Siirry sisältöön

Kotivakuutus vuokra-asuntoon

Voimaan nyt, eikä viidestoista päivä.

Voit sisällyttää matkatavaravaturvan kotivakuutukseesi

Kotivakuutus voimassa myös muuton aikana

Laajin paketti L kattaa myös matka­puhelimellesi sattuvat vahingot

Kotivakuutus vuokra-asuntoon

Kotivakuutus on tärkeä osa turvallista arkea. Sillä voit varautua omaisuuteesi kohdistuviin vahinkoihin, joilta ei voi aina välttyä. Vahinko voi olla esimerkiksi tulipalon seurauksena menetetty omaisuus, mikä voidaan korvata paloturvasta. Irtaimiston äkillinen särkyminen, kuten esimerkiksi television putoaminen lattialle voidaan korvata rikkoutumisturvasta. Ikävät yllätykset sattuvat usein äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti, joten niihin on hyvä varautua etukäteen.

Lisäksi useat vuokranantajat vaativat vuokralaisiltaan kotivakuutuksen, joka sisältää turvan vahingonkorvausvastuun varalle. Tästä turvasta korvataan vuokralaisen aiheuttamia vahinkoja, joista vuokralainen on lain mukaan korvausvelvollinen. Valikoimastamme löydät kolme eri kotivakuutuksen turvatasoa L, M, ja S, jotka kaikki täyttävät vaativammankin vuokranantajan vaatimukset.

9 syytä valita POP Kotivakuutus vuokra-asuntoon

 • Kotivakuutus kattaa laajasti erilaisia omaisuuden vahinkoja. Voit valita itsellesi sopivan kotivakuutuksen kolmesta turvatasosta: L, M ja S, joista kaikki täyttävät vuokranantajan vaatimukset. Vakuutuksen laajuutta valittaessa kannattaa myös pohtia, minkälaisiin vahinkoihin haluat varautua vakuutuksella.
 • Kotivakuutus kattaa kaikki samassa taloudessa asuvat henkilöt. Riittää, kun yksi perheenjäsenistä vakuuttaa asunnon.
 • Kotivakuutus kattaa myös asunnon yhteydessä olevissa varastoissa esim. verkkokellarissa säilytettävää irtaimistoa 3000 € saakka.
 • Tavaroidesi lisäksi irtaimiston vakuutuksesta korvataan myös asunnon kiinteät sisusteet kuten lattiapinnat, kaapistot ja lavuaarit. Voit valita kiinteille asunnon osille haluamasi enimmäiskorvausmäärän. Taloyhtiöissä noudatetaan yleensä Vastuunjakotaulukkoa, josta selviää mikä on osakkeen omistajan ja taloyhtiön välinen vastuunjako. Mikäli aiheutat tällaiselle omaisuudelle vahinkoa, voidaan näitä vahinkoja korvata vastuuvakuutuksestasi taikka esim. rikkoturvasta. Tarkistathan asian ennakkoon, ennen vuokrasopimuksen tekemistä.
 • Kotivakuutus sisältää aina oikeusturvan, joka kattaa oikeuskuluja yksityiselämään liittyvissä riita-asioissa esim. vuokra-asumiseen liittyen.
 • Kotivakuutus sisältää aina vastuuturvan, mikä kattaa sinun tai perheenjäsenesi toiselle henkilölle aiheuttamia esine- tai henkilövahinkoja, kun vahinko on syntynyt huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä johtuen.
 • Muuttotilanteessa kotivakuutus on voimassa sekä vanhassa että uudessa kodissa kahden kuukauden ajan.
 • Voit sisällyttää jatkuvan matkatavaraturvan L-tason kotivakuutukseen.
 • Kotivakuutuksella voit varautua ylimääräisiin asumiskustannuksiin, jotka syntyvät sijaisasumiskuluista silloin kun omaan asuntoosi kohdistuu vahinko, joka korvataan kotivakuutuksesta ja edellyttää muuttamista pois vahingon korjauksen ajaksi.

Irtaimistoon kolme eri turvatasoa

Valikoimastamme löytyy kolme eri tasoa eri elämänvaiheisiin.

L-paketti sopii kaikille. Tämä kotivakuutus kattaa laajasti erilaisia omaisuusvahinkoja ja takaa huoletonta asumista sinulle ja perheenjäsenillesi. Myös rikkoutuneet esineet voidaan korvata tästä vakuutuksesta. M-paketti sopii sinulle, joka haluat kattavan kotivakuutuksen, joka antaa turvaa muun muassa varkauden taikka murron varalle. S-paketti sopii sinulle, jos tarvitset minimiturvan irtaimistollesi sekä vastuuturvan esimerkiksi vuokranantajaa varten. Katso tasojen tarkemmat erot alapuolelta.

Irtaimiston turvat

Turvat
L
M
S

Korvaa matkatavaroillesi vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneet esinevahingot. Matkatavaraturva on voimassa kolme kuukautta matkan alkamisesta sekä loma- että työmatkoilla Suomessa ja ulkomailla. Suomessa vakuutus on voimassa matkoilla, jotka tehdään vakuutetun päivittäisen elinympäristön ulkopuolelle yli 50 kilometrin etäisyydelle vakuutetun asunnosta, työpaikasta, opiskelupaikasta tai vapaa-ajan asunnosta. Kaikkien yhdessä matkustavien samassa taloudessa asuvien perheenjäsenten osalta matkatavarat ovat vakuutettuina yhteensä 2 000 euroon asti matkaa kohden ilman omavastuuta.

Korvaa välittömän esinevahingon, jonka syynä on äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma. Vakuutuksesta korvataan myös sähköilmiön (oikosulku, maasulku ja ylijännite) aiheuttama sähkölaitteen välitön rikkoutuminen. Rikkoutumisturvasta ei korvata vahinkoja luonnonkatastrofi-, palo- ja rikosvahingoissa tai jotka olisivat käsiteltäviä seuraavien turvien perusteella: paloturva, tulvaturva, luonnonilmiöturva, rikosturva, vuototurva, asumisen keskeytysturva ja matkatavaraturva.

Vakuutuksesta korvataan, jos vakuuttamasi asunto (tai sen tärkeä, päivittäisessä käytössä oleva osa, kuten keittiö tai kylpyhuone) ei ole käytössäsi vahingon vuoksi. Vahingon tulee olla sellainen, joka on vakuutusehtojen mukaan korvattava, esim. asunnossasi tapahtuu tulipalo ja sen vuoksi et pysty siellä asumaan. Turva korvaa tilapäisestä asumisesta aiheutuneita ylimääräisiä kustannuksia, jos joudut muuttamaan pois kotoa korjaustöiden ajaksi. Korvausta saat asumis-, kuljetus- ja varastointikustannuksista enintään vuoden pituiselta ajalta. Korvauksena maksetaan max. 85 prosenttia todellisista kustannuksista.

Vakuutuksesta korvataan rakennuksen kiinteän lämpö-, vesi-, ilmastointi-, sähkö- ja automaatiolaitteen (LVISA-laitteen), -tekniikan tai -putkiston tai niihin kytketyn käyttölaitteen, kuten pesukoneen tai astianpesukoneen, äkillisen ja ennalta arvaamattoman rikkoutumisen tai äkillisen ja ennalta arvaamattoman viemärin tukkeutumisen seurauksena syntyneen vuodon aiheuttama välitön esinevahinko.

Korvaa äkillisen ja ennalta arvaamattoman välittömän esinevahingon, jonka tapahtuma-aika, -paikka ja olosuhteet voidaan tarkoin yksilöidä ja jonka syynä on

• varkaus tai murto, josta on seurannut vahinkoa irtaimistolle ja rakennukselle, kun rakennukseen on murtauduttu rakenteita rikkomalla tai muuten väkivaltaisesti esimerkiksi lukkoja vahingoittaen tai tunkeuduttu avaimella, joka on saatu murtautumisen tai ryöstön yhteydessä.

• ryöstö, jolla tarkoitetaan anastusta tai sen yritystä, ja jossa henkilö on joutunut väkivallan tai sen uhkauksen kohteeksi.

• ilkivalta eli vahingonteko, jolla tarkoitetaan ulkopuolisen tahallisesti aiheuttamaa esinevahinkoa.

Rikosturvasta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu omaisuuden katoamisesta, unohtamisesta, hukkaamisesta tai häviämisestä. Vahinko, jota ei voida tapahtuma-ajan, -olosuhteen ja -paikan suhteen osoittaa varkaudeksi, katsotaan omaisuuden katoamiseksi, unohtamiseksi, hukkaamiseksi tai häviämiseksi.

Korvaa äkillisen ja ennalta arvaamattoman välittömän esinevahingon, jonka syynä on myrskytuuli, myrskytuulen irrottama esine tai poikkeuksellisen voimakas raekuuro. Vakuutuksesta korvataan myös vahinko, jonka on aiheuttanut villieläimen tunkeutuminen rakennukseen. Vakuutuksesta korvataan myös salamaniskun aiheuttama esinevahinko, kun salama on iskenyt suoraan vakuuttamaasi omaisuuteen ja pirstonut sitä mekaanisesti.

Kattaa korvausvelvollisuuden, joka sinulle syntyy yksityishenkilönä toiselle aiheuttamastasi äkillisestä esine- tai henkilövahingosta. Vahinkojen on johduttava huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä. Enimmäiskorvausmäärä vahinkoa kohden on 200 000 €.

Korvaa välttämättömät ja kohtuulliset oikeudenkäyntikulut yksityiselämääsi liittyvissä riita-asioissa. Yksityishenkilö voi valita turvan kodin ja vapaa-ajan asunnon irtaimistovakuutuksen yhteydessä. Enimmäiskorvausmäärä yhtä vakuutustapahtumaa kohden on 10 000 €.

Korvaa vakuuttamallesi rakennukselle ja rakennuksessa olevalle vakuuttamallesi irtaimistolle aiheutuneen välittömän esinevahingon, jonka syynä on poikkeuksellinen rankkasade-, vesistö- tai merivesitulva, jonka vuoksi vesi on tunkeutunut rakennukseen suoraan maanpinnalta tai kiinteästi asennettujen putkistojen kautta. Vakuutuksesta ei korvata tulvan piha-alueelle aiheuttamia vahinkoja.

Korvaa äkillisen ja odottamattoman esinevahingon, jos se on aiheutunut irti päässeestä tulesta, tulisijasta tai lämmityslaitteesta nousseesta noesta, savusta, savukaasusta tai räjähdyksestä.

Irtaimistoon kuuluva matkatavaravakuutus

Saat halutessasi sisällytettyä L-tason irtaimistovakuutukseen matkatavaravakuutuksen. Usein matkustavalle tämä on kannattavin vaihtoehto, sillä se tulee edullisemmaksi kuin erikseen vakuuttamalla. Matkatavaravakuutus kattaa koti- ja ulkomaanmatkat ja se on jatkuvasti voimassa.

Muistathan ottaa matkalle mukaan myös matkustajavakutuuksen. Matkustajavakuutuksesta voit lukea lisää täältä.

Usein kysytyt kysymykset kotivakuutuksesta

Keräsimme alle yleisimmin kysytyt kysymykset kotivakuutukseen ja kodin vahinkotilanteisiin liittyen.

Kotivakuutus ei siirry automaattisesti uuteen kotiin. Muista siis ottaa uusi kotivakuutus ennakkoon tai viimeistään muuton jälkeen uuteen osoitteseesi.

Kotivakuutus antaa turvaa sekä rakennukselle että kodissasi olevalle omaisuudelle valitsemiesi turvien mukaisesti.

Jos omistat omakotitalon tai vapaa-ajan asunnon, sinun pitää huolehtia sekä rakennuksen että siellä olevan omaisuutesi vakuuttamisesta. Omakotitalosi tai vapaa-ajan asunnon vakuutat rakennusvakuutuksella. Rakennus vakuutetaan täydestä arvosta asunnon kokonaisalan perusteella. Jos jo vakuuttamaasi rakennukseen tehdään peruskorjaus, muista ilmoittaa siitä vakuutusyhtiölle tietojen päivitystä varten. Tämän lisäksi sinun pitää myös vakuuttaa kaikki tontillasi olevat yli 10 neliömetrin rakennukset. Tätä pienemmät rakennukset kuuluvat päärakennuksen vakuutukseen, eikä niitä tarvitse vakuuttaa erikseen. Korvauksen laajuus perustuu valitsemiisi vakuutuspaketteihin (L, M, S).

Jos asut osakehuoneistossa, kuten kerros- tai rivitalossa, sinun tarvitsee vakuuttaa vain kodissasi olevat tavarat eli irtaimistosi. Asunto-osakeyhtiö vakuuttaa erikseen rakennuksen, jossa asut.

Irtaimisto vakuutetaan täydestä arvostaan. Kun irtaimistolle tehdään täysarvovakuutus, samalla osalle omaisuudesta määritellään enimmäiskorvausmäärät. Enimmäiskorvausmäärä on suurin mahdollinen maksettava korvausmäärä ja se on merkitty vakuutusehtoihin.

Jokaiseen vahinkoon liittyy omavastuu. Omavastuuosuus on yksittäisestä vahingosta vähennettävä rahamäärä, joka jää sinun itsesi maksettavaksi. Omavastuu rakennuksen vahingoille on 300 euroa ja irtaimistovahingoissa 200 euroa.

Jos samaan vahinkoon liittyy useampia omavastuita, vähennetään vahinkotapauksesta vain yksi eli suurin omavastuu.

Poikkeamat:

 • Tulvaturvasta korvattavassa rankkasade-, vesistö- tai merivesitulvan aiheuttamassa vahingossa, joka kohdistuu rakennukseen, vähennetään omavastuu nelinkertaisena.
 • Oikeusturvan omavastuu on 15% kustannuksista, kuitenkin vähintään 200 € / vahinko

Omavastuuta ei vähennetä

 • jos kohde on suojattu vakuutusyhtiön hyväksymällä turva- tai hälytyslaitteella (vuotoilmaisin tai paloilmoitin- tai rikosilmoitinjärjestelmä) ja tämä laite tai sen toiminta on estänyt vahingon syntymistä tai rajoittanut sen määrää
 • jos pyykin- tai astianpesukoneen tai kylmälaitteiden alle asennettu turvakaukalo on toiminut oikein ja oleellisesti vähentänyt vahingon määrää
 • varkausyrityksissä tai varkausvahingoissa, jos asuntoon tai rakennukseen on murtauduttu turvalukolla lukitun oven kautta
 • korjauskustannusarviosta
 • uuden ylijännitesuojan hankintakustannuksista, jos sähkölaitetta suojannut ylijännitesuoja on rikkoutunut salamaniskun tai muun ylijännitteen seurauksena
 • matkatavaravahingoissa, jos irtaimistovakuutukseen on valittu matkatavaraturva
 • vahingon torjumis- ja rajoittamiskustannuksista.

Vastuuvakuutus on tärkeä osa kotivakuutusta. Se kattaa korvausvelvollisuuden, joka sinulle syntyy yksityishenkilönä toiselle aiheuttamastasi äkillisestä esine- tai henkilövahingosta. Vastuuvakuutus kattaa yksityishenkilön ja hänen kanssaan samassa taloudessa asuvat henkilöt.

Kotivakuutuksen vastuuvakuutus korvaa esimerkiksi alle 12 vuotiaan lapsesi aiheuttamat vahingot sekä lemmikkisi aiheuttamat esine- tai henkilövahingot. Seuraeläimen puremalla aiheuttama henkilövahinko korvataan riippumatta siitä, onko vakuutettu voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa vahingosta. Vakuutuksesta korvataan lisäksi tuottamuksesta riippumatta myös vahinko, jonka koira aiheuttaa välittömässä yhteentörmäyksessä moottoriajoneuvon kanssa. Vahinkojen on johduttava huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä.

Enimmäiskorvausmäärä vahinkoa kohden on 200 000 €. Korvaus edellyttää, että vahinko todetaan yhden vuoden sisällä vahingon aiheutumisesta.

Irtaimistolla tarkoitetaan kodin päivittäiseen ja vapaa-ajan käyttöön tarkoitettua kodissasi olevaa omaisuutta. Irtaimistoon kuuluvat myös urheilu- ja harrastusvälineet mutta eivät moottorikäyttöiset kulkuvälineet. Harrastusvälineitä ovat esimerkiksi kalastusvälineet. Urheiluvälineitä ovat muun muassa hiihto- ja laskettelusukset, golfvarusteet ja sukellusvälineet. Urheilu- ja harrastusvälineiden rikkoutumista käytössä ei kuitenkaan korvata.

Irtaimiston vakuutus on voimassa vakuutuskirjaan merkityssä vakuutuspaikassa ja sen käyttöön liittyvissä säilytystiloissa. Omakotitalossa ja vapaa-ajan rakennuksessa tämä tarkoittaa, että vakuutus on voimassa rakennuksen käyttöä palvelevissa samalla piha-alueella olevissa rakennuksissa. Vuokra- tai osakehuoneistossa irtaimiston vakuutus on voimassa vakuutuskirjassa mainitussa asuinhuoneistossa ja sen käyttöön liittyvissä säilytystiloissa.

Kerros-, rivi- tai paritalojen kellarikomeroissa ja muissa asunnon hallintaan ja käyttöön välittömästi liittyvissä asunnon ulkopuolisissa varastoissa säilytettävän irtaimiston enimmäiskorvausmäärä on 3 000 euroa vakuutustapahtumaa kohden.

Kodistasi tai vapaa-ajan asunnostasi tilapäisesti muualle siirretty irtaimisto on vakuutettuna Suomessa 10 000 euroon asti.

Siinä tapauksessa, että sinulla on Kelan maksusitoumus, voit hankkia kotivakuutuksen helposti itse kotivakuutuslaskurimme kautta verkkopankkitunnuksillasi. Vakuutus astuu tällöin voimaan heti. Tämän jälkeen voit olla yhteydessä asiakaspalveluumme ja pyytää todistuksen maksetusta kotivakuutuksesta Kelaa varten.

Vaihtoehtoisesti voit olla yhteydessä myyntipalveluumme ja pyytää vakuutusmyyjäämme lähettämään tarjouksen kotivakuutuksesta sähköpostiisi. Voit toimittaa tämän tarjouksen Kelaan, ja vakuutus astuu voimaan, kun Kela maksaa sen.