Kotivakuutus

Kattava vakuutus kotisi ja perheesi turvaksi

Laske hinta

Kotivakuutus kattaa myös mobiililaitteet

Laske hinta ja osta

Vakuuta irtaimistosi niin, että sillä on aina arvoa korvaustilanteessa

Laske hinta ja osta

Valitse kotivakuutus omiin tarpeisiisi

Laske hinta ja osta

Kotivakuutus on kotisi tärkein turva

Kotivakuutuksella turvaat kotisi äkillisien ja ennalta arvaamattomien vahinkojen varalta. Kotivakuutuksella voit vakuuttaa rakennuksen, jossa asut, sekä kodissasi olevaa omaisuutta.

Jos asut kerros- tai rivitalossa tai vuokralla omakotitalossa, sinun tarvitsee vakuuttaa ainoastaan irtaimistosi. Irtaimistovakuutuksesta voit lukea lisää täältä. Jos asut omistamassasi omakotitalossa, on tärkeää vakuuttaa irtaimiston lisäksi myös itse rakennus. Päärakennuksen vakuutukseen kuuluvat myös kaikki tontillasi olevat alle 10 neliömetrin ulkorakennukset. Tätä isommat rakennukset on vakuutettava erikseen.

Kotivakuutuksella voit vakuuttaa kotisi lisäksi myös vapaa-ajan asuntosi, esimerkiksi kesämökkisi. Vapaa-ajan asunnon tulee olla tilapäiseen asumiseen tarkoitettu – ei siis pääasiallinen kotisi.

Kotivakuutuksen turvat

Turvat
L
M
S

Korvaa matkatavaroillesi vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneet esinevahingot. Matkatavaraturva on voimassa kolme kuukautta matkan alkamisesta sekä loma- että työmatkoilla Suomessa ja ulkomailla. Suomessa vakuutus on voimassa matkoilla, jotka tehdään vakuutetun päivittäisen elinympäristön ulkopuolelle yli 50 kilometrin etäisyydelle vakuutetun asunnosta, työpaikasta, opiskelupaikasta tai vapaa-ajan asunnosta. Kaikkien yhdessä matkustavien samassa taloudessa asuvien perheenjäsenten osalta matkatavarat ovat vakuutettuina yhteensä 2 000 euroon asti matkaa kohden ilman omavastuuta.

Korvaa välittömän esinevahingon, jonka syynä on äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma. Vakuutuksesta korvataan myös sähköilmiön (oikosulku, maasulku ja ylijännite) aiheuttama sähkölaitteen välitön rikkoutuminen. Rikkoutumisturvasta ei korvata vahinkoja luonnonkatastrofi-, palo- ja rikosvahingoissa tai jotka olisivat käsiteltäviä seuraavien turvien perusteella: paloturva, tulvaturva, luonnonilmiöturva, rikosturva, vuototurva, asumisen keskeytysturva ja matkatavaraturva.

Vakuutuksesta korvataan, jos vakuuttamasi asunto (tai sen tärkeä, päivittäisessä käytössä oleva osa, kuten keittiö tai kylpyhuone) ei ole käytössäsi vahingon vuoksi. Vahingon tulee olla sellainen, joka on vakuutusehtojen mukaan korvattava, esim. asunnossasi tapahtuu tulipalo ja sen vuoksi et pysty siellä asumaan. Turva korvaa tilapäisestä asumisesta aiheutuneita ylimääräisiä kustannuksia, jos joudut muuttamaan pois kotoa korjaustöiden ajaksi. Korvausta saat asumis-, kuljetus- ja varastointikustannuksista enintään vuoden pituiselta ajalta. Korvauksena maksetaan max. 85 prosenttia todellisista kustannuksista.

Vakuutuksesta korvataan rakennuksen kiinteän lämpö-, vesi-, ilmastointi-, sähkö- ja automaatiolaitteen (LVISA-laitteen), -tekniikan tai -putkiston tai niihin kytketyn käyttölaitteen, kuten pesukoneen tai astianpesukoneen, äkillisen ja ennalta arvaamattoman rikkoutumisen tai äkillisen ja ennalta arvaamattoman viemärin tukkeutumisen seurauksena syntyneen vuodon aiheuttama välitön esinevahinko.

Korvaa äkillisen ja ennalta arvaamattoman välittömän esinevahingon, jonka tapahtuma-aika, -paikka ja olosuhteet voidaan tarkoin yksilöidä ja jonka syynä on

• varkaus tai murto, josta on seurannut vahinkoa irtaimistolle ja rakennukselle, kun rakennukseen on murtauduttu rakenteita rikkomalla tai muuten väkivaltaisesti esimerkiksi lukkoja vahingoittaen tai tunkeuduttu avaimella, joka on saatu murtautumisen tai ryöstön yhteydessä.

• ryöstö, jolla tarkoitetaan anastusta tai sen yritystä, ja jossa henkilö on joutunut väkivallan tai sen uhkauksen kohteeksi.

• ilkivalta eli vahingonteko, jolla tarkoitetaan ulkopuolisen tahallisesti aiheuttamaa esinevahinkoa.

Rikosturvasta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu omaisuuden katoamisesta, unohtamisesta, hukkaamisesta tai häviämisestä. Vahinko, jota ei voida tapahtuma-ajan, -olosuhteen ja -paikan suhteen osoittaa varkaudeksi, katsotaan omaisuuden katoamiseksi, unohtamiseksi, hukkaamiseksi tai häviämiseksi.

Korvaa äkillisen ja ennalta arvaamattoman välittömän esinevahingon, jonka syynä on myrskytuuli, myrskytuulen irrottama esine tai poikkeuksellisen voimakas raekuuro. Vakuutuksesta korvataan myös vahinko, jonka on aiheuttanut villieläimen tunkeutuminen rakennukseen. Vakuutuksesta korvataan myös salamaniskun aiheuttama esinevahinko, kun salama on iskenyt suoraan vakuuttamaasi omaisuuteen ja pirstonut sitä mekaanisesti.

Kattaa korvausvelvollisuuden, joka sinulle syntyy yksityishenkilönä toiselle aiheuttamastasi äkillisestä esine- tai henkilövahingosta. Vahinkojen on johduttava huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä. Enimmäiskorvausmäärä vahinkoa kohden on 200 000 €.

Korvaa välttämättömät ja kohtuulliset oikeudenkäyntikulut yksityiselämääsi liittyvissä riita-asioissa. Yksityishenkilö voi valita turvan kodin ja vapaa-ajan asunnon irtaimistovakuutuksen yhteydessä. Enimmäiskorvausmäärä yhtä vakuutustapahtumaa kohden on 10 000 €.

Korvaa vakuuttamallesi rakennukselle ja rakennuksessa olevalle vakuuttamallesi irtaimistolle aiheutuneen välittömän esinevahingon, jonka syynä on poikkeuksellinen rankkasade-, vesistö- tai merivesitulva, jonka vuoksi vesi on tunkeutunut rakennukseen suoraan maanpinnalta tai kiinteästi asennettujen putkistojen kautta. Vakuutuksesta ei korvata tulvan piha-alueelle aiheuttamia vahinkoja.

Korvaa äkillisen ja odottamattoman esinevahingon, jos se on aiheutunut irti päässeestä tulesta, tulisijasta tai lämmityslaitteesta nousseesta noesta, savusta, savukaasusta tai räjähdyksestä.

Miksi POPin kotivakuutus?

 • Kotivakuutuksen hankkiminen on nyt entistä helpompaa! Voit valita kolmesta valmiiksi paketoidusta vaihtoehdosta sinulle ja elämäntilanteellesi sopivimman kotivakuutuksen.
 • Esimerkiksi opiskelijalle voi hyvin riittää vakuutuspaketti S. Kun taas vakuutettavaa omaisuutta on enemmän, on vakuutuspaketti M tai L kattavampi vaihtoehto.
 • Kotivakuutuksen omavastuut ovat kiinteät. Rakennuksen vahingoissa omavastuu on 300 euroa ja irtaimistovahingoissa 200 euroa.
 • Kotivakuutuksen hankkiminen käy vain muutamassa minuutissa, laske hinta!

Kotivakuutuksen hinta

Kotivakuutuksessa hintaan vaikuttaa valitsemasi paketin laajuuden lisäksi erilaiset tekijät. Irtaimiston vakuutuksessa hintaan vaikuttaa esimerkiksi asunnon koko ja sijainti. Rakennuksen vakuutuksessa näiden lisäksi hintaan vaikuttaa esimerkiksi lämmitystapa ja rakennuksen kokonaisala.

Kotivakuutuksen hintaan vaikuttavat tekijät vaihtelevat yhtiöittäin ja hinnoissa voi olla suuriakin eroja. Tarkasta oma hintasi helppokäyttöisellä laskurillamme!

Mitä kotivakuutus korvaa?

Kotivakuutus korvaa erilaisia rakennuksille ja omaisuudelle sattuvia vahinkoja. Kotivakuutuksesta voidaan korvata esimerkiksi seuraavia vahinkoja:

 • myrsky kaataa puun talon päälle ja vaurioittaa kattoa
 • astianpesukone rikkoutuu ja päästää veden keittiön lattialle
 • kännykkä putoaa vahingossa maahan ja näyttö rikkoutuu
 • lintu lentää ikkunaan ja rikkoo sen.

Vakuutusyhtiön vaihtaminen ja muutto

Vakuutusyhtiön vaihtaminen on helppoa! Kun olet hankkinut uuden kotivakuutuksen, voit irtisanoa vanhan kotivakuutuksesi onnistuu.fi -osoitteessa. Linkin löydät myös Oma Palvelusta. Lue tarkempia ohjeita vakuutusyhtiön vaihtamisesta.

Oletko muuttamassa uuteen kotiin? Meillä kotivakuutuksen siirto uuteen osoitteeseen tapahtuu siten, että vanha vakuutus irtisanotaan ja tilalle tehdään kokonaan uusi sopimus. Lue lisää muutosta ja uuden kodin kotivakuutuksesta täältä.

Näitä voit vakuuttaa

Omakotitalo ja ulkorakennukset

Rivitaloasunto

Pari- tai erillistaloasunto

Kerrostaloasunto

Vapaa-ajan asunto ja ulkorakennukset

Usein kysytyt kysymykset kotivakuutuksesta

Keräsimme alle yleisimmin kysytyt kysymykset kotivakuutukseen ja kodin vahinkotilanteisiin liittyen.

Kotivakuutus ei siirry automaattisesti uuteen kotiin. Muista siis ottaa uusi kotivakuutus ennakkoon tai viimeistään muuton jälkeen uuteen osoitteseesi.

Kotivakuutus antaa turvaa sekä rakennukselle että kodissasi olevalle omaisuudelle valitsemiesi turvien mukaisesti.

Jos omistat omakotitalon tai vapaa-ajan asunnon, sinun pitää huolehtia sekä rakennuksen että siellä olevan omaisuutesi vakuuttamisesta. Tämän lisäksi sinun pitää myös vakuuttaa kaikki tontillasi olevat yli 10 neliömetrin rakennukset. Tätä pienemmät rakennukset kuuluvat päärakennuksen vakuutukseen, eikä niitä tarvitse vakuuttaa erikseen. Korvauksen laajuus perustuu valitsemiisi vakuutuspaketteihin (S, M, L).

Jos asut osakehuoneistossa, kuten kerros- tai rivitalossa, sinun tarvitsee vakuuttaa vain kodissasi olevat tavarat eli irtaimistosi. Asunto-osakeyhtiö vakuuttaa erikseen rakennuksen, jossa asut.

Omakotitalosi tai vapaa-ajan asunnon vakuutat rakennusvakuutuksella. Rakennus vakuutetaan täydestä arvosta asunnon kokonaisalan perusteella. Jos jo vakuuttamaasi rakennukseen tehdään peruskorjaus, muista ilmoittaa siitä vakuutusyhtiölle tietojen päivitystä varten.

Irtaimisto vakuutetaan täydestä arvostaan. Kun irtaimistolle tehdään täysarvovakuutus, samalla osalle omaisuudesta määritellään enimmäiskorvausmäärät. Enimmäiskorvausmäärä on suurin mahdollinen maksettava korvausmäärä ja se on merkitty vakuutusehtoihin.

Jokaiseen vahinkoon liittyy omavastuu. Omavastuuosuus on yksittäisestä vahingosta vähennettävä rahamäärä, joka jää sinun itsesi maksettavaksi. Omavastuu rakennuksen vahingoille on 300 euroa ja irtaimistovahingoissa 200 euroa.

Jos samaan vahinkoon liittyy useampia omavastuita, vähennetään vahinkotapauksesta vain yksi eli suurin omavastuu.

Poikkeamat:

 • Tulvaturvasta korvattavassa rankkasade-, vesistö- tai merivesitulvan aiheuttamassa vahingossa, joka kohdistuu rakennukseen, vähennetään omavastuu nelinkertaisena.
 • Oikeusturvan omavastuu on 15% kustannuksista, kuitenkin vähintään 200 € / vahinko

Omavastuuta ei vähennetä

 • jos kohde on suojattu vakuutusyhtiön hyväksymällä turva- tai hälytyslaitteella (vuotoilmaisin tai paloilmoitin- tai rikosilmoitinjärjestelmä) ja tämä laite tai sen toiminta on estänyt vahingon syntymistä tai rajoittanut sen määrää
 • jos pyykin- tai astianpesukoneen tai kylmälaitteiden alle asennettu turvakaukalo on toiminut oikein ja oleellisesti vähentänyt vahingon määrää
 • varkausyrityksissä tai varkausvahingoissa, jos asuntoon tai rakennukseen on murtauduttu turvalukolla lukitun oven kautta
 • korjauskustannusarviosta
 • uuden ylijännitesuojan hankintakustannuksista, jos sähkölaitetta suojannut ylijännitesuoja on rikkoutunut salamaniskun tai muun ylijännitteen seurauksena
 • matkatavaravahingoissa, jos irtaimistovakuutukseen on valittu matkatavaraturva
 • vahingon torjumis- ja rajoittamiskustannuksista.

Irtaimistolla tarkoitetaan kodin päivittäiseen ja vapaa-ajan käyttöön tarkoitettua kodissasi olevaa omaisuutta. Irtaimistoon kuuluvat myös urheilu- ja harrastusvälineet mutta eivät moottorikäyttöiset kulkuvälineet. Harrastusvälineitä ovat esimerkiksi kalastusvälineet. Urheiluvälineitä ovat muun muassa hiihto- ja laskettelusukset, golfvarusteet ja sukellusvälineet. Urheilu- ja harrastusvälineiden rikkoutumista käytössä ei kuitenkaan korvata.

Irtaimiston vakuutus on voimassa vakuutuskirjaan merkityssä vakuutuspaikassa ja sen käyttöön liittyvissä säilytystiloissa. Omakotitalossa ja vapaa-ajan rakennuksessa tämä tarkoittaa, että vakuutus on voimassa rakennuksen käyttöä palvelevissa samalla piha-alueella olevissa rakennuksissa. Vuokra- tai osakehuoneistossa irtaimiston vakuutus on voimassa vakuutuskirjassa mainitussa asuinhuoneistossa ja sen käyttöön liittyvissä säilytystiloissa.

Kerros-, rivi- tai paritalojen kellarikomeroissa ja muissa asunnon hallintaan ja käyttöön välittömästi liittyvissä asunnon ulkopuolisissa varastoissa säilytettävän irtaimiston enimmäiskorvausmäärä on 3 000 euroa vakuutustapahtumaa kohden.

Kodistasi tai vapaa-ajan asunnostasi tilapäisesti muualle siirretty irtaimisto on vakuutettuna Suomessa 10 000 euroon asti.

YKSITTÄINEN ESINE

Yksittäinen esine korvataan enintään 5 000 euroon saakka.

RAHAT JA ARVOPAPERIT

Irtaimistovakuutus kattaa vakuutuspaikassa rahaa ja arvopapereita enintään 500 euron arvosta. Arvopapereita ovat esimerkiksi osakkeet, obligaatiot, haltijavelkakirjat, käyttämättömät postimerkit, lounassetelit ja rahakortit.

HUONEISTON KIINTEÄ SISUSTUS

Vakuutuksen kohteena oleva kiinteä sisustus on vakuutettuna vakuutuskirjaan merkitystä enimmäiskorvausmäärästä.

VUOKRATTU TAI LAINATTU IRTAIMISTO

Irtaimiston vakuutukseen kuuluu vuokrattu tai lainattu kodin ja vapaa-ajan rakennuksen irtaimisto enintään 4 000 euroon asti. Omaisuuden täytyy olla sellaista, että se myös sinun omistamanasi kuuluisi vakuutuksen piiriin. Tyypillisiä tähän ryhmään kuuluvia esineitä ovat esimerkiksi ystävältä lainatut kaiuttimet tai perhejuhliin lainattu videokamera.

Omaisuuden arvon määrittely korvaustilanteessa

Omaisuusvahingossa korvaus perustuu vahingosta aiheutuneeseen menetykseen, joten käytettyä omaisuutta ei korvata uuden arvosta. Vahinko korvataankin ensisijaisesti korjauttamalla vaurioitunut omaisuus. Vanhoille esineille on joskus vaikea määrittää arvoa. Siksi osaan korvattavista esineistä käytetään ikävähennystaulukkoa, jossa esineelle lasketaan tämän hetken arvo sen iän mukaan.

Esineet

Esineen vahingoituttua korvaus perustuu vahingosta aiheutuneeseen menetykseen, joten käytettyä omaisuutta ei korvata uuden arvosta.

Vahingoittuneen esineen arvo määräytyy pääsääntöisesti nykyhinnan mukaan. Nykyhinnalla tarkoitetaan sitä hintaa, joka saadaan, kun uudishinnasta vähennetään iän, käytön, huollon tai hoidon laiminlyönnin käyttökelpoisuuden alenemisen tai vanhanaikaisuuden johdosta tapahtunut hinnan alentuminen.

Vanhoille esineille on joskus vaikea määrittää arvoa. Siksi osaan korvattavista esineistä käytetään ikävähennystaulukkoa, jossa esineelle lasketaan tämän hetken arvo sen iän mukaan.

Rakennus tai sen osa

Rakennuksen vahingosta maksettavan korvauksen määrä perustuu omaisuuden uudishintaan tai nykyhintaan.

Jos nykyhinta vahinkohetkellä on vähintään puolet sen uudishinnasta, vahingon määrä lasketaan rakennuksen uudishinnan mukaan.

Jos taas nykyhinta vahinkohetkellä on alentunut alle puoleen sen uudishinnasta, vahingon määrä lasketaan rakennuksen tai sen osan nykyhinnan mukaan. Tällöin myös korvaus maksetaan nykyhinnan mukaan.

Rakennuksen koneiden, laitteiden ja putkistojen, jotka ovat ikävähennysten kohteena, arvo määritellään kuitenkin palovahinkoja lukuun ottamatta omaisuuden iän perusteella.

Lisä- ja seurannaisvahingot

Vakuutuksesta korvataan myös muita vahinkoja, jotka tapahtuvat korvattavan vahingon yhteydessä. Korvauksia maksetaan myös, jos vahinko on välitön ja väistämätön seuraus muusta korvattavasta vahingosta. Tällainen lisä- ja seurannaisvahinko on muun muassa tulipalossa sammutusvedestä aiheutunut vesivahinko.

Mitä kotivakuutus ei korvaa?

Kotivakuutus ei korvaa odotettavissa olevia, vääjäämättä tapahtuvia vahinkoja. Jotta vahinko korvattaisiin vakuutuksesta, sen täytyy tapahtua äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti. Esimerkiksi normaalia seinäpintojen kulumista ei korvata, sillä asunnon pintamateriaalien kuluminen ei ole äkillistä eikä ennalta arvaamatonta.

Vakuutusehdoissa mainitaan myös erikseen tapahtumia, joita ei korvata.

Kaikki yli 10 neliömetrin kokoiset rakennukset pitää vakuuttaa erikseen. Tätä pienemmät rakennukset sisältyvät päärakennuksen vakuutukseen. Asuinrakennuksen ja vapaa-ajan asuinrakennuksen yhteydessä vakuutus kattaa myös piha-alueen ja maaperän enintään 50 000 euron arvosta.

Pihalla olevat tavanomaiset kiinteät rakenteet, uima-altaat ja muut vastaavat rakennelmat kuuluvat päärakennuksen vakuutukseen 5 000 euroon saakka. Tavanomaisia kiinteitä rakenteita ovat esimerkiksi lipputanko, aidat ja portti. Piha-alueeksi katsotaan rakennusten välittömässä läheisyydessä ja päivittäisessä käytössä oleva hoidettu alue. Tonttimetsä ja luonnonvaraiset alueet, vesialueet ja rantarakenteet eivät sisälly kotivakuutukseen.

Rakennuksen kokonaisala lasketaan kaikkien talon kerrosten ulkomittojen mukaan. Avokuistit, terassit ja muut avoimet tilat eivät kuulu kokonaisalaan, mutta kaikki rakennetut kylmätkin tilat, kuten kellaritilat ja lasitetut parvekkeet tai kuistit sekä autokatokset, jotka on rakennettu taloon kiinni, lasketaan kokonaisalaan.

Kotivakuutuksella voit vakuuttaa kattavasti myös vapaa-ajan rakennuksesi ja sen irtaimiston sekä piharakennukset. Lue lisää!