Siirry sisältöön

Kotivakuutus vuokra-asuntoon

Voimaan nyt, eikä viidestoista päivä.

Voit sisällyttää matkatavaravaturvan kotivakuutukseesi

Kotivakuutus voimassa myös muuton aikana

Laajin paketti L kattaa myös matka­puhelimellesi sattuvat vahingot

Kotivakuutus vuokra-asuntoon

Kotivakuutus on tärkeä osa turvallista arkea. Sillä voit varautua omaisuuteesi kohdistuviin yllättäviin vahinkoihin, joilta ei voi aina välttyä. Vuokralaisena sinun tarvitsee hankkia kotivakuutus vain irtaimistollesi, sillä itse rakennus on vuokranantajan tai taloyhtiön omistama. Tällöin myös vuokralaisen kotivakuutuksen hinta pysyy tavallisesti melko edullisena. Kotivakuutuksesi hinnan saat helposti selville vakuutuslaskurissamme.

Onko kotivakuutus pakollinen vuokra-asunnossa?

Vaikka mikään laki ei velvoita vuokralaista ottamaan kotivakuutusta vuokra-asuntoon, vuokranantajat hyvin tavallisesti sitä vaativat. Siihen on myös hyvä syynsä. Vuokranantajat toivovat etenkin, että vuokralaiselta löytyy laaja kotivakuutus vastuuosineen, sillä vastuuvakuutus kattaa sinun vuokralaisena muille huolimattomuuttasi aiheuttamiasi henkilö- ja esinevahinkoja, joista olet lain mukaan korvausvastuussa. Saatat tahattomasti aiheuttaa mittavaakin vauriota esimerkiksi taloyhtiön omaisuudelle tai asuntosi lattia- tai seinäpinnoille.

Kotivakuutus on tärkeä myös itsesi kannalta, sillä ikävät yllätykset sattuvat usein ennalta arvaamattomasti, jolloin niihin on hyvä varautua etukäteen. Tarjoamme kolmenlaisia vakuutuspaketteja irtaimistolle, S-, M- ja L-paketit, joista L-irtaimistovakuutus on laajin. Laaja kotivakuutuksemme sisältää esimerkiksi rikkoutumisturvan, josta voit hakea korvausta tiputtaessasi kännykkäsi tai tietokoneesi maahan. Erittäin suuri apu kotivakuutuksesta on myös silloin, jos sinulle sattuu näytön särkymistä suurempi haaveri, kuten tulipalo tai vesivahinko.

9 syytä valita POP Kotivakuutus vuokra-asuntoon

 • Kotivakuutus kattaa laajasti erilaisia omaisuuden vahinkoja. Voit valita itsellesi sopivan kotivakuutuksen kolmesta turvatasosta: L, M ja S. Vakuutuksen laajuutta valittaessa kannattaa pohtia, minkälaisiin vahinkoihin haluat varautua vakuutuksella.
 • Kotivakuutus kattaa kaikki samassa taloudessa asuvat henkilöt. Toisin sanoen riittää, kun yksi perheenjäsenistä vakuuttaa asunnon.
 • Kotivakuutus sisältää aina vastuuvakuutuksen, mikä kattaa sinun tai perheenjäsenesi toiselle henkilölle aiheuttamia esine- tai henkilövahinkoja, kun vahinko on syntynyt huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä johtuen.
 • Kotivakuutus sisältää myös oikeusturvan, joka kattaa oikeuskuluja yksityiselämään liittyvissä riita-asioissa mm. vuokra-asumiseen liittyen.
 • Kotivakuutus kattaa myös asunnon yhteydessä olevissa varastoissa esim. verkkokellarissa säilytettävää irtaimistoa 3000 € saakka.
 • Tavaroidesi lisäksi irtaimiston vakuutuksesta korvataan myös asunnon kiinteät sisusteet kuten lattiapinnat, kaapistot ja lavuaarit. Voit valita kiinteille asunnon osille haluamasi enimmäiskorvausmäärän. Taloyhtiöissä noudatetaan yleensä Vastuunjakotaulukkoa, josta selviää, mikä on osakkeen omistajan ja taloyhtiön välinen vastuunjako. Mikäli aiheutat tällaiselle omaisuudelle vahinkoa, voidaan näitä vahinkoja korvata vastuuvakuutuksestasi taikka esim. rikkoturvasta. Tarkistathan asian ennakkoon, ennen vuokrasopimuksen tekemistä.
 • Muuttotilanteessa kotivakuutus on voimassa sekä vanhassa että uudessa kodissa kahden kuukauden ajan.
 • Voit sisällyttää jatkuvan matkatavaraturvan L-tason kotivakuutukseen. Usein matkustelevalle matkatavaraturvan sisällyttäminen kotivakuutukseen tulee edullisemmaksi.
 • Kotivakuutuksella voit lisäksi varautua ylimääräisiin asumiskustannuksiin, jotka syntyvät sijaisasumiskuluista silloin kun omaan asuntoosi kohdistuu vahinko, joka korvataan kotivakuutuksesta ja edellyttää muuttamista pois vahingon korjauksen ajaksi.

Mitä vuokralaisen kotivakuutus korvaa? Tutustu vaihtoehtoihin

Kuten muissakin elämäntilanteissa, vuokralaisen kotivakuutuksen kattavuus riippuu siitä, kuinka laajan vakuutuksen itselleen valitsee. Valikoimastamme löytyy kolme eri turvatasoa. Voit tutustua kunkin vakuutuspaketin hintaan kotivakuutuslaskurissa.

Laajin L-paketti sopii kaikille. Tämä kotivakuutus kattaa laajasti erilaisia omaisuusvahinkoja ja takaa huolettominta asumista sinulle ja perheenjäsenillesi. Myös rikkoutuneet esineet ja laitteet voidaan korvata tästä vakuutuksesta. M-paketti sopii sinulle, joka haluat kattavan kotivakuutuksen, joka antaa turvaa muun muassa varkauden taikka murron varalle. S-paketti sopii sinulle, jos tarvitset minimiturvan irtaimistollesi sekä vastuuturvan esimerkiksi vuokranantajaa varten. Katso tasojen tarkemmat erot alapuolelta.

Irtaimiston turvat

Irtaimiston turvat
Turvat
L
M
S
Matkatavaraturva (valinnainen) Valittavissa L vakuutuspakettiin.

Korvaa matkatavaroillesi vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneet esinevahingot. Matkatavaraturva on voimassa kolme kuukautta matkan alkamisesta sekä loma- että työmatkoilla Suomessa ja ulkomailla. Suomessa vakuutus on voimassa matkoilla, jotka tehdään vakuutetun päivittäisen elinympäristön ulkopuolelle yli 50 kilometrin etäisyydelle vakuutetun asunnosta, työpaikasta, opiskelupaikasta tai vapaa-ajan asunnosta. Kaikkien yhdessä matkustavien samassa taloudessa asuvien perheenjäsenten osalta matkatavarat ovat vakuutettuina yhteensä 2 000 euroon asti matkaa kohden ilman omavastuuta.

Valittavissa L vakuutuspakettiin.
Rikkoutumisturva Sisältyy L vakuutuspakettiin.

Korvaa välittömän esinevahingon, jonka syynä on äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma. Vakuutuksesta korvataan myös sähköilmiön (oikosulku, maasulku ja ylijännite) aiheuttama sähkölaitteen välitön rikkoutuminen. Rikkoutumisturvasta ei korvata vahinkoja luonnonkatastrofi-, palo- ja rikosvahingoissa tai jotka olisivat käsiteltäviä seuraavien turvien perusteella: paloturva, tulvaturva, luonnonilmiöturva, rikosturva, vuototurva, asumisen keskeytysturva ja matkatavaraturva.

Sisältyy L vakuutuspakettiin.
Asumisen keskeytysturva Sisältyy L ja M vakuutuspaketteihin.

Vakuutuksesta korvataan, jos vakuuttamasi asunto (tai sen tärkeä, päivittäisessä käytössä oleva osa, kuten keittiö tai kylpyhuone) ei ole käytössäsi vahingon vuoksi. Vahingon tulee olla sellainen, joka on vakuutusehtojen mukaan korvattava, esim. asunnossasi tapahtuu tulipalo etkä sen vuoksi pysty siellä asumaan. Turva korvaa tilapäisestä asumisesta aiheutuneita ylimääräisiä kustannuksia, jos joudut muuttamaan pois kotoa korjaustöiden ajaksi. Korvausta saat asumis-, kuljetus- ja varastointikustannuksista enintään vuoden pituiselta ajalta. Korvauksena maksetaan max. 85 prosenttia todellisista kustannuksista.

Sisältyy L ja M vakuutuspaketteihin.
Sisältyy L ja M vakuutuspaketteihin.
Vuototurva Sisältyy L ja M vakuutuspaketteihin.

Vakuutuksesta korvataan rakennuksen kiinteän lämpö-, vesi-, ilmastointi-, sähkö- ja automaatiolaitteen (LVISA-laitteen), -tekniikan tai -putkiston tai niihin kytketyn käyttölaitteen, kuten pesukoneen tai astianpesukoneen, äkillisen ja ennalta arvaamattoman rikkoutumisen seurauksena syntyneen vuodon aiheuttama välitön esinevahinko.

Sisältyy L ja M vakuutuspaketteihin.
Sisältyy L ja M vakuutuspaketteihin.
Rikosturva Sisältyy L ja M vakuutuspaketteihin.

Korvaa äkillisen ja ennalta arvaamattoman välittömän esinevahingon, jonka tapahtuma-aika, -paikka ja olosuhteet voidaan tarkoin yksilöidä ja jonka syynä on

 • varkaus tai murto, josta on seurannut vahinkoa irtaimistolle ja rakennukselle, kun rakennukseen on murtauduttu rakenteita rikkomalla tai muuten väkivaltaisesti esimerkiksi lukkoja vahingoittaen tai tunkeuduttu avaimella, joka on saatu murtautumisen tai ryöstön yhteydessä.
 • ryöstö, jolla tarkoitetaan anastusta tai sen yritystä, ja jossa henkilö on joutunut väkivallan tai sen uhkauksen kohteeksi.
 • ilkivalta eli vahingonteko, jolla tarkoitetaan ulkopuolisen tahallisesti aiheuttamaa esinevahinkoa.

Rikosturvasta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu omaisuuden katoamisesta, unohtamisesta, hukkaamisesta tai häviämisestä. Tällaiseksi katsotaan vahinko, jota ei voida tapahtuma-ajan, -olosuhteen ja -paikan suhteen osoittaa esimerkiksi varkaudeksi.

Sisältyy L ja M vakuutuspaketteihin.
Sisältyy L ja M vakuutuspaketteihin.
Luonnonilmiöturva Sisältyy kaikkiin vakuutuspaketteihin.

Korvaa äkillisen ja ennalta arvaamattoman välittömän esinevahingon, jonka syynä on myrskytuuli, myrskytuulen irrottama esine tai poikkeuksellisen voimakas raekuuro. Vakuutuksesta korvataan myös salamaniskun aiheuttama esinevahinko, kun salama on iskenyt suoraan vakuuttamaasi omaisuuteen ja pirstonut sitä mekaanisesti.

Vakuutuksesta korvataan myös vahinko, jonka on aiheuttanut villieläimen tunkeutuminen rakennukseen. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi, jos lintu pääsee sisälle asuntoon ja rikkoo omaisuuttasi.

Sisältyy kaikkiin vakuutuspaketteihin.
Sisältyy kaikkiin vakuutuspaketteihin.
Sisältyy kaikkiin vakuutuspaketteihin.
Turva vahingonkorvausvastuun varalle (vastuuvakuutus) Sisältyy kaikkiin vakuutuspaketteihin.

Kattaa korvausvelvollisuuden, joka sinulle syntyy yksityishenkilönä toiselle aiheuttamastasi äkillisestä esine- tai henkilövahingosta. Vahinkojen on johduttava huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä, josta olet voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Enimmäiskorvausmäärä vahinkoa kohden on 200 000 €.

Sisältyy kaikkiin vakuutuspaketteihin.
Sisältyy kaikkiin vakuutuspaketteihin.
Sisältyy kaikkiin vakuutuspaketteihin.
Turva oikeudenkäyntikulujen varalle (oikeusturvavakuutus) Sisältyy kaikkiin vakuutuspaketteihin.

Korvaa välttämättömät ja kohtuulliset oikeudenkäyntikulut yksityiselämääsi liittyvissä riita- ja rikosasioissa. Yksityishenkilö voi valita turvan kodin ja vapaa-ajan asunnon irtaimistovakuutuksen yhteydessä. Enimmäiskorvausmäärä yhtä vakuutustapahtumaa kohden on 10 000 €.

Sisältyy kaikkiin vakuutuspaketteihin.
Sisältyy kaikkiin vakuutuspaketteihin.
Sisältyy kaikkiin vakuutuspaketteihin.
Tulvaturva Sisältyy kaikkiin vakuutuspaketteihin.

Korvaa vakuuttamallesi rakennukselle ja rakennuksessa olevalle vakuuttamallesi irtaimistolle aiheutuneen välittömän esinevahingon, jonka syynä on poikkeuksellinen rankkasade-, vesistö- tai merivesitulva, jonka vuoksi vesi on tunkeutunut rakennukseen suoraan maanpinnalta tai kiinteästi asennettujen putkistojen kautta. Vakuutuksesta ei korvata tulvan piha-alueelle aiheuttamia vahinkoja.

Sisältyy kaikkiin vakuutuspaketteihin.
Sisältyy kaikkiin vakuutuspaketteihin.
Sisältyy kaikkiin vakuutuspaketteihin.
Paloturva Sisältyy kaikkiin vakuutuspaketteihin.

Korvaa äkillisen ja odottamattoman esinevahingon, jos se on aiheutunut irti päässeestä tulesta, tulisijasta tai lämmityslaitteesta nousseesta noesta, savusta, savukaasusta tai räjähdyksestä.

Sisältyy kaikkiin vakuutuspaketteihin.
Sisältyy kaikkiin vakuutuspaketteihin.
Sisältyy kaikkiin vakuutuspaketteihin.

Irtaimistoon kuuluva matkatavaravakuutus

Saat halutessasi sisällytettyä L-tason irtaimistovakuutukseen matkatavaravakuutuksen. Usein matkustavalle tämä on kannattavin vaihtoehto, sillä se tulee edullisemmaksi kuin erikseen vakuuttamalla. Matkatavaravakuutus kattaa koti- ja ulkomaanmatkat ja se on jatkuvasti voimassa.

Muistathan ottaa matkalle mukaan myös matkustajavakutuuksen. Matkustajavakuutuksesta voit lukea lisää täältä.