Peräkärryn vakuutus

Jos perästä raikaa, vakuutus tuo lisäturvaa.

Vaihtoehtoina L-kasko, S-kasko ja pelkkä liikenne­vakuutus

Valitse sinulle sopiva omavastuu

L-kaskolla turvaa törmäyksiä vastaan

Mitä vaihtoehtoja peräkärryn vakuutuksessa on?

Turvat
L
S

POP Autovakuutuksen rahoitusturva korvaa ajoneuvon omistajalle jäljellä olevan erääntymättömän velan pääoman, jos rahoituksella hankittu ajoneuvo joudutaan lunastamaan. Korvausta voidaan pienentää esimerkiksi suojeluohjeiden laiminlyönnin vuoksi. Rahoitusturva ei koske leasing- tai vuokra-autoja. Korvausta maksetaan enintään ajoneuvon käyvän arvon verran.

POP Autovakuutuksen luonnonilmiöturva korvaa tuulen, raekuuron tai muun vastaavan erityisen luonnonilmiön aiheuttamat vahingot, kuten auton päälle voimakkaan tuulen vuoksi kaatuneen puun aiheuttamat vauriot.

POP Autovakuutuksen kolariturva korvaa kolarin, yhteentörmäyksen, tieltä suistumisen tai vastaavan tapahtuman vuoksi syntyneet vahingot.

POP Autovakuutuksen oikeusturva korvaa asianajo- ja oikeudenkäyntikulusi ajoneuvon omistamiseen, kuljettamiseen ja hallintaan liittyvissä riita- ja rikosasioissa. Korvauksen yläraja on 10 000 euroa vahinkotapahtumaa kohden. Omavastuu on 20 prosenttia kustannuksista mutta vähintään valitsemasi perusomavastuun verran.

POP Autovakuutuksen eläintörmäysturva korvaa eläimeen törmäämisestä syntyneen vahingon.

POP Autovakuutuksen vastuuturva korvaa vakuuttamallasi ajoneuvolla ETA-alueen ulkopuolisessa vihreän kortin maassa ulkopuoliselle aiheuttamasi omaisuus- tai henkilövahingot, joista olet henkilökohtaisesti korvausvastuussa ja joita ei korvata liikennevakuutuksesta tai muusta vakuutuksesta. Korvauksen yläraja on omaisuusvahingoissa 250 000 euroa ja henkilövahingoissa 500 000 euroa.

POP Autovakuutuksen ilkivaltaturva korvaa ajoneuvollesi tahallisesti aiheutetun vahingon. Vahingosta on tehtävä rikosilmoitus poliisille. Ilkivaltaturvasta ei korvata toisella ajoneuvolla aiheutettua vahinkoa.

POP Autovakuutuksen varkausturva korvaa varkaudesta, luvattomasta käytöstä, käyttövarkaudesta tai niiden yrityksestä aiheutuneet vahingot. Jotta vahinko voidaan korvata, ajoneuvosi on oltava ehtojen mukaisesti suojattu ja lukittu. Vahingosta on tehtävä rikosilmoitus poliisille.

POP Autovakuutuksen paloturva korvaa äkillisen ja ennalta arvaamattoman esinevahingon, jonka syynä on irti päässyt tuli tai ajoneuvoon suoraan kohdistunut salamanisku. Paloturva ei korvaa ylikuumenemisen tai oikosulun aiheuttamia vahinkoja.

Lakisääteinen liikennevakuutus kuuluu automaattisesti kaikkiin kaskopaketteihin tai se on ostettavissa myös erikseen. POP Liikennevakuutuksessa on Suomen suurin aloitus- ja maksimibonus. Lisätietoa

Mitä peräkärryn vakuutus kattaa?

POP Vakuutuksen perävaunun vakuutuksella voit vakuuttaa erilaisia auton perässä vedettäviä perävaunuja. Perävaunun vakuutuksessa on vaihtoehtoina laajempi L-kasko, suppea S-kasko tai pelkkä liikennevakuutus. Oikeaa turvaa valitessa kannattaa ottaa huomioon perävaunusi arvo ja millaisella rahoituksella se on hankittu. Jos peräkärrysi on rahoitusyhtiön omistama, voi olla, että vaatimuksena on vakuutus rahoitusturvalla. Rahoitusturva kuuluu laajempaan eli L-kasko-pakettiin. L-kaskossa on lisäksi mukana kolariturva, joka tuo turvaa esimerkiksi tilanteisiin, jossa sinä aiheutat törmäyksen, joka vahingoittaa peräkärryäsi.

Ajoneuvoluokka vaikuttaa peräkärryvakuutuksen hintaan. Kaikilla eri ajoneuvoluokkiin kuuluvilla perävaunuilla, O1, O2, O3, O4, on oma kiinteä hintansa.

Millaisia perävaunuja voin vakuuttaa?

Kevyt perävaunu on kokonaismassaltaan alle 3500 kg. Ne ovat henkiköiden ja tavaran kuljetukseen tarkoitettuja hinattavia ajoneuvoja. Näihin kuuluvat esimerkiksi tavalliset auton perässä vedettävät peräkärryt, venetrailerit ja matkailuvaunut.

Raskaat perävaunut ovat kokonaismassaltaan vähintään 3500 kg. Näihin kuuluvat esimerkiksi raskaan kaluston perävaunut. Raskaan perävaunun voit vakuuttaa puhelimitse. Raskaat perävaunut voi vakuuttaa ainoastaan liikennevakuutuksella.

Mönkijän ja traktorin perävaunut ovat nimenomaan kyseisen ajoneuvon perään tarkoitettuja perävaunuja ja ne sisältyvät POP Vakuutuksen mönkijä- ja traktorivakuutuksiin automaattisesti eli sellaista ei tarvitse erikseen vakuuttaa.

Peräkärryn rekisteröinti verkossa

Peräkärryn sähköinen rekisteröinti hoituu helposti vakuutuksen oston yhteydessä Oma Palvelussa. Sinun tulee ensin ostaa vakuutus ja sen jälkeen sinut ohjataan ajoneuvon sähköiseen rekisteröintiin verkossa. Lue täältä lisää ajoneuvon sähköisestä rekisteröinnistä.