Siirry sisältöön

Etämyynnin ennakkotiedot - POP Vakuutus

Etämyynnillä tarkoitetaan vakuutuksen tekemistä puhelimen, verkon tai postin avulla ilman, että asiakas ja vakuutusyhtiön edustaja ovat henkilökohtaisesti tavanneet.

Vakuutuksenantaja

Vakuutuksenantaja on Suomen Vahinkovakuutus Oy:

Julkiset rekisterit

Suomen Vahinkovakuutus Oy on merkitty seuraaviin Patentti- ja rekisterihallituksen ja Verohallinnon yhteisen yritystietojärjestelmän (www.ytj.fi) julkisiin rekistereihin:

  • kaupparekisteri
  • verohallinto
  • ennakkoperintä
  • arvonlisäverovelvollisuus
  • työnantajarekisteri

Valvontaviranomainen

Suomen Vahinkovakuutus Oy:n toimintaa valvoo Finanssivalvonta.

Tuotteiden pääominaisuudet

Vakuutuksen laajuutta ja sen keskeisiä rajoituksia koskevat tiedot sekä etämyynnin tuotekohtaiset ennakkotiedot löytyvät kunkin vakuutuksen tuote-esitteestä ja vakuutusehdoista. Tuotekohtaiset vakuutusehdot ja tuote-esitteet ovat saatavissa oston yhteydessä POP Vakuutuksen verkkosivuilta ja oston jälkeen POP Vakuutuksen Oma Palvelusta, jonka kautta myönnettyyn vakuutukseen liittyvien asioiden hoito on mahdollista. Tuotekohtaisten ehtojen lisäksi sovelletaan POP Vakuutuksen yleisiä sopimusehtoja. Vakuutusehdot ja tuote-esitteet löytyvät myös POP Vakuutuksen verkkosivuilta kohdasta ”Vakuutustietoasiakirjat”. Vakuutuksen hintoihin ja maksamiseen liittyvät tiedot näkyvät POP Vakuutuksen vakuutuslaskureissa sekä oston jälkeen Oma Palvelussa.Vakuutusmaksun voi vakuutuslajista ja maksuehdoista riippuen maksaa suoraan verkossa tai laskutuksella.

Peruuttamisoikeus

Kuluttajasuojalain peruuttamisoikeutta koskevia säännöksiä ei sovelleta vakuutussopimuksiin, vaan niihin sovelletaan vakuutussopimuslain säännöksiä. Vakuutussopimuslain mukaan vakuutus on irtisanottava kirjallisesti. Irtisanotusta vakuutuksesta peritään vakuutusmaksu sen voimassaolon ajalta. Määräaikaisissa vakuutuksissa, joiden kesto on alle 30 vuorokautta, ei ole irtisanomisoikeutta.

Tiedot oikeusturvakeinoista

Tietoa asiakkaan käytettävissä olevista oikeussuojakeinoista saa yleisistä sopimusehdoista.

Muita tietoja

Vakuutussopimuksiin sovelletaan Suomen lakia. Suomen Vahinkovakuutus Oy:n palvelukieli etämyynnissä on suomi.

Etämyynnissä vakuutussopimus voidaan solmia verkkopalveluissa vahvaa sähköistä tunnistusmenetelmää hyödyntäen (verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella) ja puhelimessa loogisen kokonaisuuden kautta tai vahvaa sähköistä tunnistusmenetelmää hyödyntäen.

Suomen Vahinkovakuutus Oy:n vastuun alkamisesta ja vakuutussopimuksen ajallista voimassaoloa koskevat tiedot löytyvät tuotteittain eritellysti vakuutusehdoista ja yleisistä sopimusehdoista.