Peräkärryn vakuutus

Jos perästä raikaa, vakuutus tuo lisäturvaa.

Vaihtoehtoina L-kasko, S-kasko ja pelkkä liikenne­vakuutus

Valitse sinulle sopiva omavastuu

L-kaskolla turvaa törmäyksiä vastaan

Mitä vaihtoehtoja peräkärryn vakuutuksessa on?

Turvat
L
S

Rahoitusturva korvaa ajoneuvon omistajalle jäljellä olevan erääntymättömän velan pääoman, jos rahoituksella hankittu ajoneuvo joudutaan lunastamaan. Korvausta voidaan pienentää esimerkiksi suojeluohjeiden laiminlyönnin vuoksi. Rahoitusturva ei koske leasing- tai vuokra-ajoneuvoja. Korvausta maksetaan enintään ajoneuvon käyvän arvon verran. Rahoitusyhtiöt vaativat, että rahoitusyhtiöomisteisessa ajoneuvossa on vakuutus, joka sisältää rahoitusturvan.

Luonnonilmiöturva korvaa tuulen, raekuuron tai muun vastaavan erityisen luonnonilmiön aiheuttamat vahingot, kuten ajoneuvon päälle voimakkaan tuulen vuoksi kaatuneen puun aiheuttamat vauriot.

Kolariturva korvaa kolarin, yhteentörmäyksen, tieltä suistumisen tai vastaavan tapahtuman vuoksi syntyneet vahingot.

Oikeusturva korvaa asianajo- ja oikeudenkäyntikulusi ajoneuvon omistamiseen, kuljettamiseen ja hallintaan liittyvissä riita- ja rikosasioissa. Korvauksen yläraja on 10 000 euroa vahinkotapahtumaa kohden. Omavastuu on 20 prosenttia kustannuksista mutta vähintään valitsemasi perusomavastuun verran.

Eläintörmäysturva korvaa eläimeen, kuten esimerkiksi supikoiraan, peuraan tai hirveen törmäämisestä aiheutuneen vahingon.

Vastuuturva korvaa vakuuttamallasi ajoneuvolla ETA-alueen ulkopuolisessa vihreän kortin maassa ulkopuoliselle aiheuttamasi liikennevahingon omaisuus- tai henkilövahingot, joista olet henkilökohtaisesti korvausvastuussa ja joita ei korvata liikennevakuutuksesta tai muusta vakuutuksesta. Vastuuturvasta voidaan korvata esimerkiksi mahdollisia vahingonkorvauksia tai oikeudenkäyntikuluja.

Ilkivaltaturva korvaa ajoneuvollesi tahallisesti aiheutetun vahingon. Vahingosta on tehtävä rikosilmoitus poliisille. Ilkivaltaturvasta ei korvata toisella ajoneuvolla aiheutettua vahinkoa. Ilkivaltaturvasta voidaan korvata, mikäli joku on tahallaan esimerkiksi raapinut avaimella jälkiä ajoneuvosi kylkeen.

Varkausturva korvaa varkaudesta, luvattomasta käytöstä, käyttövarkaudesta tai niiden yrityksestä aiheutuneet vahingot. Jotta vahinko voidaan korvata, ajoneuvosi on oltava ehtojen mukaisesti suojattu ja lukittu. Vahingosta on tehtävä rikosilmoitus poliisille.

Paloturva korvaa äkillisen ja ennalta arvaamattoman esinevahingon, jonka syynä on irti päässyt tuli tai ajoneuvoon suoraan kohdistunut salamanisku. Paloturva ei korvaa ylikuumenemisen tai oikosulun aiheuttamia vahinkoja.

Liikennevakuutus on pakollinen kaikille liikennekäytössä oleville moottoriajoneuvoille. Lakisääteinen liikennevakuutus kuuluu automaattisesti kaikkiin kaskopaketteihin. Halutessasi voit kuitenkin valita myös pelkän liikennevakuutuksen. POP Vakuutuksella liikennevakuutuksen bonus voi olla jopa 83 %. Lisätietoa

Mitä peräkärryn vakuutus kattaa?

POP Vakuutuksen perävaunun vakuutuksella voit vakuuttaa erilaisia auton perässä vedettäviä perävaunuja. Perävaunun vakuutuksessa on vaihtoehtoina laajempi L-kasko, suppea S-kasko tai pelkkä liikennevakuutus. Oikeaa turvaa valitessa kannattaa ottaa huomioon perävaunusi arvo ja millaisella rahoituksella se on hankittu. Jos peräkärrysi on rahoitusyhtiön omistama, voi olla, että vaatimuksena on vakuutus rahoitusturvalla. Rahoitusturva kuuluu laajempaan eli L-kasko-pakettiin. L-kaskossa on lisäksi mukana kolariturva, joka tuo turvaa esimerkiksi tilanteisiin, jossa sinä aiheutat törmäyksen, joka vahingoittaa peräkärryäsi.

Ajoneuvoluokka vaikuttaa peräkärryvakuutuksen hintaan. Kaikilla eri ajoneuvoluokkiin kuuluvilla perävaunuilla, O1, O2, O3, O4, on oma kiinteä hintansa.

Millaisia perävaunuja voin vakuuttaa?

Kevyt perävaunu on kokonaismassaltaan alle 3500 kg. Ne ovat henkiköiden ja tavaran kuljetukseen tarkoitettuja hinattavia ajoneuvoja. Näihin kuuluvat esimerkiksi tavalliset auton perässä vedettävät peräkärryt, venetrailerit ja matkailuvaunut.

Raskaat perävaunut ovat kokonaismassaltaan vähintään 3500 kg. Näihin kuuluvat esimerkiksi raskaan kaluston perävaunut. Raskaan perävaunun voit vakuuttaa puhelimitse. Raskaat perävaunut voi vakuuttaa ainoastaan liikennevakuutuksella.

Mönkijän ja traktorin perävaunut ovat nimenomaan kyseisen ajoneuvon perään tarkoitettuja perävaunuja ja ne sisältyvät POP Vakuutuksen mönkijä- ja traktorivakuutuksiin automaattisesti eli sellaista ei tarvitse erikseen vakuuttaa.

Peräkärryn rekisteröinti verkossa

Peräkärryn sähköinen rekisteröinti hoituu helposti vakuutuksen oston yhteydessä Oma Palvelussa. Sinun tulee ensin ostaa vakuutus ja sen jälkeen sinut ohjataan ajoneuvon sähköiseen rekisteröintiin verkossa. Lue täältä lisää ajoneuvon sähköisestä rekisteröinnistä.