Miksi vakuuttaa auto, mutta jättää tuulilasi ja renkaat turvatta?

Laske hinta

POP Autovakuutus

 • Vakuuta myös tuulilasi ja renkaat — saat kattavamman turvan
 • Sisältää aina kasko- ja liikennevakuutuksen
 • Voit jatkaa matkaasi vuokra-autolla, jos oma autosi sattuu hajoamaan.
 • Säilytä bonukset, vaikka joku kolhisi autoasi parkkipaikalla
 • Reilumpi bonus liikennevakuutukseen

Ajoneuvovakuutuksen turvat

 • Paloturva

  korvaa äkillisen ja odottamattoman esinevahingon, jos sen on aiheuttanut irti päässeestä tulesta, tulisijasta tai lämmityslaitteesta nousseesta noesta, savusta, savukaasusta tai räjähdyksestä.

 • Varkausturva

  korvaa varkaudesta, luvattomasta käytöstä, käyttövarkaudesta tai niiden yrityksestä aiheutuneet vahingot. Jotta vahinko voidaan korvata, ajoneuvosi on oltava ehtojen mukaisesti suojattu ja lukittu. Vahingosta on tehtävä rikosilmoitus poliisille.

 • Ilkivaltaturva

  korvaa ajoneuvollesi tahallisesti aiheutetun vahingon. Vahingosta on tehtävä rikosilmoitus poliisille. Ilkivaltaturvasta ei korvata toisella ajoneuvolla aiheutettua vahinkoa.

 • Kolariturva

  korvaa kolarin, yhteentörmäyksen, tieltä suistumisen tai vastaavan tapahtuman vuoksi syntyneet vahingot.

 • Vastuuturva

  korvaa vakuuttamallasi ajoneuvolla ETA-alueen ulkopuolisessa vihreän kortin maassa ulkopuoliselle aiheuttamasi omaisuus- tai henkilövahingot, joista olet henkilökohtaisesti korvausvastuussa ja joita ei korvata liikennevakuutuksesta tai muusta vakuutuksesta. Korvauksen yläraja on omaisuusvahingoissa 250 000 euroa ja henkilövahingoissa 500 000 euroa.

 • Hinausturva

  korvaa vakuuttamasi ajoneuvon hinauksen lähimpään korjaamoon, jos matkasi keskeytyy ajoneuvon vian tai vaurioitumisen vuoksi. Hinauskulujen sijaan voidaan korvata kustannukset tapahtumapaikalla tehtävästä työstä, jonka ansiosta voit jatkaa matkaasi (kuten Autoliiton tiepalvelun tekemä työ). Työssä käytettyjä varaosia ei kuitenkaan korvata. Vakuutuksesta korvataan myös matkustajien kotimatkakuluja ja ajoneuvon hakemisesta takaisin kotipaikkakunnalle syntyneitä ylimääräisiä kuluja yhteensä 500 euroon asti.

 • Eläintörmäysturva

  korvaa eläimeen törmäämisestä syntyneen vahingon.

 • Oikeusturva

  korvaa asianajo- ja oikeudenkäyntikulusi ajoneuvon omistamiseen, kuljettamiseen ja hallintaan liittyvissä riita- ja rikosasioissa. Korvauksen yläraja on 10 000 euroa vahinkotapahtumaa kohden. Omavastuu on 20 prosenttia kustannuksista mutta vähintään valitsemasi perusomavastuun verran.

 • Lasiturva

  korvaa auton tuuli-. sivu- tai takalasiin suorasta ulkoisesta iskusta tai osumasta aiheutuneen vahingon joko korjaamalla tai vaihtamalla lasin.

 • Luonnonilmiöturva

  korvaa tuulen, raekuuron tai muun vastaavan erityisen luonnonilmiön aiheuttamat vahingot, kuten auton päälle voimakkaan tuulen vuoksi kaatuneen puun aiheuttamat vauriot.

 • Lunastusturva

  korvaa sen, jos ajoneuvoa ei vahingon vuoksi voida korjata. Korvauksena maksetaan uusi vastaava ajoneuvo vahingoittuneen tilalle tai lunastuskorvausta korotetaan 30 prosentilla. Saat uuden ajoneuvon, jos vaurioitunut ajoneuvo on enintään 3 vuotta vanha ja sillä on ajettu enintään 60 000 kilometriä. Jos ajoneuvoa on käytetty enemmän, lunastuskorvausta korotetaan 30 prosentilla. Korvausta maksetaan enintään uuden vastaavan auton hinnan verran.

 • Parkkiturva

  korvaa pysäköidylle ajoneuvollesi aiheutuneet vauriot, jos ne on aiheutettu toisella ajoneuvolla eikä vahingon tehnyttä ajoneuvoa tiedetä.

 • Matkan jatkuminen

  korvataan niiltä päiviltä, jotka ajoneuvosi on korjattavana jonkin muun korvattavan vahingon vuoksi. Turva korvaa myös matkan keskeytymisen teknisen vian vuoksi. Korvaus maksetaan joko vuokraamalla ajoneuvosi tilalle C-kokoluokan auto tai maksamalla 50 euron päiväkorvausta. Korvausta maksetaan enintään 30 päivän ajan. Jos ajoneuvosi on ajokelvoton teknisen vian vuoksi, saat korvausta enintään viideltä päivältä.

 • Rengasturva

  korvaa auton yllättäen ja äkillisesti hajonneen renkaan korjauksen tai uuden renkaan, jos rengasta ei voida korjata. Korvattava rengas voi olla enintään kaksi vuotta vanha ostopäivästä lukien, ja sen urien syvyyden on oltava vähintään 4 millimetriä.

 • Rahoitusturva

  korvaa ajoneuvon omistajalle jäljellä olevan erääntymättömän velan pääoman, jos rahoituksella hankittu ajoneuvo joudutaan lunastamaan. Korvausta voidaan pienentää esimerkiksi suojeluohjeiden laiminlyönnin vuoksi. Rahoitusturva ei koske leasing- tai vuokra-autoja.

Liikennevakuutus

Liikennevakuutus on oltava jokaisella liikenteessä käytettävällä ja rekisteröidyllä ajoneuvolla, olipa se sitten auto, mopo tai peräkärry.

Liikennevakuutus korvaa liikenteessä aiheuttamasi omaisuus- ja henkilövahingot, myös sinulle itsellesi aiheutuneet vahingot. Omat omaisuusvahinkosi (esimerkiksi oman autosi kolarikorjauksen) korvaa kaskovakuutus.

Liikennevakuutus ja sen korvaukset perustuvat liikennevakuutuslakiin ja -asetukseen. Suomalainen liikennevakuutus on voimassa ETA-maissa ja vihreän kortin järjestelmään kuuluvissa maissa.

Liikennevakuutuksen hinta perustuu seuraaviin ajoneuvon ja sen haltijan tietoihin:

 • ajoneuvon laji
 • merkki
 • sylinteritilavuus
 • paino
 • teho
 • ajoneuvon ikä
 • haltijan ikä
 • haltijan kotipaikkakunta
 • vakuutus- ja vahinkohistoria (= bonus).

Liikennevakuutuksen hintaan lisätään kulloinkin voimassa oleva vakuutusmaksuvero.

Bonus alentaa vakuutusmaksua

Saat liikennevakuutuksen maksusta alennusta vahingottomien vuosien ja vakuutusajan perusteella. Suurimmillaan alennus voi olla 70 prosenttia.

Bonusta kertyy, jos ajoneuvo on ollut vakuutuskaudella (yleensä vuoden) käytössä vähintään 120 päivää eikä vakuutuksesta ole sinä aikana maksettu korvauksia. Uusi vakuutus, jossa ei ole tai johon ei siirretä vakuutus- ja vahinkohistoriaa, sijoitetaan luokkaan 5, jossa alennus on 20 prosenttia. Tarkemmat tiedot bonuksen muodostumisesta näet oheisesta taulukosta.

Nyt Bonusluokka seuraavana vuonna
Luokka % ei vahinkoja 1 vahinko 2 vahinkoa 3 vahinkoa 4 tai enemmän
1 0 2 1 1 1 1
2 5 3 1 1 1 1
3 10 4 1 1 1 1
4 15 5 1 1 1 1
5 20 6 1 1 1 1
6 25 7 2 1 1 1
7 30 8 3 1 1 1
8 35 9 4 1 1 1
9 40 10 6 2 1 1
10 45 11 7 3 1 1
11 50 12 8 4 1 1
12 55 13 9 5 1 1
13 60 15 11 7 3 1
14 65 15 12 8 4 1
15 70 15 13 9 5 1

Vahinkohistoria voidaan siirtää ajoneuvolajiltaan ja käytöltään samanlaisen ajoneuvon vakuutukseen, jossa vakuutuksenottajana olet sinä tai puolisosi. Toisesta vakuutusyhtiöstä siirrettävän vahinkohistorian perusteella muodostuva bonus voi olla erilainen kuin nykyisen vakuutuksesi bonus. Tämä johtuu siitä, että jokaisella vakuutusyhtiöllä on omat sääntönsä bonuksen muodostumisesta. Edellä mainittuja vahinkohistoria- ja bonustietoja voidaan käyttää vain autojen (paitsi museoautojen) ja moottoripyörien vakuutuksissa.

Jos et käytä ajoneuvoasi

Voit ilmoittaa ajoneuvosi liikennekäytöstä poistetuksi Trafin sähköisessä palvelussa tai katsastustoimipaikalla. Ilmoitus tehdään rekisteröintitodistuksen ilmoitusosalla. POP Vakuutus saa tiedon suoraan Trafista, joten sinun ei tarvitse erikseen ilmoittaa tietoa vakuutusyhtiöön. Verottaja hyvittää ajoneuvoveron liikennekäytöstä poiston ajalta, ja POP Vakuutukselta saat hyvityksen vakuutusmaksusta vastaavalta ajalta.

Liikennevakuutuksen korvaukset

Liikennevakuutus korvaa muille aiheutuneita omaisuus- ja henkilövahinkoja sekä sinulle ja matkustajallesi liikenteessä sattuneita vahinkoja.

Tyypillisiä korvattavia henkilövahinkoja ovat sairaanhoitokulut, ansionmenetys sairausloman ajalta ja erilaiset kuntoutuskustannukset. Vakavimmissa vammoissa voidaan maksaa myös korvausta pysyvästä haitasta ja työkyvyttömyyseläkettä. Omaisuusvahinkoja taas ovat esimerkiksi törmäys toiseen ajoneuvoon tai esineeseen, jolloin syyttömän osapuolen vahingot korvataan vahinkoon syyllisen liikennevakuutuksesta. Tällaisia korvauksia ovat esimerkiksi ajoneuvon korjaaminen tai lunastaminen käypään hintaan ja mahdolliset sijaisauton kustannukset.

Liikennevakuutus ei korvaa omaa ajoneuvoasi eikä siinä mukana ollutta omaisuutta matkustajien henkilökohtaisia käyttöesineitä lukuun ottamatta.

Korvausta kärsimästäsi vahingosta voidaan pienentää tai se voidaan jättää kokonaan maksamatta, jos olet aiheuttanut vahingon tahallasi, törkeällä huolimattomuudellasi tai päihteiden vaikutuksen alaisena. Tällaisissa tapauksissa POP Vakuutus voi periä muille suoritetut korvaukset takaisin sinulta. Rattijuopon matkustajien korvauksia voidaan niin ikään alentaa.

Mikä on kaskovakuutus?

Liikennevakuutus ei korvaa liikennevahinkoon syyllisen ajoneuvon vahinkoja. Niitä varten on kaskovakuutus. Sillä saat kattavan turvan ajoneuvollesi, sille se korvaa myös muita yllättäviä ja äkillisiä vahinkoja, kuten tieltä suistumisen, tulipalon, varkauden tai ilkivallan takia tapahtuneita vaurioita.

Kaskovakuutus on voimassa ETA-maissa sekä ETA-alueen ulkopuolisissa vihreän kortin maissa lukuun ottamatta Irania, Israelia, Marokkoa, Moldovaa, Tunisiaa, Turkkia, Valko-Venäjää ja Ukrainaa. Pohjoismaiden ulkopuolella sattuneissa vahingoissa on suurempi omavastuu.

Mitä kaskovakuutus turvaa?

POP Kasko -vakuutuksella vakuutat ajoneuvosi sekä siihen kiinteästi asennetut käyttöön liittyvät varusteet. Vakuutettuna ovat myös ajoneuvon renkaat (kesä- ja talvirenkaat, yksi sarja kumpiakin), kattoteline ja suksiboksi, vaikkei niitä olisikaan asennettu autoon.

Kaskovakuutuksella ei vakuuteta

 • kilpailukäyttöön tarkoitettuja varusteita tai ajoneuvon muutostöitä
 • erikoismaalauksia tai teippauksia
 • valmistajan tai viranomaisten määräysten vastaisia varusteita tai laitteita
 • matkapuhelimia
 • polttoainetta.
 • Jälkikäteen asennetut av-laitteet ovat vakuutuksen kohteena ainoastaan autoissa.

Kaskovakuutuksen eri tasot

Kaskovakuutuksessa on kolme tasoa: S, L ja XL. Alla olevasta taulukosta näet, mitä kukin kaskovakuutuksista korvaa ja mitä turvia eri ajoneuvoille on saatavilla. Valitsemasi kaskon lisäksi ajoneuvosi vakuutukseen sisältyy aina myös liikennevakuutus. Voit hankkia myös pelkän liikennevakuutuksen. Jos ajoneuvosi on hankittu rahoituksella, L- ja XL-kaskovakuutuksiin sisältyy myös rahoitusvakuutus.

Ajoneuvot ja niille saatavat osaturvat

Henkilö- ja pakettiauto Linja- ja kuorma-auto Moottoripyörä Mopo, mopomönkijä, mopoauto Mönkijä, traktori, moottorikelkka, perävaunu Moottorityökone
Palo S, L, XL S, L S, L S, L S, L S
Varkaus S, L, XL S, L S, L S, L S, L S
Ilkivalta S, L, XL S, L S, L S, L S, L S
Vastuu S, L, XL S, L S, L S, L S, L S
Hinaus S, L, XL - S, L - - -
Eläintörmäys S, L, XL S, L S, L S, L S, L S
Oikeusturva S, L, XL S, L S, L S, L S, L S
Kolari L, XL L L L L -
Lasi L, XL - - - - -
Luonnonilmiö L, XL L L L L -
Rahoitus L, XL L L L L -
Lunastus XL - - - - -
Parkki XL - - - - -
Matkan jatkuminen XL - - - - -
Rengas XL - - - - -

Omavastuu

Voit valita vakuutukseesi sinulle sopivimman omavastuun. Vaihtoehdot ovat:

 • 150 €
 • 300 €
 • 500 €
 • 1 000 €
 • 2 000 €

Vakuutusten sisällöstä kerrotaan tarkemmin POP Vakuutuksen ajoneuvovakuutusehdoissa.

Kaskovakuutuksen hinta

Kaskovakuutuksen hinta muodostuu seuraavien ajoneuvon ja sen haltijan tietojen perusteella:

 • valittu kaskovakuutuksen taso
 • ajoneuvon laji
 • merkki
 • sylinteritilavuus
 • paino
 • teho
 • ajoneuvon ikä
 • haltijan ikä
 • haltijan kotipaikkakunta
 • bonus omavastuu.

Kaskovakuutuksen hintaan lisätään kulloinkin voimassa oleva vakuutusmaksuvero.

Saat uuteen kaskovakuutukseen heti täyden 70 prosentin bonuksen. Bonus laskee kolariturvasta maksetun korvauksen jälkeen 20 prosenttiyksikköä. Bonus nousee 10 prosenttiyksikköä jokaisen sellaisen vakuutuskauden jälkeen, jonka aikana ajoneuvo on ollut käytössä vähintään 120 päivää (moottoripyörä 90 päivää) eikä vakuutuksesta ole korvattu vahinkoja.

Autojen vakuutuksista saat hyvitystä ajalta, jolloin auto on poistettu liikennekäytöstä. Muilla ajoneuvoilla käytön sesonkiluonteisuus on jo huomioitu vakuutuksen hinnassa.

Miten kaskosta saa korvausta

POP Vakuutus voi myös hankkia menetetyn omaisuuden tilalle vastaavan esineen tai ajoneuvon tai osoittaa hankintapaikan. Voit ilmoittaa vahingosta meille joko puhelimitse tai verkossa. Saat ohjeet, kuinka toimia vahinkotilanteen jälkeen, esimerkiksi ajoneuvon vahinkojen tarkastuttamisesta joko korjaamolla tai vahinkotarkastuspisteessä tai vahingon korvaamisesta.

Korvausvastuun rajoitukset

Kaskovakuutus korvaa valitsemasi kaskotason mukaiset vahingot. Vakuutuskorvaus maksetaan äkillisistä ja yllättävistä vahingoista. Kaskovakuutus ei kuitenkaan korvaa ollenkaan esimerkiksi seuraavankaltaisia vahinkoja:

 • sisäisiä vaurioita eikä niiden seurannaisvahinkoja, kuten teknisiä vikoja tai puutteellisesta öljyn- tai jäähdytysnesteen kierrosta aiheutuneita vahinkoja
 • suunnittelu-, rakenne- tai valmistusvirheitä
 • syöpymistä, kulumista tai ruostumista
 • riskiä lisäävän käytön vuoksi aiheutuneita vahinkoja, kuten vahinkoja, jotka syntyvät ajettaessa epävirallisella jäätiellä tai veden peittämällä tiellä tai osallistuttaessa kilpailuun.

Vakuutuksesta ei myöskään korvata

 • arvon alenemista
 • korjauksen yhteydessä tehtyjä muutos- ja parannustöitä tai muita korjaukseen kuulumattomia lisätöitä
 • vahingon selvittelystä syntyneitä kustannuksia
 • ansion menetystä
 • autoveroa tai muuta veroluonteista maksua
 • tahallisesti, törkeällä huolimattomuudella tai päihteiden vaikutuksen alaisena syntyneitä vahinkoja.

Oman toiminnan vaikutus

Voit vaikuttaa maksettaviin korvauksiin omalla huolellisuudellasi. Vakuutusyhtiön suojeluohjeita on noudatettava. Muuten voi käydä niin, että korvausta pienennetään tai sitä ei makseta lainkaan.

Ajoneuvon, sen avaimien ja varusteiden säilyttäminen ja huolenpito ovat sinun vastuullasi. Avaimia ei saa säilyttää esillä tai missään lukitsemattomassa paikassa.

Ajoneuvon avaimista ei saa käydä ilmi, mihin ajoneuvoon ne kuuluvat.

Ajoneuvoa on valvottava riittävästi myös pidempiaikaisen pysäköinnin aikana. Ajoneuvo ja sen varusteet on säilytettävä aina lukittuina tai sellaisessa tilassa, johon sivulliset eivät pääse.

Ajoneuvon lämmittämiseen saa käyttää vain siihen tarkoitettuja laitteita. Jos ajoneuvoa korjataan hitsaamalla tai muulla voimakasta lämpöä aiheuttavalla menetelmällä, verhoilu ja muut tulenarat materiaalit on suojattava tai purettava riittävän laajasti.

Ajoneuvoa on käytettävä ja käsiteltävä huolellisesti ja ohjeiden ja säännösten mukaisesti. Ajoneuvon kuljettajalla on oltava kyseisen ajoneuvon kuljettamiseen hyväksytty ajokortti tai ikään perustuva oikeus kuljettaa ajoneuvoa. POP Vakuutuksen ajoneuvovakuutusten ominaisuudet ja korvaukset perustuvat voimassaoleviin ehtoihin.

Vakuutuksen perusasioita

Vakuutussopimus ja vakuutuskirja

Vakuutusturvasi perustuu vakuutus- sopimukseen, joka rakentuu vakuutus- ehdoista, vakuutuskirjasta ja vakuutusta ottaessasi tekemistäsi valinnoista. Vakuutusturvan laajuus, omavastuun määrä ja vakuutuksen hinta perustuvat tekemiisi valintoihin.

Vakuutuskirjassa kerrotaan vakuutus- sopimuksen keskeinen sisältö ja vakuutettu omaisuus. Tutustu aina huolella vakuutuskirjaan ja vakuutuksen ehtoihin, sillä ne yhdessä muodostavat vakuutuksesi sisällön.

Vakuutuksen alkaminen ja päättyminen

Vakuutus tulee voimaan heti tai valitsemanasi ajankohtana mutta aikaisintaan silloin, kun teet vakuutushakemuksen verkkopalvelussa tai puhelimitse.

Vakuutus voi päättyä esimerkiksi

 • ennalta sovittuna ajankohtana, jos vakuutus on määräaikainen
 • jos irtisanot vakuutuksen kirjallisesti
 • jos laiminlyöt vakuutusmaksun maksamisen.

Ajoneuvovakuutus päättyy silloin, kun myyt ajoneuvosi.

Muutokset sopimuksessa

POP Vakuutus tiedottaa vuosittain, jos sopimuksen sisältöön tai maksuihin tulee oleellisia muutoksia. Sinun puolestasi on ilmoitettava, jos esimerkiksi muutat ulkomaille tai tapahtuu muita muutoksia, jotka voivat vaikuttaa vakuutusmaksuun tai vakuutuksen perusteella maksettaviin korvauksiin.

Maksut on hoidettava ajallaan

Vakuutuksen lasku tulee sinulle hyvissä ajoin, viimeistään 30 vuorokautta ennen eräpäivää. Jos laskua tai osaa siitä ei ole maksettu eräpäivään mennessä, lähetetään muistutus. Jos muistutuslaskuakaan ei makseta, POP Vakuutus lähettää irtisanomisilmoituksen. Silloin on vielä 14 vuorokautta aikaa laskun maksamiseen. Vakuutusmaksu peritään koko siltä ajalta, kun vakuutus on ollut voimassa eli irtisanomisajan loppuun saakka.

Korvauksen hakeminen

Vahingosta kannattaa ilmoittaa mahdollisimman pian. Voit ilmoittaa vahingosta verkkopalvelussa, puhelimitse tai halutessasi myös postitse.

Korvausta haettaessa tarvitaan tietoja vahinkotapahtumasta ja vahingoittuneesta henkilöstä tai omaisuudesta. Korvausta hakiessasi kerromme, mitä tietoja tarvitsemme korvauspäätöksen tekemiseksi.

Oikeus vakuutuskorvaukseen voi vanhentua. Korvausta on haettava vuoden kuluessa siitä, kun korvauksen hakija on saanut tietää vakuutuksen voimassaolosta, vakuutustapahtumasta ja siitä aiheutuneesta vahinkoseuraamuksesta. Joka tapauksessa korvausvaatimus on esitettävä kymmenen vuoden kuluessa vakuutustapahtumasta tai, jos vakuutus koskee vahingonkorvausvelvollisuutta, vahinkoseuraamuksen aiheutumisesta.

Muutoksen hakeminen

Jos olet tyytymätön saamaasi päätökseen, kannattaa sinun olla ensin yhteydessä meihin. Maksutonta apua asiasi selvittämiseen saat lisäksi Vakuutus- ja rahoitusneuvonnasta ja Vakuutuslautakunnasta sekä kuluttajariitalautakunnasta.

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta ja Vakuutuslautakunta
Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki
puhelin 09 6850 120
fine.fi

Kuluttajariitalautakunta
Hämeentie 3, PL 306, 00531 Helsinki
puhelin 029 566 5249
kuluttajariita.fi

Voit saattaa asiasi myös käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Kanteen voit nostaa kotipaikkasi, vahinkopaikan tai Espoon käräjäoikeudessa kolmen vuoden kuluessa antamastamme päätöksestä.

Luottamuksellisten tietojen käsittely

Vakuutustoimintaan liittyy asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä. Hankimme tarvittavia tietoja asiakkaalta itseltään, hänen valtuuttamiltaan tahoilta, kuten hoitolaitoksilta, julkisista viranomaisten pitämistä rekistereistä ja Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämästä luottotietorekisteristä.

Käsittelemme henkilötietoja henkilötietolain ja vakuutuslainsäädännön mukaisesti ja huolehdimme asiakkaidemme yksityisyyden suojasta.

Asiakaspalvelun laadun varmistamiseksi tallennamme asiakkaiden kanssa käydyt puhelinkeskustelut.

Finanssivalvonta valvoo yhtiön toimintaa

Suomen Vahinkovakuutus Oy:n toimintaa valvova viranomainen on Finanssivalvonta.

intro-vehicle-section-6
intro-vehicle-section-7
intro-vehicle-section-8

POP Ajoneuvo vakuutusehdot

Voimassa 1.10.2012 alkaen.Yleistä ajoneuvovakuutuksista

Vakuutuskausi

Vakuutuskauden pituus on 365 päivää vakuutuksen alkamispäivästä lukien, ellei vakuutusta irtisanota kesken vakuutuskauden.

Bonusoikeus

Kaskovakuutuksen maksusta annetaan maksualennus POP Vakuutuksen bonussääntöjen mukaisesti. Bonus nousee 10 prosenttiyksikköä sellaisen vakuutuskauden jälkeen, jonka aikana kolariturvan perusteella ei ole maksettu korvausta ja ajoneuvo on ollut kolariturvalla vakuutettuna seuraavasti:

 • moottoripyörät vähintään 90 vuorokauden ajan
 • muut ajoneuvot vähintään 120 vuorokauden ajan.

Vuoden mittaisen ajanjakson kuluessa bonus voi nousta enintään yhden kerran. Korkein mahdollinen bonus on 70 prosenttia. Bonus pienenee jokaisen kolariturvasta korvatun vahingon seurauksena 20 prosenttiyksikköä. Bonus ei alene vahingoissa, joissa raekuuro tai myrsky on vaurioittanut ajoneuvoa tai pysäköity ajoneuvo on vaurioitunut äkillisestä vedenpinnan noususta.

Minimimaksu

Pienin vakuutuksesta perittävä maksu on 8 euroa.

Ajoneuvon poistaminen liikennekäytöstä toistaiseksi ilman rekisterikilpien palauttamista

Auton vakuutusmaksua palautetaan siltä ajalta, jona auto on ollut pois liikenne- käytöstä. Maksunpalautus on kultakin päivältä 1/365 POP Auto L- ja POP Auto XL -vakuutusten ja POP Auto S -vakuutuksen maksujen erotuksesta.

Liikennekäytöstäpoiston aikana laajoista vakuutuksista ovat voimassa suppean kaskovakuutuksen turvat sekä luonnon- ilmiö- ja lunastusturva, jos edellä mainitut ovat olleet valittuina ennen liikenne-käytöstä poistoa. Kolariturva ei siis ole voimassa aikana, jona ajoneuvon on ilmoitettu olevan pois liikennekäytöstä.

Autojen vakuutusmaksun palauttaminen edellyttää, että liikennekäytöstä poistamisesta on asiaa koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti ilmoitettu etukäteen ajoneuvorekisteriin.

Ajoneuvon liikennekäytöstäpoistoissa maksunpalautusta ei anneta

 • museoajoneuvovakuutuksista
 • vientikilvellisistä ajoneuvoista
 • moottoripyörien vakuutuksista
 • vakuutuksista, joiden hinnoittelu perustuu vuodenaikahinnoitteluun
 • jos vakuutettu ajoneuvo on ulkomailla.

Korvauksen maksaminen liikenne- käytöstäpoiston aikana tapahtuneista vahingoista edellyttää, että ajoneuvoa ei ole käytetty liikenteeseen tai muuhun ajoon.

Ajoneuvon lopullinen poisto ajoneuvorekisteristä

Vakuutus päättyy, kun ajoneuvo poistetaan lopullisesti ajoneuvorekisteristä.

Vakuutuksen irtisanominen

Vakuutuksenottajalla on oikeus irtisanoa vakuutuksensa päättymään milloin tahansa vakuutuskauden aikana. Irtisanomisesta on ilmoitettava kirjallisesti vakuutusyhtiöön.

Vakuutus päättyy myös silloin, jos

 • ajoneuvon omistaja- tai haltijasuhteisiin tehdään vakuutuksen voimassaoloon vaikuttava muutos
 • vakuutuksen maksua ei makseta
 • vakuutuksenottaja vaihtaa liikennevakuutusyhtiötä.

Sovellettava laki

Tähän vakuutussopimukseen sovelletaan vakuutussopimuslakia.

1 Vakuutuksen voimassaolo

Vakuutus on voimassa vihreän kortin järjestelmään kuuluvissa maissa lukuun ottamatta seuraavia maita: Iran, Israel, Marokko, Moldova, Tunisia, Turkki, Ukraina ja Valko-Venäjä.

Vakuutus on voimassa ja jatkuu vuosittain, ellei vakuutuksenottaja irtisano vakuutusta tai ellei se pääty muiden, edellä tai laissa mainittujen syiden vuoksi.

Takaisin sisällysluetteloon

2 Vakuutuksen kohde

Vakuutuksen kohteena on vakuutus- kirjassa mainittu moottoriajoneuvo ja siihen kiinteästi asennetut, ajoneuvossa liikenteessä käytettäväksi tarkoitetut vakiovarusteet.

Moottoripyörän, mopon ja moottorikelkan vakuutuksissa vakuutuksen kohteena ovat myös ajoneuvon käyttöön olennaisesti liittyvät varusteet, kuten kypärä.

Edellä mainittuja vakiovarusteita ovat myös tavanomaiset kiinteästi asennetut, liikenteessä käytettäväksi tarkoitetut lisävarusteet kohdassa 2.1 mainituin rajoituksin.

Vakuutuksen kohteena ovat myös vakuutettuun ajoneuvoon kuuluvat, varastoituna olevat kattotelineet, suksiboksi ja yksi kesä- tai talvirengaskerta.

2.1 Rajoitukset

Vakuutuksen kohteena eivät ole

 1. kilpailukäyttöön tarkoitetut varusteet ja rakenteet
 2. erikoismaalaukset eivätkä teippaukset
 3. ajoneuvon varaosat
 4. turvallisuus- tai viranomaismääräysten vastaiset tai niiden vastaisesti asennetut laitteet
 5. muut matkapuhelimet kuin autojen kiinteästi asennetut autopuhelimet
 6. poltto- ja voiteluaineet.

Jälkiasennetut radio-, kasetti-, CD- ja muut äänentoistolaitteet, televisio-, video-, DVD- ja autonavigointilaitteet ja autopuhelimet ovat vakuutuksen kohteena 3 000 euroon asti. Enimmäiskorvausmäärä sisältää myös asennuksen tarvikkeineen.

Takaisin sisällysluetteloon

3 Vakuutusturvat

Vakuutukseen sisältyvät turvat on merkitty vakuutuskirjaan.

3.1 Kolariturva

Kolariturvasta korvataan äkillisen ja ennalta arvaamattoman ulkoisen tapahtuman aiheuttama välitön esinevahinko, jonka syynä on kolari, törmäys, tieltä suistuminen, kaatuminen tai muu vastaava ulkoinen tapahtuma.

3.2 Varkausturva

Varkausturvasta korvataan äkillinen ja ennalta arvaamaton välitön esinevahinko, jonka syynä on rikoslain tarkoittama varkaus, luvaton käyttö, käyttövarkaus tai niiden yritys. Korvattavuus edellyttää, että vakuutuksen kohde on ollut teon tapahtumahetkellä lukittu tai lukitussa säilytyssuojassa, johon ulkopuolisilla ei ole pääsyä.

Ajoneuvo on lukittu, kun sen koritila, ovet, ikkunat ja kuormatila on suljettu ja lukittu ja lukot täyttävät suojaustehtävänsä, ajoneuvon lukitsemiseen käytettävät avaimet on poistettu ajoneuvosta ja luvattoman käytön estämiseksi tarkoitettu laite tai ohjauslukko on käytössä. Lukitusvaatimus koskee kaikkia ajoneuvoja.

Ajoneuvo, jossa ei ole ohjauslukkoa (virtalukkoa), katsotaan lukituksi vain, kun se on lukittu erillisellä lukolla. Toisessa ajoneuvossa tai perävaunussa oleva ajoneuvo katsotaan lukituksi vain, kun ne molemmat on lukittu. Matkailu- ja muut perävaunut katsotaan lukituiksi, kun niissä on kytkettynä käytön estävä lukitus, kuten aisalukko.

Varkausvahingon yhteydessä menetetyn ajoneuvon lunastus tai tilalle hankkiminen edellyttää lisäksi, että menetetty ajoneuvo ei ole löytynyt 30 päivän kuluessa siitä, kun vakuutusyhtiö on saanut tiedon vahingosta ja kun poliisiviranomaiselle tehtiin asiasta rikosilmoitus. Vakuutuksen- ottajan on vaadittava, että edellä mainitusta rikoksesta epäilty henkilö asetetaan syytteeseen.

3.3 Paloturva

Paloturvasta korvataan äkillinen ja ennalta arvaamaton välitön esinevahinko, jonka syynä on irtipäässyt tuli tai ajoneuvoon suoraan kohdistunut salamanisku. Paloturvasta ei korvata vahinkoa sähkölaitteelle, johdolle, johtosarjalle tai ajoneuvon elektroniselle ohjausyksikölle jos vahinko on aiheutunut niiden tai niihin liittyvien johtojen tai johtosarjan ylikuumenemisesta, oikosulusta, ylijännitteestä tai muusta sisäisestä rikkoutumisesta.

Paloturvasta ei myöskään korvata ajoneuvon moottorin tai pakoputkiston sisällä tapahtuneesta palosta tai räjähdyksestä niille itselleen aiheutunutta vahinkoa. Varkauden tai käyttövarkauden yhteydessä tapahtunut palovahinko korvataan vain, jos vakuutuksen kohde oli varkauden tai käyttövarkauden hetkellä lukittu tai lukitussa tai jatkuvasti vartioidussa säilytyssuojassa.

3.4 Eläintörmäysturva

Eläintörmäysturvasta korvataan äkillinen ja ennalta arvaamaton välitön esinevahinko, jonka syynä on törmäys eläimeen. Eläimen väistämisestä aiheutuneet vahingot korvataan kolariturvasta.

3.5 Ilkivaltaturva

Ilkivaltaturvasta korvataan äkillinen ja ennalta arvaamaton välitön esinevahinko, jos sen syynä on tahallinen vahingonteko ja asiasta on tehty rikosilmoitus. Ilkivaltaturvasta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutettu toisella ajoneuvolla.

3.6 Lunastusturva

Lunastusturvasta maksetaan korvaus ajoneuvon lunastustilanteissa ehtokohdan 6.3.4 sääntöjen mukaan.

Takaisin sisällysluetteloon

3.7 Hinausturva

Hinausturvasta korvataan ajoneuvon hinaus lähimpään korjaamoon ajon keskeytyessä välittömästi ajoneuvon vian, vaurioitumisen tai tieltä suistumisen seurauksena.

Hinauskustannusten sijasta voidaan korvata tapahtumapaikalla suoritetusta vaurion ja vian korjaamisesta aiheutuneet työkustannukset mutta ei varaosia. Korvausta maksetaan enintään hinauskustannuksia vastaava määrä.

Lisäksi korvataan muita ajon keskeytymisestä aiheutuneita ylimääräisiä matka-, asumis- ja muita kustannuksia. Korvauksen piiriin kuuluu myös kuljettajan ja matkustajien kuljettaminen lähtö- tai määräpaikkakunnalle edullisinta kulkuvälinettä käyttäen ja ylimääräiset kuljetuskustannukset määräpaikkakunnalta takaisin lähtöpaikkakunnalle. Hinauskustannusten lisäksi korvattava määrä on kuitenkin enintään 500 euroa. Hinausturva on voimassa sen vakuutuskauden loppuun, jonka aikana ajoneuvon ensimmäisestä käyttöönottopäivästä tulee kuluneeksi 20 vuotta. Rajoitus ei koske museoajoneuvoja.

3.7.1 Korvaamisen rajoitukset hinausturvassa

 1. Hinausturvasta ei korvata lisäkustannuksia, jotka aiheutuvat muiden kuin ajoneuvon kuljettajan tai matkustajien kuljettamisesta. Turvasta ei myöskään korvata kustannuksia, jotka olisivat aiheutuneet vahinkotapahtumasta riippumatta.
 2. Hinausturvasta ei korvata vahingon selvittelyyn tai vahinkoon välillisesti liittyviä kustannuksia, kuten puhelinkuluja, ansionmenetystä tai muita vastaavia kustannuksia. Näitä muita kustannuksia ovat muun muassa ruoka- ja juomakulut, asioiden hoitamisesta aiheutuneet kulut ja päivärahat.
 3. Jos vakuutusyhtiö tai sen yhteistyökumppani pyynnöstä antaa apua vakuutustapahtuman johdosta, ei vakuutusyhtiö ole vastuussa eikä korvausvelvollinen vahingosta, joka on aiheutunut avunantotoimenpiteen seurauksena tai kuljetuksen viivästymisestä.
 4. Hinausturvasta ei makseta korvausta, jos kysymys on siitä, että ajoneuvon avaimet ovat jääneet ajoneuvoon sisälle, avaimet ovat kadonneet tai polttoaine tai, jos käyttövoimana on sähköenergia, sähkö on loppunut. Korvattavan kustannuksen määrä on osoitettava alkuperäisellä tositteella. Kun korvausta haetaan matkan keskeytymisestä ajoneuvolle syntyneen sisäisen rikkoutumisen vuoksi, tästä on esitettävä korjauslasku.

3.8 Matkan jatkumisturva

Matkan jatkumisturvasta korvataan ajoneuvon käyttöpäivien menetys rahakorvauksena, jonka määrä on 50 euroa jokaista alkanutta vuorokautta kohden. Vaihtoehtoisesti vakuutuksenottaja voi halutessaan myös sopia vakuutusyhtiön kanssa sijaisauton vuokraamisesta. Sijaisautona korvataan C-luokan ajoneuvo. Vakuutusyhtiö osoittaa autovuokraamon.

Korvauksen maksaminen edellyttää vakuutetun ajoneuvon kaskovakuutuksesta korvattavaa esinevahinkoa, kuten kolaria, törmäystä, tieltä suistumista, paloa tai varkautta. Korvausta maksetaan myös, jos ajoneuvo on ajokelvoton ajoneuvon teknisen vian vuoksi. Teknisen vian vuoksi ajokelvottoman ajoneuvon korvauksena on aina sijaisauto. Korvauksesta vähennetään samalta ajalta muusta vakuutuksesta mahdollisesti saatu korvaus, kuten liikennevakuutuksen seisontapäiväkorvaus.

Jos ajoneuvo on sitä kohdanneen esinevahingon jälkeen ajokuntoinen, korvausta maksetaan vasta siitä lähtien, kun ajoneuvon korjaus korjaamolla on aloitettu. Jos ajoneuvo ei ole ajokuntoinen, korvausta maksetaan siitä lähtien, kun vakuutusyhtiölle on ilmoitettu vahingosta. Korvausta maksetaan siihen saakka, kun vakuutettu ajoneuvo on valmiina noudettavaksi korjaamolta, se on muutoin vakuutuksenottajan käytettävissä tai sen tilalle on annettu, vuokrattu tai hankittu toinen ajoneuvo.

Ajoneuvon korjausajalta korvausta suoritetaan kuitenkin enintään 30 päivältä. Edellä mainittuun korvattavaan aikaan sisältyy korjauksen tai varaosien odotusaika. Odotusaikaa korvataan enintään seitsemältä (7) menetetyltä käyttöpäivältä, jos kokonais- korjausaika odotusajat mukaan lukien ylittää 10 vuorokautta.

Seuraavissa tilanteissa sovelletaan poikkeavaa enimmäiskorvausaikaa:

 • Teknisen vian vuoksi korvausta maksetaan enintään viideltä päivältä, aloituspäivä mukaan lukien. Teknisen vian vuoksi maksettavaa korvausta voi saada vain kolme kertaa vuoden mittaisen vakuutuskauden aikana.
 • Kun korvauksena maksetaan kertakorvaus tai ajoneuvo lunastetaan,korvausta maksetaan enintään 14 päivältä.
 • Jos ajoneuvo on ajokelvoton lasiturvasta korvattavan vahingon vuoksi, korvausta maksetaan enintään viideltä päivältä.
 • Rengasturvasta korvattavan vahingon vuoksi matkan jatkumis- korvausta maksetaan yhdeltä päivältä.

Matkan jatkumisturvasta maksetaan korvausta enintään 30 päivältä.

Takaisin sisällysluetteloon

3.9 Rahoitusturva

Rahoitusturvasta maksetaan korvausta siltä osin kuin sitä ei muutoin maksettaisi täysimääräisenä siksi, että vahinko on seurausta

 1. suojeluohjeiden laiminlyönnistä (ehtokohta 5)
 2. henkilön moitittavasta menettelystä (ehtokohta 6.4.2)
 3. yleisten sopimusehtojen tarkoittamasta vahingon torjumis- ja rajoittamisvelvollisuuden laiminlyönnistä (yleisten sopimusehtojen ehtokohta 6.2)
 4. lukitsemattomaan ajoneuvoon kohdistuneesta varkaudesta
 5. ajoneuvon käytöstä liikenteessä ennalta ilmoitettuna liikenne- käytöstäpoiston aikana

Korvausta maksetaan vain osamaksu- tai rahoitussopimuksen velkojalle. Rahoitusturva ei ole voimassa muiden hyväksi.

Osamaksusopimuksen tai rahoitussopimuksen velkojalle maksettavan korvauksen ylärajana on vahinkohetkellä erääntymättömän saatavan määrä, kuitenkin enintään vahingon määrä. Korvausta ei makseta ennen vahinkohetkeä erääntyneistä, maksamatta jääneistä osa- maksu- tai rahoituseristä . Vakuutusyhtiö on oikeutettu hakemaan maksamansa korvauksen takaisin ajoneuvon haltijalta tai vahingon aiheuttajalta. Omavastuu on kuhunkin vakuutustapahtumaan sovellettavan omavastuun suuruinen. Korvauksesta voidaan vähentää tähän vakuutukseen kohdistuvat erääntyneet maksamattomat vakuutusmaksut.

3.10 Lasiturva

Lasiturvasta korvataan tuulilasin, sivuikkunan tai takalasin ikkunalasin äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta rikkoutumisesta aiheutunut välitön esinevahinko, kun rikkoutumisen syynä on lasiin ulkoapäin suoraan kohdistunut isku, kuten kiven iskemä.Korvaaminen edellyttää lisäksi, että vaurio on sellainen, että lasin korjaaminen tai vaihtaminen on ajoneuvon liikenneturvallisuuden säilyttämisen vuoksi välttämätöntä.

Lasiturvasta ei korvata vahinkoja, jotka

 1. ovat aiheutuneet muille laseille tai lasirakenteille, kuten peileille, valoumpioille, kattoluukuille, kattoikkunoille tai lasisille katoille
 2. ovat aiheutuneet ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän kuormasta tai autossa olleesta eläimestä
 3. ovat korvattavia takuun, tavaran virheen tai tuotevastuun perusteella tai jotka muusta syystä korjataan veloituksetta ajoneuvon valmistajan, maahantuojan tai myyjän kustannuksella
 4. eivät vaikuta ajoneuvon liikenneturvallisuuteen
 5. ovat seurausta lasin kulumisesta tai naarmuuntumisesta
 6. aiheutuvat lämpötilan muutoksesta tai lasin sisäisestä jännitteestä.

Korvauksesta vähennetään omavastuu, jos lasi vaihdetaan. Jos lasi korjataan, korvauksesta ei vähennetä omavastuuta. Omavastuu on valitun omavastuun suuruinen.

Takaisin sisällysluetteloon

3.11 Vastuuturva

Vastuuturva on voimassa yhtäjaksoisesti enintään 45 vuorokautta kestävillä matkoilla sellaisissa vihreän kortin sopimusmaissa, jotka eivät kuulu Euroopan talousalueeseen (ETA). Vastuuturva ei ole voimassa seuraavissa maissa: Iran, Israel, Marokko, Moldova, Tunisia, Turkki, Ukraina ja Valko-Venäjä.

Vakuutettuja ovat vakuutuskirjalla mainitun ajoneuvon kuljettaja, haltija ja omistaja, kukin tässä ominaisuudessaan. Vastuuturvasta korvataan vakuutus- kirjassa mainitun ajoneuvon ulkomailla liikenteeseen käyttämisestä ulkopuoliselle aiheutuneita henkilö- ja esinevahinkoja, joista vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan henkilökohtaisessa korvausvastuussa.

Korvauksen maksaminen edellyttää, että korvausvastuun perusteena oleva teko tai laiminlyönti on tapahtunut vakuutuksen ollessa voimassa. Jos vahinkoa kärsinyt on myötävaikuttanut vahingon sattumiseen, vakuutuksesta korvataan vain vakuutetun vastuulla oleva osa vahingosta. Jos useampi henkilö on yhdessä velvollinen korvaamaan saman vahingon, vakuutuksesta korvataan vain se osa vahingosta, joka vastaa vakuutetun osuutta vahingon aiheuttajana. Vakuutuksesta korvataan enintään vahingon aiheuttaneiden henkilöiden lukumäärän mukaan määräytyvä osuus kokonaisvahingosta, ellei vakuutettu näytä muuta toteen.

Vastuuturvasta maksetaan korvausta ulkomailla sattunutta ja vahinkoa aiheuttanutta tapahtumaa kohden omaisuusvahingoissa yhteensä enintään 250 000 euroa ja henkilövahingoissa yhteensä enintään 500 000 euroa. Enimmäiskorvausmäärät sisältävät myös oikeudenkäyntikulut vahingonkorvausta koskevassa oikeudenkäynnissä.

3.11.1 Korvaamisen rajoitukset vastuuturvassa

Vastuuturvasta ei korvata vahinkoa

 1. jota koskeva korvausvastuu perustuu sopimukseen, sitoumukseen, lupaukseen tai takuuseen
 2. siltä osin kuin vahingon kärsinyt on oikeutettu saamaan korvausta liikenne-, tapaturma- tai muusta vakuutuksesta, erityisestä korvausjärjestelmästä tai lain tai muun sääntelyn perusteella muualta
 3. kun kysymys on sakosta tai muusta rangaistuksesta, verosta, hallinnollisesta maksusta, menettämisseuraamuksesta tai muusta niiden kaltaisesta seuraamuksesta
 4. joka seuraa hoitovirheestä tai muusta potilasvahingosta.

Vastuuturvasta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu

 1. lentokenttäalueella
 2. vakuutuskirjassa mainitun ajoneuvon ollessa kuljetettavana toisessa ajoneuvossa, aluksessa tai muussa kuljetusvälineessä
 3. ydinvastuulaissa kuvatusta ydinvahingosta
 4. sodasta, sotatoimen tapaisesta tapahtumasta, lakosta tai työnseisauksesta
 5. vakuutuskirjassa mainitun ajoneuvon kuljettajalle, haltijalle tai omistajalle tai heidän omaisuudelleen
 6. vakuutuskirjassa mainitun ajoneuvon kuormalle, lastille tai siinä olleelle muulle omaisuudelle
 7. vakuutuskirjassa mainitulle ajoneuvolle.

Kaikki edellä kerrotut korvaamisen rajoitukset koskevat myös vakuutuskirjassa mainittuun ajoneuvoon kytkettyä perävaunua.

3.11.2 Korvausvaatimuksen käsittely vastuuturvassa

Vakuutetun on varattava vakuutusyhtiölle tilaisuus tarkastaa vahinko ja mahdollisuus myötävaikuttaa sovinnollisen ratkaisun aikaansaamiseen. Vakuutusyhtiö selvittää, onko vakuutettu velvollinen maksamaan vahingon- korvausta ilmoitetusta tapahtumasta, ja neuvottelee korvauksen vaatijan kanssa.

Jos vakuutettu korvaa vahingon, sopii siitä tai hyväksyy vaatimuksen, tämä ei sido vakuutusyhtiötä, ellei korvauksen peruste ja määrä ole ilmeisen oikea. Vakuutetun on viipymättä ilmoitettava vakuutusyhtiölle, jos vakuutustapahtuma johtaa oikeudenkäyntiin.

Jos vakuutusyhtiö on ilmoittanut vakuutetulle olevansa valmis tekemään vahinkoa kärsineen kanssa sopimuksen vahinkojen korvaamisesta vakuutusmäärän rajoissa, mutta vakuutettu ei siihen suostu, vakuutusyhtiö ei ole velvollinen korvaamaan sen jälkeen aiheutuvia kustannuksia eikä suorittamaan enempiä selvittelyjä asiassa.

Takaisin sisällysluetteloon

3.12 Parkkiturva

Parkkiturvasta korvataan toisen moottoriajoneuvon törmäyksellään vakuutuksen kohteena olevaan, pysäköityyn ajoneuvoon aiheuttama välitön esinevahinko, kun vahingon aiheuttanut ajoneuvo ei ole tiedossa. Korvauksen maksaminen edellyttää, että korvauksen vaatija on voinut luotettavasti selvittää vakuutusyhtiölle tapahtuma-ajan ja -paikan. Parkkiturvasta korvattu vahinko ei aiheuta bonusmenetystä.

3.13 Rengasturva

Rengasturvasta korvataan ajoneuvon renkaan yllättävä ja äkillinen rikkoutuminen ajoneuvoa käytettäessä. Korvauksena maksetaan renkaan korjaaminen tai uusi vastaava rengas tilalle, jos korjaaminen ei ole mahdollista. Korvausta ei kuitenkaan makseta, jos rengas on yli kaksi vuotta vanha tai renkaan kulutuspinnan syvyys on tapahtumahetkellä alle neljä millimetriä. Renkaan ostohetki on pystyttävä osoittamaan vakuutusyhtiölle.

Rengasturvasta maksetaan korvausta enintään 300 euroa vahingoittunutta rengasta kohti. Omavastuu on rengasturvassa 50 euroa. Omavastuuta ei peritä, jos rengas korjataan.

3.14 Luonnonilmiöturva

Luonnonilmiöturvasta korvataan vakuutuksen kohteelle syntynyt esinevahinko, joka on aiheutunut

 1. tuulen kaatamasta puusta pysähtyneelle ajoneuvolle
 2. tuulen irrottamasta muusta esineestä pysähtyneelle ajoneuvolle
 3. raesateesta ajoneuvon ulkopinnoille
 4. veden pinnan kohoamisesta pysähtyneenä ja virta poiskytkettynä olevalle ajoneuvolle.

Luonnonilmiöturvasta korvattava vahinko ei aiheuta bonusmenetystä. Omavastuu on merkitty vakuutuskirjaan.

Luonnonilmiöturvasta ei korvata esinevahinkoa, joka on aiheutunut

 1. vedestä ajoneuvon toimintojen ohjainyksiköille tai muusta kosteuden aiheuttamasta vauriosta
 2. toisen ajoneuvon synnyttämästä ilmavirrasta.

Takaisin sisällysluetteloon

3.15 Oikeusturva

3.15.1 Vakuutuksen tarkoitus

Vakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä vakuutuskirjassa mainitun moottoriajoneuvon omistamiseen, kuljettamiseen ja hallintaan liittyvissä riita-, rikos- ja hakemusasioissa kohdassa 3.15.4 tarkoitetuissa vakuutustapahtumissa.

3.15.2 Vakuutetut

Vakuutettuja ovat vakuutuskirjassa mainitun ajoneuvon omistaja, haltija ja kuljettaja, kukin tässä ominaisuudessaan.

3.15.3 Tuomioistuimet ja vakuutuksen voimassaoloalue

Vakuutettu voi käyttää vakuutusta asioissa, jotka voidaan välittömästi saattaa käsiteltäviksi käräjäoikeudessa Suomessa tai vastaavassa ulkomaisessa tuomioistuimessa ehtojen kohdassa 1 mainituissa maissa.

Vakuutuksesta ei korvata kuluja asioissa, jotka käsitellään hallinnollisissa viranomaisissa tai erikoistuomioistuimissa, kuten lääninhallituksessa, hallinto- oikeudessa, vakuutusoikeudessa, työtuomioistuimessa, markkinaoikeudessa tai korkeimmassa hallinto-oikeudessa taikka ulkomaisissa hallinnollisissa viranomaisissa tai erikoistuomioistuimissa. Vakuutuksesta ei myöskään korvata kuluja asioissa, jotka käsitellään Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa, Euroopan unionin tuomioistuimessa tai Euroopan unionin yleisessä tuomioistuimessa.

3.15.4 Korvattavat vakuutustapahtumat

3.15.4.1 Vakuutustapahtuman määritelmä

Riita- ja hakemusasiassa vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma on riidan syntyminen. Riita on syntynyt, kun perusteeltaan tai määrältään yksilöity vaatimus on kiistetty perusteen tai määrän osalta.

Rikosasiassa vakuutuksesta korvattavia vakuutustapahtumia ovat

 • vakuutetun oleminen vastaajana
 • syytteen nostaminen, kun virallinen syyttäjä ajaa vakuutettua vastaan moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä johtuvaa syytettä
 • syytteen nostaminen tai jatkaminen vakuutettua vastaan asianomistajan toimesta, kun virallinen syyttäjä on päättänyt jättää syytteen nostamatta tai on sen peruuttanut. Syyte on nostettu, kun asianomistajan haastehakemus on saapunut käräjäoikeuden kansliaan. Syytettä on jatkettu, kun asianomistaja on ilmoittanut syytteen ajamisesta tuomioistuimelle kirjallisesti sen jälkeen, kun virallinen syyttäjä on peruuttanut syytteen.
 • asianomistajan esittämän yksityisoikeudellisen vaatimuksen kiistäminen perusteeltaan tai määrältään
 • vakuutetun oleminen asianomistajana
 • vakuutetun esittämän yksityisoikeudellisen vaatimuksen kiistäminen perusteeltaan tai määrältään.

Vakuutustapahtuman tarkoittaman syytteen tai kiistetyn vaatimuksen on perustuttava tapahtumaan, olosuhteeseen, oikeustoimeen tai oikeudenloukkaukseen, joka on sattunut vakuutuksen voimassaoloaikana.

3.15.4.2 Yksi vakuutustapahtuma

Kysymyksessä on yksi vakuutustapahtuma silloin, kun

 • kaksi tai useampia tämän vakuutuksen vakuutettuja on riita-, rikos- tai hakemusasiassa samalla puolella tai
 • vakuutetulla on useita riita-, rikos- tai hakemusasioita, jotka perustuvat samaan tapahtumaan, oikeustoimeen, olosuhteeseen tai oikeudenloukkaukseen.

3.15.5 Vakuutustapahtumiin liittyvät rajoitukset

Vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa

 1. jossa vaatimuksen kiistämistä ei voida osoittaa
 2. jossa on kysymys muusta kuin ajoneuvon omistamista, hallintaa tai kuljettamista koskevasta vakuutetun työhön, ammatinharjoittamiseen tai elinkeino- tai ansiotoimintaan liittyvästä asiasta
 3. jossa on kysymys luvanvaraisen henkilö- tai tavaraliikenteen harjoittamiseen tarvittavasta liikenneluvasta tai liikenteen luvattomasta harjoittamisesta
 4. jolla on vakuutetulle vähäinen merkitys
 5. jossa tämän vakuutuksen vakuutetut ovat vastapuolina. Vakuutuksesta korvataan kuitenkin vakuutuksenottajan kustannukset ja ajoneuvon kuljettajan puolustuskulut moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä johtuneesta syytejutusta.
 6. jossa virallisen syyttäjän vakuutettua vastaan ajama syyte koskee rattijuopumusta, törkeää rattijuopumusta, liikennepakoa tieliikenteessä tai kulkuneuvon luovuttamista juopuneelle
 7. jossa virallisen syyttäjän vakuutettua vastaan ajama syyte koskee törkeää liikenneturvallisuuden vaarantamista tai ylinopeuteen perustuvaa liikenneturvallisuuden vaarantamista tai liikennerikkomusta
 8. jossa virallisen syyttäjän vakuutettua vastaan ajama syyte koskee tahallista tekoa tai törkeää huolimattomuutta
 9. joka koskee kulkuneuvon kuljettamista oikeudetta
 10. joka koskee kuljettajan ajokieltoon määräämistä
 11. joka koskee edellä luetelmakohdissa 6–10 tarkoitettuihin tekoihin perustuvaa vakuutettua vastaan esitettyä vahingonkorvaus- tai muuta vaatimusta
 12. joka koskee vakuutetun esittämää yksityisoikeudellista vaatimusta, joka perustuu sellaiseen tekoon, josta vakuutettu on tuomittu rangaistukseen tai jätetty syyttämättä tai rangaistukseen tuomitsematta sitä koskevien erityissäännösten perusteella. Vahingonkorvausvaatimuksen esittämisestä aiheutuvat kustannukset korvataan kuitenkin, jos vahingonkorvausvaatimus perustuu tekoon, josta vakuutettu on tuomittu rangaistukseen liikenneturvallisuuden vaarantamisesta tai liikennerikkomuksesta.
 13. joka koskee konkurssia
 14. joka koskee ulosottoa, ulosottolaissa tarkoitettua täytäntöönpanoriitaa tai ulosottoon liittyvää täytäntöönpanoa
 15. jossa on kysymys yrityksen saneerauksesta tai yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain mukaisesta menettelystä tai maaseutuelinkeinolain mukaisesta maatalouden harjoittajan vapaaehtoisesta velkajärjestelystä
 16. jossa on kysymys siitä, onko vakuutetun ilmoittamasta vakuutustapahtumasta aiheutuneet kustannukset joko kokonaan tai osittain korvattava tästä oikeusturvavakuutuksesta
 17. jota käsitellään ryhmäkanteena.

Takaisin sisällysluetteloon

3.15.6 Toimenpiteet vakuutustapahtuman satuttua

3.15.6.1 Jos vakuutettu haluaa käyttää vakuutusta, siitä on etukäteen ilmoitettava kirjallisesti vakuutusyhtiölle. Vakuutusyhtiö antaa tällöin vakuutetulle kirjallisen korvauspäätöksen.

3.15.6.2 Vakuutetun on käytettävä asiamiehenään asianajajaa tai muuta lakimiestä. Jos vakuutettu ei käytä lainkaan asiamiestä tai käyttää asiamiehenään muuta kuin oikeustieteen ylemmän korkeakoulututkinnon tai vastaavan ulkomaisen tutkinnon suorittanutta asiamiestä, vakuutuksesta ei suoriteta korvausta.

3.15.6.3 Vakuutetun on käräjäoikeudessa pääkäsittelyyn edenneissä asioissa vaadittava vastapuolelta täysimääräisesti korvausta asianajo- ja oikeudenkäyntikuluistaan. Jos vakuutettu jättää kuluvaatimuksen esittämättä tai luopuu siitä aiheettomasti, vakuutuksesta suoritettavaa korvausta voidaan vakuutussopimuslain mukaan alentaa tai se voidaan evätä. Riita-asioiden sovittelusta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain mukaisessa sovittelumenettelyssä (tuomioistuinsovittelu) käsiteltävässä asiassa kuluvaatimusta ei kuitenkaan tarvitse esittää sovittelumenettelystä aiheutuneista kustannuksista.

3.15.6.4 Vakuutetulla ei ole oikeutta myöntää asian hoitamisesta aiheutuneiden kustannusten määrää vakuutusyhtiötä sitovasti. Vakuutetun asiamiehelleen mahdollisesti suorittama korvaus asiamiehen palkkioista ja kuluista ei sido vakuutusyhtiötä arvioitaessa oikeudenkäyntikulujen kohtuullisuutta.

3.15.7 Korvaussäännökset

3.15.7.1 Vakuutusmäärä

Vakuutusyhtiön korvausvelvollisuuden ylimpänä rajana on jokaisessa vakuutustapahtumassa 10 000 euroa. Vakuutusyhtiön korvausvelvollisuuden enimmäismäärä ennen käräjäoikeuden pääkäsittelyn tai tuomioistuinsovittelun aloittamista aiheutuneista kustannuksista ja kustannuksista asiassa, joka on ratkaistu ilman oikeudenkäyntiä, on kuitenkin enintään 25 prosenttia korvauksen enimmäismäärästä.

3.15.7.2 Omavastuu

Korvattavista kustannuksista vähennetään omavastuu, joka on perusomavastuun suuruinen mutta vähintään 20 prosenttia kustannuksista.

3.15.7.3 Korvattavat kustannukset

Vakuutuksesta korvataan vakuutustapahtumasta aiheutuneet vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut alakohtien 1–4 mukaisesti.

1) Riita- ja hakemusasia

Vakuutuksesta korvataan vakuutetulle asiamiehen käyttämisestä ja todistelusta aiheutuneet kulut.

Jos asian saattaminen tuomioistuimen tutkittavaksi edellyttää jotakin oikeustoimea taikka jossakin elimessä tai toimituksessa tehtyä päätöstä, kustannukset korvataan siitä lukien, kun asia voidaan saattaa käräjäoikeuden tai vastaavan ulkomaisen tuomioistuimen käsiteltäväksi.

Jos asiaa on käsitelty tuomioistuin- sovittelussa, korvataan vakuutuksesta myös sovittelijan mahdollisen avustajan palkkiosta ja kuluista riidan osapuolten pääluvun mukaisesti laskettu vakuutetun osuus.

2) Rikosasia

2.1) Vakuutetun ollessa asianomistajana

Vakuutuksesta korvataan vakuutetulle asiamiehen käyttämisestä ja todistelusta aiheutuneet oikeudenkäyntikulut siltä osin kuin oikeudenkäynnissä on kysymys rikoksesta johtuvasta muusta vakuutetun yksityisoikeudellisesta vaatimuksesta kuin oikeuden-käyntikuluista.

2.2) Vakuutetun ollessa vastaajana Vakuutuksesta korvataan vakuutetulle asiamiehen käyttämisestä ja todistelusta aiheutuneet puolustuskulut kohdassa 3.15.4.1 mainituissa rikosasioissa.

3) Muutoksenhaku korkeimpaan oikeuteen

Jos muutoksenhaku korkeimpaan oikeuteen edellyttää valituslupaa, muutoksenhausta aiheutuneet kustannukset korvataan vakuutuksesta vain siinä tapauksessa, että lupa on myönnetty.

Ylimääräisten muutoksenhakukeinojen käyttämisestä aiheutuneet kustannukset korvataan vain, jos korkein oikeus on hyväksynyt kantelun tai tuomion purkamisen tai palauttanut menetetyn määräajan.

4) Yhteinen intressi

Jos asiassa on kysymys olennaisesti muusta kuin vakuutetun omasta intressistä tai vakuutetulla on asiassa valvottavana yhteinen etu muiden kuin tällä vakuutuksella vakuutettujen henkilöiden kanssa, vakuutuksesta korvataan vain vakuutetun osuudeksi katsottava osa kustannuksista.

Takaisin sisällysluetteloon

3.15.7.4 Korvauksen määrä ja sen laskeminen ja arvonlisävero

Vakuutuksesta korvattavat asianajo- ja oikeudenkäyntikulut määritetään oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain oikeudenkäyntikuluja koskevien oikeusohjeiden mukaisesti.

Jos tuomioistuin ei asianosaisten myöntämisen tai jonkin muun syyn vuoksi ole lausunut päätöksessään asianajo- ja oikeudenkäyntikuluista tai jos asia on ratkaistu myöntämisen mukaisesti tai sovintoteitse, korvattavia kustannuksia määriteltäessä otetaan huomioon myös vastaavanlaisissa asioissa yleensä tuomitut tai maksetut kulut. Kustannuksista korvataan kuitenkin enintään tuomioistuimen vakuutetun vastapuolen maksettavaksi velvoittama kulumäärä, ellei tuomioistuin ole ratkaisunsa perusteissa nimenomaisesti katsonut, että vakuutetun on itse kärsittävä kulunsa osittain tai kokonaan vahinkonaan.

Asiamiehen käytöstä korvataan kohtuullinen palkkio asiamiehen työstä ja välttämättömistä kuluista. Palkkion ja kulujen kohtuullisuutta arvioitaessa otetaan huomioon riidanalaisen etuuden arvo, asian vaikeus ja laajuus sekä suoritetun työn määrä ja laatu. Korvattavien kustannusten määrä on kuitenkin enintään vakuutetun vastapuolelleen esittämän kuluvaatimuksen suuruinen.

Jos vakuutettu on arvonlisäverolain mukaan oikeutettu vähentämään tai hakemaan takaisin asianajolaskuun tai oikeudenkäyntikuluihin sisältyvän veron, korvauksesta vähennetään kustannuksiin sisältyvä arvonlisävero.

3.15.7.5 Kustannukset, joita vakuutuksesta ei korvata

Vakuutuksesta ei korvata

 1. kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet ennen vakuutustapahtumaa suoritetuista toimenpiteistä tai asian alustavasta selvittelystä. Ennen vakuutustapahtumaa tehdyistä selvityksistä ja hankituista todisteista aiheutuvat kustannukset korvataan kuitenkin, jos selvitystä on käytetty todisteena.
 2. tuomion tai päätöksen täytäntöönpanosta aiheutuvia kustannuksia
 3. vakuutetun ajanhukkaa, omaa työtä, tulon- tai ansionmenetystä, matkoja tai oleskelukustannuksia eikä sitä lisäkustannusta, joka aiheutuu asiamiehen vaihtamisesta tai vakuutetun omasta kustannuksia lisäävästä tai tarpeettomia kustannuksia aiheuttavasta menettelystä
 4. oikeustieteellisen asiantuntija- lausunnon hankkimisesta aiheutuneita kuluja
 5. rikosilmoituksen tai tutkintapyynnön tekemisestä tai rikosasian esitutkinnasta aiheutuvia kuluja
 6. kustannuksia sellaisista seikoista tai todisteista, joita tuomioistuin ei ota huomioon liian myöhään esitettyinä
 7. kustannuksia, jotka vakuutettu tai hänen asiamiehensä on aiheuttanut jäämällä pois tuomioistuimesta, jättämällä noudattamatta tuomioistuimen antamia määräyksiä, esittämällä väitteen, jonka hän on tiennyt tai hänen olisi pitänyt tietää aiheettomaksi, taikka muutoin pitkittämällä oikeudenkäyntiä tahallaan tai huolimattomuudesta
 8. kustannuksia oikeudenkäynnistä, jos vakuutettu tai hänen asiamiehensä on aloittanut oikeudenkäynnin ilman, että vastapuoli on antanut siihen aihetta, tai jos vakuutettu tai hänen asiamiehensä on muutoin aiheuttanut tarpeettoman oikeudenkäynnin tahallisesti tai huolimattomuudesta
 9. välimiehen ja sovittelijan palkkiota ja kuluja
 10. kustannuksia, jotka aiheutuvat julkisen oikeusavun hakemisesta.

Edellä mainittujen lisäksi vakuutuksesta ei myöskään korvata vakuutetun maksettavaksi tuomittuja tai sovittuja vastapuolen oikeudenkäyntikuluja. Vakuutetun maksettavaksi tuomitut vastapuolen oikeudenkäyntikulut korvataan kuitenkin samoin ehdoin kuin vakuutetun omatkin asianajokulut

 • jos tästä on erikseen sovittu ja merkitty vakuutuskirjaan
 • vakuutettua on avustanut oikeudenkäynnissä kuluttaja- asiamies tai hänen alaisensa ja vakuutetun asian hoitaminen on ollut lain soveltamisen ja kuluttajien yleisen edun kannalta tärkeää tai
 • vakuutetun vastapuoli on pääosin jättänyt noudattamatta asiassa annettua kuluttajariitalautakunnan, Vakuutuslautakunnan tai muun vastaavan elimen päätöstä, joka riidan keskeisiltä osilta on vakuutetulle myönteinen.
3.15.7.6 Muita korvaukseen liittyviä säännöksiä

1) Vakuutusyhtiö suorittaa korvauksen vakuutetun oikeudenkäyntikuluista ja asianajokuluista tuomioistuimen lainvoimaisen päätöksen tai sovinnon syntymisen jälkeen.

2) Jos vakuutettu on arvonlisäverolain mukaan oikeutettu vähentämään asianajo-laskuun sisältyvän veron, vakuutusyhtiö suorittaa vakuutetulle korvauksen asianajo- ja oikeudenkäyntikuluista vakuutetun maksamaa laskua vastaan.

3) Vakuutusyhtiön maksamasta korvauksesta vähennetään kulukorvaus, jonka vakuutetun vastapuoli on tuomittu tai sitoutunut maksamaan vakuutetulle, jos se on saatu perityksi maksuvelvolliselta.

4) Jos vastapuoli on tuomittu tai sitoutunut maksamaan vakuutetulle kulukorvausta, joka on maksamatta vakuutuksesta korvausta suoritettaessa, vakuutettu on velvollinen ennen korvauksen suorittamista siirtämään oikeutensa kulukorvaukseen vakuutusyhtiölle vakuutuksesta suoritettavan korvauksen määrään asti.

Jos vakuutettu on joutunut maksamaan osan kustannuksistaan itse sen vuoksi, että kustannukset ylittävät kohdassa 3.15.7.1 mainitun enimmäiskorvauksen, vakuutettu on velvollinen siirtämään vastapuolen kulukorvauksesta vakuutusyhtiölle sen osan, joka ylittää vakuutetun itse maksaman osuuden.

5) Jos vakuutetun vastapuolen maksettavaksi tuomittu tai sovittu kulukorvaus on maksettu vakuutetulle tai hän on muutoin saanut lukea sen hyväkseen, vakuutetun on palautettava vakuutusyhtiölle kulukorvaus korkoineen vakuutuksesta suoritetun korvauksen määrään asti.

Takaisin sisällysluetteloon

4 Turvien yleiset rajoitukset

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu

 1. ajoneuvolle sen suunnittelu-, asennus-, huolto-, käsittely- tai työvirheestä, rakenne-, valmistus- tai aineviasta tai ajoneuvon korjaamiseen käytetyistä sopimattomista tai laadultaan heikoista osista tai materiaaleista
 2. ajoneuvolle tai sen osalle liiallisesta rasituksesta, ylikuormituksesta tai tavanomaisesta käytöstä
 3. hitaasti kehittyvistä tapahtumista, kuten kulumisesta, syöpymisestä, ruostumisesta, sienettymisestä, homehtumisesta, lahoamisesta, aineen väsymisestä tai muusta vastaavasta vähitellen tapahtuvasta ilmiöstä
 4. ajoneuvolle tai ajoneuvoyhdistelmälle niiden kuormasta tai ajoneuvossa olleesta eläimestä, ellei sellainen vahinko ole välitön seuraus kolari-, varkaus- tai paloturvasta korvattavasta vahingosta
 5. osallistuttaessa kilpailuun tai sen harjoitteluun yleiseltä liikenteeltä suljetulla alueella tai tieosuudella
 6. tuhoeläimistä
 7. kosteudesta, sateesta, pakkasesta, kuumuudesta tai jään tai lumen painosta
 8. vedestä, jos ajoneuvoa kuljetetaan veden osittain tai kokonaan peittämällä tiellä tai alueella
 9. moottorikelkkoja ja mönkijöitä lukuun ottamatta ajoneuvon uppoamisesta jäihin muualla kuin tieviranomaisten turvallisuusmääräykset täyttävällä ja yleiseen käyttöön avatulla talvitiellä
 10. ajoneuvon moottorille ja sen lisälaitteille, vaihteistolle, voimansiirtolaitteistolle tai jäähdytysjärjestelmälle puutteellisesta öljyn tai jäähdytysnesteen kierrosta
 11. ajoneuvon käytöstä johtuvasta kulumisesta varkauden tai luvattoman käytön yhteydessä
 12. petoksesta, kavalluksesta tai vastaavanlaisesta rikoksesta tai sopimuksen rikkomisesta
 13. väärästä polttoaineesta tai polttoaineseoksesta. Tämä rajoitus ei koske hinausturvasta korvattavia vahinkoja.

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoja, jotka ovat korvattavia takuun, tavaran virheen tai tuotevastuun perusteella. Vakuutusyhtiö ei myöskään vastaa korjaustyön laadusta.

Takaisin sisällysluetteloon

5 Suojeluohjeet

Suojeluohjeissa on tavallisimpia varotoimenpiteitä, joilla pyritään estämään vahingon syntyminen tai pienentämään vahingon laajuutta. Vakuutuksenottajan, vakuutetun ja häneen samastettavan henkilön on noudatettava suojeluohjeita. Suojeluohjeen laiminlyönti voi aiheuttaa sen, ettei korvausta makseta tai että se maksetaan alennettuna yleisten sopimusehtojen mukaisesti. Vakuutuksenottajan, vakuutetun ja häneen samastettavan henkilön on huolehdittava, ettei esinettä tai omaisuutta käytetä valmistajan, maahantuojan tai myyjän antamien käyttö-, huolto- ja asennusohjeiden vastaisesti tai altisteta liian kovalle rasitukselle.

5.1 Omaisuuden turvallinen käyttö

 1. Ajoneuvon renkaiden on oltava kulutuspinnaltaan ja ominaisuuksiltaan säännösten ja määräysten mukaiset.
 2. Ajoneuvo on pidettävä ajoneuvolain, liikenne- ja viestintäministeriön autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista antaman asetuksen ja muiden ajoneuvoa koskevien säännösten ja määräysten edellyttämässä kunnossa.
 3. Ajoneuvo on katsastettava lakien, säännösten ja määräysten mukaisesti.
 4. Kun ajoneuvoa korjataan hitsaamalla, verhoilu ja muut syttyvät rakenteet on purettava riittävän laajalta alueelta. Korjauspaikalle on järjestettävä tarvittava alkusammutuskalusto, vartiointi ja jälkivartiointi.
 5. Ajoneuvon sisätilojen, moottorin ja muiden osien lämmittämiseen saa vakiovarusteiden lisäksi käyttää ainoastaan laitteen valmistajan ajoneuvokäyttöön tarkoittamia lämmityslaitteita.
 6. Ajoneuvoa ei saa jättää sellaiseen paikkaan, jossa se on ajan ollen omiaan kiinnittämään rikoksentekijöiden huomiota. Jos ajoneuvo vioittuu tai vaurioituu taajaman ulkopuolella tai muussa sellaisessa paikassa, jossa se on vahingonteolle tai varkaudelle alttiina, se on välittömästi hinautettava turvalliseen suojaan.
 7. Kuljettajalla on oltava viranomaisen antama, kyseisen ajoneuvon ajoneuvoluokan kuljettamiseen edellytettävä ajokortti tai ikään perustuva oikeus kuljettaa ajoneuvoa.
 8. Ajoneuvoa ei saa kuljettaa sairaana tai väsyneenä.
 9. Nosturia tai tunkkia käytettäessä on käytettävä ajoneuvon mahdollisia tukijalkoja ja varmistettava maaperän kantavuus.

5.2 Säilytys

 1. Ajoneuvon ja sen avaimien huolellisesta säilyttämisestä ja silmällä pidosta on huolehdittava. Ajoneuvon ja sen säilytyssuojan avaimia ei saa säilyttää näkyvillä tai sellaisessa lukitsemattomassa paikassa, jossa sivullinen ennalta tietää tai voi olettaa avainten olevan. Ajoneuvon avaimia ei saa säilyttää ajoneuvossa tai ajoneuvon säilytyssuojassa.
 2. Ajoneuvon rekisteröintitodistuksen ilmoitusosaa ja ajoneuvon avainten valmistamisen mahdollistavia tietoja ei saa säilyttää ajoneuvossa.
 3. Ajoneuvon avaimissa tai niiden yhteydessä ei saa olla tietoja, jotka mahdollistavat ajoneuvon tai sen omistajan tai haltijan yksilöinnin, kuten osoitetta, puhelinnumeroa tai rekisterinumeroa.
 4. Ajoneuvoon tarkoitetut varusteet, kuten renkaat, on yhteistilassa pidettävä lukittuina. Yhteistila on sellainen tila, johon myös muilla kuin vakuutuksenottajalla tai hänen kanssaan samassa taloudessa asuvilla henkilöillä on pääsy.
 5. Muita kuin kiinteästi asennettuja televisio-, video-, DVD- ja autonavigointilaitteita ei saa jättää ajoneuvoon näkyville.

Takaisin sisällysluetteloon

6 Vahinkojen korvaaminen

6.1 Korvaamisen perusteet

Vakuutuksen kohteet ja niille valitut turvat on merkitty vakuutuskirjaan.

6.1.1 Välitön esinevahinko ja muut korvattavat kustannukset

Vakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteelle äkillisesti ja ennalta arvaamatta sattuneesta tapahtumasta aiheutunut välitön esinevahinko sovitun turvan mukaisesti.

Vakuutuksesta korvattavan välittömän esinevahingon yhteydessä korvataan lisäksi kohtuulliset kustannukset välttämättömästä hinauksesta vahinkopaikalta ja anastetun ajoneuvon noutamisesta tai palauttamisesta (ehtokohta 3.2).

Vakuutuksenottaja on velvollinen toimimaan vahingon torjumiseksi tai rajoittamiseksi vakuutussopimuslain ja yleisten sopimusehtojen kohdan 6.2 määräysten mukaisesti. Tällöin vakuutuksesta korvataan kohtuulliset pelastuskustannukset.

6.1.2 Vahinkotarkastus

Vakuutusyhtiölle on varattava tilaisuus vahingon tarkastamiseen. Vakuutusyhtiön tekemä vahingon tarkastus, korjaajan osoittaminen tai muu vahingon tekninen selvittely ei ole osoitus vahingon kuulumisesta vakuutuksesta korvattavaksi eikä siitä, että vakuutusyhtiö on työn tilaajana tai maksajana. Ennen korvauspäätöksen tekemistä ajoneuvon omistaja tai haltija on kokonaan vastuussa vahingosta aiheutuneista kustannuksista. Vakuutusyhtiö ei vastaa korjaustyön laadusta.

6.1.3 Korvaamisen rajoitukset

Vakuutuksesta ei korvata

 1. ajoneuvon arvon alenemista
 2. korjauksen yhteydessä tehtyjä erillisiä muutos- tai parannustöitä eikä muita vahinkoon liittymättömiä töitä eikä tarvikkeita
 3. kustannuksia, jotka johtuvat siitä, että ajoneuvo, tarvikkeet tai varaosat kuljetetaan tai korjataan ajan säästämiseksi tavanomaisesta olennaisesti poikkeavin keinoin
 4. kustannuksia, jotka johtuvat lakosta tai työn seisauksesta
 5. vahingonselvittelyyn tai vahinkoon välillisesti liittyviä kustannuksia, kuten puhelin- ja matkakuluja, ansionmenetystä tai muita vastaavanlaisia kustannuksia
 6. omaisuuden tavanomaisen käytön aiheuttamaa kulumista vahinkotapahtuman yhteydessä
 7. autoveroa tai muuta ajoneuvosta maksettavaksi tulevaa veroa tai veronluontoista maksua.

Korvausta voidaan alentaa, jos kuluneita, ruostuneita tai syöpyneitä osia on niiden vahingoittumisen takia uusittu tai on tehty sellaisia töitä, joiden johdosta ajoneuvon kunto on entisestään olennaisesti parantunut.

Takaisin sisällysluetteloon

6.2 Omaisuuden hinnan ja vahingon määrän arvioiminen

6.2.1 Käypä hinta

Korvauksen enimmäismääränä suoritetaan enintään käyvän hinnan mukainen korvaus.

Käypä hinta on se käteishinta, joka ajoneuvosta tai sen varusteista on niiden kunto huomioon ottaen yleisesti saatavissa vahinkohetken markkinatilanteessa, kun niitä pidetään myytävänä tarkoituksenmukaisella tavalla.

6.2.2 Ikävähennykset

Vanhoille esineille on joskus vaikea määrittää arvoa. Siksi käytämme osaan korvattavista esineistä ikävähennystaulukkoa, jossa esineelle lasketaan sen iän mukaan tämän hetken arvo.

Käyvän hinnan laskemisessa sovelletaan ikävähennysprosentteja, kun vahingon yhteydessä korvataan seuraavia esineitä:

 • kypärä ja kypäräpuhelin tai ajopuku
 • radio-, kasetti-, CD- ja muut äänentoistolaitteet
 • televisio-, video-, DVD- ja navigointilaitteet sekä autopuhelimet.

Käyvän hinnan laskemisessa sovelletaan seuraavia ikävähennysprosentteja:

Esineen ikä vähennysprosentti

 • alle 2 vuotta 0 %
 • alle 3 vuotta 30 %
 • alle 4 vuotta 40 %
 • alle 5 vuotta 50 %
 • alle 6 vuotta 60 %
 • 6 vuotta tai enemmän 70 %

Vähennystä ei tehdä korjatun esineen korjauskustannuksista. Tällöin korjauskustannuksia korvataan enintään edellä mainitulla tavalla laskettuun käypään hintaan asti.

Ikävähennykset tehdään uuden samanlaisen tai lähinnä vastaavanlaisen omaisuuden käteismyyntihinnasta. Esineen ikä lasketaan ostohetkestä alkaen. Jos ostohetkeä ei voida todentaa ostokuitista, takuutodistuksesta tai muusta vastaavasta tositteesta, ensimmäinen käyttöönottovuosi päättyy kalenterivuoden vaihtuessa riippumatta siitä, mihin aikaan vuodesta esine on otettu käyttöön.

6.3 Korvaamistavat

Vakuutusyhtiö korvaa esinevahingot jollakin kohdissa 6.3.1–6.3.4 tarkoitetuista tavoista.

6.3.1 Korjaaminen

Esinevahinko korvataan ensisijaisesti maksamalla korjauskustannukset. Vakuutusyhtiöllä on oikeus määrätä korjaamo tai hankintapaikka, ja tätä varten vakuutetun on otettava ennalta yhteyttä vakuutusyhtiöön. Korjauskustannuksina maksetaan enintään omaisuudella ennen vahinkoa ollut käypä hinta, josta on vähennetty sen vahingon jälkeinen arvo ja omavastuu.

6.3.2 Kertakorvaus

Jos omaisuutta ei korjata, vaikka se olisikin mahdollista, kertakorvauksena maksetaan arvioituja korjauskustannuksia vastaava rahamäärä. Sama koskee myös tilanteita, joissa korjaus ajoneuvon iän, ominaisuuksien tai varaosien huonon saatavuuden vuoksi olisi vaikeata. Kertakorvauksena maksetaan enintään omaisuudella välittömästi ennen vahinkohetkeä ollut käypä hinta, josta on vähennetty sen hinta vahinkotapahtuman jälkeen ja omavastuu.

6.3.3 Tilalle hankkiminen

Vakuutusyhtiö voi korvata esinevahingon hankkimalla vaurioituneen tai varastetun omaisuuden tilalle vastaavanlaista omaisuutta. Tällöin vahingoittunut omaisuus siirtyy vakuutusyhtiön omaisuudeksi.

Jos korvaukseen oikeutettu ei halua tilalle hankittavan vastaavaa omaisuutta, vaikka se olisikin mahdollista, rahakorvauksen määrä lasketaan siitä hinnasta, jolla vakuutusyhtiö voisi hankkia tilalle vastaavan omaisuuden. Tästä hinnasta tehdään ehtokohdan 6.4.4 mukaiset vähennykset. Vakuutusyhtiöllä on oikeus määrätä hankintapaikka tai tavarantoimittaja.

6.3.4 Lunastus

Vakuutusyhtiö voi korvata esinevahingon lunastamalla ajoneuvon ja sen varusteet käyvästä hinnasta tai lunastusturvan sääntöjen mukaan, jos kyseinen turva sisältyy vakuutukseen. Lunastustapauksessa omistusoikeus ajoneuvoon ja varusteisiin siirtyy vakuutusyhtiölle, ellei toisin sovita.

6.3.4.1 Lunastusturva

Lunastusturvasta maksetaan korvaus ajoneuvon lunastustilanteissa seuraavien sääntöjen mukaan:

Uuden auton lunastus

Ajoneuvo lunastetaan uuden samanlaisen ajoneuvon käteismyyntihinnasta vahinkohetkellä tai, jos ajoneuvoa ei ole enää myynnissä, siitä käteismyynti- hinnasta, joka ajoneuvolla oli silloin, kun ajoneuvo viimeksi oli uutena myynnissä, jos

 • ajoneuvon ensirekisteröinnistä on kulunut enintään kolme (3) vuotta
 • ajoneuvolla on ajettu enintään 60 000 kilometriä
 • korjauskustannusten arvioitu määrä on yli 50 prosenttia uuden samanlaisen ajoneuvon edellä mainitusta hinnasta vahinkohetkellä tai kun sellainen viimeksi on ollut myynnissä
 • ajoneuvo on ensirekisteröinnistä alkaen ollut vain vakuutuksenottajan omistuksessa tai hallinnassa.
Käytetyn auton lunastus

Jos edellä mainitut uuden auton lunastuksen edellytykset eivät täyty, ajoneuvo lunastetaan sillä välittömästi ennen vahinkoa olleesta käyvästä hinnasta korotettuna 30 prosentilla, jos korjauskustannusten arvioitu määrä on yli 60 prosenttia ajoneuvon käyvästä hinnasta.

Korvauksena suoritetaan kuitenkin enintään uuden samanlaisen ajoneuvon käteismyyntihinta vahinkohetkellä tai kun sellainen viimeksi on ollut myynnissä. Korvauksen yläraja on enintään ajoneuvon hankintahetken arvo. Kun korvausta maksetaan lunastusturvasta, omavastuu on kuhunkin vakuutus- tapahtumaan sovellettavan omavastuun suuruinen.

Takaisin sisällysluetteloon

6.4 Omavastuu ja muut vähennykset

6.4.1 Omavastuu

Korvattavan vahingon määrästä vähennetään omavastuu. Omavastuun suuruus määräytyy vakuutuskirjan ja näiden vakuutusehtojen mukaan.

Omavastuuta ei vähennetä palovahingon torjumis- ja rajoittamiskustannuksista.

Vahingon sattuessa alueilla, joilla harjoitetaan nopeus- tai ajoharjoittelua tai muuta siihen rinnastettavaa toimintaa, omavastuu on nelinkertainen, kuitenkin aina vähintään 25 prosenttia vahingon määrästä. Pohjoismaiden ulkopuolella sattuneissa vahingoissa omavastuu on kaksinkertainen. Venäjällä, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Romaniassa, Albaniassa, Makedoniassa, Serbiassa ja Montenegrossa sattuneissa vahingoissa omavastuu on nelinkertainen mutta varkausvahingoissa kuitenkin aina vähintään 20 prosenttia vahingon määrästä.

Vastuuturvassa omavastuu on vakuutuskirjaan merkityn suuruinen. Kun korvausta maksetaan lunastus- turvasta, omavastuu on kuhunkin vakuutustapahtumaan sovellettavan omavastuun suuruinen.

6.4.2 Henkilön menettelyn vaikutus

Korvausta suoritetaan vain erityisestä syystä, jos vakuutettu tai häneen samastettava henkilö on aiheuttanut vakuutustapahtuman kuljettaessaan ajoneuvoa sellaisessa tilassa, että hänen verensä alkoholipitoisuus oli ajon aikana tai sen jälkeen vähintään 0,5 promillea tai että hänellä oli vähintään 0,22 milligrammaa alkoholia litrassa uloshengitysilmaa, taikka hän on aiheuttanut vakuutustapahtuman kuljettaessaan ajoneuvoa muuten alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena niin, että hänen kykynsä virheettömiin suorituksiin oli tuntuvasti huonontunut. Jos joku on kärsinyt vahingon kuljettaessaan ajoneuvoa alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena muutoin kuin edellä mainituissa tapauksissa, voidaan hänelle suoritettavaa korvausta alentaa sen mukaan, mikä oli hänen osuutensa vahinkoon.

Vakuutusyhtiö voi alentaa korvausta tai evätä korvauksen kokonaan siltä vakuutetulta tai häneen samastettavalta henkilöltä, joka on

 • aiheuttanut vakuutustapahtuman tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella
 • aiheuttanut vakuutustapahtuman käyttäessään ajoneuvoa rikolliseen tarkoitukseen tai rikoksen tai sen tekijän suosimiseen
 • laiminlyönyt vakuutuksen suojeluohjeiden noudattamisen (ehtokohta 5 ja yleisten sopimusehtojen ehtokohta 6.1)
 • laiminlyönyt vahingon torjumis- ja rajoittamistoimet (yleisten sopimusehtojen ehtokohta 6.2).
6.4.2.1 Samastaminen

Vakuutetusta edellä sanottua sovelletaan vastaavasti henkilöön

 • joka vakuutetun suostumuksella on vastuussa vakuutuksen kohteena olevasta moottoriajoneuvosta tai hinattavasta ajoneuvosta
 • joka omistaa vakuutetun omaisuuden yhdessä vakuutetun kanssa ja käyttää sitä yhdessä hänen kanssaan
 • joka asuu vakuutetun kanssa yhteisessä taloudessa ja käyttää vakuutuksen kohdetta hänen kanssaan.

Kun kysymys on suojeluohjeen noudattamisesta, sovelletaan vakuutetusta edellä sanottua vastaavasti henkilöön, jonka tehtävänä on vakuutuksenottajaan olevan työ- tai virkasuhteen perusteella huolehtia suojeluohjeen noudattamisesta.

6.4.2.2 Vakuutusyhtiön takautumisoikeus autovahingoissa

Sen lisäksi, mitä yleisten sopimusehtojen kohdassa 13 on mainittu, vakuutusyhtiöllä on oikeus vaatia maksamansa korvaus seuraavissa tilanteissa:

Vakuutusyhtiölle siirtyy maksettuun korvausmäärään asti vakuutetun oikeus saada korvausta moottoriajoneuvon omistajalta, haltijalta, kuljettajalta tai matkustajalta, jos tämä on aiheuttanut vakuutustapahtuman

 • tahallaan tai törkeällä tuottamuksella
 • huolimattomuudellaan ajettaessa luvattomasti käyttöön otetulla ajoneuvolla
 • kuljettaessaan ajoneuvoa sellaisessa tilassa, että hänen verensä alkoholipitoisuus ajon aikana tai sen jälkeen oli vähintään 0,5 promillea tai että hänellä oli vähintään 0,22 milligrammaa alkoholia litrassa uloshengitysilmaa, taikka hän on aiheuttanut vahingon kuljettaessaan ajoneuvoa muuten alkoholin tai muun huumaavan aineen kuin alkoholin vaikutuksen alaisena niin, että hänen kykynsä virheettömiin suorituksiin on tuntuvasti huonontunut.

Vakuutetun oikeus saada korvausta jonkun muun vakuutuksen tai takuun perusteella, lain nojalla tai julkisista varoista siirtyy vakuutusyhtiölle sen maksamaan määrään saakka.

6.4.3 Verolainsäädännön vaikutus korvauksen määrään

Korvauksen määrää laskettaessa otetaan huomioon verotusta säätelevät säädökset.

6.4.4 Vähennysten laskemisjärjestys

Omavastuut ja muut vähennykset vähennetään korvattavan vahingon määrästä peräkkäisinä laskutoimituksina seuraavassa järjestyksessä:

 1. mahdollisen veron määrä
 2. käyttöikään perustuva vähennys (ikävähennys)
 3. omavastuu
 4. prosenttimääräinen omavastuu/lisäomavastuu
 5. henkilön menettelyyn perustuva korvauksen mahdollinen vähentäminen.

Takaisin sisällysluetteloon

POP Vakuutus on Suomen Vahinkovakuutus Oy:n markkinointinimi. Yhtiön omistaa POP Pankki -ryhmä, ja se sai toimiluvan Finanssivalvonnalta vuoden 2012 alussa.

Apua ja vastauksia mahdollisiin kysymyksiisi saat joko chat-asiakaspalvelun kautta osoitteessa popvakuutus.fi tai puhelimitse myyntipalvelusta 010 3910 392 (klo 8-18) sekä asiakas- ja korvauspalvelusta 010 3910 391 (klo 9-17).

POP Vakuutus, Suomen Vahinkovakuutus Oy, Lars Sonckin kaari 12, 02600 Espoo

POP Liikennevakuutus vakuutusehdot

Voimassa 1.10.2012 alkaen.Liikennevakuutus

1 Vakuutusehtojen soveltamisala

Vakuutusehtoja sovelletaan yksityisille henkilöille sekä yrityksille ja yhteisöille liikenteessä käytettävää moottoriajoneuvoa varten myönnettäviin ajoneuvokohtaisiin liikennevakuutuksiin.

2 Vakuutuksen voimassaoloalue

Moottoriajoneuvoa varten myönnetty liikennevakuutus on voimassa kaikissa Euroopan talousalueeseen (ETA) kuuluvissa valtioissa. Vihreän kortin yleissopimukseen liittyneissä ETA-valtioiden ulkopuolisissa valtioissa liikennevakuutus on voimassa vastuuvakuutuksena vakuutuslaitoksen antaman vihreän kortin perusteella tai ilman vihreää korttia, kun sellainen ei ole välttämätön. Näissä valtioissa sattuneen liikennevahingon korvaus määräytyy vahingon sattumismaan lainsäädännön mukaan.

3 Liikennevakuutus-sopimuksen voimassaoloaika

Liikennevakuutus on voimassa vakuutuskausittain, kunnes ajoneuvon omistaja- tai haltijasuhteisiin tehdään vakuuttamisvelvollisuuteen vaikuttava muutos. Vakuutussopimus pysyy voimassa, vaikka vakuutusmaksua ei olisi maksettu. Liikennevakuutusmaksu on ulosottokelpoinen ilman eri ilmoitusta tai päätöstä.

3.1 Vakuutuskausi

Vakuutuskausi on vuoden mittainen ajanjakso. Ensimmäinen vakuutuskausi alkaa vakuutuksen alkamispäivästä.

4 Vakuutuksen sisältö

Liikennevakuutuksesta korvataan moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä Suomessa aiheutunut henkilö- ja omaisuusvahinko sen mukaan kuin liikennevakuutuslaissa säädetään.

Vakuutuksesta korvataan myös vakuutetun moottoriajoneuvon muussa ETA-valtiossa aiheuttama liikennevahinko kyseisessä valtiossa voimassa olevien liikennevahingon korvaamista koskevien lakien mukaisesti tai Suomen liikennevakuutuslain mukaan, jos sen edellyttämä vakuutusturva on parempi. Vastaavasti korvataan ETA-valtioihin kuulumattomalla läpikuljettavalla alueella välittömällä matkalla ETA-valtiosta toiseen ETA-valtioon vakuutetun moottoriajoneuvon aiheuttama liikennevahinko, milloin osallisena on toisessa ETA-valtiossa pysyvän kotipaikan omaava ajoneuvo.

Takaisin sisällysluetteloon

5 Vakuutussopimus

5.1 Vakuutuksenottajan tiedonantovelvollisuus ennen vakuutussopimuksen tekemistä

Vakuutuksenottajan on ennen vakuutuksen myöntämistä annettava oikeat ja täydelliset vastaukset vakuutusyhtiön tai sen edustajan esittämiin kysymyksiin, joilla voi olla merkitystä vakuutusyhtiön vastuun arvioimisen kannalta. Vakuutuksenottajan on lisäksi vakuutuskauden aikana oikaistava vakuutusyhtiölle antamansa, vääriksi tai puutteellisiksi havaitsemansa tiedot ilman aiheetonta viivytystä.

5.2 Muuttuneet olosuhteet vakuutuskauden aikana

Vakuutuksenottajan on viipymättä ilmoitettava vakuutusyhtiölle vakuutussopimusta päätettäessä ilmoitetuissa olosuhteissa tai vakuutuskirjaan merkityssä asiantilassa vakuutuskauden aikana tapahtuneesta muutoksesta. Vakuutuksenottajan on ilmoitettava tällaisesta muutoksesta vakuutusyhtiölle viimeistään kuukauden kuluttua muutosta seuraavan vuositiedotteen saamisesta. Vakuutusyhtiö muistuttaa vakuutuksenottajaa tästä velvollisuudesta vuositiedotteessa.

6 Suomen Vahinkovakuutus Oy:n vastuun alkaminen

Jollei muusta ajankohdasta ole yksilöllisesti sovittu vakuutuksenottajan kanssa, vakuutusyhtiön vastuu alkaa silloin, kun vakuutusyhtiö tai vakuutuksenottaja antaa tai lähettää hyväksyvän vastauksen toisen sopijapuolen tarjoukseen. Vakuutusyhtiön vastuun alkamis-ajankohtaa ei voi sopimuksin siirtää tätä aikaisemmaksi.

Jos vakuutuksenottaja on antanut tai lähettänyt kirjallisen vakuutushakemuksen vakuutusyhtiölle ja jos on ilmeistä, että vakuutusyhtiö olisi hakemuksen hyväksynyt, vakuutusyhtiö vastaa myös hakemuksen antamisen tai lähettämisen jälkeen sattuneesta vakuutustapahtumasta.

Vakuutushakemus tai hyväksyvä vastaus, jonka vakuutuksenottaja on antanut tai lähettänyt vakuutusyhtiön edustajalle, katsotaan vakuutusyhtiölle jätetyksi tai lähetetyksi.

Jollei ole selvitystä siitä, mihin vuorokaudenaikaan vastaus tai hakemus on annettu tai lähetetty, katsotaan tämän tapahtuneen kello 24.00.

Jos kuitenkin on erityisiä syitä, kuten vakuutuksenottajan aikaisempien vakuutusmaksujen laiminlyönti, vakuutusyhtiön vastuu alkaa vasta, kun ensimmäistä vakuutuskautta koskeva maksu on suoritettu.

Takaisin sisällysluetteloon

7 Vakuutusmaksu

7.1 Vakuutusmaksun perusteet

Vakuutusmaksu lasketaan vakuutusyhtiön soveltamien maksuperusteiden mukaan.

Vakuutusmaksut lasketaan liikenne-vakuutuslain 18 §:n 3 momentin tarkoittamalla tavalla pitäen silmällä vakuutettujen etujen turvaavuutta kuitenkin siten, että vakuutusmaksujen on oltava kohtuullisessa suhteessa vakuutuksista aiheutuviin kustannuksiin ja että vakuutusmaksut ovat yleensä suuremmat niistä vakuutuksista, joista on jouduttu suorittamaan korvausta.

Vakuutusmaksut voidaan määrätä erilaisiksi ottaen huomioon eri vakuutuksenottajaryhmien erilaiset vahinkoriskit.

7.2 Bonusjärjestelmän soveltaminen

Yksityishenkilöiden liikennevakuutuksissa noudatetaan sosiaali- ja terveys-ministeriön antamaa asetusta liikennevakuutuslain mukaisten vakuutusten ja vahinkojen tilastoinnin perusteista sekä vakuutusmaksuihin sovellettavasta vahingottomien vuosien johdosta annettavien alennusten ja vahinkojen perusteella tehtävien korotusten järjestelmästä.

Vakuutukseen ei sovelleta bonusjärjestelmää tai vastaavaa säännöstöä, kun

 • vakuutettava ajoneuvo on rekisteröimisvelvollisuudesta vapautettu ajoneuvo, museoajoneuvo, mopo, maastoajoneuvo, perävaunu, moottorityökone tai traktori
 • vakuutuksenottajalla on vakuutuskauden alkaessa yritys- ja yhteisötietolaissa tarkoitettu yritys- ja yhteisötunnus (y-tunnus) ja vakuutukseen on sovittu sovellettavaksi Suomen Vahinkovakuutus Oy:n liikennevakuutuksen erityisehtoja.

Ajoneuvon on oltava vakuutuksenottajan omistuksessa tai hallinnassa.

7.3 Bonusluokka

Liikennevakuutuksen bonusluokka saadaan oheisesta taulukosta vakuutuksesta korvattujen vahinkojen lukumäärän ja vakuutuksen voimassaoloajan perusteella.

Uudeksi vakuutukseksi katsotaan vakuutus, jolla ei ole tai jolle ei ole siirrettävissä vapaana olevaa aikaisempaa vahinkohistoriaa. Uuden vakuutuksen bonusluokka on 5.

Vakuutus siirtyy korkeampaan bonusluokkaan oheisen taulukon mukaisesti kunkin sellaisen vakuutus-kauden perusteella, jonka aikana vakuutusyhtiö ei ole suorittanut bonusluokkasijoitukseen vaikuttavaa vahingonkorvausta. Katso myös kohta 8.5.

Vakuutuksen siirtyminen vahingottoman vakuutuskauden jälkeen korkeampaan bonusluokkaan edellyttää, että ajoneuvo on vakuutuskauden aikana ollut liikenteessä vähintään 120 päivän ajan. Vuoden mittaisen ajanjakson kuluessa vakuutus voi kuitenkin siirtyä korkeampaan bonusluokkaan enintään yhden kerran.

Vakuutus sijoitetaan vihreän kortin järjestelmään kuuluvan ulkomaisen vakuutusyhtiön antaman todistuksen perusteella samalla tavalla kuin jos vakuutus olisi ollut voimassa Suomessa sen ajan, jonka vakuutuksenottajalla on ollut vakuutus voimassa ulkomailla. Todistuksessa on oltava mainittuna vakuutuksen voimassaoloaika ja mahdollisten vahinkojen sattumisajankohdat.

Suomen Vahinkovakuutus Oy:n bonustaulukko, bonusoikeudelliset liikennevakuutukset

Nyt Bonusluokka seuraavana vuonna
Luokka % ei vahinkoja 1 vahinko 2 vahinkoa 3 vahinkoa 4 tai enemmän
1 0 2 1 1 1 1
2 5 3 1 1 1 1
3 10 4 1 1 1 1
4 15 5 1 1 1 1
5 20 6 1 1 1 1
6 25 7 2 1 1 1
7 30 8 3 1 1 1
8 35 9 4 1 1 1
9 40 10 6 2 1 1
10 45 11 7 3 1 1
11 50 12 8 4 1 1
12 55 13 9 5 1 1
13 60 15 11 7 3 1
14 65 15 12 8 4 1
15 70 15 13 9 5 1

Takaisin sisällysluetteloon

7.4 Vahinkohistorian siirtäminen

Ajoneuvojen kesken vahinkohistoria voidaan siirtää seuraavasti:

A. Auto (M- ja N-luokat)

 1. Yksityinen
 2. Luvanvarainen
 3. Kouluajoneuvo
 4. Vuokraus ilman kuljettajaa
 5. Myyntivarasto

B. Moottoripyörä (L3- ja L4-luokat)

 1. Yksityinen
 2. Luvanvarainen
 3. Kouluajoneuvo
 4. Vuokraus ilman kuljettajaa
 5. Myyntivarasto

Vakuutuksenottaja voi siirtää ajoneuvon vakuutukseen liittyvän vahinkohistorian omaan tai hänen puolisonsa vakuutukseen ainoastaan edellä mainittujen luokkien A ja B sisällä mutta ei niiden välillä. Lisäksi vahinkohistoria voidaan siirtää käyttöluokkien 1–5 sisällä mutta ei niiden välillä.

Puolisolla tarkoitetaan myös henkilöä, jonka kanssa vakuutuksenottaja on rekisteröidyssä parisuhteessa. Puolisoksi katsotaan myös avopuoliso edellyttäen, että avioliitonomainen suhde on jatkunut vähintään kaksi vuotta tai että avopuolisoilla on yhteinen lapsi.

Kuolinpesän nimiin muutetulta vakuutukselta vahinkohistoria voidaan siirtää vain leskelle (puolisolle tai henkilölle, joka rinnastetaan puolisoon).

Jos vakuutus, jonka vahinkohistoria on siirretty toiseen vakuutukseen, jää voimaan, hinnoitellaan se kuin vakuutus, jolla ei ole vahinkohistoriaa.

Vahinkohistoriaa ei saa siirtää vakuutukseen, jonka bonusluokka on sattuneen vahingon takia alempi kuin siirrettävää vahinkohistoriaa vastaava bonusluokka.

Näiden vakuutusehtojen säännökset koskevat myös vahinkohistorian siirtoa toisen vakuutusyhtiön myöntämästä vakuutuksesta.

Vahinkohistoriatodistuksen antamisella vakuutusyhtiö luovuttaa asiakkaalle tämän vakuutusta koskevan vahinkohistorian. Vakuutusyhtiö ei ole velvollinen säilyttämään luovutettua vahinkohistoriaa koskevia tietoja, eikä kadonneen todistuksen tilalle näin ollen anneta uutta todistusta.

7.5 Vakuutusmaksuun vaikuttava vahinko

Vakuutus siirtyy kunkin vakuutuskauden jälkeen vakuutuskaudella korvattujen vahinkojen lukumäärän perusteella bonusluokasta toiseen oheisen taulukon mukaisesti. Korvattujen vahinkojen lukumäärällä tarkoitetaan sellaisten vahinkojen lukumäärää, joiden perusteella vakuutuksesta on maksettu korvauksia.

Vakuutusmaksuun vaikuttavaksi vahingoksi katsotaan sellainen ajoneuvon omistajan, haltijan tai kuljettajan tuottamuksesta tai ajoneuvon puutteellisuudesta aiheutunut vahinko, josta vakuutusyhtiö on joutunut suorittamaan vahingonkorvausta.

Vakuutusmaksuun vaikuttavaksi vahingoksi ei katsota vahinkoa, josta on maksettu vahingonkorvaus

 • jos korvaus on suoritettu lukittuna taikka lukitussa tai vartioidussa säilytyssuojassa ollutta ajoneuvoa luvatta käytettäessä sattuneesta vahingosta
 • jos korvaus on suoritettu vakuutetun ajoneuvon omistusoikeuden vaihtumista seuranneen seitsemän päivän aikana sattuneesta vahingosta eikä vahinkoa ole aiheuttanut vakuutuksenottaja tai hänen kanssaan samassa taloudessa asuva perheenjäsen tai
 • jos vakuutuksenottaja on viimeistään vahingonkorvausta seuranneen vakuutuskauden kuluessa suorittanut vakuutusyhtiölle korvausta vastaavan rahamäärän.

Jos siitä vakuutuksesta, jonka vahinkohistoria siirretään toiseen vakuutukseen, korvataan vahinkoja sen jälkeen, kun siirtyvä bonusluokka on määrätty, nämä vahingot otetaan huomioon jälkimmäisen vakuutuksen bonusluokassa.

Takaisin sisällysluetteloon

7.6 Tietojen säilyttäminen ja siirtäminen

Vakuutusyhtiö säilyttää vakuutuksen voimassaoloaikaa ja vahinkoja koskevat tiedot viisi vuotta vakuutuksen päättymisvuoden jälkeen siten, että nämä vahinkohistoriatiedot voidaan tarvittaessa antaa vakuutuksenottajalle ja vakuutuksenottajan suostumuksella välittää toiselle vakuutusyhtiölle, elleivät vakuutuksenottaja ja vakuutusyhtiö toisin sovi.

7.7 Vakuutusmaksun suorittaminen

Vakuutusmaksu on maksettava kuukauden kuluessa siitä, kun vakuutusyhtiö on lähettänyt vakuutuksenottajalle vakuutusmaksua koskevan laskun. Ensimmäistä maksua ei kuitenkaan tarvitse maksaa ennen vakuutusyhtiön vastuun alkamista eikä myöhempiä maksuja ennen sovitun vakuutus- tai vakuutusmaksukauden alkamista. Poikkeuksena ovat 6. kohdan viidennen kappaleen tilanteet, joissa vakuutuskautta koskevan maksun suorittaminen on vakuutusyhtiön vastuun alkamisen edellytyksenä. Tästä tehdään merkintä maksulippuun.

Jos vakuutuksenottajan suoritus ei riitä kaikkien vakuutusyhtiön vakuutusmaksusaatavien maksamiseen, vakuutuksenottajalla on oikeus määrätä, mitä vakuutusmaksusaatavia hänen suorituksillaan lyhennetään.

Ensimmäiseltä vakuutuskaudelta veloitettava vakuutusmaksu on aina vähintään 10,00 euroa.

7.8 Vakuutusmaksun viivästyminen

Vakuutusmaksulle, jota ei ole suoritettu määräaikana, peritään vuotuista viivästyskorkoa korkolain mukaan. Vakuutusmaksu viivästyskorkoineen peritään ulosottotoimin ilman tuomiota tai päätöstä ja noudattaen, mitä verojen ja maksujen täytäntöönpanosta on säädetty.

Ennen täytäntöönpanotoimenpiteisiin ryhtymistä vakuutuksenottajalle ilmoitetaan perittävä maksu ja maksun peruste sekä se, että täytäntöönpanotoimenpiteisiin ryhdytään, jos vakuutuksenottaja ei kirjallisesti 14 päivän kuluessa ilmoituksen lähettämisestä kiistä maksuvelvollisuuttaan. Jos maksu-velvollisuus kiistetään, täytäntöönpanon edellytyksenä on tuomioistuimen ratkaisu.

7.9 Vakuutusmaksun palauttaminen

Vakuutuksenottaja on oikeutettu saamaan vakuutusyhtiön soveltamien maksuperusteiden mukaisesti auton ja moottoripyörän liikennevakuutusmaksusta palautusta siltä ajalta, jona ajoneuvo ei ole ollut liikenteessä. Tästä liikennekäytöstä poistosta on ilmoitettava etukäteen siten kuin siitä lainsäädännössä määrätään.

Mikäli moottoriajoneuvoa käytetään liikennekäytöstä poiston aikana, noudatetaan lainsäädännössä määrättyjä seuraamuksia. Vakuutusmaksu peritään kolminkertaisena liikennekäytöstä poiston ajalta. Jos ajoneuvolle sattuu vahinko liikennekäytöstä poiston aikana, vakuutusmaksu peritään kuusinkertaisena.

Jos vakuutus päättyy sovittua ajankohtaa aikaisemmin, vakuutusyhtiöllä on oikeus vakuutusmaksuun vain siltä ajalta, jonka sen vastuu on ollut voimassa. Muu osa jo suoritetusta vakuutusmaksusta palautetaan vakuutuksenottajalle.

Palautettava vakuutusmaksu on 1/365 vuosivakuutusmaksusta päivää kohden.

Vakuutusmaksua ei kuitenkaan erikseen palauteta, jos palautettava maksu on vähemmän kuin vakuutussopimuslaissa mainittu euromäärä.

Vakuutusyhtiön on maksettava vakuutusmaksun palautuksen viivästyneelle määrälle vuotuista viivästyskorkoa korkolain mukaan. Viivästyskorkoa maksetaan siitä lukien, kun kuukausi on kulunut maksunpalautukseen oikeuttavan selvityksen saapumisesta yhtiölle.

Takaisin sisällysluetteloon

8 Sopimusehtojen muuttaminen vakuutuskauden vaihtuessa

Vakuutuskauden vaihtuessa vakuutusyhtiöllä on oikeus muuttaa vakuutusehtoja, -maksua ja muita sopimusehtoja.

Ehdot ja maksut

Vakuutusyhtiöllä on oikeus muuttaa vakuutusehtoja, -maksua ja muita sopimusehtoja, kun perusteena on

 • uusi tai muuttunut lainsäädäntö tai viranomaisen määräys
 • ennalta arvaamaton olosuhteiden muutos (esim. kansainvälinen kriisi, poikkeuksellinen luonnontapahtuma tai suuronnettomuus).

Vakuutusmaksu

Vakuutusyhtiöllä on oikeus muuttaa vakuutusmaksua vakuutuksia ja vahinkoja koskevan tilastoaineiston perusteella liikennevakuutuslain 18 §:n 3 momentissa mainitun tarkoituksen turvaamiseksi siten, että maksut ovat kohtuullisessa suhteessa vakuutuksista aiheutuviin kustannuksiin. Maksua voidaan lisäksi muuttaa korvaus- ja kustannustason muutosta vastaavasti tai jäljempänä mainitusta syystä.

Vakuutusmaksu voidaan määrittää eri vakuutuksenottajaryhmille erilaiseksi käyttäen vahinkoriskiä vastaavia erilaisia maksun määräytymisperusteita. Vakuutuksia ja vahinkoja koskevan tilastoaineiston nojalla määräytymisperusteita ja vakuutusmaksua voidaan muuttaa vahinkoriskiä vastaavaksi.

Jos vakuutusyhtiö tekee vakuutussopimukseen edellä kuvattuja muutoksia, vakuutusyhtiö lähettää vakuutusmaksua koskevan laskun maksuvaatimuksen yhteydessä vakuutuksenottajalle ilmoituksen siitä, miten vakuutusmaksu tai muut sopimusehdot muuttuvat. Ilmoituksessa mainitaan, että vakuutuksenottajalla on oikeus irtisanoa vakuutus. Muutos tulee voimaan sen vakuutuskauden alusta lukien, joka ensiksi seuraa kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä.

Takaisin sisällysluetteloon

9 Vakuutussopimuksen päättyminen

9.1 Vakuutuksenottajan oikeus irtisanoa vakuutus

 1. Vakuutuksenottajalla on oikeus milloin tahansa irtisanoa liikennevakuutus päättymään vakuutuskauden aikana. Jos irtisanottava vakuutus koskee rekisteröintivelvollisuuden alaista ajoneuvoa, vakuutus irtisanotaan ottamalla uusi vakuutus liikennevakuutuslainsäädännön mukaisesti.
 2. Vakuutuksenottaja voi kirjallisesti irtisanoa liikennevakuutuksen, kun ajoneuvo, jota ei ole merkittävä rekisteriin, tuhoutuu tai se on otettu pois liikennevakuutuslain mukaisesta liikenteestä.

9.2 Vakuutuksen päättyminen ilman irtisanomista

Vakuutus päättyy ilman irtisanomista, kun vakuutettu ajoneuvo siirtyy muulle uudelle omistajalle tai haltijalle kuin vakuutuksenottajalle itselleen tai tämän kuolinpesälle tai konkurssipesälle.

Kun liikennevakuutus päättyy vakuutetun ajoneuvon siirtyessä muulle uudelle omistajalle kuin vakuutuksenottajalle itselleen tai, kun rekisteriin merkitty haltija on vakuutuksenottajana, ajoneuvon hallinnan vaihduttua tai palauduttua omistajalle, korvataan päättyneestä vakuutuksesta myös ne vahingot, jotka ovat sattuneet seitsemän päivän kuluessa omistusoikeuden siirtymisestä tai ajoneuvon hallinnan vaihtumisesta taikka palautumisesta omistajalle, jollei ajoneuvon uusi omistaja tai haltija ole ottanut vakuutusta mainitun ajan kuluessa. Vakuutusyhtiön vastuuseen liikennevahingosta päättyneen vakuutuksen perusteella sovelletaan määräaikalakia.

Vakuutus päättyy ilman irtisanomista myös, kun ajoneuvo poistetaan rekisteristä. Mikäli ajoneuvoa kuitenkin käytetään edelleen liikennevakuutuslain tarkoittamassa liikenteessä, vakuutuksenottajan on seitsemän päivän kuluessa ajoneuvon rekisteristä poistamisesta ilmoitettava kirjallisesti, ettei vakuutusta päätetä.

Vakuutus päättyy ilman irtisanomista lisäksi, kun ajoneuvo ilmoitetaan lopullisesti liikenteestä poistetuksi.

10 Vakuutusyhtiön takautumisoikeus

Sen lisäksi mitä liikennevakuutuslain 20 §:ssä on säädetty vakuutusyhtiön takautumisoikeudesta moottoriajoneuvon omistajaa, haltijaa, kuljettajaa tai matkustajaa kohtaan, Suomen Vahinkovakuutus Oy:llä on oikeus vaatia kolmannelta henkilöltä takaisin korvauksen saajalle suorittamansa korvaus, jos

 • vahinko on aiheutettu tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta
 • tämä on vastuussa vahingosta tuottamuksestaan riippumatta tai
 • korvausvelvollisuus perustuu työnantajan tai julkisyhteisön korvausvastuuseen.

11 Toimenpiteet vahingon satuttua

Vakuutuksenottajan on tehtävä liikennevahingosta, joka voi johtaa korvausvaatimukseen, viipymättä tapahtumasta tiedon saatuaan kirjallinen ilmoitus vakuutusyhtiölle tai sen edustajalle. Jos mahdollista, vahingosta on ilmoitettava asianmukaista vahinkoilmoituslomaketta käyttäen. Vakuutuksenottaja on velvollinen toimittamaan vakuutusyhtiölle kaikki korvauskysymyksen käsittelemistä varten tarvittavat tiedot ja asiakirjat.

Mikäli korvausta vaaditaan vakuutuksen-ottajalta tai muulta vahinkoon osalliselta, on tämän ohjattava korvausvaatimus vakuutusyhtiölle.

Takaisin sisällysluetteloon

POP Vakuutus on Suomen Vahinkovakuutus Oy:n markkinointinimi. Yhtiön omistaa POP Pankki -ryhmä, ja se sai toimiluvan Finanssivalvonnalta vuoden 2012 alussa.

Apua ja vastauksia mahdollisiin kysymyksiisi saat joko chat-asiakaspalvelun kautta osoitteessa popvakuutus.fi tai puhelimitse myyntipalvelusta 010 3910 392 (klo 8-18) sekä asiakas- ja korvauspalvelusta 010 3910 391 (klo 9-17).

POP Vakuutus, Suomen Vahinkovakuutus Oy, Lars Sonckin kaari 12, 02600 Espoo

Yleiset sopimusehdot

Voimassa 1.10.2012 alkaen.1 Keskeisiä käsitteitä

Vakuutusyhtiö on se, joka on tehnyt vakuutuksenottajan kanssa vakuutussopimuksen. Näissä yleisissä sopimusehdoissa vakuutusyhtiöllä tarkoitetaan Suomen Vahinkovakuutus Oy:tä.

Vakuutussopimuksen keskeinen sisälto määritellään vakuutuskirjassa ja vakuutusehdoissa.

Vakuutuksenottaja on se, joka on tehnyt vakuutusyhtiön kanssa vakuutussopimuksen.

Vakuutettu on se, jonka hyväksi vakuutus on voimassa.

Vahinkovakuutus on vakuutus, joka otetaan esinevahingon, vahingonkorvausvelvollisuuden tai muun varallisuusvahingon aiheuttaman menetyksen korvaamiseksi.

Henkilövakuutus on vakuutus, jonka kohteena on luonnollinen henkilö.

Vakuutuskausi on sovittu vakuutuskirjaan merkitty vakuutuksen voimassaoloaika. Vakuutussopimus jatkuu sovitun vakuutuskauden kerrallaan, jollei jompikumpi sopimuspuoli irtisano sopimusta.

Vakuutustapahtuma on tapahtuma, jonka perusteella vakuutuksesta suoritetaan korvausta.

Suojeluohje on vakuutuskirjassa, vakuutusehdoissa tai muutoin kirjallisesti asetettu velvollisuus noudattaa määräyksiä, joilla on tarkoitus estää tai rajoittaa vahingon syntymistä.

Takaisin sisällysluetteloon

2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen tekemistä

2.1 Vakuutusyhtiön tiedonantovelvollisuus

Vakuutusyhtiö antaa ennen vakuutus- sopimuksen solmimista vakuutuksen hakijalle vakuutustarpeen arvioimiseksi ja vakuutuksen valitsemiseksi tarpeelliset tiedot, kuten tietoja vakuutusyhtiön omista vakuutusmuodoista, vakuutusmaksuista ja vakuutusehdoista. Tietoja annettaessa kiinnitetään huomiota myös vakuutusturvan olennaisiin rajoituksiin.

Vakuutuksen etämyynnissä annetaan lisäksi kuluttajansuojalain (38/1978) 6 a luvussa tarkoitetut ennakkotiedot. Etämyynnillä tarkoitetaan esimerkiksi vakuutusten myymistä puhelimitse tai verkossa.

Jos vakuutusyhtiö tai sen edustaja on vakuutusta markkinoitaessa jättänyt antamatta vakuutuksenottajalle tarpeellisia tietoja vakuutuksesta tai on antanut hänelle siitä virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, vakuutussopimuksen katsotaan olevan voimassa sen sisältöisenä kuin vakuutuksenottajalla oli saamiensa tietojen perusteella ollut aihetta käsittää.

Takaisin sisällysluetteloon

2.2 Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tiedonantovelvollisuus

Ennen vakuutuksen myöntämistä vakuutuksenottajan ja vakuutetun on annettava oikeat ja täydelliset vastaukset vakuutusyhtiön esittämiin kysymyksiin, joilla voi olla merkitystä vakuutusyhtiön vastuun arvioimisen kannalta. Vakuutuskauden aikana vakuutuksenottajan ja vakuutetun on lisäksi ilman aiheetonta viivytystä oikaistava vakuutusyhtiölle vääriksi tai puutteellisiksi havaitsemansa tiedot.

Jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu on menetellyt vilpillisesti täyttäessään edellä mainittua velvollisuuttaan, vakuutussopimus ei sido vakuutusyhtiötä. Vakuutusyhtiöllä on oikeus pitää suoritetut vakuutusmaksut, vaikka vakuutus raukeaisi.

Takaisin sisällysluetteloon

2.2.1 Seuraukset vakuutuksenottajan tiedonantovelvollisuuden laiminlyönnistä vahinkovakuutuksessa

Korvausta voidaan alentaa tai se voidaan evätä, jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu on laiminlyönyt tiedonantovelvollisuutensa tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä. Harkittaessa, onko korvausta alennettava tai onko se evättävä kokonaan, otetaan huomioon, mikä merkitys vahingon syntymisessä on ollut seikalla, jota vakuutuksenottajan tai vakuutetun antama väärä tai puutteellinen tieto koskee. Lisäksi otetaan huomioon vakuutuksenottajan ja vakuutetun toiminnan tahallisuus tai huolimattomuuden laatu ja muut olosuhteet.

Korvausta voidaan alentaa, jos vakuutusmaksu on vakuutuksenottajan tai vakuutetun antaman väärän tai puutteellisen tiedon takia sovittu pienemmäksi kuin se olisi ollut oikeiden ja täydellisten tietojen perusteella. Korvausta alennettaessa otetaan huomioon sovitun vakuutusmaksun suhde vakuutusmaksuun, joka olisi peritty oikeiden ja täydellisten tietojen perusteella. Vähäinen poikkeama annetun tiedon ja oikean ja täydellisen tiedon välillä ei kuitenkaan oikeuta vakuutuskorvauksen alentamiseen.

Takaisin sisällysluetteloon

2.2.2 Seuraukset vakuutuksenottajan tiedonantovelvollisuuden laiminlyönnistä henkilövakuutuksessa

Vakuutusyhtiö on vapaa vastuusta, jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu on laiminlyönyt tiedonantovelvollisuutensa tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, ja vakuutusyhtiö ei olisi oikeiden ja täydellisten vastausten perusteella lainkaan myöntänyt vakuutusta.

Jos vakuutusyhtiö olisi myöntänyt vakuutuksen ainoastaan korkeampaa maksua vastaan tai muutoin toisilla ehdoilla kuin oli sovittu, vakuutusyhtiön vastuu rajoittuu siihen, mikä vastaa sovittua vakuutusmaksua tai niitä ehtoja, joilla vakuutus olisi myönnetty.

Jos nämä seuraamukset johtaisivat vakuutuksenottajan tai vakuutuskorvaukseen oikeutetun kannalta ilmeiseen kohtuuttomuuteen, niitä voidaan sovitella.

Takaisin sisällysluetteloon

3 Vakuutusyhtiön vastuun alkaminen ja vakuutussopimuksen voimassaolo

3.1 Vakuutusyhtiön vastuun alkaminen

Vakuutusyhtiön vastuu alkaa silloin, kun vakuutusyhtiö tai vakuutuksenottaja antaa tai lähettää hyväksyvän vastauksen toisen sopijapuolen tarjoukseen, jollei muusta ajankohdasta ole yksilöllisesti sovittu vakuutuksenottajan kanssa.

Jos vakuutuksenottaja on antanut tai lähettänyt kirjallisen vakuutushakemuksen vakuutusyhtiölle ja jos on ilmeistä, että vakuutusyhtiö olisi hakemuksen hyväksynyt, vakuutusyhtiö vastaa myös hakemuksen antamisen tai lähettämisen jälkeen sattuneesta vakuutustapahtumasta.

Vakuutushakemus tai hyväksyvä vastaus, jonka vakuutuksenottaja on antanut tai lähettänyt vakuutusyhtiön edustajalle, katsotaan jätetyksi tai lähetetyksi vakuutusyhtiölle.

Jollei ole selvitystä siitä, mihin vuorokaudenaikaan vastaus tai hakemus on annettu tai lähetetty, katsotaan tämän tapahtuneen kello 24.00.

Määräaikaisessa vakuutuksessa vakuutusyhtiön vastuu alkaa, kun vakuutusmaksu on maksettu.

Takaisin sisällysluetteloon

3.2 Perusteet henkilövakuutuksen myöntämiselle

Vakuutusyhtiö ei hylkää henkilövakuutusta koskevaa hakemusta sillä perusteella, että vakuutustapahtuma on sattunut tai vakuutetuksi tarkoitetun henkilön terveydentila on huonontunut sen jälkeen, kun hakemusasiakirjat on annettu tai lähetetty vakuutusyhtiölle.

Jos vakuutusmaksu tai muut sopimusehdot määräytyvät vakuutetun terveydentilan perusteella, määräytymisperusteena on oltava terveydentila sinä ajankohtana, jona hakemusasiakirjat annettiin tai lähetettiin vakuutusyhtiölle.

Takaisin sisällysluetteloon

3.3 Vakuutussopimuksen voimassaolo

Vakuutussopimus on ensimmäisen vakuutuskauden päätyttyä voimassa sovitun vakuutuskauden kerrallaan, jollei vakuutuksenottaja tai vakuutusyhtiö irtisano sopimusta.

Vakuutussopimus voi päättyä myös muista jäljempänä kohdissa 4.2 ja 16 mainituista syistä.

Määräaikainen vakuutussopimus on voimassa sovitun ajan.

Takaisin sisällysluetteloon

4 Vakuutusmaksu

4.1 Vakuutusmaksun suorittaminen

Vakuutusmaksu on maksettava kuukauden kuluessa siitä, kun vakuutusyhtiö on lähettänyt vakuutuksenottajalle vakuutusmaksua koskevan laskun. Ensimmäistä maksua ei kuitenkaan tarvitse maksaa ennen vakuutusyhtiön vastuun alkamista eikä myöhempiä maksuja ennen sovitun vakuutusmaksukauden tai vakuutuskauden alkamista. Jos vakuutusyhtiön vastuu alkaa joltakin osin myöhemmin, tätä osaa koskevaa vakuutusmaksua ei tarvitse maksaa ennen vastuun alkamista.

Jos vakuutuksenottajan suorittama maksu ei riitä kaikkien vakuutusyhtiön vakuutusmaksusaatavien maksamiseen, vakuutuksenottajalla on oikeus määrätä, mitä vakuutusmaksusaatavia hänen maksullaan lyhennetään.

Määräaikainen vakuutus ei tule voimaan ennen kuin vakuutusmaksu on maksettu.

Takaisin sisällysluetteloon

4.2 Vakuutusmaksun viivästyminen

Jos vakuutuksenottaja on laiminlyönyt vakuutusmaksun maksamisen edellä kohdassa 4.1 tarkoitetussa määräajassa, vakuutusyhtiöllä on oikeus irtisanoa vakuutus niin, että se päättyy 14 päivän kuluttua irtisanomista koskevan ilmoituksen lähettämisestä.

Jos vakuutuksenottaja suorittaa vakuutusmaksun ennen irtisanomisajan päättymistä, vakuutus ei kuitenkaan pääty irtisanomisajan kuluttua. Vakuutusyhtiö mainitsee tästä mahdollisuudesta irtisanomista koskevassa ilmoituksessa.

Jos maksun laiminlyönti on johtunut vakuutuksenottajan maksuvaikeuksista, joihin hän on joutunut sairauden, työttömyyden tai muun erityisen seikan vuoksi pääasiassa ilman omaa syytään, vakuutus päättyy irtisanomisesta huolimatta vasta 14 päivän kuluttua esteen lakkaamisesta. Vakuutus päättyy kuitenkin viimeistään kolmen kuukauden kuluttua irtisanomisajan päättymisestä. Irtisanomisilmoituksessa mainitaan tästä mahdollisuudesta vakuutuksen määräaikaiseen jatkumiseen.

Jos vakuutusmaksua ei makseta edellä kohdassa 4.1 tarkoitetussa määräajassa, myöhästymisajalta on maksettava viivästyskorkoa korkolain mukaan.

Takaisin sisällysluetteloon

4.3 viivästyneen vahinkovakuutusmaksun suorittaminen

Jos vakuutuksenottaja maksaa vakuutusmaksun sen jälkeen, kun vakuutus on päättynyt, vakuutusyhtiön vastuu alkaa maksun suorittamista seuraavasta päivästä. Vakuutus on tällöin voimassa alun perin sovitun vakuutuskauden loppuun siitä lukien, kun vakuutus tuli uudelleen voimaan.

Jos vakuutusyhtiö ei kuitenkaan halua saattaa päättynyttä vakuutusta uudelleen voimaan, se ilmoittaa vakuutuksenottajalle 14 päivän kuluessa vakuutusmaksun suorittamisesta lukien, ettei se suostu ottamaan maksua vastaan.

Takaisin sisällysluetteloon

4.4 Päättyneen henkilövakuutuksen voimaansaattaminen

Henkilövakuutus, joka on päättynyt muun syyn kuin ensimmäisen vakuutusmaksun suorittamatta jättämisen vuoksi, tulee uudelleen voimaan, jos vakuutuksenottaja maksaa suorittamatta jätetyn vakuutusmaksun kuuden kuukauden kuluessa vakuutuksen päättymisestä.

Jos vakuutus tulee uudelleen voimaan, vakuutusyhtiön vastuu alkaa maksun suorittamista seuraavasta päivästä.

Takaisin sisällysluetteloon

4.5 Vakuutusmaksun palauttaminen sopimuksen päättyessa

Jos vakuutus päättyy sovittua ajankohtaa aikaisemmin, vakuutusyhtiöllä on oikeus vakuutusmaksuun vain siltä ajalta, jonka sen vastuu on ollut voimassa. Muu osa jo suoritetusta vakuutusmaksusta palautetaan vakuutuksenottajalle. Vakuutusmaksua ei kuitenkaan palauteta, jos asiassa on menetelty vilpillisesti kohdassa 2.2. tarkoitetuissa tilanteissa.

Vakuutusmaksua ei palauteta erikseen, jos palautettava maksu on vähemmän kuin 8 euroa.

Takaisin sisällysluetteloon

5 Tietojen antaminen sopimuksen voimassaoloaikana

5.1 Vakuutusyhtiön tiedonantovelvollisuus

Vakuutussopimuksen solmimisen jälkeen vakuutusyhtiö antaa vakuutuksenottajalle vakuutuskirjan ja vakuutusehdot.

Vakuutuksen voimassaoloaikana vakuutusyhtiö lähettää vakuutuksenottajalle vuosittain vuositiedotteen. Vuositiedotteessa kerrotaan vakuutusmäärästä ja muista sellaisista vakuutusta koskevista seikoista, joilla on vakuutuksenottajalle ilmeistä merkitystä.

Jos vakuutusyhtiö tai sen edustaja on vakuutuksen voimassaoloaikana antanut vakuutuksesta puutteellisia, virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja ja jos näiden tietojen voidaan katsoa vaikuttaneen vakuutuksenottajan menettelyyn, vakuutussopimuksen katsotaan olevan voimassa sen sisältöisenä kuin vakuutuksenottajalla oli saamiensa tietojen perusteella ollut aihetta käsittää. Tämä ei kuitenkaan koske tietoja, jotka vakuutusyhtiö tai sen edustaja on vakuutustapahtuman sattumisen jälkeen antanut tulevasta korvauksesta.

Takaisin sisällysluetteloon

5.2 Vakuutuksenottajan tiedonantovelvollisuus vaaran lisääntymisestä vahinkovakuutuksessa

Vakuutuksenottajan on ilmoitettava vakuutusyhtiölle vakuutussopimusta päätettäessä ilmoitetuissa olosuhteissa tai vakuutuskirjaan merkityssä asiantilassa vakuutuskauden aikana tapahtuneesta olennaisesta vahingonvaaraa lisäävästä muutoksesta, jota vakuutusyhtiön ei voida katsoa ottaneen huomioon sopimusta päätettäessä. Vakuutuksenottajan on ilmoitettava tällaisesta muutoksesta vakuutusyhtiölle viimeistään kuukauden kuluttua muutosta seuraavan vuositiedotteen saamisesta. Vakuutusyhtiö muistuttaa vakuutuksenottajaa tästä velvollisuudesta vuositiedotteessa.

Korvausta voidaan alentaa tai se voidaan evätä, jos vakuutuksenottaja on jättänyt vaaran lisääntymisen ilmoittamatta tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä. Harkittaessa, onko korvausta alennettava tai onko se evättävä, otetaan huomioon, mikä merkitys vahingonvaaraa lisänneellä muuttuneella olosuhteella on ollut vahingon syntymisessä. Lisäksi otetaan huomioon vakuutuksenottajan toiminnan tahallisuus tai huolimattomuuden laatu ja muut olosuhteet.

Korvausta voidaan alentaa, jos vakuutusmaksu on vakuutuksenottajan tai vakuutetun antaman väärän tai puutteellisen tiedon takia sovittu pienemmäksi kuin se olisi ollut oikeiden ja täydellisten tietojen perusteella. Korvausta alennettaessa otetaan huomioon sovitun vakuutusmaksun suhde vakuutusmaksuun, joka olisi peritty oikeiden ja täydellisten tietojen perusteella. Vähäinen poikkeama annetun tiedon ja oikean ja täydellisen tiedon välillä ei kuitenkaan oikeuta vakuutuskorvauksen alentamiseen.

Takaisin sisällysluetteloon

5.3 Vakuutuksenottajan tiedonantovelvollisuus vaaran lisääntymisestä henkilövakuutuksessa

Vakuutuksenottajan on ilmoitettava vakuutusyhtiölle vakuutusyhtiön vastuun arvioimisen kannalta merkityksellisten vahingonvaaraa lisäävien asioiden, kuten ammatin, harrastusten tai asuinpaikan, muutoksista tai muun vakuutusturvan päättymisestä. Tällaisesta muutoksesta on ilmoitettava vakuutusyhtiölle viimeistään kuukauden kuluttua muutosta seuraavan vuositiedotteen saamisesta.

Jos vakuutuksenottaja on jättänyt ilmoittamatta vaaran lisääntymisestä tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, ja vakuutusyhtiö ei olosuhteiden muuttumisen vuoksi olisi enää pitänyt vakuutusta voimassa, vakuutusyhtiö on vapaa vastuusta. Jos vakuutusyhtiö olisi jatkanut vakuutusta korkeampaa maksua vastaan tai toisilla ehdoilla, vakuutusyhtiön vastuu rajoittuu siihen, mikä vastaa vakuutusmaksua tai ehtoja, joilla vakuutusta olisi jatkettu.

Tässä mainittuja seuraamuksia voidaan sovitella, jos ne johtaisivat vakuutuksenottajan tai muun vakuutuskorvaukseen oikeutetun kannalta ilmeiseen kohtuuttomuuteen.

Takaisin sisällysluetteloon

6 Velvollisuus estää ja rajoittaa vahingon syntymistä

6.1 Velvollisuus noudattaa suojeluohjeita

Vakuutetun on noudatettava vakuutuskirjassa, vakuutusehdoissa tai muutoin kirjallisesti annettuja suojeluohjeita. Vakuutetulle annettavaa korvausta voidaan alentaa tai se voidaan evätä kokonaan, jos vakuutettu on laiminlyönyt suojeluohjeiden noudattamisen tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä. Harkittaessa, onko korvausta alennettava tai onko se evättävä, otetaan huomioon suojeluohjeiden laiminlyönnin merkitys vahingon syntymisessä. Lisäksi otetaan huomioon vakuutetun toiminnan tahallisuus tai huolimattomuuden laatu ja muut olosuhteet.

Vastuuvakuutuksessa korvausta ei alenneta eikä evätä vakuutetun huolimattomuuden takia.

Vastuuvakuutuksessa korvausta voidaan kuitenkin alentaa tai se voidaan evätä, jos vakuutettu on laiminlyönyt suojeluohjeiden noudattamisen tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta tai jos vakuutetun alkoholin tai huumausaineen käyttö on vaikuttanut laiminlyöntiin.

Vaikka vakuutettu olisi laiminlyönyt suojeluohjeiden noudattamisen törkeästä huolimattomuudesta tai vakuutetun alkoholin tai huumausaineiden käyttö olisi vaikuttanut laiminlyöntiin, vakuutusyhtiö suorittaa vastuuvakuutuksesta kuitenkin vahinkoa kärsineelle luonnolliselle henkilölle sen osan korvauksesta, jota tämä ei ole saanut perityksi ulosotossa tai konkurssissa todetun vakuutetun maksukyvyttömyyden vuoksi.

Takaisin sisällysluetteloon

6.2 Vahingon torjumis- ja rajoittamisvelvollisuus (pelastamisvelvollisuus)

Vakuutustapahtuman sattuessa tai välittömästi uhatessa vakuutetun on kykyjensä mukaan huolehdittava vahingon torjumisesta tai rajoittamisesta. Jos vahinko on ulkopuolisen aiheuttama, vakuutetun on ryhdyttävä tarpeellisiin toimiin vakuutusyhtiön oikeuden säilyttämiseksi vahingon aiheuttajaa kohtaan, esimerkiksi pyrkimällä selvittämään vahingon aiheuttajan henkilöllisyys. Jos vahinko on aiheutettu rangaistavalla teolla, vakuutetun on viipymättä ilmoitettava asiasta poliisiviranomaisille ja vaadittava oikeudessa rikoksen tekijöille rangaistusta, jos vakuutusyhtiön etu sitä vaatii. Vakuutetun on muutoinkin noudatettava vakuutusyhtiön ohjeita vahingon torjumisesta ja rajoittamisesta.

Vakuutusyhtiö korvaa edellä mainitun pelastamisvelvollisuuden täyttämisestä aiheutuneet kohtuulliset kustannukset, vaikka vakuutusmäärä siten ylitettäisiinkin.

Vakuutetulle tulevaa korvausta voidaan alentaa tai se voidaan evätä kokonaan, jos vakuutettu on laiminlyönyt edellä tarkoitetun pelastamisvelvollisuutensa tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä. Harkittaessa, onko korvausta alennettava tai onko se evättävä, otetaan huomioon laiminlyönnin merkitys vahingon syntymisessä. Lisäksi otetaan huomioon vakuutetun toiminnan tahallisuus tai huolimattomuuden laatu ja muut olosuhteet.

Vastuuvakuutuksessa korvausta ei alenneta eikä evätä vakuutetun huolimattomuuden takia.

Vastuuvakuutuksessa korvausta voidaan kuitenkin alentaa tai se voidaan evätä, jos vakuutettu on laiminlyönyt pelastamisvelvollisuutensa tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta tai jos vakuutetun alkoholin tai huumausaineiden käyttö on vaikuttanut laiminlyöntiin.

Vaikka vakuutettu olisi laiminlyönyt pelastamisvelvollisuutensa törkeästä huolimattomuudesta tai vakuutetun alkoholin tai huumausaineiden käyttö olisi vaikuttanut laiminlyöntiin, vakuutusyhtiö suorittaa vastuuvakuutuksesta kuitenkin vahinkoa kärsineelle luonnolliselle henkilölle sen osan korvauksesta, jota tämä ei ole saanut perityksi ulosotossa tai konkurssissa todetun vakuutetun maksukyvyttömyyden vuoksi.

Takaisin sisällysluetteloon

7 Vakuutustapahtuman aiheuttaminen

7.1 Vakuutustapahtuman aiheuttaminen tahallaan

Vakuutusyhtiö on vapaa vastuusta sellaista vakuutettua kohtaan, joka on aiheuttanut vakuutustapahtuman tahallisesti.

7.2 Vakuutustapahtuman aiheuttaminen vahinkovakuutuksessan

Vakuutetulle tulevaa korvausta voidaan alentaa tai se voidaan evätä, jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeästä huolimattomuudesta tai jos vakuutetun alkoholin tai huumausaineiden käyttö on vaikuttanut vakuutustapahtumaan. Harkittaessa korvauksen alentamista tai epäämistä otetaan huomioon, mikä merkitys vakuutetun henkilön teolla on ollut vahingon syntymiseen. Lisäksi otetaan huomioon vakuutetun henkilön toiminnan tahallisuus tai huolimattomuuden laatu ja muut olosuhteet.

Jos kyse on vastuuvakuutuksesta, vakuutusyhtiö suorittaa mahdollisesta korvauksen alentamisesta tai epäämisestä huolimatta vahinkoa kärsineelle luonnolliselle henkilölle sen osan korvauksesta, jota tämä ei ole saanut perityksi ulosotossa tai konkurssissa todetun vakuutetun maksukyvyttömyyden vuoksi.

Takaisin sisällysluetteloon

7.3 Alkoholin ja muun huumaavan aineen vaikutus vahinkoon moottoriajoneuvovakuutuksissa

Harkittaessa korvauksen maksamista moottoriajoneuvovakuutuksen perusteella noudatetaan edellä kohdissa 7.1 ja 7.2 esitetyn lisäksi seuraavaa:

Jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman kuljettaessaan ajoneuvoa sellaisessa tilassa, että hänen verensä alkoholipitoisuus oli ajon aikana tai sen jälkeen vähintään 1,2 promillea tai että hänellä oli vähintään 0,53 milligrammaa alkoholia litrassa uloshengitysilmaa, suoritetaan korvausta vain erityisestä syystä. Näin menetellään myös, jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman kuljettaessaan ajoneuvoa muuten alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena taikka alkoholin ja muun huumaavan aineen yhteisvaikutuksen alaisena niin, että hänen kykynsä virheettömiin suorituksiin oli tuntuvasti huonontunut.

Jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman kuljettaessaan ajoneuvoa alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena taikka alkoholin ja muun huumaavan aineen yhteisvaikutuksen alaisena muutoin kuin edellisessä kappaleessa mainituissa tapauksissa, voidaan korvausta alentaa sen mukaan, mikä oli hänen osuutensa vahinkoon.

Takaisin sisällysluetteloon

7.4 Vakuutustapahtuman aiheuttaminen henkilövakuutuksessa

Vakuutusyhtiö on vapaa vastuusta, jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman tahallisesti.

Jos vakuutettu on tapaturma- vakuutuksessa tai sairausvakuutuksessa aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeästä huolimattomuudesta, vakuutus- yhtiön vastuuta voidaan alentaa sen mukaan kuin olosuhteet huomioon ottaen on kohtuullista.

Takaisin sisällysluetteloon

7.5 Vakuutuskorvaukseen oikeutetun aiheuttama vakuutustapahtuma

Jos muu henkilövakuutuksessa vakuutuskorvaukseen oikeutettu henkilö kuin vakuutettu on tahallisesti aiheuttanut vakuutustapahtuman, vakuutusyhtiö häneen nähden vastuusta vapaa.

Jos henkilö on aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeästä huolimattomuudesta tai jos hän on ollut sellaisessa iässä tai mielentilassa, ettei häntä olisi voitu tuomita rangaistukseen rikoksesta, hän voi saada vakuutuskorvauksen tai osan siitä ainoastaan, jos se katsotaan kohtuulliseksi ottaen huomioon olosuhteet, joissa vakuutustapahtuma on aiheutettu.

Jos vakuutettu on kuollut, maksetaan muille korvaukseen oikeutetuille se osa vakuutuskorvauksesta, jota ei makseta vakuutustapahtuman aiheuttajalle tai aiheuttajille.

Takaisin sisällysluetteloon

8 Samastaminen

Kun on kysymys vakuutustapahtuman aiheuttamisesta, suojeluohjeiden noudattamisesta tai pelastamis- velvollisuudesta, sovelletaan vakuutetusta edellä sanottua vastaavasti henkilöön

1) joka vakuutetun suostumuksella on vastuussa vakuutuksen kohteena olevasta moottorikäyttöisestä tai hinattavasta ajoneuvosta, aluksesta tai ilma-aluksesta

2) joka omistaa vakuutetun omaisuuden yhdessä vakuutetun kanssa ja käyttää sitä yhdessä hänen kanssaan tai

3) joka asuu vakuutetun kanssa yhteisessä taloudessa ja käyttää vakuutettua omaisuutta yhdessä hänen kanssaan.

Kun kysymys on suojeluohjeiden noudattamisesta, sovelletaan vakuutetusta edellä sanottua vastaavasti henkilöön, jonka tehtävänä on vakuutuksenottajaan olevan työ- tai virkasuhteen perusteella huolehtia suojeluohjeen noudattamisesta.

Takaisin sisällysluetteloon

9 Syyntakeettomuus ja pakkotila

9.1 Vahinkovakuutus

Vakuutusyhtiö ei vastuusta vapautuakseen tai sen rajoittamiseksi vetoa edellä mainittuihin kohtiin 6 ja 7, jos vakuutettu oli vakuutustapahtuman aiheuttaessaan taikka suojeluohjeen noudattamisen tai pelastamisvelvollisuuden laiminlyödessään alle 12-vuotias tai sellaisessa mielentilassa, ettei häntä olisi voitu tuomita rangaistukseen rikoksesta.

Vakuutusyhtiö ei vastuusta vapautuakseen tai sen rajoittamiseksi vetoa kohtiin 5, 6 ja 7, jos vakuutettu vaaran lisääntymisen tai vakuutustapahtuman aiheuttaessaan taikka suojeluohjeen noudattamisen tai pelastamisvelvollisuuden laimin-lyödessään toimi ehkäistäkseen henkilön tai omaisuuden vahingoittumisen sellaisissa olosuhteissa, että laiminlyönti tai toimenpide oli puolustettavissa. Mitä tässä kohdassa on sanottu vakuutetusta, sovelletaan myös kohdassa 8 vakuutettuun samastettavaan henkilöön.

Takaisin sisällysluetteloon

9.2 Henkilövakuutus

Vakuutusyhtiö ei vastuusta vapautuakseen tai sen rajoittamiseksi vetoa kohtaan 7, jos vakuutettu oli vakuutustapahtuman aiheuttaessaan taikka suojeluohjeen noudattamisen tai pelastamisvelvollisuuden laimin- lyödessään alle 12-vuotias tai sellaisessa mielentilassa, ettei häntä olisi voitu tuomita rangaistukseen rikoksesta.

Vakuutusyhtiö ei vetoa vastuusta vapautuakseen kohtiin 5.3 tai 7, jos vakuutettu vaaran lisääntymisen tai vakuutustapahtuman aiheuttaessaan toimi ehkäistäkseen henkilön tai omaisuuden vahingoittumisen sellaisissa olosuhteissa, että laiminlyönti tai toimenpide oli puolustettavissa.

Takaisin sisällysluetteloon

10 Edunsaajamääräys henkilövakuutuksessa

10.1 Edunsaaja

Vakuutuksenottajalla on oikeus määrätä henkilö, jolla on vakuutuksen- ottajan tai vakuutetun sijasta oikeus henkilövakuutuksesta suoritettavaan vakuutuskorvaukseen (edunsaaja). Kuolemantapausturvan vakuutusmäärä maksetaan omaisille ja muut vakuutuskorvaukset vakuutetulle itselleen, ellei vakuutuksenottaja ole kirjallisesti ilmoittanut muuta edunsaajaa vakuutusyhtiöön. Vakuutuksenottaja voi muuttaa tai peruuttaa edunsaajamääräyksen, jos vakuutustapahtumaa, jossa määräys on tarkoitettu sovellettavaksi, ei ole sattunut.

Jos edunsaajamääräys on voimassa, vakuutetun kuoleman johdosta suoritettava vakuutuskorvaus ei kuulu vakuutetun kuolinpesään. Vakuutuskorvaus kuuluu vakuutetun kuolinpesään, jos edunsaajamääräystä ei ole eikä korvausta ole vakuutus- ehdoissa määrätty suoritettavaksi vakuutuksenottajalle.

Takaisin sisällysluetteloon

10.2 Edunsaajamääräyksen muoto

Edunsaajamääräys taikka sen peruuttaminen tai muuttaminen on mitätön, jollei siitä ole kirjallisesti ilmoitettu vakuutusyhtiölle.

11 Korvausmenettely

11.1 Korvauksen hakijan velvollisuudet

Korvauksen hakijan on annettava vakuutusyhtiölle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vakuutusyhtiön vastuun selvittämiseksi. Tällaisia asiakirjoja ja tietoja ovat esimerkiksi ne, joiden avulla voidaan todeta, onko vakuutustapahtuma sattunut, kuinka suuri vahinko on syntynyt ja kenelle korvaus on suoritettava. Korvauksen hakija on velvollinen hankkimaan ne selvitykset, jotka ovat parhaiten hänen saatavissaan ottaen kuitenkin huomioon myös vakuutusyhtiön mahdollisuudet hankkia selvitystä.

Vakuutusyhtiö ei ole velvollinen suorittamaan korvausta ennen kuin se on saanut edellä mainitut selvitykset.

Jos korvauksen hakija on vakuutus- tapahtuman jälkeen vilpillisesti antanut vakuutusyhtiölle vääriä tai puutteellisia tietoja, joilla on merkitystä vakuutusyhtiön vastuun arvioimisen kannalta, voidaan korvausta alentaa tai se voidaan evätä sen mukaan kuin olosuhteet huomioon ottaen on kohtuullista.

Vakuutusyhtiölle on varattava oikeus tarkastaa vaurioitunut omaisuus ennen sen korjaamista tai hävittämistä.

Takaisin sisällysluetteloon

11.2 Korvausoikeuden vanhentuminen

Vakuutuskorvausta on haettava vakuutusyhtiöltä vuoden kuluessa siitä, kun korvauksen hakija sai tietää vakuutuksen voimassaolosta, vakuutustapahtumasta ja vakuutus- tapahtumasta aiheutuneesta vahinko- seuraamuksesta. Korvausvaatimus on joka tapauksessa esitettävä 10 vuoden kuluessa vakuutustapahtumasta tai, jos vakuutus on otettu vahingon- korvausvelvollisuuden varalta, vahinkoseuraamuksen aiheutumisesta. Vakuutustapahtuman ilmoittaminen rinnastetaan korvausvaatimuksen esittämiseen. Jos korvausvaatimusta ei esitetä tässä ajassa, korvauksen hakija menettää oikeutensa korvaukseen.

Takaisin sisällysluetteloon

11.3 Vakuutusyhtiön velvollisuudet

Vakuutustapahtuman sattumisen jälkeen vakuutusyhtiö antaa korvauksen hakijalle, kuten vakuutetulle ja kohdassa 17.4 tarkoitetuissa tilanteissa vastuuvakuutuksessa vahinkoa kärsineelle, tietoja vakuutuksen sisällöstä ja korvauksen hakemisesta. Korvauksen hakijalle mahdollisesti annetut ennakkotiedot tulevasta korvauksesta, korvausmäärästä tai korvauksen suorittamistavasta eivät vaikuta vakuutussopimuksen mukaiseen suoritusvelvollisuuteen.

Vakuutusyhtiö suorittaa vakuutus- tapahtumasta johtuvan vakuutus- sopimuksen mukaisen korvauksen tai ilmoittaa, ettei korvausta suoriteta, joutuisasti ja viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun se on saanut vastuunsa selvittämisen kannalta tarpeelliset asiakirjat ja tiedot. Jos korvauksen määrä on riitainen, vakuutusyhtiö suorittaa kuitenkin edellä mainitussa ajassa korvauksen riidattoman osan.

Vakuutusyhtiö lähettää tiedon vastuuvakuutusta koskevasta korvauspäätöksestä myös vahinkoa kärsineelle.

Vakuutusyhtiö ilmoittaa vajaavaltaiselle suoritettavasta vakuutuskorvauksesta tämän kotikunnan holhousviranomaiselle, jos korvausmäärä on yhteensä yli 1 000 euroa ja korvaus koskee muuta kuin kustannusten tai varallisuuden menetysten korvaamista.

Viivästyneelle korvaukselle vakuutusyhtiö maksaa korkolaissa (633/1982) säädettyä viivästyskorkoa.

Takaisin sisällysluetteloon

11.4 Kuittaus

Korvauksesta voidaan vähentää maksamattomat erääntynet vakuutusmaksut ja muut vakuutusyhtiön erääntyneet saatavat yleisten kuittausedellytysten mukaisesti.

12 Vakuutuskorvaus vahinkovakuutuksessa

12.1 Ylivakuutus ja rikastumiskielto

Omaisuus tai etuus on ylivakuutettu, jos vakuutussopimukseen merkitty vakuutusmäärä on merkittävästi vakuutetun omaisuuden tai etuuden oikeaa arvoa suurempi.

Vakuutusyhtiö ei korvaa ylivakuutetulle omaisuudelle tai etuudelle sattuneen vakuutustapahtuman johdosta enempää kuin vahingon peittämiseksi tarvittavan määrän. Jos vakuutusmäärä kuitenkin perustuu olennaisesti vakuutusyhtiön tai sen edustajan antamaan arvioon, suoritetaan korvaus ylivakuutuksesta vakuutusmäärän mukaisena, paitsi jos vakuutuksenottajan tahallisesti antamat väärät tai puutteelliset tiedot ovat vaikuttaneet arvioon.

Takaisin sisällysluetteloon

12.2 Alivakuutus

Omaisuus tai etuus on alivakuutettu, jos vakuutussopimukseen merkitty vakuutusmäärä on merkittävästi vakuutetun omaisuuden tai etuuden oikeaa arvoa pienempi.

Vakuutusyhtiö korvaa alivakuutetulle omaisuudelle tai etuudelle sattuneen vakuutustapahtuman johdosta vain niin suuren osan vahingosta kuin vakuutusmäärän ja omaisuuden tai etuuden arvon välinen suhde osoittaa. Jos vakuutusmäärä kuitenkin perustuu olennaisesti vakuutusyhtiön tai sen edustajan antamaan arvioon, korvaus suoritetaan vahingon määräisenä, kuitenkin enintään vakuutusmäärän mukaisena.

Takaisin sisällysluetteloon

13 Muutoksenhaku vakuutusyhtiön päätökseen

Vakuutuksenottajalla tai korvauksen hakijalla on käytettävissään eri keinoja saadakseen muutosta vakuutusyhtiön päätökseen. Hänellä on oikeus nostaa kanne vakuutusyhtiötä vastaan. Ennen sitä hän voi kysyä neuvoa ja opastusta Vakuutus- ja rahoitusneuvonnasta tai pyytää ratkaisusuositusta lautakunnista. Lautakuntakäsittely ei estä kanteen nostamista. Sen sijaan lautakunnat eivät ota käsiteltäväkseen asiaa, joka on käsitelty oikeudessa tai on siellä vireillä.

Takaisin sisällysluetteloon

13.1 Itseoikaisu

Jos vakuutuksenottaja tai korvauksen hakija epäilee virhettä vakuutusyhtiön korvauspäätöksessä tai muussa päätöksessä, hänellä on oikeus saada tarkempia tietoja ratkaisuun johtaneista seikoista. Vakuutusyhtiö oikaisee päätöksen, jos uudet selvitykset antavat siihen aihetta.

13.2 Vakuutus- ja rahoitusneuvonta ja ratkaisusuosituksia antavat lautakunnat

Jos vakuutuksenottaja tai korvauksen hakija on tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen, hän voi kysyä neuvoa ja opastusta Vakuutus- ja rahoitus- neuvonnasta. Se on puolueeton elin, jonka tehtävänä on neuvoa kuluttajia vakuutus- ja korvausasioissa.

Vakuutusyhtiön päätös voidaan viedä Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan yhteydessä toimivaan Vakuutus- lautakuntaan. Sen tehtävänä on antaa ratkaisusuosituksia erimielisyyksistä, jotka koskevat lain ja vakuutusehtojen tulkintaa ja soveltamista vakuutus- suhteessa.

Vakuutusyhtiön päätös voidaan saattaa ratkaistavaksi myös kuluttajariitalautakuntaan, joka antaa ratkaisusuosituksia kuluttajansuojalainsäädännön perusteella.

Neuvontapalvelut ja lautakuntien lausunnot ovat maksuttomia.

Takaisin sisällysluetteloon

13.3 Käräjäoikeus

Jos vakuutuksenottaja tai korvauksen hakija ei tyydy vakuutusyhtiön päätökseen, hän voi panna vireille kanteen vakuutusyhtiötä vastaan. Kanne voidaan panna vireille joko asianosaisen Suomessa olevan kotipaikan käräjäoikeudessa tai vakuutusyhtiön kotipaikan taikka vahinkopaikan käräjäoikeudessa, jollei Suomen kansainvälisistä sopimuksista muuta johdu.

Kanne vakuutusyhtiön tekemästä päätöksestä on nostettava kolmen vuoden kuluessa siitä, kun asianosainen sai kirjallisen tiedon vakuutusyhtiön päätöksestä ja tästä määräajasta.

Määräajan kuluttua umpeen oikeutta kanteen nostamiseen ei enää ole.

Lautakuntakäsittelyt katkaisevat kanneoikeuden vanhentumisen.

Takaisin sisällysluetteloon

14 Vakuutusyhtiön takautumisoikeus

14.1 Vakuutusyhtiön takautumisoikeus kolmatta kohtaan

Vakuutetun oikeus vahingonkorvaukseen vahingosta korvausvastuussa olevalta kolmannelta henkilöltä siirtyy vakuutusyhtiölle vahinkovakuutuksissa sen suorittamaan korvausmäärään saakka ja henkilövakuutuksissa siihen korvausmäärään saakka, joka koskee sairauden tai tapaturman aiheuttamia kustannuksia ja varallisuuden menetyksiä.

Jos vahingon on aiheuttanut kolmas henkilö yksityishenkilönä, työntekijänä, virkamiehenä tai näihin vahingonkorvauslain (412/1974) 3 luvun 1 §:n mukaan rinnastettavana muuna henkilönä, syntyy vakuutusyhtiölle takautumisoikeus kyseistä henkilöä kohtaan vain, jos tämä on aiheuttanut vahingon tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta tai jos hän on vahingosta korvausvastuussa huolimattomuudestaan riippumatta.

Moottoriajoneuvovakuutuksissa vakuutusyhtiön takautumisoikeus syntyy myös sitä kohtaan, joka on aiheuttanut vahingon huolimattomuudesta ajettaessa luvattomasti käyttöön otetulla ajoneuvolla, kuljettaessaan vakuutuksen kohdetta sellaisessa tilassa, että hänen verensä alkoholipitoisuus oli ajon aikana tai sen jälkeen vähintään 1,2 promillea tai että hänellä oli vähintään 0,53 milligrammaa alkoholia litrassa uloshengitysilmaa, tai kuljettaessaan vakuutuksen kohdetta muuten alkoholin tai muun huumaavan aineen kuin alkoholin vaikutuksen alaisena tai alkoholin ja muun huumaavan aineen yhteisvaikutuksen alaisena niin, että hänen kykynsä virheettömiin suorituksiin oli tuntuvasti huonontunut.

Takaisin sisällysluetteloon

14.2 Vakuutusyhtiön takautumisoikeus vakuutuksenottajaa, vakuutettua tai vakuutettuun samastettua kohtaan

Vakuutusyhtiö saa vaatia kohdassa 17.1 tarkoitetulle vakuutetulle suorittamansa korvauksen tai sen osan takaisin siltä vakuutuksenottajalta, vakuutetulta tai vakuutettuun kohdan 8 mukaan samastetulta henkilöltä, joka on aiheuttanut vakuutustapahtuman tai laiminlyönyt kohtien 2.2 (tiedonantovelvollisuus), 5.2 (tiedonantovelvollisuus vaaran lisääntymisestä), 6.1 (velvollisuus noudattaa suojeluohjeita) ja 6.2 (vahingon torjumis- ja rajoittamisvelvollisuus) mukaisen velvollisuutensa. Vakuutusyhtiö saa takautumisoikeuden nojalla vaatia suoritetun korvauksen kokonaan, jos vakuutusyhtiö olisi kohdissa 2.2, 5.2, 6.1, 6.2 ja 7 mainituilla perusteilla vapaa vastuusta tai oikeutettu epäämään korvauksen. Jos korvausta olisi kohtien 2.2, 5.2, 6.1, 6.2 ja 7 mukaisesti alennettu, vakuutusyhtiö saa vaatia takaisin alennusta vastaavan osan korvauksesta.

Takaisin sisällysluetteloon

15 Vakuutussopimuksen muuttaminen

15.1 Vahinkovakuutuksen sopimusehtojen muuttaminen vakuutuskauden aikana

Vakuutusyhtiöllä on vakuutuskauden aikana oikeus muuttaa vakuutusmaksua tai muita sopimusehtoja vastaamaan uusia olosuhteita

1) jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu on laiminlyönyt kohdassa 2.2 tarkoitetun tiedonantovelvollisuutensa tai

2) jos vakuutuksenottajan tai vakuutetun vakuutusyhtiölle sopimusta päätettäessä ilmoittamissa olosuhteissa tai vakuutuskirjaan merkityssä asiantilassa on vakuutuskauden aikana tapahtunut kohdassa 5.2 tarkoitettu muutos.

Saatuaan tiedon edellä mainitusta seikasta vakuutusyhtiö lähettää ilman aiheetonta viivytystä ilmoituksen siitä, miten ja mistä ajankohdasta vakuutusmaksu tai muut sopimusehdot muuttuvat. Ilmoituksessa mainitaan, että vakuutuksenottajalla on oikeus irtisanoa vakuutus.

Takaisin sisällysluetteloon

15.2 Henkilövakuutuksen sopimusehtojen muuttaminen vakuutuskauden aikana

Vakuutusyhtiöllä on oikeus muuttaa vakuutusmaksua tai muita sopimusehtoja vastaamaan muuttuneita olosuhteita vakuutuskauden aikana

 • jos vakuutuksenottaja on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt kohdassa 2.2 mainitun tiedonantovelvollisuutensa ja vakuutusyhtiö olisi oikeat ja täydelliset tiedot saadessaan myöntänyt vakuutuksen ainoastaan korkeampaa maksua vastaan tai muutoin toisilla ehdoilla kuin oli sovittu tai
 • jos vakuutuksenottajan tai vakuutetun vakuutusyhtiölle sopimusta päättäessä ilmoittamissa asioissa on tapahtunut kohdassa 5.3 tarkoitettu muutos ja vakuutusyhtiö olisi myöntänyt vakuutuksen eri maksulla tai muuten eri ehdoilla, jos muuttunut asia olisi ollut muutosta vastaava jo tuolloin.

Takaisin sisällysluetteloon

15.3 Sopimusehtojen muuttaminen vakuutuskauden vaihtuessa

Ilmoitusmenettely

Vakuutusyhtiöllä on vakuutuskauden vaihtuessa oikeus muuttaa vakuutusehtoja, vakuutusmaksua ja muita sopimusehtoja, kun muutos perustuu seuraaviin syihin:

 • uusi tai muuttunut lainsäädäntö tai viranomaisen määräys
 • ennalta arvaamaton olosuhteiden muutos (esim. kansainvälinen kriisi, poikkeuksellinen luonnontapahtuma tai suuronnettomuus)
 • vakuutukseen vaikuttavan indeksin muutos
 • vakuutuksen korvausmenon muutos.

Vakuutusyhtiöllä on lisäksi oikeus tehdä vakuutusehtoihin vähäisiä muutoksia, joilla ei ole vaikutusta vakuutussopimuksen keskeiseen sisältöön.

Jos vakuutusyhtiö tekee vakuutus- sopimukseen edellä kuvattuja muutoksia, vakuutusyhtiö lähettää vakuutusmaksua koskevan laskun yhteydessä vakuutuksenottajalle ilmoituksen siitä, miten vakuutusmaksu tai muut sopimusehdot muuttuvat. Ilmoituksessa mainitaan, että vakuutuksenottajalla on oikeus irtisanoa vakuutus. Muutos tulee voimaan sen vakuutuskauden alusta lukien, joka ensiksi seuraa kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä.

Takaisin sisällysluetteloon

15.4 Vakuutuksen irtisanomista edellyttävät muutokset

Jos vakuutusyhtiö muuttaa vakuutusehtoja, vakuutusmaksuja tai muita sopimusehtoja muissa kuin edellä ilmoitusmenettelyn yhteydessä luetelluissa tapauksissa tai poistaa vakuutuksesta voimakkaasti markkinoidun edun, vakuutusyhtiön on irtisanottava vakuutus päättymään vakuutuskauden lopussa. Irtisanominen suoritetaan kirjallisesti viimeistään kuukautta ennen vakuutuskauden päättymistä.

Takaisin sisällysluetteloon

16 Vakuutussopimuksen päättyminen

16.1 Vakuutuksenottajan oikeus irtisanoa vakuutus

Vakuutuksenottajalla on milloin tahansa oikeus irtisanoa vakuutus päättymään vakuutuskauden aikana. Irtisanominen on suoritettava kirjallisesti. Muu irtisanominen on mitätön. Jos vakuutuksenottaja ei ole määrännyt vakuutuksen päättymisaikaa, vakuutus päättyy, kun irtisanomista koskeva ilmoitus on jätetty tai lähetetty vakuutusyhtiölle.

Irtisanomisoikeutta ei ole, jos vakuutuksen voimassaoloaika on alle 30 päivää.

Takaisin sisällysluetteloon

16.2 Vakuutusyhtiön oikeus irtisanoa vahinkovakuutus vakuutuskauden aikana

Vakuutusyhtiöllä on oikeus irtisanoa vakuutus päättymään vakuutuskauden aikana

1. jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu on ennen vakuutuksen myöntämistä antanut vääriä tai puutteellisia tietoja ja jos vakuutusyhtiö oikean asianlaidan tuntien ei olisi vakuutusta myöntänyt

2. jos vakuutuksenottajan tai vakuutetun vakuutusyhtiölle sopimusta päätettäessä ilmoittamissa olosuhteissa tai vakuutuskirjaan merkityssä asiantilassa on vakuutuskauden aikana tapahtunut sellainen olennaisesti vahingonvaaraa lisäävä muutos, jota vakuutusyhtiön ei voida katsoa ottaneen huomioon sopimusta päätettäessa

3. jos vakuutettu on tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta laiminlyönyt suojeluohjeen noudattamisen

4. jos vakuutettu on tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta aiheuttanut vakuutustapahtuman tai

5. jos vakuutettu on vakuutustapahtuman jälkeen vilpillisesti antanut vakuutusyhtiölle vääriä tai puutteellisia tietoja, joilla on merkitystä vakuutusyhtiön vastuun arvioimisen kannalta.

Takaisin sisällysluetteloon

16.3 Vakuutusyhtiön oikeus irtisanoa henkilövakuutus vakuutuskauden aikana

Vakuutusyhtiöllä on oikeus irtisanoa henkilövakuutus päättymään vakuutuskauden aikana

1. jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu on ennen vakuutuksen myöntämistä antanut vakuutusyhtiölle vääriä tai puutteellisia tietoja tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, eikä vakuutusyhtiö oikean asianlaidan tuntien olisi myöntänyt vakuutusta

2. jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu on menetellyt vilpillisesti täyttäessään kohdassa 2.2 mainittua tiedonantovelvollisuuttaan ja vakuutussopimus tästä huolimatta sitoo vakuutusyhtiötä kyseisen kohdan perusteella

3. jos vakuutettuun liittyvässä, vakuutusyhtiön vastuun arvioimisen kannalta merkityksellisessä seikassa on tapahtunut kohdassa 5.3 tarkoitettu vahingonvaaraa lisäävä muutos eikä vakuutusyhtiö olisi myöntänyt vakuutusta siinä tapauksessa, että vakuutettuun liittyvä seikka olisi ollut muutosta vastaava jo vakuutusta myönnettäessa

4. jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman tahallisesti

5. jos vakuutettu on vakuutus- tapahtuman jälkeen antanut vakuutusyhtiölle vilpillisesti vääriä tai puutteellisia tietoja, joilla on merkitystä vakuutusyhtiön vastuun arvioimisen kannalta.

Takaisin sisällysluetteloon

16.4 Ryhmäetuvakuutuksen irtisanominen

Jos ryhmäetuvakuutuksen vakuutuksenottaja eroaa tai erotetaan ryhmän jäsenyydestä, ryhmäetuvakuutus päättyy. Vakuutusyhtiö ilmoittaa vakuutuksenottajalle kirjallisesti päättymisperusteen ja -ajankohdan. Vakuutus päättyy aikaisintaan kuukauden kuluessa ilmoituksen lähettämisestä.

16.5 Irtisanomismenettely

Vakuutusyhtiö suorittaa irtisanomisen kirjallisesti ilman aiheetonta viivytystä saatuaan tiedon irtisanomiseen oikeuttavasta perusteesta. Irtisanomista koskevassa ilmoituksessa mainitaan irtisanomisperuste. Vakuutus päättyy kuukauden kuluttua irtisanomista koskevan ilmoituksen lähettämisestä.

Vakuutusyhtiön oikeus irtisanoa vakuutus vakuutusmaksun suorittamisen laiminlyönnin vuoksi määräytyy kohdan 4.2 mukaisesti.

Takaisin sisällysluetteloon

16.6 Vakuutusyhtiön oikeus irtisanoa vahinkovakuutus vakuutuskauden lopussa

Vakuutusyhtiöllä on oikeus irtisanoa vahinkovakuutus siten, että se päättyy vakuutuskauden lopussa. Irtisanomista koskevassa ilmoituksessa mainitaan irtisanomisperuste. Irtisanominen suoritetaan kirjallisesti viimeistään kuukautta ennen vakuutuskauden päättymistä.

16.7 Vakuutusyhtiön oikeus irtisanoa henkilövakuutus vakuutuskauden lopussa

Vakuutusyhtiöllä on oikeus irtisanoa henkilövakuutus siten, että se päättyy vakuutusmaksukauden lopussa.

Jos vakuutusmaksukausi on lyhyempi kuin yksi vuosi tai siitä ei ole sovittu, vakuutusyhtiöllä on oikeus irtisanoa vakuutus siten, että se päättyy kalenterivuoden lopussa.

Vakuutusta ei saa irtisanoa sen vuoksi, että vakuutetun terveydentila on vakuutuksen ottamisen jälkeen huonontunut, eikä sen vuoksi, että on sattunut vakuutustapahtuma.

Takaisin sisällysluetteloon

16.8 Omistajan vaihdos vahinkovakuutuksessa

Vakuutussopimus päättyy, jos vakuutettu omaisuus siirtyy oikeustoimen johdosta muulle uudelle omistajalle kuin vakuutuksenottajalle itselleen tai tämän kuolinpesälle. Jos vakuutustapahtuma sattuu 14 päivän kuluessa omistusoikeuden siirtymisestä, omaisuuden uudella omistajalla on kuitenkin oikeus korvaukseen, jollei hän itse ole ottanut omaisuudelle vakuutusta.

Mikäli omaisuutta koskevaan vakuutukseen on liitetty muita vakuutuksia, kuten vastuu-, oikeusturva- tai keskeytysvakuutus, päättyy tällainen vakuutus välittömästi omaisuuden siirtyessä uudelle omistajalle.

Takaisin sisällysluetteloon

17 Kolmannen henkilön oikeudet vahinkovakuutuksessa

17.1 Muut vakuutetut, joiden hyväksi omaisuutta koskeva vakuutus on voimassa

Sen lisäksi mitä kussakin vakuutusyhtiön tarjoaman vakuutustuotteen ehdoissa kohdassa "Vakuutetut" on määrätty vakuutetusta, on omaisuutta koskeva vakuutus voimassa omistajan, omistuksenpidätysehdoin omaisuuden ostaneen, panttioikeuden ja pidätys- oikeuden haltijan sekä muutoinkin sen hyväksi, johon omaisuutta koskeva vaaranvastuu kohdistuu.

Takaisin sisällysluetteloon

17.2 Vakuutetun asema vakuutustapahtuman satuttua

Vakuutusyhtiö vetoaa korvauksen alentamiseksi tai epäämiseksi edellisessä kohdassa tarkoitettua vakuutettua kohtaan vakuutuksenottajan tai toisen vakuutetun tiedonantovelvollisuuden (kohta 2.2) tai vaaran lisääntymisestä (kohta 5.2) ilmoittamisen laiminlyöntiin vain, jos kohdassa 17.1 tarkoitettu vakuutettu ennen vakuutustapahtumaa tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää vakuutuksenottajan tai toisen vakuutetun menettelystä.

Kullakin vakuutetulla on oikeus vakuutustapahtuman johdosta suoritettavaan korvaukseen Vakuutuksenottaja saa kuitenkin vakuutettua sitovasti neuvotella vakuutusyhtiön kanssa ja nostaa korvauksen, paitsi jos vakuutettu on sopimuksessa nimeltä mainittu tai hän on ilmoittanut itse valvovansa oikeuttaan taikka kysymys on kiinnityksenhaltijan oikeudesta saada maksu korvauksesta.

Takaisin sisällysluetteloon

17.3 Etuoikeus saada maksu korvauksesta

Jos omaisuutta koskeva vakuutus on voimassa sellaisen henkilön hyväksi, jolla on saatavan vakuudeksi panttioikeus omaisuuteen, hänellä on, vaikkei saatava olisikaan erääntynyt, oikeus ennen omistajaa saada maksu korvauksesta, jollei omistaja ole korjannut vahinkoa tai aseta vakuutta sen korjaamiseksi. Tässä sanottu on vastaavasti voimassa sellaisen henkilön hyväksi, jolla on oikeus pidättää omaisuus erääntyneen saatavan vakuudeksi.

Omistajalla on oikeus saada maksu korvauksesta ennen omistuksen- pidätysehdoin omaisuuden ostanutta.

Kiinnityksenhaltijan oikeudesta saada maksu korvauksesta on voimassa, mitä kiinnityksenhaltijan oikeudesta vakuutuskorvaukseen on säädetty.

Takaisin sisällysluetteloon

17.4 Vahinkoa kärsineen oikeus korvaukseen vastuuvakuutuksessa

Vahinkoa kärsineellä on vastuu- vakuutuksessa oikeus vaatia vakuutus- sopimuksen mukainen korvaus suoraan vakuutusyhtiöltä, jos vakuutettu on asetettu konkurssiin tai on muutoin maksukyvytön.

Jos vakuutusyhtiölle esitetään korvausvaatimus, vakuutusyhtiö ilmoittaa tästä vakuutetulle ilman aiheetonta viivytystä ja varaa hänelle tilaisuuden esittää selvitystä vakuutustapahtumasta. Vakuutetulle lähetetään myös tieto asian myöhemmästä käsittelystä.

Jos vakuutusyhtiö hyväksyy vahinkoa kärsineen korvausvaatimuksen, hyväksyminen ei sido vakuutettua.

Takaisin sisällysluetteloon

17.5 Vahinkoa kärsineen muutoksenhakuoikeus vastuuvakuutuksessa

Vahinkoa kärsineellä on oikeus nostaa vakuutusyhtiön korvauspäätöksen johdosta kanne vakuutusyhtiötä vastaan tai saattaa asia Vakuutuslautakunnan tai kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi kohdan 13 mukaisesti.

Takaisin sisällysluetteloon

POP Vakuutus on Suomen Vahinkovakuutus Oy:n markkinointinimi. Yhtiön omistaa POP Pankki -ryhmä, ja se sai toimiluvan Finanssivalvonnalta vuoden 2012 alussa.

Apua ja vastauksia mahdollisiin kysymyksiisi saat joko chat-asiakaspalvelun kautta osoitteessa popvakuutus.fi tai puhelimitse myyntipalvelusta 010 3910 392 (klo 8-18) sekä asiakas- ja korvauspalvelusta 010 3910 391 (klo 9-17).

POP Vakuutus, Suomen Vahinkovakuutus Oy, Lars Sonckin kaari 12, 02600 Espoo