissa terveysvakuutukseen, mutta monenlaisiin kömmähdyksiin tai vakavampiinkin vammoihin sillä saa turvaa. Suositeltavaa on, että jokaisella on voimassaoleva vapaa-ajan tapaturmavakuutus. Ottamalla itsellesi ja läheisillesi tapaturmavakuutuksen varmistat, että voit saada korvausta sekä julkisen että yksityisen puolen hoidon kustannuksista. Tapaturman sattuessa korostuu erityisesti oikea-aikaisen hoidon merkitys ja siinä vapaaehtoinen tapaturmavakuutus on keskeisessä roolissa. Kotimaan lisäksi tapaturmavakuutus on voimassa myös ulkomailla.

Tapaturmavakuutuksen hinta on pieni hinta tapaturman hetkellä

Tapaturmavakuutuksen hinta muodostuu pitkälti vakuutukselle valittavien turvien ja niiden kattavuuden mukaisesti. Edullisin tapaturmavakuutus on silloin, kun vakuutukselle valitsee vain hoitokulukorvauksen ilman lisäturvia. Tämä riittää usein ensi hätään vahingon sattuessa. Tapaturmavakuutuksen hintaa puolestaan nostaa, jos vakuutukselle valitsee turvan pysyvän vamman tai kuoleman varalle. Nämä turvat antavat taloudellista tukea, mikäli tapaturmalla on vakavammat seuraukset.

Pystyt itse valitsemaan haluamasi korvaussummat jokaiselle turvalle erikseen. Pienempi korvausmäärä laskee tapaturmavakuutuksen hintaan, suurempi ja siten kattavampi summa nostaa hintaa. Tapaturmavakuutuksen omavastuu on aina 0 euroa. Se ei siis ole hintaan vaikuttava tekijä.

Alempana kerromme tapaturmavakuutuksen turvista ja kattavuudesta lisää. Tapaturmavakuutuksen hinnan ja eri lisäturvien tai korvaussummien vaikutuksen siihen saat helposti selville tapaturmavakuutuslaskurissamme. Räätälöi vakuutuksen sisältö omiin tarpeisiisi sopivaksi ja rakenna paras tapaturmavakuutus juuri sinulle ja perheellesi.

Mitä tapaturmavakuutus korvaa?

Tapaturmavakuutus korvaa tapaturmavamman hoitamiseksi tarpeelliset tutkimukset ja hoidot, jotka lääkäri on määrännyt. Hoitokuluista maksetaan korvauksia enintään tapaturman sattuessa voimassa ollut vakuutusmäärä ilman omavastuuta kelan maksaman korvauksen jälkeen. Tapaturmavakuutuksemme hoitokulujen enimmäiskorvausmäärä on tapaturmakohtainen.

Valitessasi esimerkiksi 20 000 euron enimmäiskorvausmäärän, se tarkoittaa sitä, että yhdestä vahinkotapahtumasta tapaturmavakuutus korvaa enintään 20 000 euron edestä lääkärin tutkimus- ja hoitokustannuksia.

Kaikista vammaan johtaneista tapaturmista 80 %:a sattuu kotona, jossa esimerkiksi työnantajan lakisääteinen tapaturmavakuutus ei ole voimassa (lähde: kotitapaturma.fi.) Näitä tapaturmia varten kannattaa varmistaa, että sinulla ja läheisilläsi on voimassaoleva vapaa-ajan tapaturmavakuutus.

Tapaturman aiheuttama pysyvä haitta

Valitessasi tämän lisäturvan, tapaturmavakuutus korvaa tapaturman sinulle aiheuttamasta pysyvästä haitasta koituneita kustannuksia. Haittakorvaus auttaa sinua selviytymään vammasta aiheutuvista ylimääräisistä kuluista ja mahdollisesta ansioiden vähenemisestä.

Valitessasi vakuutukseesi pysyvän haitan turvan, voit saada korvausta vakuutusehtojen mukaisesti myös muista voimassaolevista vakuutuksistasi, jotka sisältävät tämän turvan. Tämä on siis konkreettinen syy sille, miksi esimerkiksi työnantajan tarjoaman vakuutusturvan lisäksi kannattaa ottaa vapaaehtoinen tapaturmavakuutus, jossa on pysyvän haitan turva.

Pysyvän haitan suuruus määritellään sosiaali- ja terveysministeriön antaman tapaturmavakuutuslakiin perustuvan haittaluokituspäätöksen perusteella. Saamasi korvaus riippuu vamman haitta-asteesta ja valitsemastasi vakuutuksen enimmäiskorvausmäärästä.

Tapaturman aiheuttama kuolema

Toinen lisäturva, jonka voit vakuutukseesi valita, on turva kuoleman varalle. Korvaus on vahingon sattumishetkellä voimassa ollut vakuutusmäärä, ja se maksetaan valitsemallesi edunsaajalle. Mikäli edunsaajaa ei ole erikseen määritelty, maksetaan kuolemantapauskorvaus omaisille. Mikään raha ei koskaan ole riittävä hengen menetyksestä. Tapaturman aiheuttaman kuoleman turva tukee kuitenkin kuolintapauksessa vakuutetun edunsaajien taloutta.

5 pätevää syytä, miksi ottaa POP Vakuutuksen tapaturmavakuutus

1. Edullinen tapaturmavakuutus itsellesi tai perheenjäsenellesi
Tapaturmavakuutuksen vuosihinnat eivät päätä huimaa. Voit tarkistaa asian nopeasti vakuutuslaskurissamme.

2. Aina ilman omavastuuta
Tapaturmaksi katsotaan äkillinen ja odottamaton tapahtuma, joka aiheuttaa ruumiinvamman. Tämä sattuu tahtomattasi ja johtuu ulkoisesta tekijästä. Tapaturman sattuessa vakuutus turvaa sinulle nopean hoitoon pääsyn ja hoitokulut korvataan ilman omavastuuta!

3. Tapaturmakohtainen enimmäiskorvaus
POP Vakuutuksen tapaturmavakuutuksen enimmäiskorvausmäärä on tapaturmakohtainen, eli vakuutukseen määritelty enimmäiskorvaus on käytettävissä jokaiseen yksittäiseen tapaturmaan. Selkeänä hyötynä on, että enimmäiskorvausmäärä on aina määrittelemäsi maksimi uutta tapaturmaa kohden. Saat valita itse tapaturmavakuutuksen enimmäiskorvauksen vakuutuslaskurissamme.

4. Tapaturmavakuutus kattaa kilpaurheilun ja harrastetoiminnan alle 17-vuotiaille
POP Vakuutuksen tapaturmavakuutus kattaa alle 17-vuotiaiden kilpaurheilun ja harrastetoiminnan tapaturmavakuutuksessa ilman lisäkuluja. Lue lisää tapaturmavakuutuksesta lapselle.

5. Vakuutusalan tyytyväisimpiin kuuluvat asiakkaat
EPSI Rating 2023 -tutkimuksen mukaan asiakastyytyväisyyden taustalla on eritoten asiakkaiden antamat korkeat arviot rahalle saamastaan vastineesta. Saimme arvosanaksi 76,2 indeksipistettä, joka tarkoittaa asiakkaidemme olevan erittäin tyytyväisiä kilpailukykyiseen hinnoitteluumme sekä tuotteiden ja palvelun laatuun. Tuotteemme ovat selkokielisiä ja digitaaliset palvelumme helppokäyttöisiä ja turvallisiksi koettuja. Asiakkaaksemme on helppo tulla ja asiakkaanamme vaivaton olla!

Korvauspalvelu apunasi vahingon sattuessa

Arki ei aina ole ruusuilla tanssimista ja toisinaan sattuu ja tapahtuu. Korvauspalvelumme on apunasi sattumusten hetkellä. Asiakkaamme ovat erittäin tyytyväisiä korvauspalvelumme ammattitaitoon ja saatuun neuvontaan.

Sattuneesta vahingosta on helppo ilmoittaa meille Oma Palvelussa ja tarvittaessa asiantuntevat korvausneuvojamme vastaavat mielen päällä oleviin kysymyksiin. Aiempien korvaustilanteidensa pohjalta asiakkaamme ovat luottavaisin mielin ja uskovat olevansa vahinkoasioiden suhteen turvallisissa käsissä jatkossakin.

* EPSI Rating Vakuutus 2023 -tutkimus. Korvauspalvelun ammattitaidosta saimme 84,1 indeksipistettä ja kokemuksesta turvallisissa käsissä olemisesta 82,2 indeksipistettä. Yli 75 indeksipisteen raja tarkoittaa erittäin tyytyväistä arvostelua.