Siirry sisältöön

Määräaikainen matkavakuutus

Fiksu valinta, jos matkustat harvemmin.

Kattaa matkalla sattuvia vahinkoja, kuten sairauden ja tapaturman hoitokuluja

Henkilövahinkojen matkahätäpalvelu turvanasi 24/7

Matkavakuutus aina ilman omavastuuta

Määräaikainen matkavakuutus

Määräaikainen matkavakuutus hankitaan yhtä tiettyä ulkomaanmatkaa varten. Jos matkustat vain kerran vuodessa tai harvemmin, tulee määräaikainen matkavakuutus edullisemmaksi kuin jatkuva vakuutus. Määräaikaisen matkavakuutuksen voi ostaa maksimissaan 45 vuorokautta kestävälle matkalle. Matkavakuutuksella voit vakuuttaa itsesi tai perheenjäsenesi ja voit sisällyttää siihen matkustajavakuutuksen lisäksi myös matkalle mukaan ottamasi matkatavarat.

Matkustajavakuutuksessa ja matkatavaravakuutuksessa ei ole omavastuuta.

Saat laskettua hinnan matkavakuutuksellesi netissä nopeasti ja helposti matkavakuutuslaskurillamme.

Mitä matkustajavakuutus korvaa?

Matkustajavakuutus korvaa esimerkiksi matkan aikana alkaneen sairauden tai tapaturman hoitokuluja ilman euromääräistä ylärajaa. Se kattaa vakuutusehtojen mukaisia tilanteita, joissa matka peruuntuu tai keskeytyy, tai jos myöhästyt matkaltasi. Matkustajavakuutus voi korvata jopa ambulanssilennot, mikäli hoitoonpääsy edellyttää sitä.

Voit sisällyttää matkustajavakuutukseesi turvan tapaturman aiheuttaman pysyvän haitan ja kuoleman varalle. Pysyvä haitta on seurausta tapaturmasta syntyneestä vammasta, joka haittaa henkilön päivittäistä elämää. Pysyvä haitta voi olla esimerkiksi käden vajaatoiminta, mikä on seurausta onnettomuudesta. Vakuutuksella turvataan näin taloutta tulevaisuuden varalle. Kuolemantapauksissa korvaus maksetaan omaisille. Näiden turvien enimmäiskorvausmäärän voit valita itse.

Matkustajavakuutuksesta voit lukea lisää täältä.

Mitä matkatavaravakuutus korvaa?

Matkatavaravakuutus kattaa mukanasi olevat ja matkan aikana hankitut matkatavarat. Vakuutus korvaa esimerkiksi matkatavaroiden yllättävän rikkoutumisen ja varkauden. Jos matkatavaroidesi saapuminen matkakohteeseesi myöhästyy yli 8 tuntia, vakuutuksesta korvataan myös kuluja, jotka aiheutuvat välttämättömyystarvikkeiden, kuten vaatteiden ja hygieniatarvikkeiden hankkimisesta.

Pääset tutustumaan tarkemmin matkatavaravakuutukseen täältä.

Tutustu turviin tarkemmin alapuolella.

Mitä matkavakuutus korvaa?

Mitä matkavakuutus korvaa?
Turvat
Matkus­taja
Matka­tavara
Matkasairaus Sisältyy Matkustaja-vakuutukseen.

Matkasairaus on lääkärinhoitoa vaativa äkillinen ja odottamaton sairaus, jonka ensioireet ovat ilmaantuneet tai jonka katsotaan muuten saaneen alkunsa matkan aikana. Lisäksi korvataan olemassa olevan sairauden äkillinen ja ennalta arvaamaton paheneminen, jolloin korvataan ensiapuluonteinen hoito korkeintaan 7vrk ajan. Lääkärinhoitoon pitää hakeutua matkan aikana tai viimeistään kahden viikon kuluessa sen päättymisestä, paitsi jos matkalla alkaneen tartuntataudin itämisaika on pidempi. Mikäli matkalla saa esimerkiksi ruokamyrkytyksen, matkavakuutus varmistaa hoitoon pääsyn myös yksityiselle puolelle. Matkasairauden hoitokuluja korvataan 90 päivää hoitoon hakeutumisesta lukien. Mikäli asiakas menehtyy matkan aikana, korvaamme aina vainajan kotiinkuljetuskustannukset.

Sisältyy Matkustaja-vakuutukseen.
Matkatapaturma Sisältyy Matkustaja-vakuutukseen.

Matkatapaturma on matkalla sattunut, ruumiinvamman aiheuttava äkillinen ja odottamaton tapahtuma. Matkatapaturma sattuu tahtomattasi ja aiheutuu ulkoisesta syystä. Voit esimerkiksi kompastua yllättäen maassa lojuvaan esineeseen, kaatua ja murtaa nilkkasi. Matkatapaturman aiheuttamia hoitokuluja korvataan kolme vuotta tapaturman sattumisesta lukien. Lisäksi korvataan olemassa olevan vamman äkillinen ja ennalta arvaamaton paheneminen, jolloin korvataan ensiapuluonteinen hoito korkeintaan 7vrk ajan.

Sisältyy Matkustaja-vakuutukseen.
Matkatapaturman aiheuttama pysyvä haitta Sisältyy Matkustaja-vakuutukseen.

Matkatapaturman aiheuttaman pysyvän haitan turva antaa vakuutetulle taloudellista turvaa silloin, kun tapaturmasta jää pysyvää toiminnallista haittaa. Haittakorvaus auttaa sinua selviytymään vammasta aiheutuvista ylimääräisistä kuluista ja ansioiden vähenemisestä. Valitessasi turvan, saat korvausta sinulle sattuneen matkatapaturman aiheuttamasta pysyvästä haitasta.

Sisältyy Matkustaja-vakuutukseen.
Matkatapaturman aiheuttama kuolema Sisältyy Matkustaja-vakuutukseen.

Voit valita vakuutukseesi korvauksen matkatapaturman aiheuttamasta kuolemasta. Korvaus on vahingon sattumishetkellä voimassa ollut vakuutusmäärä, ja se maksetaan valitsemallesi edunsaajalle. Mikään korvaus ei ole riittävän suuri siinä kohtaa, kun tapaturman aiheuttamasta kuolemasta maksetaan korvauksia. Matkatapaturman aiheuttaman kuoleman turva tukee kuitenkin kuolintapauksessa vakuutetun edunsaajien taloutta.

Sisältyy Matkustaja-vakuutukseen.
Matkan peruuntuminen ja keskeytyminen Sisältyy Matkustaja-vakuutukseen.

Matkan peruuntuminen ja keskeytyminen korvataan matkustajavakuutuksesta, jos suunniteltu matka peruuntuu kokonaan tai jo alkanut matka keskeytyy pakottavasta syystä. Pakottava syy voi olla oma tai lähiomaisen äkillinen, odottamaton ja vakava sairaus, tapaturma tai kuolema. Syynä voi olla myös merkittävä omaan, Suomessa olevaan omaisuuteesi kohdistunut vahinko, joka edellyttää läsnäoloasi vahinkopaikalla. Huomaathan, että matkan peruuntumisturva on voimassa vain, jos matkavakuutus on otettu vähintään 3 vuorokautta ennen matkan alkua.

Sisältyy Matkustaja-vakuutukseen.
Matkalta myöhästyminen Sisältyy Matkustaja-vakuutukseen.

Matkalta myöhästyminen korvataan, jos et ehdi alkuperäisen matkasuunnitelmasi mukaisesti etukäteen varatun lento-, laiva-, juna- tai linja-automatkasi alkamispaikkaan meno- tai paluumatkalla. Myöhästymisen syynä voi olla yleistä tai yksityistä kulkuneuvoa kohdannut äkillinen ja odottamaton sääeste, tekninen vika, liikennevahinko, viranomaisen määräys, luonnonmullistus tai rikollinen teko.

Sisältyy Matkustaja-vakuutukseen.
Luonnonilmiöturva Sisältyy Matkustaja-vakuutukseen.

Matkustajavakuutus sisältää myös luonnonilmiöturvan. Se korvaa matkalla aiheutuneet ylimääräiset matka- ja majoituskulut matkakohteeseen tai kotiin pääsystä, jos alkuperäinen menomatkasi matkakohteeseen tai paluumatkasi sieltä kotiin estyy ennalta arvaamattoman ja poikkeuksellisen luonnonilmiön tai -katastrofin vuoksi.

Sisältyy Matkustaja-vakuutukseen.
Kriisiterapia Sisältyy Matkustaja-vakuutukseen.

Matkustajavakuutus korvaa myös kohtuullisia ja lääketieteellisesti arvioiden välttämättömiä psykiatrin antaman tai lääkärin määräämän psykologin antaman psykoterapian kuluja, jotka aiheutuvat äkillisestä ja odottamattomasta matkasi aikana sattuneesta tapahtumasta. Esimerkiksi: ryöstö, vakava matkatapaturma tai muu traumaattinen tapahtuma.

Sisältyy Matkustaja-vakuutukseen.
Matkatavaravakuutus Sisältyy Matkatavara-vakuutukseen.

Turvaa matkalle mukaan otettuja ja matkalla hankittuja tavaroita. Matkatavaravakuutuksessa ei ole omavastuuta. Jos matkatavarasi saapuvat matkakohteeseesi yli 8 tuntia sinua myöhemmin, korvataan vakuutuksesta välttämättömyystarvikkeiden hankkimisesta aiheutuvia kuluja.

Sisältyy Matkatavara-vakuutukseen.
Matkavastuuvakuutus Sisältyy Matkatavara-vakuutukseen.

Korvaa sinun tai perheenjäsenesi matkalla toiselle äkillisesti aiheuttaman henkilö- tai esinevahingon, josta olette lain mukaan korvausvastuussa. Vahinkojen on johduttava huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä. Enimmäiskorvausmäärä vahinkoa kohden on 200 000 € ja omavastuu 200 euroa.

Sisältyy Matkatavara-vakuutukseen.
Matkaoikeusturvavakuutus Sisältyy Matkatavara-vakuutukseen.

Korvaa sinun ja taloudessasi vakinaisesti asuvien henkilöiden välttämättömät ja kohtuulliset oikeudenkäyntikulut matkalla aiheutuvissa yksityiselämän riita-, rikos- ja hakemusasioissa, jotka liittyvät matkaan ja matkustamiseen. Enimmäiskorvausmäärä yhtä vakuutustapahtumaa kohden on 10 000 €. Omavastuu on 15 prosenttia kustannuksista, mutta vähintään 200 euroa.

Sisältyy Matkatavara-vakuutukseen.

Matkavakuutus vaihto-opiskelijalle

Jos olet lähdössä vaihto-opiskelemaan ulkomaille, on sinun hyvä hankkia itsellesi riittävän kattava vakuutus. Koulujen tarjoamat ilmaiset vakuutukset eivät usein ole kovin kattavia, joten hankkimalla vakuutuksesi meiltä, varmistat hoitoon pääsyn sairauden alkaessa tai tapaturman yllättäessä. Verkkokaupastamme saa hankittua määräaikaisen matkavakuutuksen maksimissaan 45 vuorokauden ajaksi. Jos matkasi kestää pidempään kuin 45 vuorokautta, ota yhteys myyntipalveluumme.

Määräaikainen matkavakuutus lapselle

Matkustajavakuutus kattaa mukanasi matkustavat alle 18-vuotiaat lapset ja lapsenlapset. Kun alle 18-vuotias lapsi matkustaa ilman vanhempiaan, tarvitsee hän silloin oman matkavakuutuksen.

10 hyvää syytä valita määräaikainen matkavakuutus

  • Määräaikainen matkavakuutus on helppo ostaa yhtä matkaa varten. Vakuutus maksetaan heti oston yhteydessä
  • Vakuutus päättyy automaattisesti matkan jälkeen, eikä vaadi erillistä irtisanomista
  • Matkustaja- ja matkatavaravakuutuksen omavastuu aina 0 €
  • Varmistat nopean hoitoonpääsyn ympäri maailmaa
  • Korvaa lääkäri-, sairaala-, tutkimus- ja lääkekuluja
  • Kattaa mukanasi matkustavat alaikäiset lapset ja lapsenlapset
  • Mukaan saa matkatavaravakuutuksen, joka kattaa esimerkiksi matkatavaroiden rikkoutumisia
  • Voit valita lisäturvan matkatapaturmasta aiheutunutta pysyvää haittaa varten
  • Voit valita myös turvan matkatapaturman aiheuttaman kuoleman varalle ja näin ollen tuoda taloudellista turvaa läheisillesi
  • Kattaa ylimääräisiä majoitus- ja matkakuluja esimerkiksi luonnonkatastrofin johdosta, jos alkuperäiset matkat ja majoitukset estyvät