Siirry sisältöön

Moni vakuuttaa kotinsa, kulkupelinsä ja kännykkänsä – mutta ei itseään

Suomessa sattuu vuosittain noin miljoona tapaturmaa. Tapaturmista koituvat kulut voivat nousta korkeiksi, varsinkin jos tapaturma sattuu ulkomailla matkustaessa. Harvalla kuitenkaan on tapaturmavakuutusta ikävien yllätysten varalle. POP Vakuutuksen palvelupäällikkö Johanna Hemmilän mukaan tapaturmavakuutus ja sen tarpeellisuus muistetaan usein vasta silloin, kun vahinko on jo sattunut.

Henkilö kävelee todella vaarallisen näköisiä lumisia portaita ylöspäin

Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan tapaturmat ovat suomalaisten neljänneksi yleisin kuolinsyy. Eniten tapaturmia sattuu vapaa-ajalla ja kotona. Tästä huolimatta POP Vakuutuksen teettämään kyselyyn* vastanneista vain 56 prosentilla on tapaturmavakuutus.

Sen sijaan esimerkiksi kotivakuutus on 89 prosentilla ja ajoneuvovakuutus 72 prosentilla vastaajista. Miksi haluamme ennemmin vakuuttaa omaisuuttamme kuin hankkia turvaa itsellemme?

— Tapaturmavakuutus voi olla vaikeasti ymmärrettävä, kun ei olla tietoisia siitä, mitä se kattaa. Monet myös luottavat julkisen terveydenhuollon riittävän, jos jotakin sattuu. Usein vasta tapaturmatilanteessa huomataan vakuutuksen tarpeellisuus, jos esimerkiksi hoitoon pääseminen viivästyy. Osa saattaa myös ajatella, ettei tapaturma satu omalle kohdalle, kunhan on riittävän varovainen, toteaa Hemmilä.

Tapaturma voi kuitenkin sattua missä ja kenelle tahansa. Varsinkin tähän aikaan vuodesta, kun Suomen talvet ovat pimeitä ja liukkaita, tapaturmia sattuu herkemmin. Äkillinen vahinko voi sattua esimerkiksi liukkaalla lenkkipolulla tai vaikka joulukinkkua paistaessa.

Tapaturmavakuutus voimassa myös ulkomailla

Jos tapaturma yllättää, antaa vakuutus helpotusta ikävään tilanteeseen. Hemmilä suosittelee hankkimaan tapaturmavakuutuksen omaksi ja läheisten turvaksi.

— Tapaturmavakuutuksen avulla pääset nopeasti asiantuntevaan hoitoon. Vakuutuksesta korvataan muun muassa tapaturmavamman hoito- ja tutkimuskuluja, lääkkeitä sekä sairaaloiden hoitopäivämaksuja. Vakuutukseen voi valita myös turvan tapaturman aiheuttaman pysyvän haitan, esimerkiksi sormen menettämisen tai palovamman, varalle. Haittakorvauksen on tarkoitus auttaa selviytymään vammasta aiheutuvista ylimääräisistä kuluista ja ansioiden vähentymisestä, Hemmilä kertoo.

— On myös hyvä tietää, että mikäli se kaikkein pahin tapahtuu, saavat läheiset korvauksia menehtyneen tapaturmavakuutuksesta, jos turviin on valittu myös tapaturmasta aiheutuneen kuoleman turva.

Hemmilä muistuttaa, että tapaturmavakuutus on voimassa myös ulkomailla.

— Tätä ei moni tiedä tai muista. Jos olet matkoilla ja sinulle sattuu tapaturma, voit mennä jo kohdemaassa hoitoon ja tapaturmavakuutuksestasi korvataan hoitokuluja. Varsinkin ulkomailla tapaturmista koituvat yhteiskulut saattavat nousta yllättävän korkeiksi, jolloin on hyvä olla vakuutus, listaa Hemmilä.

Matkailijan on tärkeä muistaa, että matkalla tapaturmavakuutus korvaa ainoastaan matkan aikana sattuneet tapaturmat. Se ei anna turvaa matkalla alkaneen sairauden, matkan peruuntumisen, matkan keskeytymisen tai matkalta myöhästymisen varalle. Näitä varten tulee ottaa matkavakuutus.

Mikä on tapaturma?

  • Äkillinen ja odottamaton tapahtuma, joka aiheuttaa ruumiinvamman. Ruumiinvamma voi olla esimerkiksi polven venähdys tai palovamma.
  • Tapaturma sattuu tahtomattasi ja johtuu ulkoisesta tekijästä, esimerkiksi jäästä tien pinnalla.
  • Tapaturmia sattuu kotona, vapaa-ajalla, liikenteessä ja töissä – sekä Suomessa että ulkomailla.
  • Liukastuminen, putoaminen, auringonpistos, paleltuminen ja erehdyksessä nautitun aineen aiheuttama myrkytys ovat myös esimerkkejä tapaturmista.

Tapaturmilta ei voi kukaan täysin suojautua, sillä tapaturma voi sattua, vaikka toimisikin itse huolellisesti. Koska talvi on tapaturma-altista aikaa, kannattaa muistaa ainakin heijastimet, tukevat kengät joissa on pitävä pohja ja lämmin vaatetus. Liikenteessä maltti on valttia ja siksi sekä jalankulkijoiden että autoilijoiden on hyvä huomioida esimerkiksi pidemmät jarrutusmatkat.

*Kyselyn toteutti POP Vakuutuksen toimeksiannosta tutkimusyhtiö M3 Research huhtikuussa 2017. Kyselyyn osallistui 1000 suomalaista aikuista eri puolilta Suomea, iältään 18−65-vuotta.

Lisätiedot ja mediayhteydet

Jasmina Mero

Jasmina Mero

Markkinointi

  • jasmina.mero@suomenvahinkovakuutus.fi