Miksi vakuuttaa auto, mutta jättää tuulilasi ja renkaat turvatta?

Laske hinta
Katso video

POP Autovakuutus & liikennevakuutus

 • Vakuuta myös tuulilasi ja renkaat — saat kattavamman turvan
 • Sisältää aina liikennevakuutuksen. Oman ajoneuvon voit turvata kaskolla.
 • Voit jatkaa matkaasi vuokra-autolla, jos oma autosi sattuu hajoamaan.
 • Säilytä bonukset, vaikka joku kolhisi autoasi parkkipaikalla
 • Reilumpi bonus liikennevakuutukseen
 • Otamme huomioon myös jo kertyneet bonukset vanhasta vakuutusyhtiöstäsi

Ajoneuvovakuutuksen turvat

 • Paloturva

  korvaa äkillisen ja odottamattoman esinevahingon, jos sen on aiheuttanut irti päässeestä tulesta, tulisijasta tai lämmityslaitteesta nousseesta noesta, savusta, savukaasusta tai räjähdyksestä.

 • Varkausturva

  korvaa varkaudesta, luvattomasta käytöstä, käyttövarkaudesta tai niiden yrityksestä aiheutuneet vahingot. Jotta vahinko voidaan korvata, ajoneuvosi on oltava ehtojen mukaisesti suojattu ja lukittu. Vahingosta on tehtävä rikosilmoitus poliisille.

 • Ilkivaltaturva

  korvaa ajoneuvollesi tahallisesti aiheutetun vahingon. Vahingosta on tehtävä rikosilmoitus poliisille. Ilkivaltaturvasta ei korvata toisella ajoneuvolla aiheutettua vahinkoa.

 • Kolariturva

  korvaa kolarin, yhteentörmäyksen, tieltä suistumisen tai vastaavan tapahtuman vuoksi syntyneet vahingot.

 • Vastuuturva

  korvaa vakuuttamallasi ajoneuvolla ETA-alueen ulkopuolisessa vihreän kortin maassa ulkopuoliselle aiheuttamasi omaisuus- tai henkilövahingot, joista olet henkilökohtaisesti korvausvastuussa ja joita ei korvata liikennevakuutuksesta tai muusta vakuutuksesta. Korvauksen yläraja on omaisuusvahingoissa 250 000 euroa ja henkilövahingoissa 500 000 euroa.

 • Hinausturva

  korvaa vakuuttamasi ajoneuvon hinauksen lähimpään korjaamoon, jos matkasi keskeytyy ajoneuvon vian tai vaurioitumisen vuoksi. Hinauskulujen sijaan voidaan korvata kustannukset tapahtumapaikalla tehtävästä työstä, jonka ansiosta voit jatkaa matkaasi (kuten Autoliiton tiepalvelun tekemä työ). Työssä käytettyjä varaosia ei kuitenkaan korvata. Vakuutuksesta korvataan myös matkustajien kotimatkakuluja ja ajoneuvon hakemisesta takaisin kotipaikkakunnalle syntyneitä ylimääräisiä kuluja yhteensä 500 euroon asti.

 • Eläintörmäysturva

  korvaa eläimeen törmäämisestä syntyneen vahingon.

 • Oikeusturva

  korvaa asianajo- ja oikeudenkäyntikulusi ajoneuvon omistamiseen, kuljettamiseen ja hallintaan liittyvissä riita- ja rikosasioissa. Korvauksen yläraja on 10 000 euroa vahinkotapahtumaa kohden. Omavastuu on 20 prosenttia kustannuksista mutta vähintään valitsemasi perusomavastuun verran.

 • Lasiturva

  korvaa auton tuuli-. sivu- tai takalasiin suorasta ulkoisesta iskusta tai osumasta aiheutuneen vahingon joko korjaamalla tai vaihtamalla lasin.

 • Luonnonilmiöturva

  korvaa tuulen, raekuuron tai muun vastaavan erityisen luonnonilmiön aiheuttamat vahingot, kuten auton päälle voimakkaan tuulen vuoksi kaatuneen puun aiheuttamat vauriot.

 • Lunastusturva

  korvaa sen, jos ajoneuvoa ei vahingon vuoksi voida korjata. Korvauksena maksetaan uusi vastaava ajoneuvo vahingoittuneen tilalle tai lunastuskorvausta korotetaan 30 prosentilla. Saat uuden ajoneuvon, jos vaurioitunut ajoneuvo on enintään 3 vuotta vanha ja sillä on ajettu enintään 60 000 kilometriä. Jos ajoneuvoa on käytetty enemmän, lunastuskorvausta korotetaan 30 prosentilla. Korvausta maksetaan enintään uuden vastaavan auton hinnan verran.

 • Parkkiturva

  korvaa pysäköidylle ajoneuvollesi aiheutuneet vauriot, jos ne on aiheutettu toisella ajoneuvolla eikä vahingon tehnyttä ajoneuvoa tiedetä.

 • Matkan jatkuminen

  korvataan niiltä päiviltä, jotka ajoneuvosi on korjattavana jonkin muun korvattavan vahingon vuoksi. Turva korvaa myös matkan keskeytymisen teknisen vian vuoksi. Korvaus maksetaan joko vuokraamalla ajoneuvosi tilalle C-kokoluokan auto tai maksamalla 50 euron päiväkorvausta. Korvausta maksetaan enintään 30 päivän ajan. Jos ajoneuvosi on ajokelvoton teknisen vian vuoksi, saat korvausta enintään viideltä päivältä.

 • Rengasturva

  korvaa auton yllättäen ja äkillisesti hajonneen renkaan korjauksen tai uuden renkaan, jos rengasta ei voida korjata. Korvattava rengas voi olla enintään kaksi vuotta vanha ostopäivästä lukien, ja sen urien syvyyden on oltava vähintään 4 millimetriä.

 • Rahoitusturva

  korvaa ajoneuvon omistajalle jäljellä olevan erääntymättömän velan pääoman, jos rahoituksella hankittu ajoneuvo joudutaan lunastamaan. Korvausta voidaan pienentää esimerkiksi suojeluohjeiden laiminlyönnin vuoksi. Rahoitusturva ei koske leasing- tai vuokra-autoja.