Siirry sisältöön

Kotivakuutus vuokra-asuntoon

Voimaan nyt, eikä viidestoista päivä.

Voit sisällyttää matkatavaravaturvan kotivakuutukseesi

Kotivakuutus voimassa myös muuton aikana

Laajin paketti L kattaa myös matka­puhelimellesi sattuvat vahingot

Kotivakuutus vuokra-asuntoon

Kotivakuutus on tärkeä osa turvallista arkea. Sillä voit varautua omaisuuteesi kohdistuviin vahinkoihin, joilta ei voi aina välttyä. Vahinko voi olla esimerkiksi tulipalon seurauksena menetetty omaisuus, mikä voidaan korvata paloturvasta. Irtaimiston äkillinen särkyminen, kuten esimerkiksi television putoaminen lattialle voidaan korvata rikkoutumisturvasta. Ikävät yllätykset sattuvat usein äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti, joten niihin on hyvä varautua etukäteen.

Lisäksi useat vuokranantajat vaativat vuokralaisiltaan kotivakuutuksen, joka sisältää turvan vahingonkorvausvastuun varalle. Tästä turvasta korvataan vuokralaisen aiheuttamia vahinkoja, joista vuokralainen on lain mukaan korvausvelvollinen. Valikoimastamme löydät kolme eri kotivakuutuksen turvatasoa L, M, ja S, jotka kaikki täyttävät vaativammankin vuokranantajan vaatimukset.

9 syytä valita POP Kotivakuutus vuokra-asuntoon

 • Kotivakuutus kattaa laajasti erilaisia omaisuuden vahinkoja. Voit valita itsellesi sopivan kotivakuutuksen kolmesta turvatasosta: L, M ja S, joista kaikki täyttävät vuokranantajan vaatimukset. Vakuutuksen laajuutta valittaessa kannattaa myös pohtia, minkälaisiin vahinkoihin haluat varautua vakuutuksella.
 • Kotivakuutus kattaa kaikki samassa taloudessa asuvat henkilöt. Riittää, kun yksi perheenjäsenistä vakuuttaa asunnon.
 • Kotivakuutus kattaa myös asunnon yhteydessä olevissa varastoissa esim. verkkokellarissa säilytettävää irtaimistoa 3000 € saakka.
 • Tavaroidesi lisäksi irtaimiston vakuutuksesta korvataan myös asunnon kiinteät sisusteet kuten lattiapinnat, kaapistot ja lavuaarit. Voit valita kiinteille asunnon osille haluamasi enimmäiskorvausmäärän. Taloyhtiöissä noudatetaan yleensä Vastuunjakotaulukkoa, josta selviää mikä on osakkeen omistajan ja taloyhtiön välinen vastuunjako. Mikäli aiheutat tällaiselle omaisuudelle vahinkoa, voidaan näitä vahinkoja korvata vastuuvakuutuksestasi taikka esim. rikkoturvasta. Tarkistathan asian ennakkoon, ennen vuokrasopimuksen tekemistä.
 • Kotivakuutus sisältää aina oikeusturvan, joka kattaa oikeuskuluja yksityiselämään liittyvissä riita-asioissa esim. vuokra-asumiseen liittyen.
 • Kotivakuutus sisältää aina vastuuturvan, mikä kattaa sinun tai perheenjäsenesi toiselle henkilölle aiheuttamia esine- tai henkilövahinkoja, kun vahinko on syntynyt huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä johtuen.
 • Muuttotilanteessa kotivakuutus on voimassa sekä vanhassa että uudessa kodissa kahden kuukauden ajan.
 • Voit sisällyttää jatkuvan matkatavaraturvan L-tason kotivakuutukseen.
 • Kotivakuutuksella voit varautua ylimääräisiin asumiskustannuksiin, jotka syntyvät sijaisasumiskuluista silloin kun omaan asuntoosi kohdistuu vahinko, joka korvataan kotivakuutuksesta ja edellyttää muuttamista pois vahingon korjauksen ajaksi.

Irtaimistoon kolme eri turvatasoa

Valikoimastamme löytyy kolme eri tasoa eri elämänvaiheisiin.

L-paketti sopii kaikille. Tämä kotivakuutus kattaa laajasti erilaisia omaisuusvahinkoja ja takaa huoletonta asumista sinulle ja perheenjäsenillesi. Myös rikkoutuneet esineet voidaan korvata tästä vakuutuksesta. M-paketti sopii sinulle, joka haluat kattavan kotivakuutuksen, joka antaa turvaa muun muassa varkauden taikka murron varalle. S-paketti sopii sinulle, jos tarvitset minimiturvan irtaimistollesi sekä vastuuturvan esimerkiksi vuokranantajaa varten. Katso tasojen tarkemmat erot alapuolelta.

Irtaimiston turvat

Irtaimiston turvat
Turvat
L
M
S
Matkatavaraturva (valinnainen) Valittavissa L vakuutuspakettiin.

Korvaa matkatavaroillesi vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneet esinevahingot. Matkatavaraturva on voimassa kolme kuukautta matkan alkamisesta sekä loma- että työmatkoilla Suomessa ja ulkomailla. Suomessa vakuutus on voimassa matkoilla, jotka tehdään vakuutetun päivittäisen elinympäristön ulkopuolelle yli 50 kilometrin etäisyydelle vakuutetun asunnosta, työpaikasta, opiskelupaikasta tai vapaa-ajan asunnosta. Kaikkien yhdessä matkustavien samassa taloudessa asuvien perheenjäsenten osalta matkatavarat ovat vakuutettuina yhteensä 2 000 euroon asti matkaa kohden ilman omavastuuta.

Valittavissa L vakuutuspakettiin.
Rikkoutumisturva Sisältyy L vakuutuspakettiin.

Korvaa välittömän esinevahingon, jonka syynä on äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma. Vakuutuksesta korvataan myös sähköilmiön (oikosulku, maasulku ja ylijännite) aiheuttama sähkölaitteen välitön rikkoutuminen. Rikkoutumisturvasta ei korvata vahinkoja luonnonkatastrofi-, palo- ja rikosvahingoissa tai jotka olisivat käsiteltäviä seuraavien turvien perusteella: paloturva, tulvaturva, luonnonilmiöturva, rikosturva, vuototurva, asumisen keskeytysturva ja matkatavaraturva.

Sisältyy L vakuutuspakettiin.
Asumisen keskeytysturva Sisältyy L ja M vakuutuspaketteihin.

Vakuutuksesta korvataan, jos vakuuttamasi asunto (tai sen tärkeä, päivittäisessä käytössä oleva osa, kuten keittiö tai kylpyhuone) ei ole käytössäsi vahingon vuoksi. Vahingon tulee olla sellainen, joka on vakuutusehtojen mukaan korvattava, esim. asunnossasi tapahtuu tulipalo ja sen vuoksi et pysty siellä asumaan. Turva korvaa tilapäisestä asumisesta aiheutuneita ylimääräisiä kustannuksia, jos joudut muuttamaan pois kotoa korjaustöiden ajaksi. Korvausta saat asumis-, kuljetus- ja varastointikustannuksista enintään vuoden pituiselta ajalta. Korvauksena maksetaan max. 85 prosenttia todellisista kustannuksista.

Sisältyy L ja M vakuutuspaketteihin.
Sisältyy L ja M vakuutuspaketteihin.
Vuototurva Sisältyy L ja M vakuutuspaketteihin.

Vakuutuksesta korvataan rakennuksen kiinteän lämpö-, vesi-, ilmastointi-, sähkö- ja automaatiolaitteen (LVISA-laitteen), -tekniikan tai -putkiston tai niihin kytketyn käyttölaitteen, kuten pesukoneen tai astianpesukoneen, äkillisen ja ennalta arvaamattoman rikkoutumisen tai äkillisen ja ennalta arvaamattoman viemärin tukkeutumisen seurauksena syntyneen vuodon aiheuttama välitön esinevahinko.

Sisältyy L ja M vakuutuspaketteihin.
Sisältyy L ja M vakuutuspaketteihin.
Rikosturva Sisältyy L ja M vakuutuspaketteihin.

Korvaa äkillisen ja ennalta arvaamattoman välittömän esinevahingon, jonka tapahtuma-aika, -paikka ja olosuhteet voidaan tarkoin yksilöidä ja jonka syynä on

 • varkaus tai murto, josta on seurannut vahinkoa irtaimistolle ja rakennukselle, kun rakennukseen on murtauduttu rakenteita rikkomalla tai muuten väkivaltaisesti esimerkiksi lukkoja vahingoittaen tai tunkeuduttu avaimella, joka on saatu murtautumisen tai ryöstön yhteydessä.
 • ryöstö, jolla tarkoitetaan anastusta tai sen yritystä, ja jossa henkilö on joutunut väkivallan tai sen uhkauksen kohteeksi.
 • ilkivalta eli vahingonteko, jolla tarkoitetaan ulkopuolisen tahallisesti aiheuttamaa esinevahinkoa.

Rikosturvasta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu omaisuuden katoamisesta, unohtamisesta, hukkaamisesta tai häviämisestä. Vahinko, jota ei voida tapahtuma-ajan, -olosuhteen ja -paikan suhteen osoittaa varkaudeksi, katsotaan omaisuuden katoamiseksi, unohtamiseksi, hukkaamiseksi tai häviämiseksi.

Sisältyy L ja M vakuutuspaketteihin.
Sisältyy L ja M vakuutuspaketteihin.
Luonnonilmiöturva Sisältyy kaikkiin vakuutuspaketteihin.

Korvaa äkillisen ja ennalta arvaamattoman välittömän esinevahingon, jonka syynä on myrskytuuli, myrskytuulen irrottama esine tai poikkeuksellisen voimakas raekuuro. Vakuutuksesta korvataan myös vahinko, jonka on aiheuttanut villieläimen tunkeutuminen rakennukseen. Vakuutuksesta korvataan myös salamaniskun aiheuttama esinevahinko, kun salama on iskenyt suoraan vakuuttamaasi omaisuuteen ja pirstonut sitä mekaanisesti.

Sisältyy kaikkiin vakuutuspaketteihin.
Sisältyy kaikkiin vakuutuspaketteihin.
Sisältyy kaikkiin vakuutuspaketteihin.
Turva vahingonkorvausvastuun varalle (vastuuvakuutus) Sisältyy kaikkiin vakuutuspaketteihin.

Kattaa korvausvelvollisuuden, joka sinulle syntyy yksityishenkilönä toiselle aiheuttamastasi äkillisestä esine- tai henkilövahingosta. Vahinkojen on johduttava huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä. Enimmäiskorvausmäärä vahinkoa kohden on 200 000 €.

Sisältyy kaikkiin vakuutuspaketteihin.
Sisältyy kaikkiin vakuutuspaketteihin.
Sisältyy kaikkiin vakuutuspaketteihin.
Turva oikeudenkäyntikulujen varalle (oikeusturvavakuutus) Sisältyy kaikkiin vakuutuspaketteihin.

Korvaa välttämättömät ja kohtuulliset oikeudenkäyntikulut yksityiselämääsi liittyvissä riita-asioissa. Yksityishenkilö voi valita turvan kodin ja vapaa-ajan asunnon irtaimistovakuutuksen yhteydessä. Enimmäiskorvausmäärä yhtä vakuutustapahtumaa kohden on 10 000 €.

Sisältyy kaikkiin vakuutuspaketteihin.
Sisältyy kaikkiin vakuutuspaketteihin.
Sisältyy kaikkiin vakuutuspaketteihin.
Tulvaturva Sisältyy kaikkiin vakuutuspaketteihin.

Korvaa vakuuttamallesi rakennukselle ja rakennuksessa olevalle vakuuttamallesi irtaimistolle aiheutuneen välittömän esinevahingon, jonka syynä on poikkeuksellinen rankkasade-, vesistö- tai merivesitulva, jonka vuoksi vesi on tunkeutunut rakennukseen suoraan maanpinnalta tai kiinteästi asennettujen putkistojen kautta. Vakuutuksesta ei korvata tulvan piha-alueelle aiheuttamia vahinkoja.

Sisältyy kaikkiin vakuutuspaketteihin.
Sisältyy kaikkiin vakuutuspaketteihin.
Sisältyy kaikkiin vakuutuspaketteihin.
Paloturva Sisältyy kaikkiin vakuutuspaketteihin.

Korvaa äkillisen ja odottamattoman esinevahingon, jos se on aiheutunut irti päässeestä tulesta, tulisijasta tai lämmityslaitteesta nousseesta noesta, savusta, savukaasusta tai räjähdyksestä.

Sisältyy kaikkiin vakuutuspaketteihin.
Sisältyy kaikkiin vakuutuspaketteihin.
Sisältyy kaikkiin vakuutuspaketteihin.

Irtaimistoon kuuluva matkatavaravakuutus

Saat halutessasi sisällytettyä L-tason irtaimistovakuutukseen matkatavaravakuutuksen. Usein matkustavalle tämä on kannattavin vaihtoehto, sillä se tulee edullisemmaksi kuin erikseen vakuuttamalla. Matkatavaravakuutus kattaa koti- ja ulkomaanmatkat ja se on jatkuvasti voimassa.

Muistathan ottaa matkalle mukaan myös matkustajavakutuuksen. Matkustajavakuutuksesta voit lukea lisää täältä.