Siirry sisältöön

Tapaturmat Suomessa

Vahinko ei käy kello kaulassa. Varaudu etukäteen.

Tapaturma voi yllättää milloin tahansa

Tapaturmat, kuten kaatumiset, ovat valitettavan yleisiä. Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan Suomessa sattuu vuosittain noin miljoona tapaturmaa ja tapaturmat ovat suomalaisten neljänneksi yleisin kuolinsyy. Miksi tapaturmia sattuu niin paljon ja millaisia tapaturmia Suomessa tapahtuu? Entä miksi on hyvä olla tapaturmavakuutus? Lue ohesta!

Millaisia tapaturmia Suomessa sattuu?

 • Suomessa tapaturmia sattuu niin kotona, harrastuksissa, työpaikoilla kuin myös muissa sosiaalisen elämän tilanteissa.
 • Suurin osa tapaturmista sattuu kotona ja vapaa-ajalla. Vahinkoja sattuu sekä nuorille että vanhemmille.
 • Tapaturma ei katso kelloa, se voi sattua mihin vuorokauden- ja vuodenaikaan tahansa. Talvella on suurempi riski liukastua lenkkipolulla ja kesäisin auringonpistokset ovat yleisiä tapaturmia.
 • Työikäisillä tapaturmia sattuu vapaa-ajalla useimmin kotiympäristössä, kun taas nuorilla tapaturmat sattuvat vapaa-ajalla tavallisimmin kodin ulkopuolella, esimerkiksi liikuntaharrastusten parissa.

Aikuisten tapaturmat

 • Perheellisten aikuisten arki voi olla hyvin aikataulutettua – jatkuva kiire altistaa tapaturmille.
 • Työikäiset ovat myös alttiita töissä ja työmatkoilla sattuville tapaturmille.
 • Varsinkin kaupungeissa enemmistö ihmisistä käy töissä samoihin aikoihin, mikä aiheuttaa esimerkiksi liikenteen ruuhkautumista.
 • Työliikenteessä sattuu paljon tapaturmia ja siksi työmatkaa voidaankin monesti pitää työpäivän vaarallisimpana osuutena.
 • Itse työssä tapaturmien todennäköisyys riippuu työympäristöstä ja työtehtävistä. Ruumiillisen työn määrä on vähentynyt, mutta toisaalta työelämän muutokset voivat altistaa uusille riskeille.
 • Jos sinulle sattuu tapaturma töissä tai työmatkalla, korvausta haetaan ensisijaisesti työnantajan tapaturmavakuutuksesta, joka on lakisääteinen.
 • Aikuisten tapaturmissa päihteet ovat iso myötävaikuttava tekijä. THL:n mukaan henkilö oli päihtynyt 36 prosentissa tapaturmakuolemien tapauksista.
 • Iäkkäillä yleisimpiä tapaturmia ovat kaatumiset ja matalalta putoamiset.

Lasten ja nuorten tapaturmat

 • Lasten tapaturmakuolemat ovat vähentyneet Suomessa viimeisten vuosikymmenien aikana.
 • Tapaturmat ovat kuitenkin edelleen lasten ja nuorten yleisin yksittäinen kuolinsyy.
 • THL:n mukaan alle 15-vuotiailla kyseessä on useimmiten liikennetapaturma, tukehtuminen tai hukkuminen.
 • Yli 15-vuotiailla yleisimpiä tapaturmakuoleman syitä ovat liikennetapaturmien lisäksi myrkytykset.
 • Harrastuksissa sattuu haavereita ja koska lapset ja nuoret harrastavat paljon, sattuu esimerkiksi liikuntaharrastuksissa runsaasti lievempiä tapaturmia.

Tapaturmavakuutus tuo helpotusta vahingon sattuessa ja nopeuttaa toipumisprosessia

 • Kun jotakin sattuu, pääset tapaturmavakuutuksen avulla nopeasti asiantuntevaan hoitoon. Tällöin voit myös nopeammin aloittaa toipumisprosessin.
 • Tapaturmavakuutuksesta korvataan muun muassa tapaturmavamman hoito- ja tutkimuskuluja, lääkkeitä ja sairaaloiden hoitopäivämaksuja.
 • Vakuutukseen voi valita myös turvan tapaturman aiheuttaman pysyvän haitan, esimerkiksi sormen menettämisen tai palovamman, varalle. Haittakorvauksen on tarkoitus auttaa selviytymään vammasta aiheutuvista ylimääräisistä kuluista ja ansioiden vähentymisestä.
 • Lisäksi, mikäli se kaikkein pahin tapahtuu, läheiset saavat korvauksia menehtyneen tapaturmavakuutuksesta, jos turviin on valittu myös tapaturmasta aiheutuneen kuoleman turva.

Täältä voit lukea lisää tapaturmavakuutuksesta ja sen vakuutusturvista. Suomessa sattuvista tapaturmista voit lukea lisää Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuilta.