Autovakuutuksen hinta

Alle 20 000 km/v ajaville alennusta auto- ja pakettiautovakuutuksesta

Autovakuutuksen hinta

Alle 20 000 km vuodessa ajaville autovakuutus on edullisempi

Alennus kaikille alle 20 000 km/vuosi ajaville.

Pysyvästi edullinen – alennus voimassa toistaiseksi.

Säästä hinnassa, älä turvassa. Valitse itsellesi sopiva turvataso.

Vuosittaisten ajokilometrien vaikutus hintaan

Vuosittaisten ajokilometrien vaikutus liikenne- ja kaskovakuutuksen hintaan. Alennus lasketaan perushintaisen auto- ja pakettiautovakuutuksen hinnasta (vuosittaiset ajokilometrit 20 000 - 25 000) ja määräytyy toistaiseksi voimassa olevan alennustaulukon mukaisesti.

20k-10 %-10 %km/vuosiliikennekasko<20 000+
10k-15 %-15 %km/vuosiliikennekasko<15 000+
10k-20 %-20 %km/vuosiliikennekasko<10 000+

 

5k-25 %-25 %km/vuosiliikennekasko<5 000+SÄÄSTÖ JOPASATASIA!

Miksi autovakuutuksen hinta on edullisempi, jos ajan vähemmän?

Henkilö- ja pakettiautovakuutusten hintaan vaikuttaa merkittävästi vuodessa kertyvät kilometrit. Alle 20 000 kilometriä vuodessa ajavat saavat vakuutukseensa alennusta joka vuosi aina kulloisenkin alennustaulukon mukaan. Alennus perustuu vahinkotilastoihin, joiden perusteella vähemmän ajavat kolaroivat vähemmän ja näin ollen voimme heille tarjota vakuutusta edullisempaan hintaan. Mitä vähemmän autolla tai pakettiautolla vuodessa ajetaan, sen halvempi on hinta niin liikennevakuutukselle kuin myös auton ja pakun kaskovakuutukselle.

Vakuutus on pysyvästi edullinen – alennus säilyy kulloisenkin hinnoittelun mukaisella prosentilla myös vakuutuskauden vaihtuessa, mikäli ajomäärä pysyy samana. Alempi hinta ei vaikuta autovakuutuksen sisältöön eikä vakuutusehtoihin. Jos arvio vuotuisesta ajomäärästä muuttuu, sitä voi käydä muuttamassa Oma Palvelussa.

Kilometreihin perustuvan vakuutuksen saat helpoiten autovakuutuslaskurimme ja pakettiautolaskurimme kautta. Syötä laskuriin henkilötunnuksesi, ajoneuvon tiedot sekä arvio vuosittaisesta kilometrimäärästä. Näet vakuutuksen hinnan autolle tai pakulle, ja saat vakuutuksen voimaan saman tien tunnistauduttuasi pankkitunnuksillasi.

Älä huoli, vakuutuksesi on voimassa, vaikka tilanne muuttuisikin. Jos arviosi vuotuisesta ajomäärästä muuttuu, voit käydä muuttamassa sitä Oma Palvelussa.

Entä jos unohdan ilmoittaa ylimääräisistä ajokilometreistä?

Vakuutusyhtiön esittämiin kysymyksiin tulee aina vastata todenmukaisesti vakuutusta hankittaessa. Mikäli olet hankkinut kilometrihinnoitellun auto- tai pakettiautovakuutuksen ja tilanteesi vuotuisten ajokilometrien osalta muuttuu, sinun tulee ilmoittaa muutoksista vakuutusyhtiölle Oma Palvelun kautta tai puhelimitse. Tietojen päivittäminen aina tilanteen muuttuessa on tärkeää, jotta vahinkotilanteessa vakuutuksesi on ajan tasalla. Katso lisätietoja yleisistä sopimusehdoista.

Autovakuutuksen tiedot voi päivittää seuraavilla tavoilla:

  1. Päivittämällä Oma Palvelussa oikeat vuosittaiset kilometrit (Vakuutukset-osiossa kyseisen autovakuutuksen yhteenveto-näkymässä)
  2. Lähettämällä Oma Palvelussa viestin asiakaspalveluun (Valitsemalla aihe Vuosittaiset ajokilometritiedot)
  3. Soittamalla asiakaspalveluun

Paljonko perheenne autoilla ajetaan vuodessa?

Selvitimme, kuinka paljon perheiden autoilla ajetaan vuosittain. Kyselyn* tulokset osoittavat, että lähes neljällä viidestä ykkösautosta ajetaan alle 20 000 kilometriä vuodessa. On siis todennäköistä, että myös sinä saat alennusta autovakuutuksestasi. Tarkista oma edullinen hintasi helppokäyttöisellä autovakuutuslaskurillamme ja ylläty!

*Kyselyn toteutti POP Vakuutuksen toimeksiannosta tutkimusyhtiö M3 Research huhtikuussa 2017. Kyselyyn osallistui 1000 suomalaista aikuista eri puolilta Suomea, iältään 18−65 vuotta.

Mitä autovakuutus korvaa?

Turvat
XL
L
S

Parkkiturva korvaa pysäköidylle ajoneuvollesi aiheutuneet vauriot, jos ne on aiheutettu toisella ajoneuvolla eikä vahingon tehnyttä ajoneuvoa tiedetä. Parkkiturvasta voidaan korvata esimerkiksi se, että tuntematon ajoneuvo on törmännyt sinun ajoneuvoosi parkkipaikalla tai auton ovi on avattu naarmuttaen ajoneuvosi kylkeä. Korvauksen maksaminen edellyttää, että korvauksen hakija on voinut luotettavasti selvittää vakuutusyhtiölle tapahtuma-ajan ja -paikan.

Lunastusturva korvaa sen, jos ajoneuvoa ei vahingon vuoksi voida korjata. Korvauksena maksetaan uusi vastaava ajoneuvo vahingoittuneen tilalle tai lunastuskorvausta korotetaan 30 prosentilla. Saat uuden ajoneuvon, jos vaurioitunut ajoneuvo on enintään 3 vuotta vanha ja sillä on ajettu enintään 60 000 kilometriä. Korvausta maksetaan enintään uuden vastaavan auton hinnan verran. Jos ajoneuvoa on käytetty enemmän, lunastuskorvausta korotetaan enintään 30 prosentilla. Korvausta maksetaan enintään auton ostohinnan verran.

Matkan jatkuminen korvataan niiltä päiviltä, jolloin ajoneuvosi on korjattavana jonkin muun korvattavan vahingon, kuten esimerkiksi kolariturvasta korvattavan vahingon vuoksi. Korvaus maksetaan joko vuokraamalla ajoneuvosi tilalle enintään C-kokoluokan auto tai maksamalla 50 euron päiväkorvausta. Korvausta maksetaan enintään 30 päivän ajan. Turva korvaa myös matkan keskeytymisen teknisen vian vuoksi. Jos ajoneuvosi on ajokelvoton teknisen vian vuoksi, saat korvausta enintään viideltä päivältä ja korvaus suoritetaan ainoastaan vuokraamalla tilalle enintään C-kokoluokan auto.

Rengasturva korvaa auton yllättäen ja äkillisesti hajonneen renkaan korjauksen tai uuden renkaan, jos rengasta ei voida korjata. Korvattava rengas voi olla enintään kaksi vuotta vanha ostopäivästä lukien, ja sen urien syvyyden on oltava vähintään 4 millimetriä. Rengasturvasta voidaan korvata uusi rengas, mikäli rengas esimerkiksi hajoaa liikenteessä yllättäen ajettuasi terävän esineen päältä.

Kolariturva korvaa kolarin, yhteentörmäyksen, tieltä suistumisen tai vastaavan tapahtuman vuoksi syntyneet vahingot.

Lasiturvasta korvataan auton tuuli-, sivu- tai takalasiin suorasta ulkoisesta iskusta tai osumasta aiheutunut vahinko, joko korjaamalla tai vaihtamalla lasi. Lasiturvasta korvataan esimerkiksi auton tuulilasiin iskeytyneen nastan tai kiven aiheuttaman rikkoutuneen lasin korjaaminen tai vaihtaminen.

Luonnonilmiöturva korvaa tuulen, raekuuron tai muun vastaavan erityisen luonnonilmiön aiheuttamat vahingot, kuten ajoneuvon päälle voimakkaan tuulen vuoksi kaatuneen puun aiheuttamat vauriot.

Rahoitusturva korvaa ajoneuvon omistajalle jäljellä olevan erääntymättömän velan pääoman, jos rahoituksella hankittu ajoneuvo joudutaan lunastamaan. Korvausta voidaan pienentää esimerkiksi suojeluohjeiden laiminlyönnin vuoksi. Rahoitusturva ei koske leasing- tai vuokra-ajoneuvoja. Korvausta maksetaan enintään ajoneuvon käyvän arvon verran. Rahoitusyhtiöt vaativat, että rahoitusyhtiöomisteisessa ajoneuvossa on vakuutus, joka sisältää rahoitusturvan.

Eläintörmäysturva korvaa eläimeen, kuten esimerkiksi supikoiraan, peuraan tai hirveen törmäämisestä aiheutuneen vahingon.

Varkausturva korvaa varkaudesta, luvattomasta käytöstä, käyttövarkaudesta tai niiden yrityksestä aiheutuneet vahingot. Jotta vahinko voidaan korvata, ajoneuvosi on oltava ehtojen mukaisesti suojattu ja lukittu. Vahingosta on tehtävä rikosilmoitus poliisille.

Ilkivaltaturva korvaa ajoneuvollesi tahallisesti aiheutetun vahingon. Vahingosta on tehtävä rikosilmoitus poliisille. Ilkivaltaturvasta ei korvata toisella ajoneuvolla aiheutettua vahinkoa. Ilkivaltaturvasta voidaan korvata, mikäli joku on tahallaan esimerkiksi raapinut avaimella jälkiä ajoneuvosi kylkeen.

Hinausturva (vain alle 20-vuotiaat ajoneuvot) korvaa vakuuttamasi ajoneuvon hinauksen lähimpään korjaamoon, jos matkasi keskeytyy ajoneuvon vian tai vaurioitumisen vuoksi. Hinauskulujen sijaan voidaan korvata kustannukset tapahtumapaikalla tehtävästä työstä, jonka ansiosta voit jatkaa matkaasi (kuten Falck Assistancen tekemä työ). Työssä käytettyjä varaosia ei kuitenkaan korvata. Vakuutuksesta korvataan myös matkustajien kotimatkakuluja ja ajoneuvon hakemisesta takaisin kotipaikkakunnalle syntyneitä ylimääräisiä kuluja yhteensä 500 euroon asti. Hinausturva on voimassa sen vakuutuskauden loppuun, jonka aikana ajoneuvon ensimmäisestä käyttöönottopäivästä tulee kuluneeksi 20 vuotta.

Paloturva korvaa äkillisen ja ennalta arvaamattoman esinevahingon, jonka syynä on irti päässyt tuli tai ajoneuvoon suoraan kohdistunut salamanisku. Paloturva ei korvaa ylikuumenemisen tai oikosulun aiheuttamia vahinkoja.

Vastuuturva korvaa vakuuttamallasi ajoneuvolla ETA-alueen ulkopuolisessa vihreän kortin maassa ulkopuoliselle aiheuttamasi liikennevahingon omaisuus- tai henkilövahingot, joista olet henkilökohtaisesti korvausvastuussa ja joita ei korvata liikennevakuutuksesta tai muusta vakuutuksesta. Vastuuturvasta voidaan korvata esimerkiksi mahdollisia vahingonkorvauksia tai oikeudenkäyntikuluja.

Oikeusturva korvaa asianajo- ja oikeudenkäyntikulusi ajoneuvon omistamiseen, kuljettamiseen ja hallintaan liittyvissä riita- ja rikosasioissa. Korvauksen yläraja on 10 000 euroa vahinkotapahtumaa kohden. Omavastuu on 20 prosenttia kustannuksista mutta vähintään valitsemasi perusomavastuun verran.

Liikennevakuutus on pakollinen kaikille liikennekäytössä oleville moottoriajoneuvoille. Lakisääteinen liikennevakuutus kuuluu automaattisesti kaikkiin kaskopaketteihin. Halutessasi voit kuitenkin valita myös pelkän liikennevakuutuksen. POP Vakuutuksella liikennevakuutuksen bonus voi olla jopa 83 %. Lisätietoa