Siirry sisältöön

POP Vakuutus tutki, millaista sinkkuelämä on vuonna 2020: Parhaimmillaan vapaata ja itsenäistä, pahimmillaan kallista ja yksinäistä

Jopa puolet kotitalouksista Suomessa on yhden hengen talouksia. POP Vakuutuksen Taloustutkimuksella teettämä tutkimus sinkkutalouksille vahvistaa uskomuksia elämän kalleudesta ja taloudellisesta epävarmuudesta. Toisaalta sinkut arvostavat eniten elämäntilanteessaan vapautta ja itsenäisyyttä – ja moni valitsee yksin asumisen omasta halustaan.

Yksin asuvat nauttivat vapaudesta

Vapaus päättää omista asioista ja omasta ajankäytöstä koetaan suurimpana rikkautena kaikenikäisissä sinkkutalouksissa. Myös riippumattomuus ja oma rauha nousevat kärkeen kaikissa ikäluokissa. Vaihtelua ei juuri tule sukupuolen ja iän perusteella – miehet arvostavat enemmän vapautta ylipäätään ja naiset taas vapauttaan päättää asioista itsenäisesti. Oman elämän ”herruus” on arvossaan - kukaan muu ei ole määrittämässä mitä milloinkin tehdään, vaan saa mennä ja tulla vapaasti.

Erityisesti naisille on tärkeää, että saa syödä haluamiaan ruokia ja sisustaa mielensä mukaan. Ja kun ei tarvitse huomioida muita ihmisiä suunnitelmissaan, voi elää enemmän hetkessä ja tehdä asioita ex tempore.

Sinkkuelämä koetaan kalliiksi ja etenkin nuoret kokevat yksinäisyyttä

Ikuisen onnen sijaan myös yksinelämisellä on kääntöpuolensa. Elämäntapa koetaan kalliiksi, kun kaikki asumisen ja elämisen kulut pitää maksaa omasta pussista. Kaikki ikäryhmät nostavat tämän kärkeen kysyttäessä sinkkuelämän huonoja puolia. Myös huoli yksin pärjäämisestä, esimerkiksi sairastuessa, askarruttaa monia.

Yksinäisyys koetaan heti talouden jälkeen sinkkuelämän suurimmiksi haasteiksi. Yksinäisyyttä kokevat ennen kaikkea miehet ja nuoret. Mitä vanhemmaksi ihminen tulee, sitä useammalle yksin asuminen on kuitenkin toivottu valinta. Lähes 60 % 65-79 -vuotiaista haluaa ehdottomasti asua yksin.

Eikä voida täysin sivuuttaa kaipuuta toisen ihmisen lähelle. Moni yksin asuva kaipaa fyysisen läheisyyden lisäksi keskustelu- ja matkaseuraa, toista ihmistä, jonka kanssa jakaa elämänsä.

Uusi kotivakuutus huomioi talouden koon hinnoittelussa

POP Vakuutuksen teettämä tutkimus sinkkutalouksista vahvistaa kokemusta elämän kalleudesta. POP Vakuutus onkin uudistanut tänä syksynä kotivakuutusten hinnoitteluaan siten, että jatkossa yhden ja kahden hengen taloudet saavat kotivakuutuksensa edullisemmin.

"Jos asunnossa asuu vain yksi ihminen, on vahinkojakin suurperhettä vähemmän. On siis vain oikeus ja kohtuus, että se huomioidaan myös vakuutuksen hinnoittelussa. Uudessa ”sinkkuvakuutuksessamme” yksin asuva saa vakuutuksen jopa 20 % edullisemmin ja vastaavasti kahden hengen taloudet 10 % edullisemmin", kertoo POP Vakuutuksen markkinointi- ja viestintäjohtaja Jussi Rossi.

Rossi ennustaakin, että oikeudenmukainen käyttäytymiseen perustuva vakuutusten hinnoittelu tulee olemaan iso ilmiö jatkossa niin kotien vakuuttamisessa kuin muissakin vakuutustyypeissä. POP Vakuutus on tässäkin suunnannäyttäjä. Asian rohkea esiintuominen sopii hyvin alle kymmenen vuotta toimineelle verkkovakuutusyhtiölle, joka on löytänyt runsaasti asiakaskuntaa myös nuorista kaupunkilaisista. Rossi toteaa, että heillä lähdetään luovasti etsimään uusia ratkaisuja, kun mukana ei ole vuosikymmenten mukanaan tuoman perinteen rajoituksia.

Suomen Vahinkovakuutus Oy:n Taloustutkimus Oy:llä teettämässä sinkkututkimuksessa tarkasteltiin 18-79 –vuotiaita, yhden hengen taloudessa asuvia suomalaisia valtakunnallisesti. Tutkimuksen kokonaisotanta oli n=862, (virhemarginaali on noin noin ±3 prosenttiyksikköä 95 prosentin luottamustasolla). Tutkimus toteutettiin internet-paneelissa kesäkuussa 2020.

Lisätiedot ja mediayhteydet

Jasmina Mero

Jasmina Mero

Markkinointi

  • jasmina.mero@suomenvahinkovakuutus.fi