Kotivakuutus

Kattava vakuutus kotisi ja perheesi turvaksi

Laske hinta

Kotivakuutus kattaa myös mobiililaitteet

Laske hinta ja osta

Vakuuta irtaimistosi niin, että sillä on aina arvoa korvaustilanteessa

Laske hinta ja osta

Räätälöi kotivakuutus vastaamaan omia tarpeitasi

Laske hinta ja osta

Kotivakuutus on kotisi tärkein turva

Kotivakuutuksella varaudut kodissasi sattuviin äkillisiin ja ennalta arvaamattomiin vahinkoihin. Kotivakuutuksella voit vakuuttaa rakennuksen, jossa asut, sekä kodissasi olevaa omaisuutta.

Jos asut kerros- tai rivitalossa tai vuokralla omakotitalossa, sinun tarvitsee vakuuttaa ainoastaan irtamistosi. Jos asut omistamassasi omakotitalossa, on tärkeää vakuuttaa irtaimiston lisäksi myös itse rakennus.

Lue tarkemmin irtamistovakuutuksesta.

Kotivakuutuksen turvat

Näitä voit vakuuttaa

Omakotitalo ja ulkorakennukset

Rivitaloasunto

Paritaloasunto

Kerrostaloasunto

Vuokra-asunto omakotitalossa

Vapaa-ajan asunto ja ulkorakennukset

Ulkorakennus (yli 5 m2)

Usein kysytyt kysymykset kotivakuutuksesta

Keräsimme alle yleisimmin kysytyt kysymykset kotivakuutukseen ja kodin vahinkotilanteisiin liittyen.

Kotivakuutus antaa turvaa sekä rakennukselle että kodissasi olevalle omaisuudelle valitsemiesi turvien mukaisesti.

Jos asut omakotitalossa tai jos omistat vapaa-ajan asunnon, sinun pitää huolehtia kaikesta vakuutusturvastasi itse. Tällöin tarvitset vakuutuksen sekä itse rakennukselle että siellä oleville tavaroillesi. Tämän lisäksi sinun pitää myös vakuuttaa kaikki tontillasi olevat yli 5 neliömetrin rakennukset. Tätä pienemmät rakennukset kuuluvat päärakennuksen vakuutukseen, eikä niitä tarvitse vakuuttaa erikseen. Korvauksen laajuus perustuu valitsemiisi turviin ja vakuutusmääriin.

Jos asut osakehuoneistossa, kuten kerros- tai rivitalossa, sinun tarvitsee vakuuttaa vain kodissasi olevat tavarat eli irtaimistosi. Asunto-osakeyhtiö vakuuttaa erikseen kiinteistön eli rakennuksen, jossa asut.

Omakotitalosi tai vapaa-ajan asunnon vakuutat rakennusvakuutuksella. Rakennus vakuutetaan täydestä arvosta asunnon kokonaisalan perusteella. Vakuutuskirjassa mainittu rakennus on vakuutettuna myös silloin, kun sitä rakennetaan tai peruskorjataan.

Kotisi omaisuutta vakuuttaessasi valitset irtaimistovakuutukselle enimmäiskorvausmäärän eli summan, joka kattaa omaisuutesi arvon. Vaikka vahinko olisi valitsemaasi summaa suurempi, korvaamme siitä enintään vakuutukseen valitsemasi enimmäiskorvausmäärän. Siksi vakuutusmäärä kannattaakin valita oikein, niin että se todella vastaa kodissasi olevan omaisuuden arvoa. Voit muuttaa enimmäiskorvausmäärää vakuutusaikana, jos asunnossasi olevan omaisuuden arvo muuttuu. Yksittäisestä esineestä tai kokoelmasta maksetaan korvausta enintään 5 000 euroa irtaimiston enimmäiskorvausmäärästä riippumatta.

Jokaiseen vahinkoon liittyy omavastuu. Omavastuuosuus on yksittäisestä vahingosta vähennettävä rahamäärä, joka jää sinun itsesi maksettavaksi. Pienin omavastuu rakennuksille on 300 euroa ja kotisi irtaimistolle 200 euroa. Jos haluat pienentää vakuutusmaksuja ja vastata itse isommasta osasta vahinkoa, voit korottaa omavastuusi määrää.

Jos samaan vahinkoon liittyy useampia omavastuita, vähennetään vahinkotapauksesta vain yksi eli suurin omavastuu.

Omavastuuvaihtoehdot, irtaimisto

 • 200 €
 • 300 €
 • 500 €
 • 1000 €

Omavastuuvaihtoehdot, rakennus

 • 300 €
 • 500 €
 • 1000 €
 • 2000 €
 • 5000 €

Omavastuuta ei vähennetä

 • jos kohde on suojattu vakuutusyhtiön hyväksymällä turva- tai hälytyslaitteella (vuotoilmaisin tai paloilmoitin- tai rikosilmoitinjärjestelmä) ja tämä laite tai sen toiminta on estänyt vahingon syntymistä tai rajoittanut sen määrää
 • jos pyykin-, astianpesukoneen tai kylmälaitteiden alle asennettu turvakaukalo on toiminut oikein ja oleellisesti vähentänyt vahingon määrää
 • varkausyrityksissä tai varkausvahingoissa, jos asuntoon tai rakennukseen on murtauduttu turvalukolla lukitun oven kautta
 • korjauskustannusarviosta
 • uuden ylijännitesuojan hankintakustannuksista, jos sähkölaitetta suojannut ylijännitesuoja on rikkoutunut salamaniskun tai muun ylijännitteen seurauksena
 • matkatavaravahingoissa, jos irtaimistovakuutukseen on valittu matkatavaraturva
 • vahingon torjumis- ja rajoittamiskustannuksista.

Irtaimistolla tarkoitetaan kodin päivittäiseen ja vapaa-ajan käyttöön tarkoitettua kodissasi olevaa omaisuutta. Irtaimistoon kuuluvat myös urheilu- ja harrastusvälineet mutta eivät moottorikäyttöiset kulkuvälineet. Harrastusvälineitä ovat esimerkiksi kalastusvälineet. Urheiluvälineitä ovat muun muassa hiihto- ja laskettelusukset, golfvarusteet ja sukellusvälineet. Urheilu- ja harrastusvälineiden rikkoutumista käytössä ei kuitenkaan korvata.

Omakotitalon irtaimistovakuutus on voimassa myös asunnon hallintaan ja käyttöön välittömästi liittyvissä asunnon ulkopuolisissa varastoissa.

Kerros-, rivi- tai paritalojen kellarikomeroissa ja muissa asunnon hallintaan ja käyttöön välittömästi liittyvissä asunnon ulkopuolisissa varastoissa säilytettävä irtaimisto sisältyy vakuutukseen. Sen osuus vakuutukseen valitusta irtaimiston vakuutusmäärästä on kuitenkin enintään 10 prosenttia.

Kodistasi tai vapaa-ajan asunnostasi tilapäisesti muualle siirretty irtaimisto on vakuutettuna Suomessa 10 000 euroon asti.

ARVOESINEET JA KOKOELMAT

Alle 5 000 euron arvoiset arvoesineet ja kokoelmat ovat vakuutettuina POP Koti -vakuutuksessa, mutta yli 5 000 euron arvoiset yksittäiset esineet ja kokoelmat on yksilöitävä ja vakuutettava erikseen. Tällaisia esineitä ovat esimerkiksi taideteokset, korut, soittimet, arvomatot ja antiikkiesineet.

RAHAT JA ARVOPAPERIT

Irtaimistovakuutus kattaa vakuutuspaikassa rahaa ja arvopapereita enintään 500 euron arvosta. Arvopapereita ovat esimerkiksi osakkeet, obligaatiot, haltijavelkakirjat, käyttämättömät postimerkit, lounassetelit ja rahakortit.

HUONEISTON KIINTEÄ SISUSTUS

Vakuutus kattaa asunto-osakeyhtiöissä asunnon kunnossapitovastuulla olevan omaisuuden sekä huoneistossa tehdyt sisustus- ja parannustyöt. Asunnon kiinteän sisustuksen osuus vakuutukseen valitusta enimmäiskorvausmäärästä on 10 prosenttia.

VUOKRATTU TAI LAINATTU IRTAIMISTO

Irtaimiston vakuutukseen kuuluu vuokrattu tai lainattu kodin ja vapaa-ajan rakennuksen irtaimisto enintään 4 000 euroon asti. Omaisuuden täytyy olla sellaista, että se myös sinun omistamanasi kuuluisi vakuutuksen piiriin. Tyypillisiä tähän ryhmään kuuluvia esineitä ovat esimerkiksi ystävältä lainatut kaiuttimet tai perhejuhliin lainattu videokamera.

Omaisuuden arvo

Omaisuusvahingossa korvaus perustuu vahingosta aiheutuneeseen menetykseen, joten käytettyä omaisuutta ei korvata uuden arvosta. Vahinko korvataankin ensisijaisesti korjauttamalla vaurioitunut omaisuus. Vanhoille esineille on joskus vaikea määrittää arvoa. Siksi osaan korvattavista esineistä käytetään ikävähennystaulukkoa, jossa esineelle lasketaan tämän hetken arvo sen iän mukaan.

Lisä- ja seurannaisvahingot

Vakuutuksesta korvataan myös muita vahinkoja, jotka tapahtuvat korvattavan vahingon yhteydessä. Korvauksia maksetaan myös, jos vahinko on välitön ja väistämätön seuraus muusta korvattavasta vahingosta. Tällainen lisä- ja seurannaisvahinko on muun muassa tulipalossa sammutusvedestä aiheutunut vesivahinko.

Mitä kotivakuutus ei korvaa?

Kotivakuutus ei korvaa odotettavissa olevia, vääjäämättä tapahtuvia vahinkoja. Jotta vahinko korvattaisiin vakuutuksesta, sen täytyy tapahtua äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti. Esimerkiksi normaalia seinäpintojen kulumista ei korvata, sillä asunnon pintamateriaalien kuluminen ei ole äkillistä eikä ennalta arvaamatonta.

Vakuutusehdoissa mainitaan myös erikseen tapahtumia, joita ei korvata.

Kaikki yli 5 neliömetrin kokoiset rakennukset pitää vakuuttaa erikseen. Tätä pienemmät rakennukset sisältyvät päärakennuksen vakuutukseen. Asuinrakennuksen ja vapaa-ajan asuinrakennuksen yhteydessä vakuutus kattaa myös piha-alueen ja maaperän enintään 50 000 euron arvosta.

Pihalla olevat tavanomaiset kiinteät rakenteet, uima-altaat ja muut vastaavat rakennelmat kuuluvat päärakennuksen vakuutukseen 5 000 euroon saakka. Tavanomaisia kiinteitä rakenteita ovat esimerkiksi lipputanko, aidat ja portti. Vesialueet ja rantarakenteet eivät sisälly vakuutukseen. Piha-alueeksi katsotaan rakennusten välittömässä läheisyydessä ja päivittäisessä käytössä oleva hoidettu alue. Tonttimetsä ja luonnonvaraiset alueet eivät sisälly kotivakuutukseen.

Rakennuksen kokonaisala lasketaan kaikkien asunnon kerrosten ulkomittojen mukaan. Avokuistit, terassit ja muut avoimet tilat eivät kuulu kokonaisalaan, mutta kaikki rakennetut kylmät tilat, kuten kellaritilat ja lasitetut parvekkeet tai kuistit, lasketaan kokonaisalaan.

Kotivakuutuksella voit vakuuttaa kattavasti myös vapaa-ajan asunnon ja sen irtaimiston, olipa vapaa-ajan asunto sitten perinteinen kesämökki tai ympärivuotisesti käytettävä loma-asunto. Lue lisää!