Siirry sisältöön

KASKOVAKUUTUKSET -25 %!

Nyt jos koskaan on aika päivittää henkilöautovakuutus edullisempaan. Hyödynnä tarjous!

Matkustaja­vakuutus

Hyviä matkakumppaneita tulee ja menee, mutta yhtä älä jätä.

Turvaa matkasairauksien ja -tapaturmien varalle – ilman omavastuuta

Kattaa mukanasi matkustavat alle 18-vuotiaat lapsesi

Laaja sairaalaverkosto ympäri maailman

Matkustajavakuutus turvaa sinut ja perheesi

Matkustajavakuutus tuo turvaa matkalla alkaneiden sairauksien ja matkalla sattuneiden tapaturmien varalle. Saat matkustajavakuutuksesta myös turvaa sen varalle, että matkasi peruuntuu tai keskeytyy sekä tilanteisiin, joissa myöhästyt matkaltasi. Näissä tilanteissa voit saada korvausta, jos peruuntumisen, keskeytymisen tai myöhästymisen syy on ollut pakottava. Matkustajavakuutus sisältää myös turvan luonnonilmiöiden aiheuttamien vahinkojen ja kriisiterapian tarpeen varalta. Voit valinnaisesti laajentaa matkustajavakuutuksen turvaa ja lisätä vakuutukseesi turvan matkatapaturman aiheuttaman pysyvän haitan ja/tai matkalla sattuneen tapaturmaisen kuoleman varalle.

Matkustajavakuutuksesi kattaa mukanasi matkustavat alle 18-vuotiaat lapset ja lapsen lapset. He eivät tarvitse omaa vakuutusta silloin, kun matkustavat sinun kanssasi. Sinun ei tarvitse ilmoittaa lasten tietoja meille erikseen. Kaikki yli 18-vuotiaat tarvitsevat kuitenkin oman matkustajavakuutuksen.

Verkkokaupasta otat matkustajavakuutuksen helposti ja nopeasti. Voit valita sieltä myös useamman vakuutettavan ja hoitaa vakuutukset kaikille yhdellä kertaa. Vakuutuksen voi ostaa jatkuvana vakuutuksena, jolloin vakuutus on aina voimassa jopa kolme kuukautta kestävillä matkoilla. Vakuutus on voimassa automaattisesti, vaikka tekisit useamman reissun vuoden aikana. Vakuutuksen voi ostaa verkkokaupasta myös yhtä reissua varten määräajaksi, jolloin matkan kesto voi olla enintään 45 vuorokautta.

Mikä on matkasairaus?

Matkasairaudella tarkoitetaan lääkärinhoitoa vaativaa äkillistä ja odottamatonta sairautta, jonka ensioireet ovat ilmaantuneet tai jonka katsotaan muuten saaneen alkunsa matkan aikana. Lääkärinhoitoon pitää hakeutua matkan aikana tai viimeistään kahden viikon kuluessa kyseisen matkan päättymisestä.

Mikä on matkatapaturma?

Matkatapaturma on matkalla sattunut, ruumiinvamman aiheuttava äkillinen ja odottamaton tapahtuma. Kuten muutkin tapaturmat, matkatapaturma sattuu tahtomattasi ja aiheutuu ulkoisesta syystä. Voit matkalla esimerkiksi kompastua yllättäen maassa lojuvaan esineeseen, kaatua ja murtaa nilkkasi. Lisäksi tapaturmaksi katsotaan:

  • liukastuminen
  • putoaminen
  • lämpöhalvaus
  • auringonpistos
  • paleltuminen
  • vakuutetun tapaturmainen hukkuminen
  • ilmanpaineen huomattavasta vaihtelusta aiheutunut vamma
  • erehdyksessä nautitun aineen aiheuttama myrkytys

Ennen matkaa olleen sairauden tai vamman paheneminen

Jos ennen matkaa ollut sairaus tai vamma pahenee matkan aikana odottamattomasti, POP Vakuutuksen matkustajavakuutus kattaa matkakohteessa annettua ensiapuluonteista hoitoa enintään viikon ajalta. Mahdollisia matkan keskeytymiskuluja ei korvata.

Kattaako matkustajavakuutus urheilun?

Mikäli harrastat urheilua kuntoilumielessä, saat matkustajavakuutuksella riittävää turvaa. Matkustajavakuutus ei kuitenkaan korvaa sairautta tai vammaa, joka on aiheutunut osallistuessasi urheiluliiton tai -seuran järjestämiin kilpailuihin, otteluihin tai niitä varten järjestettyihin harjoituksiin tai harjoitellessasi valmennusohjelman mukaisesti tai lajille ominaisissa harjoituksissa. Vakuutus ei myöskään ole voimassa vakuutusehdoissa luetelluissa riskialttiissa urheilulajeissa ja -toiminnoissa.

Matkustajavakuutuksen turvat

Matkustajavakuutuksen turvat
Turvat
Matkustaja
Matkasairaus Sisältyy Matkustaja-vakuutukseen.

Matkasairaus on lääkärinhoitoa vaativa äkillinen ja odottamaton sairaus, jonka ensioireet ovat ilmaantuneet tai jonka katsotaan muuten saaneen alkunsa matkan aikana. Lisäksi korvataan olemassa olevan sairauden äkillinen ja ennalta arvaamaton paheneminen, jolloin korvataan ensiapuluonteinen hoito korkeintaan 7vrk ajan. Lääkärinhoitoon pitää hakeutua matkan aikana tai viimeistään kahden viikon kuluessa sen päättymisestä, paitsi jos matkalla alkaneen tartuntataudin itämisaika on pidempi. Mikäli matkalla saa esimerkiksi ruokamyrkytyksen, matkavakuutus varmistaa hoitoon pääsyn myös yksityiselle puolelle. Matkasairauden hoitokuluja korvataan 90 päivää hoitoon hakeutumisesta lukien. Mikäli asiakas menehtyy matkan aikana, korvaamme aina vainajan kotiinkuljetuskustannukset.

Sisältyy Matkustaja-vakuutukseen.
Matkatapaturma Sisältyy Matkustaja-vakuutukseen.

Matkatapaturma on matkalla sattunut, ruumiinvamman aiheuttava äkillinen ja odottamaton tapahtuma. Matkatapaturma sattuu tahtomattasi ja aiheutuu ulkoisesta syystä. Voit esimerkiksi kompastua yllättäen maassa lojuvaan esineeseen, kaatua ja murtaa nilkkasi. Matkatapaturman aiheuttamia hoitokuluja korvataan kolme vuotta tapaturman sattumisesta lukien. Lisäksi korvataan olemassa olevan vamman äkillinen ja ennalta arvaamaton paheneminen, jolloin korvataan ensiapuluonteinen hoito korkeintaan 7vrk ajan.

Sisältyy Matkustaja-vakuutukseen.
Matkatapaturman aiheuttama pysyvä haitta Sisältyy Matkustaja-vakuutukseen.

Matkatapaturman aiheuttaman pysyvän haitan turva antaa vakuutetulle taloudellista turvaa silloin, kun tapaturmasta jää pysyvää toiminnallista haittaa. Haittakorvaus auttaa sinua selviytymään vammasta aiheutuvista ylimääräisistä kuluista ja ansioiden vähenemisestä. Valitessasi turvan, saat korvausta sinulle sattuneen matkatapaturman aiheuttamasta pysyvästä haitasta.

Sisältyy Matkustaja-vakuutukseen.
Matkatapaturman aiheuttama kuolema Sisältyy Matkustaja-vakuutukseen.

Voit valita vakuutukseesi korvauksen matkatapaturman aiheuttamasta kuolemasta. Korvaus on vahingon sattumishetkellä voimassa ollut vakuutusmäärä, ja se maksetaan valitsemallesi edunsaajalle. Mikään korvaus ei ole riittävän suuri siinä kohtaa, kun tapaturman aiheuttamasta kuolemasta maksetaan korvauksia. Matkatapaturman aiheuttaman kuoleman turva tukee kuitenkin kuolintapauksessa vakuutetun edunsaajien taloutta.

Sisältyy Matkustaja-vakuutukseen.
Matkan peruuntuminen ja keskeytyminen Sisältyy Matkustaja-vakuutukseen.

Matkan peruuntuminen ja keskeytyminen korvataan matkustajavakuutuksesta, jos suunniteltu matka peruuntuu kokonaan tai jo alkanut matka keskeytyy pakottavasta syystä. Pakottava syy voi olla oma tai lähiomaisen äkillinen, odottamaton ja vakava sairaus, tapaturma tai kuolema. Syynä voi olla myös merkittävä omaan, Suomessa olevaan omaisuuteesi kohdistunut vahinko, joka edellyttää läsnäoloasi vahinkopaikalla. Huomaathan, että matkan peruuntumisturva on voimassa vain, jos matkavakuutus on otettu vähintään 3 vuorokautta ennen matkan alkua.

Sisältyy Matkustaja-vakuutukseen.
Matkalta myöhästyminen Sisältyy Matkustaja-vakuutukseen.

Matkalta myöhästyminen korvataan, jos et ehdi alkuperäisen matkasuunnitelmasi mukaisesti etukäteen varatun lento-, laiva-, juna- tai linja-automatkasi alkamispaikkaan meno- tai paluumatkalla. Myöhästymisen syynä voi olla yleistä tai yksityistä kulkuneuvoa kohdannut äkillinen ja odottamaton sääeste, tekninen vika, liikennevahinko, viranomaisen määräys, luonnonmullistus tai rikollinen teko.

Sisältyy Matkustaja-vakuutukseen.
Luonnonilmiöturva Sisältyy Matkustaja-vakuutukseen.

Matkustajavakuutus sisältää myös luonnonilmiöturvan. Se korvaa matkalla aiheutuneet ylimääräiset matka- ja majoituskulut matkakohteeseen tai kotiin pääsystä, jos alkuperäinen menomatkasi matkakohteeseen tai paluumatkasi sieltä kotiin estyy ennalta arvaamattoman ja poikkeuksellisen luonnonilmiön tai -katastrofin vuoksi.

Sisältyy Matkustaja-vakuutukseen.
Kriisiterapia Sisältyy Matkustaja-vakuutukseen.

Matkustajavakuutus korvaa myös kohtuullisia ja lääketieteellisesti arvioiden välttämättömiä psykiatrin antaman tai lääkärin määräämän psykologin antaman psykoterapian kuluja, jotka aiheutuvat äkillisestä ja odottamattomasta matkasi aikana sattuneesta tapahtumasta. Esimerkiksi: ryöstö, vakava matkatapaturma tai muu traumaattinen tapahtuma.

Sisältyy Matkustaja-vakuutukseen.