Kaskovakuutus

Valitse juuri sinulle sopiva turvataso

Lasiturva kuuluu vakiona auton XL‑ ja L ‑kaskoon

Kaskovakuutukseen jopa 70  % lähtöbonus

Hinausturva huolehtii, kun autosi jättää tienposkeen

Mikä on ajoneuvon kaskovakuutus?

Lakisääteinen autovakuutus eli iikennevakuutus ei korvaa liikennevahinkoon syyllisen ajoneuvon vahinkoja. Niitä varten kannattaa ottaa autovakuutukseen liikennevakutuksen lisäksi kaskovakuutus. Kaskovakuutuksen avulla saat erittäin kattavan turvan ajoneuvollesi, sillä se korvaa myös muita yllättäviä ja äkillisiä vahinkoja, kuten tieltä suistumisen, tulipalon, varkauden tai ilkivallan aiheuttamia vaurioita.

Autovakuutuksen kaskovakuutuksessa on valittavissa 3 eri turvatasoa: S, L ja XL. Voit valita näistä turvatasoista sinulle ja autollesi sopivan. Sivuiltamme löytyy helppokäyttöinen autovakuutuslaskuri, jonka avulla saat laskettua kaskotarjouksen.

Mistä kaskovakuutuksen hinta muodostuu?

Kaskovakuutuksen hinta muodostuu oletetun riskin perusteella. Hintaan vaikuttavat muun muassa ajoneuvon tyyppi (esim. auto, moottoripyörä tai moottorikelkka) ja ajoneuvon tekniset tiedot sekä vakuutuksenottajan ikä, asuinpaikka ja vahinkohistoria.

Lisäksi POP Vakuutuksen henkilöauton kaskovakuutuksen hintaan vaikuttaa vuosittain ajettavat kilometrit. Tutustu autovakuutuksen hintaan ja laske itsellesi kaskotarjous.

Millainen kaskovakuutus minun kannattaa hankkia?

XL-kasko uudelle ajoneuvolle

Kun haluat mahdollisimman laajan ja kattavan kaskovakuutuksen, valintasi on XL-kasko, joka sopii erityisesti uudelle autolle. Matkasi jatkuu esimerkiksi vuokra-auton turvin, vaikka ajoneuvosi olisikin korjattavana jonkun muun korvattavan vahingon vuoksi. Lisäksi parkkiturva kattaa vahingot, kun jokin tuntemattomaksi jäänyt moottoriajoneuvo kolhii pysäköityä ajoneuvoasi parkkipaikalla – ja bonuksesi säilyvät ennallaan. Näiden lisäksi XL-kasko kattaa kaiken sen, mitä muut kaskovakuutukset kattavat.

L-kasko uudehkolle ajoneuvolle

Uudehkon ajoneuvon omistajan kannattaa valita L-kasko. Laajan perusturvan lisäksi L-kaskovakuutuspakettiin kuuluu esimerkiksi lasiturva, jota suosittelemme erityisesti paljon autoa ajaville tuulilasiin napsahtelevien kivien ja nastojen varalta. Kolariturva kattaa ajoneuvollesi kolarissa tai esimerkiksi tieltä suistumisessa aiheutuneet vahingot. Luonnonilmiöturvasta saat korvausta, jos ajoneuvoasi runtelee vaikkapa voimakas raekuuro.

S-kasko kattava perusturva ajoneuvollesi

S-kasko on edullinen perusturva ja järkevä valinta autovakuutukseksi iäkkäämmälle ajoneuvolle. Hinausturva pelastaa sinut pinteestä, jos ajoneuvosi jättää sinut tien poskeen kesken matkan ja eläintörmäysturva kattaa ajoneuvosi vauriot, jos törmäät eläimeen. Lisäksi S-kaskossa on oikeus-, palo-, varkaus- ja ilkivaltaturva.

Mitä autovakuutus korvaa?

Turvat
XL
L
S

Parkkiturva korvaa pysäköidylle ajoneuvollesi aiheutuneet vauriot, jos ne on aiheutettu toisella ajoneuvolla eikä vahingon tehnyttä ajoneuvoa tiedetä. Parkkiturvasta voidaan korvata esimerkiksi se, että tuntematon ajoneuvo on törmännyt sinun ajoneuvoosi parkkipaikalla tai auton ovi on avattu naarmuttaen ajoneuvosi kylkeä. Korvauksen maksaminen edellyttää, että korvauksen hakija on voinut luotettavasti selvittää vakuutusyhtiölle tapahtuma-ajan ja -paikan.

Lunastusturva korvaa sen, jos ajoneuvoa ei vahingon vuoksi voida korjata. Korvauksena maksetaan uusi vastaava ajoneuvo vahingoittuneen tilalle tai lunastuskorvausta korotetaan 30 prosentilla. Saat uuden ajoneuvon, jos vaurioitunut ajoneuvo on enintään 3 vuotta vanha ja sillä on ajettu enintään 60 000 kilometriä. Korvausta maksetaan enintään uuden vastaavan auton hinnan verran. Jos ajoneuvoa on käytetty enemmän, lunastuskorvausta korotetaan enintään 30 prosentilla. Korvausta maksetaan enintään auton ostohinnan verran.

Matkan jatkuminen korvataan niiltä päiviltä, jolloin ajoneuvosi on korjattavana jonkin muun korvattavan vahingon, kuten esimerkiksi kolariturvasta korvattavan vahingon vuoksi. Korvaus maksetaan joko vuokraamalla ajoneuvosi tilalle enintään C-kokoluokan auto tai maksamalla 50 euron päiväkorvausta. Korvausta maksetaan enintään 30 päivän ajan. Turva korvaa myös matkan keskeytymisen teknisen vian vuoksi. Jos ajoneuvosi on ajokelvoton teknisen vian vuoksi, saat korvausta enintään viideltä päivältä ja korvaus suoritetaan ainoastaan vuokraamalla tilalle enintään C-kokoluokan auto.

Rengasturva korvaa auton yllättäen ja äkillisesti hajonneen renkaan korjauksen tai uuden renkaan, jos rengasta ei voida korjata. Korvattava rengas voi olla enintään kaksi vuotta vanha ostopäivästä lukien, ja sen urien syvyyden on oltava vähintään 4 millimetriä. Rengasturvasta voidaan korvata uusi rengas, mikäli rengas esimerkiksi hajoaa liikenteessä yllättäen ajettuasi terävän esineen päältä.

Kolariturva korvaa kolarin, yhteentörmäyksen, tieltä suistumisen tai vastaavan tapahtuman vuoksi syntyneet vahingot.

Lasiturvasta korvataan auton tuuli-, sivu- tai takalasiin suorasta ulkoisesta iskusta tai osumasta aiheutunut vahinko, joko korjaamalla tai vaihtamalla lasi. Lasiturvasta korvataan esimerkiksi auton tuulilasiin iskeytyneen nastan tai kiven aiheuttaman rikkoutuneen lasin korjaaminen tai vaihtaminen.

Luonnonilmiöturva korvaa tuulen, raekuuron tai muun vastaavan erityisen luonnonilmiön aiheuttamat vahingot, kuten ajoneuvon päälle voimakkaan tuulen vuoksi kaatuneen puun aiheuttamat vauriot.

Rahoitusturva korvaa ajoneuvon omistajalle jäljellä olevan erääntymättömän velan pääoman, jos rahoituksella hankittu ajoneuvo joudutaan lunastamaan. Korvausta voidaan pienentää esimerkiksi suojeluohjeiden laiminlyönnin vuoksi. Rahoitusturva ei koske leasing- tai vuokra-ajoneuvoja. Korvausta maksetaan enintään ajoneuvon käyvän arvon verran. Rahoitusyhtiöt vaativat, että rahoitusyhtiöomisteisessa ajoneuvossa on vakuutus, joka sisältää rahoitusturvan.

Eläintörmäysturva korvaa eläimeen, kuten esimerkiksi supikoiraan, peuraan tai hirveen törmäämisestä aiheutuneen vahingon.

Varkausturva korvaa varkaudesta, luvattomasta käytöstä, käyttövarkaudesta tai niiden yrityksestä aiheutuneet vahingot. Jotta vahinko voidaan korvata, ajoneuvosi on oltava ehtojen mukaisesti suojattu ja lukittu. Vahingosta on tehtävä rikosilmoitus poliisille.

Ilkivaltaturva korvaa ajoneuvollesi tahallisesti aiheutetun vahingon. Vahingosta on tehtävä rikosilmoitus poliisille. Ilkivaltaturvasta ei korvata toisella ajoneuvolla aiheutettua vahinkoa. Ilkivaltaturvasta voidaan korvata, mikäli joku on tahallaan esimerkiksi raapinut avaimella jälkiä ajoneuvosi kylkeen.

Hinausturva (vain alle 20-vuotiaat ajoneuvot) korvaa vakuuttamasi ajoneuvon hinauksen lähimpään korjaamoon, jos matkasi keskeytyy ajoneuvon vian tai vaurioitumisen vuoksi. Hinauskulujen sijaan voidaan korvata kustannukset tapahtumapaikalla tehtävästä työstä, jonka ansiosta voit jatkaa matkaasi (kuten Falck Assistancen tekemä työ). Työssä käytettyjä varaosia ei kuitenkaan korvata. Vakuutuksesta korvataan myös matkustajien kotimatkakuluja ja ajoneuvon hakemisesta takaisin kotipaikkakunnalle syntyneitä ylimääräisiä kuluja yhteensä 500 euroon asti. Hinausturva on voimassa sen vakuutuskauden loppuun, jonka aikana ajoneuvon ensimmäisestä käyttöönottopäivästä tulee kuluneeksi 20 vuotta.

Paloturva korvaa äkillisen ja ennalta arvaamattoman esinevahingon, jonka syynä on irti päässyt tuli tai ajoneuvoon suoraan kohdistunut salamanisku. Paloturva ei korvaa ylikuumenemisen tai oikosulun aiheuttamia vahinkoja.

Vastuuturva korvaa vakuuttamallasi ajoneuvolla ETA-alueen ulkopuolisessa vihreän kortin maassa ulkopuoliselle aiheuttamasi liikennevahingon omaisuus- tai henkilövahingot, joista olet henkilökohtaisesti korvausvastuussa ja joita ei korvata liikennevakuutuksesta tai muusta vakuutuksesta. Vastuuturvasta voidaan korvata esimerkiksi mahdollisia vahingonkorvauksia tai oikeudenkäyntikuluja.

Oikeusturva korvaa asianajo- ja oikeudenkäyntikulusi ajoneuvon omistamiseen, kuljettamiseen ja hallintaan liittyvissä riita- ja rikosasioissa. Korvauksen yläraja on 10 000 euroa vahinkotapahtumaa kohden. Omavastuu on 20 prosenttia kustannuksista mutta vähintään valitsemasi perusomavastuun verran.

Liikennevakuutus on pakollinen kaikille liikennekäytössä oleville moottoriajoneuvoille. Lakisääteinen liikennevakuutus kuuluu automaattisesti kaikkiin kaskopaketteihin. Halutessasi voit kuitenkin valita myös pelkän liikennevakuutuksen. POP Vakuutuksella liikennevakuutuksen bonus voi olla jopa 83 %. Lisätietoa

Usein kysyttyä kaskovakuutuksesta

POP Vakuutuksen kaskovakuutuksella vakuutat ajoneuvosi sekä siihen kiinteästi asennetut käyttöön liittyvät varusteet. Myös ajoneuvon renkaat (kesä- ja talvirenkaat, yksi sarja kumpiakin), kattoteline ja suksiboksi ovat vakuutettuina palon ja varkauden varalta, vaikkei niitä olisikaan asennettu autoon.

  • kilpailukäyttöön tarkoitettuja varusteita tai ajoneuvon muutostöitä
  • erikoismaalauksia tai teippauksia
  • valmistajan tai viranomaisten määräysten vastaisia varusteita tai laitteita
  • matkapuhelimia
  • polttoainetta
  • jälkiasennettuja korisarjoja
  • muutoskatsastusta edellyttäviä, muutoskatsastamattomia lisävarusteita, rakenteita ja osia

Jälkikäteen asennetut av-laitteet ovat vakuutuksen kohteena ainoastaan autoissa.

Kaskovakuutuksessa on kolme tasoa: S, L ja XL. Alla olevasta taulukosta näet, mitä kukin kaskovakuutuksista korvaa ja mitä turvia eri ajoneuvoille on saatavilla. Valitsemasi kaskon lisäksi ajoneuvosi vakuutukseen sisältyy aina myös liikennevakuutus. Voit hankkia myös pelkän liikennevakuutuksen. Jos ajoneuvosi on hankittu rahoituksella, L- ja XL-kaskovakuutuksiin sisältyy myös rahoitusvakuutus.

Henkilö- ja pakettiautoLinja- ja kuorma-autoMoottoripyöräMopo, mönkijäPerävaunuTraktori ja moottorikelkka
PaloS, L, XLS, LS, LS, LS, LS
VarkausS, L, XLS, LS, LS, LS, LS
IlkivaltaS, L, XLS, LS, LS, LS, LS
VastuuS, L, XLS, LS, LS, LS, LS
HinausS, L, XL-S, L---
EläintörmäysS, L, XLS, LS, LS, LS, LS
OikeusturvaS, L, XLS, LS, LS, LS, LS
KolariL, XLLLLL-
LasiL, XL-----
LuonnonilmiöL, XLLLLL-
RahoitusL, XLLLLL-
LunastusXL-----
ParkkiXL-----
Matkan jatkuminenXL-----
RengasXL-----

Voit valita vakuutukseesi sinulle sopivimman omavastuun. Vaihtoehdot ovat 200 €, 500 €, 1 000 €, 2 000 € ja 5 000 €.

Voit saada uuteen kaskovakuutukseen jopa 70 prosentin lähtöbonuksen. Bonus laskee kolariturvasta maksetun korvauksen jälkeen 20 prosenttiyksikköä. Bonus nousee 10 prosenttiyksikköä jokaisen sellaisen vakuutuskauden jälkeen, jonka aikana ajoneuvo on ollut käytössä vähintään 120 päivää (moottoripyörä 90 päivää) eikä vakuutuksesta ole korvattu vahinkoja.

Kaskovakuutus on voimassa ETA-maissa sekä ETA-alueen ulkopuolisissa vihreän kortin maissa lukuun ottamatta vakuutusehdoissa erikseen mainittuja maita. Vakuutus on voimassa ulkomailla enintään 30 päivän yhtäjaksoisen matkan ajan. Pohjoismaiden ulkopuolella sattuneissa vahingoissa on suurempi omavastuu.