Siirry sisältöön

Määräaikainen matkavakuutus

Jos matkustat harvemmin, määräaikainen matkavakuutus on fiksu valinta.

Kattaa matkalla sattuvia vahinkoja, kuten sairauden ja tapaturman hoitokuluja

Matkahätäpalvelu turvanasi 24/7

Matkavakuutus aina ilman omavastuuta

Määräaikainen matkavakuutus

Määräaikainen matkavakuutus hankitaan yhtä tiettyä ulkomaanmatkaa varten. Jos matkustat vain kerran vuodessa tai harvemmin, tulee määräaikainen matkavakuutus edullisemmaksi kuin jatkuva vakuutus. Määräaikaisen matkavakuutuksen voi ostaa maksimissaan 45 vuorokautta kestävälle matkalle. Matkavakuutuksella voit vakuuttaa itsesi tai perheenjäsenesi ja voit sisällyttää siihen matkustajavakuutuksen lisäksi myös matkalle mukaan ottamasi matkatavarat.

Matkustajavakuutuksessa ja matkatavaravakuutuksessa ei ole omavastuuta.

Saat laskettua hinnan matkavakuutuksellesi netissä nopeasti ja helposti matkavakuutuslaskurillamme.

Mitä matkustajavakuutus korvaa?

Matkustajavakuutus korvaa esimerkiksi matkan aikana alkaneen sairauden tai tapaturman hoitokuluja ilman euromääräistä ylärajaa. Se kattaa vakuutusehtojen mukaisia tilanteita, joissa matka peruuntuu tai keskeytyy, tai jos myöhästyt matkaltasi. Matkustajavakuutus voi korvata jopa ambulanssilennot, mikäli hoitoonpääsy edellyttää sitä.

Voit sisällyttää matkustajavakuutukseesi turvan tapaturman aiheuttaman pysyvän haitan ja kuoleman varalle. Pysyvä haitta on seurausta tapaturmasta syntyneestä vammasta, joka haittaa henkilön päivittäistä elämää. Pysyvä haitta voi olla esimerkiksi käden vajaatoiminta, mikä on seurausta onnettomuudesta. Vakuutuksella turvataan näin taloutta tulevaisuuden varalle. Kuolemantapauksissa korvaus maksetaan omaisille. Näiden turvien enimmäiskorvausmäärän voit valita itse.

Matkustajavakuutuksesta voit lukea lisää täältä.

Mitä matkatavaravakuutus korvaa?

Matkatavaravakuutus kattaa mukanasi olevat ja matkan aikana hankitut matkatavarat. Vakuutus korvaa esimerkiksi matkatavaroiden yllättävän rikkoutumisen ja varkauden. Jos matkatavaroidesi saapuminen matkakohteeseesi myöhästyy yli 8 tuntia, vakuutuksesta korvataan myös kuluja, jotka aiheutuvat välttämättömyystarvikkeiden, kuten vaatteiden ja hygieniatarvikkeiden hankkimisesta.

Pääset tutustumaan tarkemmin matkatavaravakuutukseen täältä.

Tutustu turviin tarkemmin alapuolella.

Mitä matkavakuutus korvaa?

Turvat
Matkus­taja
Matka­tavara

Matkasairaus on lääkärinhoitoa vaativa äkillinen ja odottamaton sairaus, jonka ensioireet ovat ilmaantuneet tai jonka katsotaan muuten saaneen alkunsa matkan aikana. Lääkärinhoitoon pitää hakeutua matkan aikana tai viimeistään kahden viikon kuluessa sen päättymisestä, paitsi jos matkalla alkaneen tartuntataudin itämisaika on pidempi. Mikäli matkalla saa esimerkiksi ruokamyrkytyksen, matkavakuutus varmistaa hoitoon pääsyn myös yksityiselle puolelle.

Matkatapaturma on matkalla sattunut, ruumiinvamman aiheuttava äkillinen ja odottamaton tapahtuma. Matkatapaturma sattuu tahtomattasi ja aiheutuu ulkoisesta syystä. Voit esimerkiksi kompastua yllättäen maassa lojuvaan esineeseen, kaatua ja murtaa nilkkasi.

Matkatapaturman aiheuttaman pysyvän haitan turva antaa vakuutetulle taloudellista turvaa silloin, kun tapaturmasta jää pysyvää toiminnallista haittaa. Haittakorvaus auttaa sinua selviytymään vammasta aiheutuvista ylimääräisistä kuluista ja ansioiden vähenemisestä. Valitessasi turvan, saat korvausta sinulle sattuneen matkatapaturman aiheuttamasta pysyvästä haitasta.

Voit valita vakuutukseesi korvauksen matkatapaturman aiheuttamasta kuolemasta. Korvaus on vahingon sattumishetkellä voimassa ollut vakuutusmäärä, ja se maksetaan valitsemallesi edunsaajalle. Mikään korvaus ei ole riittävän suuri siinä kohtaa, kun tapaturman aiheuttamasta kuolemasta maksetaan korvauksia. Matkatapaturman aiheuttaman kuoleman turva tukee kuitenkin kuolintapauksessa vakuutetun edunsaajien taloutta.

Matkan peruuntuminen ja keskeytyminen korvataan matkustajavakuutuksesta, jos suunniteltu matka peruuntuu kokonaan tai jo alkanut matka keskeytyy pakottavasta syystä. Pakottava syy voi olla oma tai lähiomaisen äkillinen, odottamaton ja vakava sairaus, tapaturma tai kuolema. Syynä voi olla myös merkittävä omaan, Suomessa olevaan omaisuuteesi kohdistunut vahinko, joka edellyttää läsnäoloasi vahinkopaikalla. Huomaathan, että matkan peruuntumisturva on voimassa vain, jos matkavakuutus on otettu vähintään 3 vuorokautta ennen matkan alkua.

Matkalta myöhästyminen korvataan, jos et ehdi alkuperäisen matkasuunnitelmasi mukaisesti etukäteen varatun lento-, laiva-, juna- tai linja-automatkasi alkamispaikkaan meno- tai paluumatkalla. Myöhästymisen syynä voi olla yleistä tai yksityistä kulkuneuvoa kohdannut äkillinen ja odottamaton sääeste, tekninen vika, liikennevahinko, viranomaisen määräys, luonnonmullistus tai rikollinen teko.

Matkustajavakuutus sisältää myös luonnonilmiöturvan. Se korvaa matkalla aiheutuneet ylimääräiset matka- ja majoituskulut matkakohteeseen tai kotiin pääsystä, jos alkuperäinen menomatkasi matkakohteeseen tai paluumatkasi sieltä kotiin estyy ennalta arvaamattoman ja poikkeuksellisen luonnonilmiön tai -katastrofin vuoksi.

Matkustajavakuutus korvaa myös kohtuullisia ja lääketieteellisesti arvioiden välttämättömiä psykiatrin antaman tai lääkärin määräämän psykologin antaman psykoterapian kuluja, jotka aiheutuvat äkillisestä ja odottamattomasta matkasi aikana sattuneesta tapahtumasta.

Turvaa matkalle mukaan otettuja ja matkalla hankittuja tavaroita. Matkatavaravakuutuksessa ei ole omavastuuta. Jos matkatavarasi saapuvat matkakohteeseesi yli 8 tuntia sinua myöhemmin, korvataan vakuutuksesta välttämättömyystarvikkeiden hankkimisesta aiheutuvia kuluja.

Korvaa sinun tai perheenjäsenesi matkalla toiselle aiheuttaman henkilö- tai esinevahingon, josta olette lain mukaan korvausvastuussa.

Korvaa sinun ja taloudessasi vakinaisesti asuvien henkilöiden välttämättömät ja kohtuulliset oikeudenkäyntikulut matkalla aiheutuvissa riita-, rikos- ja hakemusasioissa, jotka liittyvät matkaan ja matkustamiseen.

Matkavakuutus vaihto-opiskelijalle

Jos olet lähdössä vaihto-opiskelemaan ulkomaille, on sinun hyvä hankkia itsellesi riittävän kattava vakuutus. Koulujen tarjoamat ilmaiset vakuutukset eivät usein ole kovin kattavia, joten hankkimalla vakuutuksesi meiltä, varmistat hoitoon pääsyn sairauden alkaessa tai tapaturman yllättäessä. Verkkokaupastamme saa hankittua määräaikaisen matkavakuutuksen maksimissaan 45 vuorokauden ajaksi. Jos matkasi kestää pidempään kuin 45 vuorokautta, ota yhteys myyntipalveluumme.

Määräaikainen matkavakuutus lapselle

Matkustajavakuutus kattaa mukanasi matkustavat alle 18-vuotiaat lapset ja lapsenlapset. Kun alle 18-vuotias lapsi matkustaa ilman vanhempiaan, tarvitsee hän silloin oman matkavakuutuksen.

10 hyvää syytä valita määräaikainen matkavakuutus

  • Määräaikainen matkavakuutus on helppo ostaa yhtä matkaa varten. Vakuutus maksetaan heti oston yhteydessä
  • Vakuutus päättyy automaattisesti matkan jälkeen, eikä vaadi erillistä irtisanomista
  • Matkustaja- ja matkatavaravakuutuksen omavastuu aina 0 €
  • Varmistat nopean hoitoonpääsyn ympäri maailmaa
  • Korvaa lääkäri-, sairaala-, tutkimus- ja lääkekuluja
  • Kattaa mukanasi matkustavat alaikäiset lapset ja lapsenlapset
  • Mukaan saa matkatavaravakuutuksen, joka kattaa esimerkiksi matkatavaroiden rikkoutumisia
  • Voit valita lisäturvan matkatapaturmasta aiheutunutta pysyvää haittaa varten
  • Voit valita myös turvan matkatapaturman aiheuttaman kuoleman varalle ja näin ollen tuoda taloudellista turvaa läheisillesi
  • Kattaa ylimääräisiä majoitus- ja matkakuluja esimerkiksi luonnonkatastrofin johdosta, jos alkuperäiset matkat ja majoitukset estyvät

Usein kysytyt kysymykset matkavakuutuksesta

Keräsimme alle yleisimmin kysytyt kysymykset matkavakuutukseen ja matkalla sattuviin vahinkotilanteisiin liittyen.

Jatkuva vuosivakuutus on voimassa Suomessa ja ulkomailla kolme kuukautta matkan alkamisesta. Se on edullisin vaihtoehto, jos teet vuodessa vähintään pari koti- tai ulkomaanmatkaa.

Määräaikainen vakuutus otetaan yhtä tiettyä matkaa varten. Se on edullisin vaihtoehto, jos matkustat vain kerran vuodessa tai harvemmin. Määräaikaisen matkavakuutuksen voi ostaa verkosta maksimissaan 45 vuorokaudeksi. Mikäli olet lähdössä pidemmälle matkalle, otathan yhteyttä asiakaspalveluumme. Vakuutus sisältää aina matkustajavakuutuksen. Muistathan tarvittaessasi vakuuttaa myös mukaan ottamasi matkatavarat.

Voit ostaa matkavakuutuksen itsellesi ja lisäksi voit vakuuttaa perheenjäsenesi. Jokainen matkallelähtijä tarvitsee oman matkustajavakuutuksen. Poikkeuksena ovat alle 18-vuotiaat lapset, jotka matkustavat vakuutetun vanhempansa tai isovanhempansa kanssa. Sinun ei erikseen tarvitse ilmoittaa lasten tietoja meille. Mukana matkustavan lapsen vakuutus korvaa hoitokuluja ilman euromääräistä ylärajaa. Matkatapaturman aiheuttaman pysyvän haitan korvaus ja korvaus tapaturmaisesta kuolemasta kuuluvat lapsen vakuutukseen vain, jos turva on sisällytetty myös vanhemman tai isovanhemman vakuutukseen. Lapsen osalta kyseiset korvaukset maksetaan vakuutusehdoissa määriteltyjen korvausmäärien mukaan.

Matkatavaravakuutus ja sen yhteydessä olevat matkavastuu- ja matkaoikeusturvavakuutus ovat koko perheen yhteisiä vakuutuksia. Matkatavaravakuutuksessa matkatavarat ovat vakuutettuina kaikkien yhdessä matkustavien, samassa taloudessa asuvien perheenjäsenten osalta enintään vakuutuskirjassa mainittuun vakuutusmäärään asti matkaa kohden.

Matkavakuutus myönnetään 0–79-vuotiaille ja se on voimassa sen vakuutuskauden loppuun asti, jonka aikana vakuutettu täyttää 80 vuotta.

POP Vakuutuksen tapaturmakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa enintään kuusi kuukautta matkan alkamisesta. Se ei kuitenkaan yksin ole riittävä turva matkalle. Siitä maksettavissa korvauksissa on euromääräisiä rajoituksia, eikä se korvaa esimerkiksi matkalla sairastumista, matkan peruuntumista, matkan keskeytymistä tai matkalta myöhästymistä.

POP Vakuutuksen Kotivakuutukseen voit sisällyttää myös matkatavaravakuutuksen. Kotisi irtaimisto on tällöin vakuutettu matkalla 2 000 euroon asti. Jos matkallasi on mukana arvokkaampaa tavaraa, kannattaa kotivakuutuksen matkatavaraturvan lisäksi ottaa erillinen matkatavaravakuutus vakuutusmäärän korottamiseksi.

EU- ja ETA-maissa sekä Sveitsissä olet oikeutettu samaan julkiseen sairaanhoitoon kuin kyseisten maiden asukkaat. Varmista hoitosi julkisella puolella hankkimalla Kelasta eurooppalainen sairaanhoitokortti.

Voit päästä hoitoon myös matkustajavakuutuskortillasi. Useissa lomakohteissa on lääkäriasemia ja sairaaloita, jotka laskuttavat suoraan POP Vakuutusta, kun esität matkustajavakuutuskorttisi. Lista ulkomaan suoralaskuttavista hoitolaitoksista löytyy POP Vakuutuksen asiakkaiden Oma Palvelusta.

Mikä on matkahätäpalvelu?

Hätäpalvelumme päivystää ympäri vuorokauden numerossa +358 800 950 30. Sieltä saat ohjeita suomeksi. Soita hätäpalveluun, kun kyseessä on esimerkiksi vakava sairastuminen, onnettomuus tai kuolemantapaus.

Jos harrastat urheilua kuntoilumielessä, matkustajavakuutus antaa sinulle riittävän turvan. Matkustajavakuutus ei korvaa sairautta tai vammaa, joka on aiheutunut osallistuessasi urheiluliiton tai -seuran järjestämiin kilpailuihin, otteluihin tai niitä varten järjestettyihin harjoituksiin tai harjoitellessasi valmennusohjelman mukaisesti tai lajille ominaisissa harjoituksissa. Vakuutus ei myöskään ole voimassa eräissä riskialttiissa urheilulajeissa ja -toiminnoissa, jotka luetellaan tarkemmin vakuutusehdoissa.

Matkavakuutustodistus on osoitus matkavakuutuksesi voimassaolosta ja sitä tarvitaan, jos joudut matkasi aikana sairaalaan. Todistus on tärkeää ottaa aina matkalle mukaan, sillä siitä löytyvät vakuutettujen ja vakuutusyhtiön yhteystiedot.

Kun ostat verkosta määräaikaisen matkavakuutuksen, saat matkavakuutustodistuksen heti oston jälkeen. Voit lähettää todistuksen omaan sähköpostiisi tai tallentaa todistuksen koneelle/ kännykkään sekä tulostaa sen.

Kun ostat jatkuvan matkavakuutuksen, lähetämme sinulle matkavakuutuskortin. Jos matkavakuutustodistuksesi tai -korttisi katoaa, voit soittaa asiakaspalveluumme ja tilata uuden tai laittaa viestiä Oma Palvelun kautta.