Siirry sisältöön

Mitä kotivakuutus korvaa?

Kotivakuutus koostuu useasta osasta

Kotivakuutuksesta korvataan kotona ja kodin ympäristössä sattuvia äkillisiä ja odottamattomia vahinkoja. Kotivakuutukseen kuuluu irtaimistovakuutus ja rakennusvakuutus. Tavanomaisia irtaimistovakuutuksesta korvattavia vahinkoja ovat älylaitteiden rikkoutumiset ja kodinkoneiden rikkoutumiset. Rakennuksen vakuutuksesta tyypillisimpiä korvattavia vahinkoja ovat taas rakennuksen putkiston vuotovahingot, LVISA-laitteiden, kuten ilmalämpöpumpun hajoamiset ja palo-, savu- ja nokivahingot.

Irtaimistovakuutus kattaa kodin esineille sattuvia vahinkoja. Kodin esineitä ovat muun muassa:

 • vaatteet
 • huonekalut
 • viihde-elektroniikka
 • kodinkoneet
 • harrastusvälineet

Rakennuksen vakuutus puolestaan kattaa itse rakennuksen, sekä muun muassa:

 • enintään 10 m² suuruiset rakennukset, kuten kasvihuoneet, katokset, leikkimökit ja varastot 10.000 euroon asti.
 • uima-altaat, paljut ynnä muut vastaavat altaat enintään 5 000 euroon asti
 • piha-alueella olevat lipputangot, aidat ja antennit 5000 euroon asti
 • rakennuksen valvontaan ja turvatekniikkaan kuuluvat laitteet
 • rakennusta palvelevat kiinteästi asennetut lämmitys-, vesi-, ilmastointi-, sähkö- ja automaatiolaitteet (LVISA)

Jos sinulle on sattunut kodin tai omaisuuden vahinko, tutustu vahinkokohtaisiin korvausohjeisiimme. Jos sinulla ei vielä ole kotivakuutusta, voit ostaa sen helposti vakuutuslaskuristamme.

Esimerkkejä irtaimistovakuutuksen korvauksista

Puhelin tipahtaa portaikoissa ja näyttö särkyy

Älypuhelinten näytöt eivät tunnetusti ole kestävintä laatua - ainakaan joutuessaan pihakivetyksen kanssa kosketuksiin. Onneksi esimerkiksi juuri näytön halkeamisesta puhelimen tippumisen seurauksena voi hakea korvausta rikkoutumisturvasta.

Imuroidessasi tönäiset televisiota vahingossa ja se putoaa lattialle

Televisiot voivat olla kalliita ja niiden takuut kattavat ainoastaan tekniset viat. Vakuutuksesta voit hakea korvausta television tippumisen aiheuttamista vahingoista.

Astianpesukone hajoaa aiheuttaen vuotovahingon

Irtaimistovakuutuksesta voidaan hakea korvausta astianpesukoneelle aiheutuneesta vahingosta sekä siitä vuotaneen veden aiheuttamista vahingoista esimerkiksi laminaattilattialle. Huomioithan, että esimerkiksi rakenteille aiheutuneista vahingoista haetaan korvausta rakennuksen vakuutuksesta.

Murtovaras on rikkonut ikkunan ja varastanut kodistasi omaisuuttasi

Vakuutus voi korvata varastettua omaisuuttasi.

Lue lisää irtaimistovakuutuksesta.

Irtaimiston turvat

Irtaimiston turvat
Turvat
L
M
S
Matkatavaraturva (valinnainen) Valittavissa L vakuutuspakettiin.

Korvaa matkatavaroillesi vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneet esinevahingot. Matkatavaraturva on voimassa kolme kuukautta matkan alkamisesta sekä loma- että työmatkoilla Suomessa ja ulkomailla. Suomessa vakuutus on voimassa matkoilla, jotka tehdään vakuutetun päivittäisen elinympäristön ulkopuolelle yli 50 kilometrin etäisyydelle vakuutetun asunnosta, työpaikasta, opiskelupaikasta tai vapaa-ajan asunnosta. Kaikkien yhdessä matkustavien samassa taloudessa asuvien perheenjäsenten osalta matkatavarat ovat vakuutettuina yhteensä 2 000 euroon asti matkaa kohden ilman omavastuuta.

Valittavissa L vakuutuspakettiin.
Rikkoutumisturva Sisältyy L vakuutuspakettiin.

Korvaa välittömän esinevahingon, jonka syynä on äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma. Vakuutuksesta korvataan myös sähköilmiön (oikosulku, maasulku ja ylijännite) aiheuttama sähkölaitteen välitön rikkoutuminen. Rikkoutumisturvasta ei korvata vahinkoja luonnonkatastrofi-, palo- ja rikosvahingoissa tai jotka olisivat käsiteltäviä seuraavien turvien perusteella: paloturva, tulvaturva, luonnonilmiöturva, rikosturva, vuototurva, asumisen keskeytysturva ja matkatavaraturva.

Sisältyy L vakuutuspakettiin.
Asumisen keskeytysturva Sisältyy L ja M vakuutuspaketteihin.

Vakuutuksesta korvataan, jos vakuuttamasi asunto (tai sen tärkeä, päivittäisessä käytössä oleva osa, kuten keittiö tai kylpyhuone) ei ole käytössäsi vahingon vuoksi. Vahingon tulee olla sellainen, joka on vakuutusehtojen mukaan korvattava, esim. asunnossasi tapahtuu tulipalo etkä sen vuoksi pysty siellä asumaan. Turva korvaa tilapäisestä asumisesta aiheutuneita ylimääräisiä kustannuksia, jos joudut muuttamaan pois kotoa korjaustöiden ajaksi. Korvausta saat asumis-, kuljetus- ja varastointikustannuksista enintään vuoden pituiselta ajalta. Korvauksena maksetaan max. 85 prosenttia todellisista kustannuksista.

Sisältyy L ja M vakuutuspaketteihin.
Sisältyy L ja M vakuutuspaketteihin.
Vuototurva Sisältyy L ja M vakuutuspaketteihin.

Vakuutuksesta korvataan rakennuksen kiinteän lämpö-, vesi-, ilmastointi-, sähkö- ja automaatiolaitteen (LVISA-laitteen), -tekniikan tai -putkiston tai niihin kytketyn käyttölaitteen, kuten pesukoneen tai astianpesukoneen, äkillisen ja ennalta arvaamattoman rikkoutumisen seurauksena syntyneen vuodon aiheuttama välitön esinevahinko.

Sisältyy L ja M vakuutuspaketteihin.
Sisältyy L ja M vakuutuspaketteihin.
Rikosturva Sisältyy L ja M vakuutuspaketteihin.

Korvaa äkillisen ja ennalta arvaamattoman välittömän esinevahingon, jonka tapahtuma-aika, -paikka ja olosuhteet voidaan tarkoin yksilöidä ja jonka syynä on

 • varkaus tai murto, josta on seurannut vahinkoa irtaimistolle ja rakennukselle, kun rakennukseen on murtauduttu rakenteita rikkomalla tai muuten väkivaltaisesti esimerkiksi lukkoja vahingoittaen tai tunkeuduttu avaimella, joka on saatu murtautumisen tai ryöstön yhteydessä.
 • ryöstö, jolla tarkoitetaan anastusta tai sen yritystä, ja jossa henkilö on joutunut väkivallan tai sen uhkauksen kohteeksi.
 • ilkivalta eli vahingonteko, jolla tarkoitetaan ulkopuolisen tahallisesti aiheuttamaa esinevahinkoa.

Rikosturvasta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu omaisuuden katoamisesta, unohtamisesta, hukkaamisesta tai häviämisestä. Tällaiseksi katsotaan vahinko, jota ei voida tapahtuma-ajan, -olosuhteen ja -paikan suhteen osoittaa esimerkiksi varkaudeksi.

Sisältyy L ja M vakuutuspaketteihin.
Sisältyy L ja M vakuutuspaketteihin.
Luonnonilmiöturva Sisältyy kaikkiin vakuutuspaketteihin.

Korvaa äkillisen ja ennalta arvaamattoman välittömän esinevahingon, jonka syynä on myrskytuuli, myrskytuulen irrottama esine tai poikkeuksellisen voimakas raekuuro. Vakuutuksesta korvataan myös salamaniskun aiheuttama esinevahinko, kun salama on iskenyt suoraan vakuuttamaasi omaisuuteen ja pirstonut sitä mekaanisesti.

Vakuutuksesta korvataan myös vahinko, jonka on aiheuttanut villieläimen tunkeutuminen rakennukseen. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi, jos lintu pääsee sisälle asuntoon ja rikkoo omaisuuttasi.

Sisältyy kaikkiin vakuutuspaketteihin.
Sisältyy kaikkiin vakuutuspaketteihin.
Sisältyy kaikkiin vakuutuspaketteihin.
Turva vahingonkorvausvastuun varalle (vastuuvakuutus) Sisältyy kaikkiin vakuutuspaketteihin.

Kattaa korvausvelvollisuuden, joka sinulle syntyy yksityishenkilönä toiselle aiheuttamastasi äkillisestä esine- tai henkilövahingosta. Vahinkojen on johduttava huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä, josta olet voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Enimmäiskorvausmäärä vahinkoa kohden on 200 000 €.

Sisältyy kaikkiin vakuutuspaketteihin.
Sisältyy kaikkiin vakuutuspaketteihin.
Sisältyy kaikkiin vakuutuspaketteihin.
Turva oikeudenkäyntikulujen varalle (oikeusturvavakuutus) Sisältyy kaikkiin vakuutuspaketteihin.

Korvaa välttämättömät ja kohtuulliset oikeudenkäyntikulut yksityiselämääsi liittyvissä riita- ja rikosasioissa. Yksityishenkilö voi valita turvan kodin ja vapaa-ajan asunnon irtaimistovakuutuksen yhteydessä. Enimmäiskorvausmäärä yhtä vakuutustapahtumaa kohden on 10 000 €.

Sisältyy kaikkiin vakuutuspaketteihin.
Sisältyy kaikkiin vakuutuspaketteihin.
Sisältyy kaikkiin vakuutuspaketteihin.
Tulvaturva Sisältyy kaikkiin vakuutuspaketteihin.

Korvaa vakuuttamallesi rakennukselle ja rakennuksessa olevalle vakuuttamallesi irtaimistolle aiheutuneen välittömän esinevahingon, jonka syynä on poikkeuksellinen rankkasade-, vesistö- tai merivesitulva, jonka vuoksi vesi on tunkeutunut rakennukseen suoraan maanpinnalta tai kiinteästi asennettujen putkistojen kautta. Vakuutuksesta ei korvata tulvan piha-alueelle aiheuttamia vahinkoja.

Sisältyy kaikkiin vakuutuspaketteihin.
Sisältyy kaikkiin vakuutuspaketteihin.
Sisältyy kaikkiin vakuutuspaketteihin.
Paloturva Sisältyy kaikkiin vakuutuspaketteihin.

Korvaa äkillisen ja odottamattoman esinevahingon, jos se on aiheutunut irti päässeestä tulesta, tulisijasta tai lämmityslaitteesta nousseesta noesta, savusta, savukaasusta tai räjähdyksestä.

Sisältyy kaikkiin vakuutuspaketteihin.
Sisältyy kaikkiin vakuutuspaketteihin.
Sisältyy kaikkiin vakuutuspaketteihin.

Esimerkkejä rakennuksen vakuutuksesta korvattavista vahingoista

Grilli kaatuu ja aiheuttaa tulipalon, joka tuhoaa terassin

Palosta aiheutuneista vahingoista voi hakea korvausta paloturvasta.

Viemäriputki vuotaa aiheuttaen rakenteisiin kosteusvauriota

Vuodon aiheuttamista vahingoista voidaan hakea korvausta vuototurvasta.

Maalämpöpumppu rikkoutuu

Rikkoutumisesta voi aiheutua kalliit korjauskustannukset. Rikkoutumisturvasta voi hakea korvausta kiinteistöä palvelevan laitteen rikkoutumisesta.

Voimakas raekuuro tuhoaa kattoikkunan

Raekuuron aiheuttamasta vahingosta voi hakea korvausta luonnonilmiöturvasta.

Oikosulku rikkoo valvontakamerajärjestelmän

Rakennuksen vakuutus kattaa tilanteita, joissa sähköilmiö (oikosulku, maasulku ja ylijännite) aiheuttaa sähkölaitteelle vahinkoa. Korvausta voidaan siis hakea järjestelmän tuhoutumisesta.

Lue lisää rakennuksen vakuutuksesta omakotitalovakuutuksen sivulta.

Rakennuksen turvat

Rakennuksen turvat
Turvat
L
M
S
Rikkoutuminen Sisältyy L vakuutuspakettiin.

Korvaa välittömän esinevahingon, jonka syynä on esineen rikkoutuminen äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman johdosta. Vakuutuksesta voidaan korvata esimerkiksi ikkuna, kun kivi lentää ruohonleikkurista ikkunaan.

Vakuutuksesta korvataan myös äkillinen ja ennalta arvaamaton vakuutetun kiinteistön toimintaa palvelevan LVISA (lämpö, vesi, ilmastointi, sähkö ja automaatio)-laitteen tai -tekniikan välitön rikkoutuminen. Tällainen voi olla esimerkiksi sähköilmiöstä (oikosulku, maasulku ja ylijännite) aiheutuva sähkölaitteen välitön rikkoutuminen.

Sisältyy L vakuutuspakettiin.
Vuotovahinko Sisältyy L ja M vakuutuspaketteihin.

Korvaa välittömät rakennusvahingot, jotka aiheutuvat vuodosta, joka johtuu rakennuksen kiinteän LVISA-laitteen, -putkiston tai niihin kytketyn kodinkoneen, kuten pesukoneen tai astianpesukoneen, äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta rikkoutumisesta ja viemärin tukkeutumisesta.

Sisältyy L ja M vakuutuspaketteihin.
Sisältyy L ja M vakuutuspaketteihin.
Varkaus, ilkivalta, ryöstö tai murto Sisältyy L ja M vakuutuspaketteihin.

Korvaa äkillisen ja ennalta arvaamattoman välittömän rakennukseen kohdistuneen vahingon, jonka syynä on varkaus tai sen yritys, ilkivalta, ryöstö, murto tai irtaimiston säilytystilaan tunkeutuminen avaimella, joka on saatu haltuun murtautumisen tai ryöstön yhteydessä. Vahingosta on tehtävä rikosilmoitus poliisille, ja vaadittava rangaistusta rikoksen tekijälle.

Sisältyy L ja M vakuutuspaketteihin.
Sisältyy L ja M vakuutuspaketteihin.
Luonnonilmiön aiheuttama vahinko Sisältyy kaikkiin vakuutuspaketteihin.

Korvaa äkillisen ja ennalta arvaamattoman välittömän rakennusvahingon, jonka syynä on myrskytuuli, myrskytuulen irrottama esine tai poikkeuksellisen voimakas raekuuro. Vakuutuksesta korvataan myös salamaniskun aiheuttama esinevahinko, kun salama on iskenyt suoraan vakuuttamaasi omaisuuteen ja pirstonut sitä mekaanisesti. Vakuutuksesta korvataan myös vahinko, jonka on aiheuttanut villieläimen tunkeutuminen rakennukseen.

Sisältyy kaikkiin vakuutuspaketteihin.
Sisältyy kaikkiin vakuutuspaketteihin.
Sisältyy kaikkiin vakuutuspaketteihin.
Tulvavahinko Sisältyy kaikkiin vakuutuspaketteihin.

Korvaa vakuuttamallesi rakennukselle aiheutuneen välittömän vahingon, jonka syynä on poikkeuksellinen rankkasade-, vesistö- tai merivesitulva, jonka vuoksi vesi on tunkeutunut rakennukseen suoraan maanpinnalta tai kiinteästi asennettujen putkistojen kautta. Vakuutuksesta ei korvata tulvan piha-alueelle aiheuttamia vahinkoja.

Sisältyy kaikkiin vakuutuspaketteihin.
Sisältyy kaikkiin vakuutuspaketteihin.
Sisältyy kaikkiin vakuutuspaketteihin.
Tulipalo Sisältyy kaikkiin vakuutuspaketteihin.

Korvaa äkillisen ja odottamattoman vahingon, joka on aiheutunut irti päässeestä tulesta, tulisijasta tai lämmityslaitteesta nousseesta noesta, savusta, savukaasusta tai räjähdyksestä.

Sisältyy kaikkiin vakuutuspaketteihin.
Sisältyy kaikkiin vakuutuspaketteihin.
Sisältyy kaikkiin vakuutuspaketteihin.

Korvauspalvelu apunasi vahingon sattuessa

Arki ei aina ole ruusuilla tanssimista ja toisinaan sattuu ja tapahtuu. Korvauspalvelumme on apunasi sattumusten hetkellä. Asiakkaamme ovat erittäin tyytyväisiä korvauspalvelumme ammattitaitoon ja saatuun neuvontaan.

Sattuneesta vahingosta on helppo ilmoittaa meille Oma Palvelussa ja tarvittaessa asiantuntevat korvausneuvojamme vastaavat mielen päällä oleviin kysymyksiin. Aiempien korvaustilanteidensa pohjalta asiakkaamme ovat luottavaisin mielin ja uskovat olevansa vahinkoasioiden suhteen turvallisissa käsissä jatkossakin.

* EPSI Rating Vakuutus 2023 -tutkimus. Korvauspalvelun ammattitaidosta saimme 84,1 indeksipistettä ja kokemuksesta turvallisissa käsissä olemisesta 82,2 indeksipistettä. Yli 75 indeksipisteen raja tarkoittaa erittäin tyytyväistä arvostelua.