Mitä autovakuutus korvaa?

Liikennevakuutus

Liikennevakuutus korvaa liikenteessä aiheuttamasi omaisuus- ja henkilövahingot, myös sinulle itsellesi aiheutuneet henkilövahingot. Oman autosi vahingot, kuten esimerkiksi kolarikorjauksen korvaa kaskovakuutus.

Liikennevakuutus ja sen korvaukset perustuvat liikennevakuutuslakiin ja -asetukseen. Suomalainen liikennevakuutus on voimassa ETA-maissa ja vihreän kortin järjestelmään kuuluvissa maissa.

Ajoneuvon haltija tai omistaja on aina velvollinen ottamaan liikennevakuutuksen tieliikennekäytössä olevalle ajoneuvolleen. Mikäli auto on vakuuttamaton ja sillä aiheutetaan vahinko, jää ajoneuvolle merkitty haltija ja omistaja tai mahdollinen muu kuljettaja ilman korvausta omista henkilövahingoistaan.

Lue liikennevakuutuksesta lisää täältä.

Kaskovakuutus

Kaskovakuutuksella vakuutat ajoneuvosi sekä siihen kiinteästi asennettuja käyttöön liittyviä varusteita erilaisten vahinkojen varalta. Palo- ja varkausturva kattavat myös ajoneuvon yhden kesä- tai talvirengaskerran, kattotelineen ja suksiboksin, vaikkei niitä olisikaan asennettu autoon. Valitsemasi kaskon lisäksi ajoneuvosi vakuutukseen sisältyy aina myös liikennevakuutus.

Kaskovakuutuksen eri tasot

Voit valita autoosi kaskon kolmesta eri tasosta: XL, L ja S. Jos ajoneuvosi on hankittu rahoituksella, L- ja XL-kaskovakuutuksiin sisältyy myös rahoitusvakuutus.

XL-kaskon myönnämme kaikille uusille, enintään 6-vuotiaille henkilö- ja pakettiautoille. Se on kaikista kattavin kaskovakuutuksemme ja se sisältää esimerkiksi parkkiturvan. Parkkiturvasta korvataan muun muassa tilanteita, joissa toinen auto on kolhinut pysäköityä autoasi parkkipaikalla ja paennut paikalta.

L-kaskon myönnämme kaikille enintään 20-vuotiaille ajoneuvoille. L-kaskosta löytyvästä kolariturvasta korvataan esimerkiksi vahinkoja, jotka syntyvät liukkaalla kelillä penkkaan ajamisesta. Se sopii niille, jotka haluavat autolleen laajaa turvaa ilman rengas-, parkki-, lunastus- ja matkan jatkumis -turvaa.

S-kaskon myönnämme puolestaan enintään 40-vuotiaille ajoneuvoille. S-kasko sopii niille, jotka haluavat autolleen perusturvan esimerkiksi autoon kohdistuvien rikosten varalta. S-kaskon turviin kuuluu muun muassa varkausturva, joka korvaa autolle varkaustilanteista aiheutuneita vahinkoja.

Oheisesta taulukosta näet tarkemmin, mitä kukin kaskovakuutuksista korvaa ja mitä turvia eri ajoneuvoille on saatavilla.

Mitä autovakuutus korvaa?

Turvat
XL
L
S

Parkkiturva korvaa pysäköidylle ajoneuvollesi aiheutuneet vauriot, jos ne on aiheutettu toisella ajoneuvolla eikä vahingon tehnyttä ajoneuvoa tiedetä. Parkkiturvasta voidaan korvata esimerkiksi se, että tuntematon ajoneuvo on törmännyt sinun ajoneuvoosi parkkipaikalla tai auton ovi on avattu naarmuttaen ajoneuvosi kylkeä. Korvauksen maksaminen edellyttää, että korvauksen hakija on voinut luotettavasti selvittää vakuutusyhtiölle tapahtuma-ajan ja -paikan.

Lunastusturva korvaa sen, jos ajoneuvoa ei vahingon vuoksi voida korjata. Korvauksena maksetaan uusi vastaava ajoneuvo vahingoittuneen tilalle tai lunastuskorvausta korotetaan 30 prosentilla. Saat uuden ajoneuvon, jos vaurioitunut ajoneuvo on enintään 3 vuotta vanha ja sillä on ajettu enintään 60 000 kilometriä. Korvausta maksetaan enintään uuden vastaavan auton hinnan verran. Jos ajoneuvoa on käytetty enemmän, lunastuskorvausta korotetaan enintään 30 prosentilla. Korvausta maksetaan enintään auton ostohinnan verran.

Matkan jatkuminen korvataan niiltä päiviltä, jolloin ajoneuvosi on korjattavana jonkin muun korvattavan vahingon, kuten esimerkiksi kolariturvasta korvattavan vahingon vuoksi. Korvaus maksetaan joko vuokraamalla ajoneuvosi tilalle enintään C-kokoluokan auto tai maksamalla 50 euron päiväkorvausta. Korvausta maksetaan enintään 30 päivän ajan. Turva korvaa myös matkan keskeytymisen teknisen vian vuoksi. Jos ajoneuvosi on ajokelvoton teknisen vian vuoksi, saat korvausta enintään viideltä päivältä ja korvaus suoritetaan ainoastaan vuokraamalla tilalle enintään C-kokoluokan auto.

Rengasturva korvaa auton yllättäen ja äkillisesti hajonneen renkaan korjauksen tai uuden renkaan, jos rengasta ei voida korjata. Korvattava rengas voi olla enintään kaksi vuotta vanha ostopäivästä lukien, ja sen urien syvyyden on oltava vähintään 4 millimetriä. Rengasturvasta voidaan korvata uusi rengas, mikäli rengas esimerkiksi hajoaa liikenteessä yllättäen ajettuasi terävän esineen päältä.

Kolariturva korvaa kolarin, yhteentörmäyksen, tieltä suistumisen tai vastaavan tapahtuman vuoksi syntyneet vahingot.

Lasiturvasta korvataan auton tuuli-, sivu- tai takalasiin suorasta ulkoisesta iskusta tai osumasta aiheutunut vahinko, joko korjaamalla tai vaihtamalla lasi. Lasiturvasta korvataan esimerkiksi auton tuulilasiin iskeytyneen nastan tai kiven aiheuttaman rikkoutuneen lasin korjaaminen tai vaihtaminen.

Luonnonilmiöturva korvaa tuulen, raekuuron tai muun vastaavan erityisen luonnonilmiön aiheuttamat vahingot, kuten ajoneuvon päälle voimakkaan tuulen vuoksi kaatuneen puun aiheuttamat vauriot.

Rahoitusturva korvaa ajoneuvon omistajalle jäljellä olevan erääntymättömän velan pääoman, jos rahoituksella hankittu ajoneuvo joudutaan lunastamaan. Korvausta voidaan pienentää esimerkiksi suojeluohjeiden laiminlyönnin vuoksi. Rahoitusturva ei koske leasing- tai vuokra-ajoneuvoja. Korvausta maksetaan enintään ajoneuvon käyvän arvon verran. Rahoitusyhtiöt vaativat, että rahoitusyhtiöomisteisessa ajoneuvossa on vakuutus, joka sisältää rahoitusturvan.

Eläintörmäysturva korvaa eläimeen, kuten esimerkiksi supikoiraan, peuraan tai hirveen törmäämisestä aiheutuneen vahingon.

Varkausturva korvaa varkaudesta, luvattomasta käytöstä, käyttövarkaudesta tai niiden yrityksestä aiheutuneet vahingot. Jotta vahinko voidaan korvata, ajoneuvosi on oltava ehtojen mukaisesti suojattu ja lukittu. Vahingosta on tehtävä rikosilmoitus poliisille.

Ilkivaltaturva korvaa ajoneuvollesi tahallisesti aiheutetun vahingon. Vahingosta on tehtävä rikosilmoitus poliisille. Ilkivaltaturvasta ei korvata toisella ajoneuvolla aiheutettua vahinkoa. Ilkivaltaturvasta voidaan korvata, mikäli joku on tahallaan esimerkiksi raapinut avaimella jälkiä ajoneuvosi kylkeen.

Hinausturva (vain alle 20-vuotiaat ajoneuvot) korvaa vakuuttamasi ajoneuvon hinauksen lähimpään korjaamoon, jos matkasi keskeytyy ajoneuvon vian tai vaurioitumisen vuoksi. Hinauskulujen sijaan voidaan korvata kustannukset tapahtumapaikalla tehtävästä työstä, jonka ansiosta voit jatkaa matkaasi (kuten Autoliiton tiepalvelun tekemä työ). Työssä käytettyjä varaosia ei kuitenkaan korvata. Vakuutuksesta korvataan myös matkustajien kotimatkakuluja ja ajoneuvon hakemisesta takaisin kotipaikkakunnalle syntyneitä ylimääräisiä kuluja yhteensä 500 euroon asti. Hinausturva on voimassa sen vakuutuskauden loppuun, jonka aikana ajoneuvon ensimmäisestä käyttöönottopäivästä tulee kuluneeksi 20 vuotta.

Paloturva korvaa äkillisen ja ennalta arvaamattoman esinevahingon, jonka syynä on irti päässyt tuli tai ajoneuvoon suoraan kohdistunut salamanisku. Paloturva ei korvaa ylikuumenemisen tai oikosulun aiheuttamia vahinkoja.

Vastuuturva korvaa vakuuttamallasi ajoneuvolla ETA-alueen ulkopuolisessa vihreän kortin maassa ulkopuoliselle aiheuttamasi liikennevahingon omaisuus- tai henkilövahingot, joista olet henkilökohtaisesti korvausvastuussa ja joita ei korvata liikennevakuutuksesta tai muusta vakuutuksesta. Vastuuturvasta voidaan korvata esimerkiksi mahdollisia vahingonkorvauksia tai oikeudenkäyntikuluja.

Oikeusturva korvaa asianajo- ja oikeudenkäyntikulusi ajoneuvon omistamiseen, kuljettamiseen ja hallintaan liittyvissä riita- ja rikosasioissa. Korvauksen yläraja on 10 000 euroa vahinkotapahtumaa kohden. Omavastuu on 20 prosenttia kustannuksista mutta vähintään valitsemasi perusomavastuun verran.

Liikennevakuutus on pakollinen kaikille liikennekäytössä oleville moottoriajoneuvoille. Lakisääteinen liikennevakuutus kuuluu automaattisesti kaikkiin kaskopaketteihin. Halutessasi voit kuitenkin valita myös pelkän liikennevakuutuksen. POP Vakuutuksella liikennevakuutuksen bonus voi olla jopa 83 %. Lisätietoa

Yleistä kaskovakuutuksesta

Miten haet korvausta kaskovakuutuksesta?

Voit ilmoittaa vahingosta meille joko puhelimitse tai verkossa. Saat ohjeet, kuinka toimia vahinkotilanteessa. Neuvomme esimerkiksi missä ajoneuvon vahingot voi tarkastuttaa ja kuinka vahinkokäsittely etenee.

Voit aina myös soittaa vuorokauden ympäri Vahinkoapu 24h -palveluumme, joka auttaa vuorokauden ympäri vahingon sattuessa. Vahinkoapu 24h palvelee numerosta 010 3910 393.

Omavastuu

Voit valita vakuutukseesi sinulle sopivimman omavastuun. Vaihtoehdot ovat: 200 €, 300 €, 500 €, 1 000 € ja 2 000 €.

Korvausvastuun rajoitukset

Kaskovakuutus korvaa valitsemasi kaskotason mukaiset vahingot. Vakuutuskorvaus maksetaan äkillisistä ja yllättävistä vahingoista. Kaskovakuutus ei korvaa esimerkiksi syöpymistä, kulumista tai ruostumista, sillä ne eivät ole äkillisiä tai yllättäviä vahinkoja.

Oman toiminnan vaikutus

Voit vaikuttaa maksettaviin korvauksiin omalla huolellisuudellasi. Vakuutusyhtiön suojeluohjeita noudattamalla huolehdit saavasi mahdollisimman suuren korvauksen. Huolimattomuudella voi taas käydä niin, että korvausta pienennetään tai sitä ei makseta lainkaan. Esimerkiksi ajoneuvon, sen avaimien ja varusteiden säilyttäminen ja huolenpito ovat sinun vastuullasi, eikä avaimia ei saa säilyttää esillä tai missään lukitsemattomassa paikassa.