Siirry sisältöön

Mitä autovakuutus korvaa?

Liikennevakuutus

Liikennevakuutus korvaa liikenteessä aiheuttamasi omaisuus- ja henkilövahingot, myös sinulle itsellesi aiheutuneet henkilövahingot. Oman autosi vahingot, kuten esimerkiksi kolarikorjauksen korvaa kaskovakuutus.

Liikennevakuutus ja sen korvaukset perustuvat liikennevakuutuslakiin ja -asetukseen. Suomalainen liikennevakuutus on voimassa ETA-maissa ja vihreän kortin järjestelmään kuuluvissa maissa.

Ajoneuvon haltija tai omistaja on aina velvollinen ottamaan liikennevakuutuksen tieliikennekäytössä olevalle ajoneuvolleen. Mikäli auto on vakuuttamaton ja sillä aiheutetaan vahinko, jää ajoneuvolle merkitty haltija ja omistaja tai mahdollinen muu kuljettaja ilman korvausta omista henkilövahingoistaan.

Lue liikennevakuutuksesta lisää täältä.

Kaskovakuutus

Kaskovakuutuksella vakuutat ajoneuvosi sekä siihen kiinteästi asennettuja käyttöön liittyviä varusteita erilaisten vahinkojen varalta. Palo- ja varkausturva kattavat myös ajoneuvon yhden kesä- tai talvirengaskerran, kattotelineen ja suksiboksin, vaikkei niitä olisikaan asennettu autoon. Valitsemasi kaskon lisäksi ajoneuvosi vakuutukseen sisältyy aina myös liikennevakuutus.

Kaskovakuutusten korvaavuuksia kannattaa vertailla vakuutusten kilpailuttamisen yhteydessä. Jos aihe on ajankohtainen, lue myös vinkkimme autovakuutuksen kilpailuttamiseen.

Kaskovakuutuksen eri tasot

Voit valita autoosi kaskon kolmesta eri tasosta: XL, L ja S. Jos ajoneuvosi on hankittu rahoituksella, L- ja XL-kaskovakuutuksiin sisältyy myös rahoitusvakuutus.

XL-kaskon myönnämme kaikille uusille, enintään 10-vuotiaille henkilö- ja pakettiautoille. Se on kaikista kattavin kaskovakuutuksemme ja se sisältää esimerkiksi parkkiturvan. Parkkiturvasta korvataan muun muassa tilanteita, joissa toinen auto on kolhinut pysäköityä autoasi parkkipaikalla ja paennut paikalta.

L-kaskon myönnämme kaikille enintään 20-vuotiaille ajoneuvoille. L-kaskosta löytyvästä kolariturvasta korvataan esimerkiksi vahinkoja, jotka syntyvät liukkaalla kelillä penkkaan ajamisesta. Se sopii niille, jotka haluavat autolleen laajaa turvaa ilman rengas-, parkki-, lunastus- ja matkan jatkumis -turvaa.

S-kaskon myönnämme puolestaan enintään 40-vuotiaille ajoneuvoille. S-kasko sopii niille, jotka haluavat autolleen perusturvan esimerkiksi autoon kohdistuvien rikosten varalta. S-kaskon turviin kuuluu muun muassa varkausturva, joka korvaa autolle varkaustilanteista aiheutuneita vahinkoja.

Oheisesta taulukosta näet tarkemmin, mitä kukin kaskovakuutuksista korvaa ja mitä turvia eri ajoneuvoille on saatavilla.

Mitä autovakuutus korvaa?

Mitä autovakuutus korvaa?
Turvat
XL
L
S
Parkkiturva Sisältyy XL kaskoon.

Parkkiturva korvaa pysäköidylle ajoneuvollesi aiheutuneet vauriot, jos ne on aiheutettu toisella ajoneuvolla eikä vahingon tehnyttä ajoneuvoa tiedetä.

Parkkiturvasta voidaan korvata esimerkiksi se, että tuntematon ajoneuvo on törmännyt sinun ajoneuvoosi parkkipaikalla tai auton ovi on avattu naarmuttaen ajoneuvosi kylkeä. Korvauksen maksaminen edellyttää, että korvauksen hakija on voinut luotettavasti selvittää vakuutusyhtiölle tapahtuma-ajan ja -paikan.

Sisältyy XL kaskoon.
Lunastusturva Sisältyy XL kaskoon.

Lunastusturva korvaa vahingon, jos ajoneuvoasi ei vahingon vuoksi korjata ja se lunastetaan. Korvauksena maksetaan uusi vastaava ajoneuvo vahingoittuneen tilalle tai lunastuskorvausta korotetaan 30 prosentilla. Saat uuden ajoneuvon vahingoittuneen tilalle, jos:

-olet ostanut ajoneuvon uutena
-ajoneuvo on enintään 3 vuotta vanha
-korjauskustannukset ovat yli 50 % ajoneuvon uushankintahinnasta ja
-ajoneuvolla on ajettu enintään 60 000 km

Mikäli yllä olevat ehdot eivät toteudu, saat korotetun lunastuskorvauksen, jos korjauskustannukset ylittävät 60 % ajoneuvon käyvästä arvosta. Korvaus lasketaan ajoneuvon käypä arvo korotettuna 30 prosentilla. Korvausta maksetaan enintään ajoneuvon ostohetken käypä arvo.

Lunastusturvan omavastuu on 0 euroa.

Sisältyy XL kaskoon.
Matkan jatkuminen Sisältyy XL kaskoon.

Matkan jatkuminen korvataan niiltä päiviltä, jolloin ajoneuvosi on korjattavana jonkin muun korvattavan vahingon vuoksi. Korvaus maksetaan joko vuokraamalla ajoneuvosi tilalle enintään C-kokoluokan auto tai maksamalla 50 euroa päiväkorvausta. Korvausta maksetaan enintään 30 päivän ajan.

Turva korvaa myös matkan keskeytymisen teknisen vian vuoksi. Jos ajoneuvosi on ajokelvoton teknisen vian vuoksi, saat korvausta enintään viideltä päivältä ja korvaus suoritetaan ainoastaan vuokraamalla tilalle enintään C-kokoluokan auto.

Matkan jatkumisturvan omavastuu on 0 euroa.

Sisältyy XL kaskoon.
Rengasturva Sisältyy XL kaskoon.

Rengasturva korvaa auton yllättäen ja äkillisesti hajonneen renkaan korjauksen tai uuden renkaan, jos rengasta ei voida korjata. Korvattava rengas voi olla enintään kaksi vuotta vanha ostopäivästä lukien, ja sen urien syvyyden on oltava vähintään 4 millimetriä. Rengasturvan omavastuu on 50 euroa. Omavastuuta ei peritä, jos rengas korjataan.

Rengasturvasta voidaan korvata uusi rengas, mikäli rengas esimerkiksi hajoaa liikenteessä yllättäen ajettuasi terävän esineen päältä.

Sisältyy XL kaskoon.
Kolariturva Sisältyy XL ja L kaskoon.

Kolariturva korvaa ajoneuvon, ja sähkö- tai hybridiautojen akuston esinevahingon, jonka on aiheuttanut äkillinen ja ennalta-arvaamaton ulkoinen tapahtuma kuten kolari, törmäys, tieltä suistuminen, kaatuminen tai muu vastaava tapahtuma .

Sisältyy XL ja L kaskoon.
Sisältyy XL ja L kaskoon.
Lasiturva Sisältyy XL ja L kaskoon.

Lasiturva korvaa auton tuuli-, sivu- tai takalasiin suorasta ulkoisesta iskusta tai osumasta aiheutuneen vahingon joko korjaamalla tai vaihtamalla lasin.

Korvauksesta vähennetään omavastuu 150 €, jos lasi vaihdetaan korjausliikkekumppanillamme. Mikäli lasi vaihdetaan muualla, vähennetään korvauksesta omavastuu 250 €. Jos lasi korjataan, korvauksesta ei vähennetä omavastuuta.

Lasiturvasta korvataan esimerkiksi auton tuulilasiin iskeytyneen nastan tai kiven aiheuttaman rikkoutuneen lasin korjaaminen tai vaihtaminen.

Sisältyy XL ja L kaskoon.
Sisältyy XL ja L kaskoon.
Luonnonilmiöturva Sisältyy XL ja L kaskoon.

Luonnonilmiöturvasta korvataan äkillisen vedenpinnan kohoamisen, myrskytuulen kaataman puun tai myrskytuulen irrottaneen esineen aiheuttamat vahingot ajoneuvollesi, ajoneuvon ollessa pysähtyneenä vahingon hetkellä. Lisäksi korvataan raekuuron ajoneuvon ulkopinnoille aiheuttamat vahingot.

Sisältyy XL ja L kaskoon.
Sisältyy XL ja L kaskoon.
Rahoitusturva Sisältyy XL ja L kaskoon.

Rahoitusturva korvaa ajoneuvon vaurioitumisesta tai varkaudesta aiheutuneet vahingot ajoneuvon omistajalle siltä osin, kun vahinkoa ei korvata ajoneuvovakuutuksen esinevakuutuksista täysimääräisenä, jos ajoneuvon omistajana on rahoitusyhtiö.

Sisältyy XL ja L kaskoon.
Sisältyy XL ja L kaskoon.
Eläintörmäysturva Sisältyy kaikkiin kaskovakuutuksiin.

Eläintörmäysturva korvaa eläimeen, kuten esimerkiksi supikoiraan, peuraan tai hirveen törmäämisestä aiheutuneen vahingon. Eläimen väistämisestä aiheutuneet vahingot korvataan kolariturvasta.

Sisältyy kaikkiin kaskovakuutuksiin.
Sisältyy kaikkiin kaskovakuutuksiin.
Sisältyy kaikkiin kaskovakuutuksiin.
Varkausturva Sisältyy kaikkiin kaskovakuutuksiin.

Varkausturva korvaa varkaudesta, luvattomasta käytöstä, käyttövarkaudesta tai niiden yrityksestä aiheutuneet vahingot. Jotta vahinko voidaan korvata, ajoneuvosi on oltava ehtojen mukaisesti suojattu ja lukittu. Vahingosta on tehtävä rikosilmoitus poliisille.

Sisältyy kaikkiin kaskovakuutuksiin.
Sisältyy kaikkiin kaskovakuutuksiin.
Sisältyy kaikkiin kaskovakuutuksiin.
Ilkivaltaturva Sisältyy kaikkiin kaskovakuutuksiin.

Ilkivaltaturva korvaa ajoneuvollesi tahallisesti aiheutetun vahingon. Vahingosta on tehtävä rikosilmoitus poliisille. Ilkivaltaturvasta ei korvata toisella ajoneuvolla aiheutettua vahinkoa.

Ilkivaltaturvasta voidaan korvata, mikäli joku on tahallaan esimerkiksi raapinut avaimella jälkiä ajoneuvosi kylkeen.

Sisältyy kaikkiin kaskovakuutuksiin.
Sisältyy kaikkiin kaskovakuutuksiin.
Sisältyy kaikkiin kaskovakuutuksiin.
Hinausturva Sisältyy kaikkiin kaskovakuutuksiin.

Hinausturva korvaa vakuuttamasi ajoneuvon hinauksen lähimpään korjaamoon, jos matkasi keskeytyy ajoneuvon vian, vaurioitumisen tai tieltä suistumisen vuoksi. XL-kaskon hinausturvasta korvataan myös täyssähköauton hinaus lähimmälle latauspisteelle. Hinausturvan omavastuu on 0 euroa, kun hinaus tilataan POP Hinauspalvelun kautta. Muussa tapauksessa hinauksen omavastuu on 50 euroa.

Hinauskulujen sijaan voidaan korvata kustannukset POP Hinauspalvelun tapahtumapaikalla tekemästä työstä, jonka ansiosta voit jatkaa matkaasi. Työssä käytettyjä varaosia ei kuitenkaan korvata. Vakuutuksesta korvataan myös matkustajien kotimatkakuluja ja ajoneuvon hakemisesta takaisin kotipaikkakunnalle syntyneitä ylimääräisiä kuluja.

Hinausturva on voimassa sen vakuutuskauden loppuun, jonka aikana ajoneuvon ensimmäisestä käyttöönottopäivästä tulee kuluneeksi 20 vuotta. Rajoitus ei koske museoajoneuvoja.

Sisältyy kaikkiin kaskovakuutuksiin.
Sisältyy kaikkiin kaskovakuutuksiin.
Sisältyy kaikkiin kaskovakuutuksiin.
Paloturva Sisältyy kaikkiin kaskovakuutuksiin.

Paloturva korvaa äkillisen ja odottamattoman ajoneuvollesi sattuneen vahingon, joka on aiheutunut irti päässeestä tulesta tai suorasta salamaniskusta.

Sisältyy kaikkiin kaskovakuutuksiin.
Sisältyy kaikkiin kaskovakuutuksiin.
Sisältyy kaikkiin kaskovakuutuksiin.
Ulkomaan vastuuturva Sisältyy kaikkiin kaskovakuutuksiin.

Ulkomaan vastuuturva korvaa omaisuus- tai henkilövahinkoja, jotka ajoneuvon omistaja, haltija tai kuljettaja on ulkomailla liikenteessä toiselle aiheuttanut, joista hän on henkilökohtaisesti korvausvastuussa ja joita ei korvata liikenne- tai muista vakuutuksista.

Sisältyy kaikkiin kaskovakuutuksiin.
Sisältyy kaikkiin kaskovakuutuksiin.
Sisältyy kaikkiin kaskovakuutuksiin.
Oikeusturva Sisältyy kaikkiin kaskovakuutuksiin.

Oikeusturva korvaa asianajo- ja oikeudenkäyntikulujasi ajoneuvon omistamiseen, kuljettamiseen ja hallintaan liittyvissä riita- ja rikosasioissa. Omavastuu on 20 prosenttia kustannuksista, mutta vähintään valitsemasi perusomavastuun verran.

Sisältyy kaikkiin kaskovakuutuksiin.
Sisältyy kaikkiin kaskovakuutuksiin.
Sisältyy kaikkiin kaskovakuutuksiin.
Liikennevakuutus Sisältyy kaikkiin kaskovakuutuksiin.

Liikennevakuutus on pakollinen kaikille liikennekäytössä oleville moottoriajoneuvoille. Lakisääteinen liikennevakuutus kuuluu automaattisesti kaikkiin kaskopaketteihin. Halutessasi voit kuitenkin valita myös pelkän liikennevakuutuksen. POP Vakuutuksella liikennevakuutuksen bonus voi olla jopa 83 %. Lisätietoa

Sisältyy kaikkiin kaskovakuutuksiin.
Sisältyy kaikkiin kaskovakuutuksiin.
Sisältyy kaikkiin kaskovakuutuksiin.

Yleistä kaskovakuutuksesta

Miten haet korvausta kaskovakuutuksesta?

Ajoneuvovahinkojen korvausohjeistamme löydät toimintaohjeita erilaisiin vahinkotilanteisiin. Tutustu vahinkokohtaisiin ohjeistuksiin, niin tiedät tuleeko sinun tehdä vahinkoilmoitus itse vai hoitaako yhteistyökumppanimme sen tekemisen.

Vahingosta voi ilmoittaa meille joko puhelimitse tai verkossa. Puhelimessa neuvomme esimerkiksi missä ajoneuvon vahingot voi tarkastuttaa ja kuinka vahinkokäsittely etenee. Oma Palvelussa hoidat vahinkoasioitasi helposti milloin tahansa.

Korvausvastuun rajoitukset

Kaskovakuutus korvaa valitsemasi kaskotason mukaiset vahingot. Vakuutuskorvaus maksetaan äkillisistä ja yllättävistä vahingoista. Kaskovakuutus ei korvaa esimerkiksi syöpymistä, kulumista tai ruostumista, sillä ne eivät ole äkillisiä tai yllättäviä vahinkoja.

Oman toiminnan vaikutus

Voit vaikuttaa maksettaviin korvauksiin omalla huolellisuudellasi. Vakuutusyhtiön suojeluohjeita noudattamalla huolehdit saavasi mahdollisimman suuren korvauksen. Huolimattomuudella voi taas käydä niin, että korvausta pienennetään tai sitä ei makseta lainkaan. Esimerkiksi ajoneuvon, sen avaimien ja varusteiden säilyttäminen ja huolenpito ovat sinun vastuullasi, eikä avaimia ei saa säilyttää esillä tai missään lukitsemattomassa paikassa.

Korvauspalvelu ja kumppaniverkosto apunasi vahingon sattuessa

Arki ei aina ole ruusuilla tanssimista ja toisinaan pelti kolisee. Korvauspalvelumme on apunasi sattumusten hetkellä. Asiakkaamme ovat erittäin tyytyväisiä korvauspalvelumme ammattitaitoon ja saatuun neuvontaan.

Sattuneesta vahingosta on helppo ilmoittaa meille Oma Palvelussa ja tarvittaessa asiantuntevat korvausneuvojamme vastaavat mielen päällä oleviin kysymyksiin. Aiempien korvaustilanteidensa pohjalta asiakkaamme ovat luottavaisin mielin ja uskovat olevansa vahinkoasioiden suhteen turvallisissa käsissä jatkossakin. Korvauspalvelumme lisäksi apunasi tien päällä on laaja kumppanikorjaamojen verkosto.

* EPSI Rating Vakuutus 2023 -tutkimus. Korvauspalvelun ammattitaidosta saimme 84,1 indeksipistettä ja kokemuksesta turvallisissa käsissä olemisesta 82,2 indeksipistettä. Yli 75 indeksipisteen raja tarkoittaa erittäin tyytyväistä arvostelua.