Siirry sisältöön

Venevakuutus

Mitä sitä rannalla ruikuttamaan. Ota hyvä venevakuutus.

Korvaa myös ulkopuolisille aiheuttamasi vahingot

Valitse itse, kuinka kattavan vakuutuksen haluat

Turvaudu myrskyiltä sekä telakointi- ja kuljetusvahingoilta

Mitä venevakuutus korvaa?

Turvat
XL
S

Korvaa vesillä ajossa sattuneet vahingot, joiden syynä on pohjakosketus, karilleajo tai yhteentörmäys.

Korvaa vesillä sattuneen vahingon, jonka syynä on myrsky. (Keskituulen nopeus on vähintään 15 m/s lähimmällä mittauspisteellä mitattuna. Keskituulena pidetään 10 minuutin tuulta, ei siis tuulenpuuskia.)

Korvaa vahingot, joiden syynä on irtipäässyt tuli tai suora salamanisku.

Korvaa varkaudesta, ilkivallasta ja murrosta tai niiden yrityksestä syntyneet vahingot. Vahingosta on tehtävä rikosilmoitus poliisille.

Korvaa äkillisen ja ennalta arvaamattoman vahingon, joka sattuu venettä laskettaessa tai nostettaessa. Turvasta korvataan myös telakoinnin ja kuljetuksen aikana sattuneet äkilliset ja yllättävät vahingot.

Vastuuvakuutuksesta korvataan sellaisia henkilö- ja omaisuusvahinkoja, joista olet lain mukaan vastuussa ja korvausvelvollinen ja jotka on aiheutettu vakuutetulla veneellä.

Venevakuutus moottoriveneesi turvaksi

Huolellisimmallekin veneilijälle voi sattua vahinko. Siksi veneelläsi on vakuutus. POP Vakuutuksen venevakuutus on tarkoitettu yksityisessä käytössä oleville moottoriveneille. Yksinkertainen ja selkeä venevakuutuksemme on voimassa läpi vuoden. Voit käyttää venettäsi aina, kun sitä tarvitset. Venevakuutus korvaa vahingot, jotka aiheutuvat vakuutetulle veneelle, moottorille ja veneen käyttöön liittyville varusteille. Venevakuutus sisältää myös vastuuvakuutuksen, joka korvaa ulkopuolisille aiheuttamasi vahingot.

Veneen vakuutus on vapaaehtoinen vakuutus, mutta koska se korvaa myös muille aiheuttamiasi vahinkoja, on se erittäin suositeltava.

POP Vakuutuksessa voit vakuuttaa yksityiskäytössä olevan moottoriveneen, jonka arvo on alle 30 tuhatta euroa ja vene on valmistettu vuonna 1980 tai sen jälkeen.

Omavastuu on se osa vahingosta, jonka maksat itse. Perusomavastuuta käytetään kaikissa vahinkotyypeissä. Omavastuu on 200 euroa.

Perämoottorin varkausvahingoissa ei vähennetä omavastuuta, jos moottori on ollut lukittuna hyväksytyllä turvalukolla. Hyväksytyt laitemallit voit tarkistaa Finanssialan Keskusliiton sivuilta. Jos veneilet talvella, vakuutuksen omavastuu on korkeampi.

Joskus saatat aiheuttaa vahinkoa myös muille kuin omalle veneellesi. Siksi POP Vakuutuksen venevakuutukseen kuuluu automaattisesti myös vastuuvakuutus. Vakuutuksesta korvataan sellaisia henkilö- ja omaisuusvahinkoja, joista olet lain mukaan vastuussa ja korvausvelvollinen ja jotka on aiheutettu vakuutetulla veneellä.

Vastuuvakuutus on voimassa Suomessa ja Ruotsissa sekä Itämerellä ja sen lahdissa ja se koskee vakuutuskirjassa mainitun veneen omistajaa, haltijaa ja henkilöä, joka kuljettaa venettä omistajan tai haltijan luvalla.

Mitä vastuuvakuutus ei korvaa?

Vastuuvakuutuksesta ei korvata vahinkoa

  • joka aiheutuu sinulle tai kanssasi pysyvästi samassa taloudessa asuvalle henkilölle
  • josta olet vastuussa ainoastaan sopimuksen perusteella
  • joka aiheutuu omaisuudelle, jonka olet vuokrannut tai lainannut tai joka on yritys-, ammatti- tai ansaintakäytössä
  • joka aiheutuu omaisuudelle, jonka olet ottanut asentaaksesi, korjataksesi, säilyttääksesi tai muulla tavoin käsitelläksesi tai huolehtiaksesi
  • joka aiheutuu veneesi vetämälle vesihiihtäjälle tai varusteille
  • joka on aiheutunut osallistuttaessa veneellä kilpailuun tai sen harjoituksiin.

Kyllä on. Venevakuutuksen bonuksen voi rinnastaa kaskovakuutuksen bonukseen; maksimi on 70 prosenttia. Aloitusbonus venevakuutuksessa on 50 prosenttia. Jokaisen vahingottoman vuoden jälkeen (vakuutus voimassa vähintään 210 vuorokautta) POP Vakuutuksen XL -venevakuutuksen bonus nousee 10 prosenttiyksikköä. Törmäysvahinko tai kuljetus- ja telakointiturvasta korvattava vahinko laskee bonusta 20 prosenttiyksikköä. Bonusta eivät laske palo-, varkaus-, ilkivalta-, myrsky- tai vastuuvahingot.

Mikäli olet vakuuttanut veneesi laajalla turvalla, sisältää se myös myrskyvahinkoturvan. Myrskyksi katsotaan tuuli, jonka keskinopeus on yli 15 m/s (10 min).

Jos veneesi sisä- tai moottoritilaan on asennettu kiinteä, automaattisesti toimiva sammutusjärjestelmä, saat palovakuutuksen vuosimaksusta alennusta 10 prosenttia.

POP Vakuutuksen XL -venevakuutuksesta saat 20 prosentin katsastusalennuksen, jos veneesi on katsastettu vuosittain Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n katsastussääntöjen mukaisesti. Jos vahinkoa käsiteltäessä käy ilmi, ettei katsastetuksi ilmoitettua venettä olekaan katsastettu asianmukaisesti, voidaan korvausta vähentää vastaavasti 20 prosentilla.

Veneen vakuutuksen hintaan selkeimmin vaikuttava tekijä on veneen vakuutusmäärä, eli rungon, moottorin ja varusteiden yhteenlaskettu arvo. Veneen ominaisuudet, kuten veneen tyyppi, moottorin vetotapa ja teho sekä mahdollinen venekerhon suorittama katsastus, muodostavat yhdessä kokonaisuuden, jonka perusteella vakuutuksen maksu määräytyy.

POP Vakuutuksen XL -venevakuutus hinnoitellaan vuodenaikojen mukaan. Vakuutusmaksu painottuu kesä- ja talviaikoina eri tavalla. Kesäaikana venettä käytetään enemmän, joten veneeseen kohdistuu enemmän riskejä ja maksu on suurempi. Kesäaika on 1.4.–30.11. Kesäkuukausina maksun osuus koko vakuutusmaksusta on 10 prosenttia kuukaudessa. Talviaika on 1.12.–31.3., jolloin osuus vakuutusmaksusta on 5 prosenttia kuukaudessa. Veneen käyttöä eri vuodenaikoina ei kuitenkaan ole rajoitettu, eikä siitä tarvitse ilmoittaa vakuutusyhtiöön. Maksaessasi useammassa erässä maksuerät ovat yhtä suuret.

Päättäessäsi vakuutuksen maksun hyvitys määräytyy veneen käyttöajan ja irtisanomisajan mukaan:

Jos todellinen vakuutusmaksu on suurempi kuin maksamasi vakuutusmaksu, perimme tämän erotuksen vakuutuksen päättämisen jälkeen.

Jos maksamasi vakuutusmaksu on suurempi kuin todellinen maksu, hyvitämme sinulle tämän erotuksen vakuutuksen päättämisen jälkeen.

POP Vakuutuksen XL -venevakuutuksen vakuutusmaksu on vuoden ajalta 100 euroa. Maksat vakuutusmaksusi kaksi kertaa vuodessa 50 euroa kerrallaan. Vakuutuksesi erääntyy aina toukokuun alussa. Myyt veneesi lokakuun lopussa, jolloin myös vakuutuksesi päättyy. Todellinen vakuutusaika on siis 1.5.–31.10. Tältä ajalta peritään kesäkauden maksua kuudelta kuukaudelta eli yhteensä 60 prosenttia vuosimaksusta. Olet maksanut vakuutusmaksun ensimmäisen erän eli 50 euroa. Todellisen vakuutusajan maksu on kuitenkin 60 euroa, joten veloitamme vakuutusmaksua hieman lisää.

POP Vakuutuksen S -venevakuutuksen vakuutusmaksu jakautuu tasaisesti ympäri vuoden.