IMG_1193

Kun nuorille aikuisille suunnattua vakuutuspakettia alettiin suunnitella, päätettiin kääntyä asiantuntijoiden – nuorten itsensä – puoleen. Käynnistimme Haaga-Helian Markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen -kurssin oppilaiden kanssa yhteistyön tavoitteenamme kehittää nuorten vakuutus. Yhteistyön aikana opiskelijat tekivät kyselytutkimuksia, tutustuivat vakuutusten hinnoittelumalleihin sekä kehittivät erilaisia tuote- ja palvelukonsepteja.

Kolme kuuden oppilaan ryhmää sai kevään alussa tehtäväkseen suunnitella ja ideoida POP Vakuutuksen uutta nuorille aikuisille räätälöityä vakuutuspakettia. Projektin aikana järjestettiin useampia yhteisiä kokoontumisia POPin markkinointiedustajien ja nuorten kanssa. Lisäksi myynti- ja markkinointijohtaja Jani Engberg vastaili nuorten kysymyksiin haastatteluissa. Ideat kirjattiin ylös ja palautettiin lopputyön muodossa kurssin opettajan ja POP Vakuutuksen luettavaksi.

Ihan ensimmäiseksi oppilaat alkoivat tehdä laajoja kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia kyselytutkimuksia kohderyhmän eli 18-28 vuotiaiden nuorten aikuisten joukossa. Tutkimuksilla haluttiin selvittää nuorten asenteita vakuuttamista kohtaan ja määritellä esimerkiksi ne asiat, joita pidetään vakuutusta valittaessa tärkeänä. Tutkimuksissa selvitettiin myös nuorten ajatuksia digivakuuttamisesta. Tulokset olivat mielenkiintoisia ja olivat suureksi hyödyksi nuorten tuotetta suunniteltaessa.

Lopputöitä selaillessa POP Vakuutuksessa oltiin vaikuttuneita nuorten ideoista ja perusteellisesti tehdystä pohjatyöstä. Suurin osa markkinointi-ideoista oli todella käyttökelpoisia ja vaikka kaikkia ei välittömästi toteutettaisikaan, ne pistetään korvan taakse josta ne vedetään esiin, kun aika on kypsä. Osa ideoista toteutetaan kuitenkin jo tulevana kesänä.

Eniten päänvaivaa POPin puolella oli tuottanut nuorten tuotteen nimen valinta. Jokaiselta ryhmältä oli tullut hyvä ehdotus tuotteen nimeksi ja tietysti POPin ideanikkareilla oli omiakin nimiehdotuksia. Useiden testikierrosten jälkeen nimeksi valikoitui POP Setti.

Oppilaat olivat saaneet rehellistä palautetta Janilta jo aiemmin ja lisää sateli vielä lopputilaisuudessakin. Nyt projektin loppuessa oli vastavuoroisesti myös opiskelijoiden vuoro päästä kertomaan mitkä fiilikset kokemuksesta jäi ja minkälaista oli yhteistyö POP Vakuutuksen kanssa. Jokainen antoi rakentavaa palautetta, tässä muutama esimerkki:

Tätä tapausta halusi heti alkuun neljä ryhmää, kertoo varmasti jotakin siitä, miten mielenkiintoinen projekti oli tarjolla.”

Aluksi tuntui haastavalta, ettei tiennyt mitä pitää tehdä. Mutta kun tulitte käymään toistamiseen ja saimme puhua ja kysellä, homma alkoi luistaa.”

Olitte hyvin läsnä. On ollut niitäkin tapauksia, joissa on annettu vaan tehtävänanto ja that´s it.

Suora palaute oli hyvä juttu, sellaista sen pitääkin olla.

Hyvä fiilis yhteistyöstä jäi molemmin puolin ja on mahdollista, että muutamien oppilaiden kanssa yhteistyö jatkuu jossakin muodossa vielä tulevaisuudessakin.

Yhteistyön lopullinen tulos, nuorten tuote POP Setti, sisältää matka-, tapaturma ja valinnaisena kotivakuutuksen. Setin voi hankkia kätevästi vaikka älypuhelimella ja hintakin on todella edullinen: alkaen vain 11e/kk! Haluamme, että nuoret tiedostavat vakuutusten tärkeyden. Haluamme, että itsenäistä elämäänsä aloittelevat opiskelijat ottavat vastuun omasta elämästään ja hoitavat asiansa itse. Siksi POP Setti on niin helppo hankkia: ensikertalaisenkaan ei tarvitse pelätä, että vakuutuksen ottaminen on vaikeaa. Tämän huomasivat myös Haaga-Helian nuoret.

Kirjoittaja: POP Vakuutus