Vaikka auton sanotaan olevan turvallisin paikka ukonilmalla, salamat aiheuttavat autojen sähköjärjestelmiin melko paljon ongelmia. Sähkölaitteiden komponentit ovat tekniikan kehittyessä muuttuneet herkemmiksi, jolloin ne ovat myös alttiimpia vaurioitumaan salaman vaikutuksesta. Vahinkojen määrä on ollut viime vuosina kasvussa ja tämä on näkynyt vakuutusyhtiöissä lisääntyneenä korvaushakemusten määränä. Miten vakuutus suhtautuu ukkosen autolle aiheuttamaan sähköjärjestelmävahinkoon?

Vakuutusyhtiön näkökulma muodostuu vahingon syntytavasta

Sähköjärjestelmän vaurioituessa ukkosen seurauksena auto ei välttämättä lähde enää lainkaan käyntiin ja usein auto täytyy hinata korjattavaksi. Miten tällaista vahinkoa tulkitaan korvaustilanteessa?

Riippuu siitä, osuuko salama suoraan autoon vai auton viereen, esimerkiksi maahan. Jos salama iskee auton ohi, vakuutusyhtiön näkökulmasta salaman sähkölaitteille aiheuttama vahinko ei synny suorasta salamaniskusta, vaan on salaman aiheuttama välillinen vahinko auton sähkölaitteille. Tällaisessa tilanteessa vakuutusehtoja täytyy osata tulkita oikein.

Kaskon tasolla on merkitystä korvauksen kannalta

POP Vakuutuksella hinausturva kuuluu automaattisesti kaikkiin alle 20-vuotiaiden autojen kaskoihin. Auton kaskotasosta riippumatta vakuutuksesta korvataan hinauskustannukset ilman omavastuuta lähimmälle korjaamolle, kun kyseessä on auton vaurioituminen. Tällöin asiakas voi säästää useita satasia, jos matkaa korjaamolle kertyy vähänkin enemmän. Mutta miten on itse sähköjärjestelmän korvauksen laita?

Paloturvasta luvataan korvata äkillinen ja ennalta arvaamaton välitön esinevahinko, jonka syynä on ajoneuvoon suoraan kohdistunut salamanisku. Paloturvasta ei kuitenkaan korvata vahinkoa sähkölaitteelle, johdolle, johtosarjalle tai ajoneuvon elektroniselle ohjausyksikölle, jos vahinko on aiheutunut ylikuumenemisesta, oikosulusta, ylijännitteestä tai muusta sisäisestä rikkoutumisesta. Näin ollen asiakas, joka on vakuuttanut autonsa S-kaskolla, jäisi tällaisessa tilanteessa ilman korvausta sähkölaitteille syntyneestä vauriosta.

Mikäli asiakkaalla on autossaan XL- tai L-kasko, voi hän saada niiden sisältämästä kolariturvasta korvausta edellä mainitussa tilanteessa. Ehtojen mukaan kolariturvasta voidaan korvata tyypillisen kolarin ja tieltä suistumisen lisäksi myös muu äkillisen ja ennalta arvaamattoman ulkoisen tapahtuman aiheuttama välitön esinevahinko. Sähkölaitteet ovat vaurioituneet edellä mainitussa tilanteessa ukkosen seurauksena välillisesti, jolloin vahinko voidaan rinnastaa muuksi äkilliseksi, ennalta arvaamattomaksi ja ulkoiseksi tapahtumaksi.

Lue lisää POP Vakuutuksen kaskovakuutuksesta täältä.

Kirjoittaja: POP Vakuutus