Siirry sisältöön

KASKOVAKUUTUKSET -25 %!

Nyt jos koskaan on aika päivittää henkilöautovakuutus edullisempaan. Hyödynnä tarjous!

Kotivakuutus omakotitaloon

Suojaa rakennuksesi ja irtaimistosi kotivakuutuksella

Rakennusvakuutus kattaa alle 10m² ulkorakennukset ilman lisämaksua

Tarkista oma hintasi helposti ja nopeasti

Suojaa omaisuutesi luonnon aiheuttamilta tuhoilta

Omakotitalon kotivakuutus

Omakotitalon vakuutus sisältää yleensä sekä rakennus- että irtaimistovakuutuksen. POP Kotivakuutus omakotitaloon sisältää halutessasi molemmat kohteet. On myös mahdollista, että asut kiinteistössä vuokralla. Tällöin omakotitalon vakuutus sisältää sinun osaltasi vain irtaimistovakuutuksen. Kiinteistön omistaja sen sijaan ostaa kotivakuutuksen omakotitaloon rakennuksen osalta.

Seuraavaksi kerromme hieman, mitä kotivakuutus omakotitaloon käytännössä kattaa. Omakotitalon irtaimistovakuutus kattaa kodin esineille sattuvia vahinkoja. Kodin esineitä ovat muun muassa

 • vaatteet
 • huonekalut
 • viihde-elektroniikka
 • kodinkoneet
 • harrastusvälineet

Omakotitalon rakennusvakuutus puolestaan kattaa itse rakennuksen, sekä muun muassa

 • enintään 10 m² suuruiset rakennukset, kuten kasvihuoneet, katokset, leikkimökit ja varastot 10.000 euroon asti.
 • uima-altaat, paljut ynnä muut vastaavat altaat enintään 5 000 euroon asti
 • piha-alueella olevat lipputangot, aidat ja antennit 5000 euroon asti
 • rakennuksen valvontaan ja turvatekniikkaan kuuluvat laitteet
 • rakennusta palvelevat kiinteästi asennetut lämmitys-, vesi-, ilmastointi-, sähkö- ja automaatiolaitteet

Omakotitalon irtaimistovakuutus

Irtaimistovakuutuksella varaudut omaisuuteesi kohdistuviin vahinkoihin. Irtaimistolla tarkoitetaan kotitalouden päivittäiseen ja vapaa-ajan käyttöön tarkoitettuja tavanomaisia esineitä, joita ovat esimerkiksi huonekalut, älylaitteet, harrastusvälineet ja työkalut. Irtaimistovakuutuksella vakuutat kaikki esineesi, joiden yksittäinen arvo on maksimissaan 5000 euroa. Irtaimistolle löytyy eri turvatasoja suppeasta laajaan, joista voit valita tarpeisiin sopivan pakettitason. Eri turvien kuvaukset löydät alapuolelta.

Irtaimiston turvat

Irtaimiston turvat
Turvat
L
M
S
Matkatavaraturva (valinnainen) Valittavissa L vakuutuspakettiin.

Korvaa matkatavaroillesi vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneet esinevahingot. Matkatavaraturva on voimassa kolme kuukautta matkan alkamisesta sekä loma- että työmatkoilla Suomessa ja ulkomailla. Suomessa vakuutus on voimassa matkoilla, jotka tehdään vakuutetun päivittäisen elinympäristön ulkopuolelle yli 50 kilometrin etäisyydelle vakuutetun asunnosta, työpaikasta, opiskelupaikasta tai vapaa-ajan asunnosta. Kaikkien yhdessä matkustavien samassa taloudessa asuvien perheenjäsenten osalta matkatavarat ovat vakuutettuina yhteensä 2 000 euroon asti matkaa kohden ilman omavastuuta.

Valittavissa L vakuutuspakettiin.
Rikkoutumisturva Sisältyy L vakuutuspakettiin.

Korvaa välittömän esinevahingon, jonka syynä on äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma. Vakuutuksesta korvataan myös sähköilmiön (oikosulku, maasulku ja ylijännite) aiheuttama sähkölaitteen välitön rikkoutuminen. Rikkoutumisturvasta ei korvata vahinkoja luonnonkatastrofi-, palo- ja rikosvahingoissa tai jotka olisivat käsiteltäviä seuraavien turvien perusteella: paloturva, tulvaturva, luonnonilmiöturva, rikosturva, vuototurva, asumisen keskeytysturva ja matkatavaraturva.

Sisältyy L vakuutuspakettiin.
Asumisen keskeytysturva Sisältyy L ja M vakuutuspaketteihin.

Vakuutuksesta korvataan, jos vakuuttamasi asunto (tai sen tärkeä, päivittäisessä käytössä oleva osa, kuten keittiö tai kylpyhuone) ei ole käytössäsi vahingon vuoksi. Vahingon tulee olla sellainen, joka on vakuutusehtojen mukaan korvattava, esim. asunnossasi tapahtuu tulipalo etkä sen vuoksi pysty siellä asumaan. Turva korvaa tilapäisestä asumisesta aiheutuneita ylimääräisiä kustannuksia, jos joudut muuttamaan pois kotoa korjaustöiden ajaksi. Korvausta saat asumis-, kuljetus- ja varastointikustannuksista enintään vuoden pituiselta ajalta. Korvauksena maksetaan max. 85 prosenttia todellisista kustannuksista.

Sisältyy L ja M vakuutuspaketteihin.
Sisältyy L ja M vakuutuspaketteihin.
Vuototurva Sisältyy L ja M vakuutuspaketteihin.

Vakuutuksesta korvataan rakennuksen kiinteän lämpö-, vesi-, ilmastointi-, sähkö- ja automaatiolaitteen (LVISA-laitteen), -tekniikan tai -putkiston tai niihin kytketyn käyttölaitteen, kuten pesukoneen tai astianpesukoneen, äkillisen ja ennalta arvaamattoman rikkoutumisen seurauksena syntyneen vuodon aiheuttama välitön esinevahinko.

Sisältyy L ja M vakuutuspaketteihin.
Sisältyy L ja M vakuutuspaketteihin.
Rikosturva Sisältyy L ja M vakuutuspaketteihin.

Korvaa äkillisen ja ennalta arvaamattoman välittömän esinevahingon, jonka tapahtuma-aika, -paikka ja olosuhteet voidaan tarkoin yksilöidä ja jonka syynä on

 • varkaus tai murto, josta on seurannut vahinkoa irtaimistolle ja rakennukselle, kun rakennukseen on murtauduttu rakenteita rikkomalla tai muuten väkivaltaisesti esimerkiksi lukkoja vahingoittaen tai tunkeuduttu avaimella, joka on saatu murtautumisen tai ryöstön yhteydessä.
 • ryöstö, jolla tarkoitetaan anastusta tai sen yritystä, ja jossa henkilö on joutunut väkivallan tai sen uhkauksen kohteeksi.
 • ilkivalta eli vahingonteko, jolla tarkoitetaan ulkopuolisen tahallisesti aiheuttamaa esinevahinkoa.

Rikosturvasta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu omaisuuden katoamisesta, unohtamisesta, hukkaamisesta tai häviämisestä. Tällaiseksi katsotaan vahinko, jota ei voida tapahtuma-ajan, -olosuhteen ja -paikan suhteen osoittaa esimerkiksi varkaudeksi.

Sisältyy L ja M vakuutuspaketteihin.
Sisältyy L ja M vakuutuspaketteihin.
Luonnonilmiöturva Sisältyy kaikkiin vakuutuspaketteihin.

Korvaa äkillisen ja ennalta arvaamattoman välittömän esinevahingon, jonka syynä on myrskytuuli, myrskytuulen irrottama esine tai poikkeuksellisen voimakas raekuuro. Vakuutuksesta korvataan myös salamaniskun aiheuttama esinevahinko, kun salama on iskenyt suoraan vakuuttamaasi omaisuuteen ja pirstonut sitä mekaanisesti.

Vakuutuksesta korvataan myös vahinko, jonka on aiheuttanut villieläimen tunkeutuminen rakennukseen. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi, jos lintu pääsee sisälle asuntoon ja rikkoo omaisuuttasi.

Sisältyy kaikkiin vakuutuspaketteihin.
Sisältyy kaikkiin vakuutuspaketteihin.
Sisältyy kaikkiin vakuutuspaketteihin.
Turva vahingonkorvausvastuun varalle (vastuuvakuutus) Sisältyy kaikkiin vakuutuspaketteihin.

Kattaa korvausvelvollisuuden, joka sinulle syntyy yksityishenkilönä toiselle aiheuttamastasi äkillisestä esine- tai henkilövahingosta. Vahinkojen on johduttava huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä, josta olet voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Enimmäiskorvausmäärä vahinkoa kohden on 200 000 €.

Sisältyy kaikkiin vakuutuspaketteihin.
Sisältyy kaikkiin vakuutuspaketteihin.
Sisältyy kaikkiin vakuutuspaketteihin.
Turva oikeudenkäyntikulujen varalle (oikeusturvavakuutus) Sisältyy kaikkiin vakuutuspaketteihin.

Korvaa välttämättömät ja kohtuulliset oikeudenkäyntikulut yksityiselämääsi liittyvissä riita- ja rikosasioissa. Yksityishenkilö voi valita turvan kodin ja vapaa-ajan asunnon irtaimistovakuutuksen yhteydessä. Enimmäiskorvausmäärä yhtä vakuutustapahtumaa kohden on 10 000 €.

Sisältyy kaikkiin vakuutuspaketteihin.
Sisältyy kaikkiin vakuutuspaketteihin.
Sisältyy kaikkiin vakuutuspaketteihin.
Tulvaturva Sisältyy kaikkiin vakuutuspaketteihin.

Korvaa vakuuttamallesi rakennukselle ja rakennuksessa olevalle vakuuttamallesi irtaimistolle aiheutuneen välittömän esinevahingon, jonka syynä on poikkeuksellinen rankkasade-, vesistö- tai merivesitulva, jonka vuoksi vesi on tunkeutunut rakennukseen suoraan maanpinnalta tai kiinteästi asennettujen putkistojen kautta. Vakuutuksesta ei korvata tulvan piha-alueelle aiheuttamia vahinkoja.

Sisältyy kaikkiin vakuutuspaketteihin.
Sisältyy kaikkiin vakuutuspaketteihin.
Sisältyy kaikkiin vakuutuspaketteihin.
Paloturva Sisältyy kaikkiin vakuutuspaketteihin.

Korvaa äkillisen ja odottamattoman esinevahingon, jos se on aiheutunut irti päässeestä tulesta, tulisijasta tai lämmityslaitteesta nousseesta noesta, savusta, savukaasusta tai räjähdyksestä.

Sisältyy kaikkiin vakuutuspaketteihin.
Sisältyy kaikkiin vakuutuspaketteihin.
Sisältyy kaikkiin vakuutuspaketteihin.

Miten valitsen turvatason?

 • Irtaimistovakuutuksen L-paketti sopii kaikille. Tämä kotivakuutus kattaa laajasti erilaisia omaisuusvahinkoja ja takaa huoletonta asumista sinulle ja perheenjäsenillesi. Myös rikkoutuneet esineet voidaan korvata tästä vakuutuksesta.
 • Irtaimistovakuutuksen M-paketti sopii sinulle, joka haluat kattavan kotivakuutuksen, joka antaa turvaa muun muassa varkauden taikka murron varalle.
 • Irtaimistovakuutuksen S-paketti sopii sinulle, jos tarvitset minimiturvan irtaimistollesi sekä vastuuturvan esimerkiksi vuokranantajaa varten.

Omakotitalon rakennusvakuutus

Talon omistaja vakuuttaa oman rakennuksensa rakennusvahinkojen varalle. Rakennuksen vakuutukseen kuuluvat muun muassa erilliset, alle 10m² ulkorakennukset, aidat ja lipputangot.

Rakennukseen kohdistuvien vahinkojen varalle sinun on mahdollista valita itsellesi sopivin turvataso kolmesta eri vaihtoehdosta. Voit tutustua vaihtoehtoihin alapuolelta.

Rakennuksen turvat

Rakennuksen turvat
Turvat
L
M
S
Rikkoutuminen Sisältyy L vakuutuspakettiin.

Korvaa välittömän esinevahingon, jonka syynä on esineen rikkoutuminen äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman johdosta. Vakuutuksesta voidaan korvata esimerkiksi ikkuna, kun kivi lentää ruohonleikkurista ikkunaan.

Vakuutuksesta korvataan myös äkillinen ja ennalta arvaamaton vakuutetun kiinteistön toimintaa palvelevan LVISA (lämpö, vesi, ilmastointi, sähkö ja automaatio)-laitteen tai -tekniikan välitön rikkoutuminen. Tällainen voi olla esimerkiksi sähköilmiöstä (oikosulku, maasulku ja ylijännite) aiheutuva sähkölaitteen välitön rikkoutuminen.

Sisältyy L vakuutuspakettiin.
Vuotovahinko Sisältyy L ja M vakuutuspaketteihin.

Korvaa välittömät rakennusvahingot, jotka aiheutuvat vuodosta, joka johtuu rakennuksen kiinteän LVISA-laitteen, -putkiston tai niihin kytketyn kodinkoneen, kuten pesukoneen tai astianpesukoneen, äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta rikkoutumisesta ja viemärin tukkeutumisesta.

Sisältyy L ja M vakuutuspaketteihin.
Sisältyy L ja M vakuutuspaketteihin.
Varkaus, ilkivalta, ryöstö tai murto Sisältyy L ja M vakuutuspaketteihin.

Korvaa äkillisen ja ennalta arvaamattoman välittömän rakennukseen kohdistuneen vahingon, jonka syynä on varkaus tai sen yritys, ilkivalta, ryöstö, murto tai irtaimiston säilytystilaan tunkeutuminen avaimella, joka on saatu haltuun murtautumisen tai ryöstön yhteydessä. Vahingosta on tehtävä rikosilmoitus poliisille, ja vaadittava rangaistusta rikoksen tekijälle.

Sisältyy L ja M vakuutuspaketteihin.
Sisältyy L ja M vakuutuspaketteihin.
Luonnonilmiön aiheuttama vahinko Sisältyy kaikkiin vakuutuspaketteihin.

Korvaa äkillisen ja ennalta arvaamattoman välittömän rakennusvahingon, jonka syynä on myrskytuuli, myrskytuulen irrottama esine tai poikkeuksellisen voimakas raekuuro. Vakuutuksesta korvataan myös salamaniskun aiheuttama esinevahinko, kun salama on iskenyt suoraan vakuuttamaasi omaisuuteen ja pirstonut sitä mekaanisesti. Vakuutuksesta korvataan myös vahinko, jonka on aiheuttanut villieläimen tunkeutuminen rakennukseen.

Sisältyy kaikkiin vakuutuspaketteihin.
Sisältyy kaikkiin vakuutuspaketteihin.
Sisältyy kaikkiin vakuutuspaketteihin.
Tulvavahinko Sisältyy kaikkiin vakuutuspaketteihin.

Korvaa vakuuttamallesi rakennukselle aiheutuneen välittömän vahingon, jonka syynä on poikkeuksellinen rankkasade-, vesistö- tai merivesitulva, jonka vuoksi vesi on tunkeutunut rakennukseen suoraan maanpinnalta tai kiinteästi asennettujen putkistojen kautta. Vakuutuksesta ei korvata tulvan piha-alueelle aiheuttamia vahinkoja.

Sisältyy kaikkiin vakuutuspaketteihin.
Sisältyy kaikkiin vakuutuspaketteihin.
Sisältyy kaikkiin vakuutuspaketteihin.
Tulipalo Sisältyy kaikkiin vakuutuspaketteihin.

Korvaa äkillisen ja odottamattoman vahingon, joka on aiheutunut irti päässeestä tulesta, tulisijasta tai lämmityslaitteesta nousseesta noesta, savusta, savukaasusta tai räjähdyksestä.

Sisältyy kaikkiin vakuutuspaketteihin.
Sisältyy kaikkiin vakuutuspaketteihin.
Sisältyy kaikkiin vakuutuspaketteihin.

Miten valitsen turvatason?

 • Rakennuksen vakuutuksen L-paketti sopii kaikille. Tämä kotivakuutus kattaa laajasti erilaisia rakennukseen kohdistuvia vahinkoja ja takaa huoletonta asumista sinulle ja perheenjäsenillesi. Esimerkiksi putkivuoto ja sen aiheuttamat vahingot rakennukselle voidaan korvata tästä vakuutuksesta.
 • Rakennuksen vakuutuksen M-paketti sopii sinulle, joka haluat kattavan kotivakuutuksen ilman rikkoutumisturvaa. M-paketti antaa turvaa muun muassa mahdollisen varkauden ja ilkivallan varalle.
 • Rakennuksen vakuutuksen S-paketti sopii sinulle, joka haluat minimiturvan rakennuksellesi. Rakennusvakuutuksesta voidaan korvata esimerkiksi tulipalon tai myrskytuulen aiheuttama rakennukseen kohdistuva vahinko.

Omakotitalon vakuutuksen hinta

Omakotitalon vakuutuksen hintaan vaikuttaa moni tekijä, kuten valitun vakuutuksen kattavuus ja kodin tiedot. Esimerkiksi isomman omakotitalon vakuutus maksaa enemmän kuin pienemmän kodin. Myös muut tiedot, kuten rakennuksen ja putkiston ikä, voi vaikuttaa omakotitalon vakuutuksen hintaan.

Tarkan hinnan saan selville helposti vain parissa minuutissa omakotitalon vakuutuslaskurissamme. Syötä kotisi tiedot laskuriin ja laske hinta. Kotivakuutus omakotitaloon sisältää irtaimistovakuutuksen ja rakennusvakuutuksen - valitse näille kummallekin oma vakuutusturva laskurissa. Voit vaikuttaa vakuutuksen hintaan valitsemalla näihin tarpeidesi mukaan suppeamman tai laajemman turvatason.