Takaisin

POP eFlexFuel vakuutusehdot

Voimassa 8.12.2015 alkaen.

POP eFlexFuel -lisäturvan vakuutusehdot

1. Vakuutuksen kohde

1.1

POP eFlexFuel –lisäturvavakuutuksen kohteena on StepOne Tech Oy:n virallisessa, valtuutetussa asennuspisteessä suoritetun eFlexFuel-polttoainekonversiolaitteiston asennuksen yhteydessä tarkastetun auton polttoaineen syöttölaitteisto (polttoainelinja, -suodatin, -pumppu sekä –suuttimet).

1.2

POP eFlexFuel –lisäturva toteutetaan ryhmäetuvakuutuksena, jossa vakuutuksenottaja on StepOne Tech Oy ja kuluttaja voi liittyä vakuutukseen ilmoittamalla siitä vakuutuksenottajalle ja maksamalla vakuutusmaksun. Vakuutuksen myöntää Suomen Vahinkovakuutus Oy.

2. Vakuutuksen sisältö ja rajoitukset

2.1

Vakuutuksen enimmäiskorvaus on enintään 300 euroa vahinkoa kohden. Vakuutusyhtiöllä on oikeus valita korjauspaikka ja -tapa.

2.2

Vakuutus ei korvaa eFlexFuel-konversiolaitteelle tulleita vaurioitumisia tai takuun alaisia vikoja.

2.3

Vakuutus ei korvaa tarkastuksen yhteydessä heikkolaatuisiksi tai asennukseen soveltumattomiksi havaittuja laitteistoja.

2.4

Vakuutus on voimassa ainoastaan niissä ajoneuvoissa, joiden eFlexFuel -laitteisto on asennettu virallisessa, valtuutetussa asennusopisteessä.

2.5

Vakuutus on voimassa ajoneuvoa kohden yhden (1) vuoden ajan sen alkamisesta.

2.6

Vakuutuksessa ei ole omavastuuta.

3. Sovellettavat ehdot

3.1

Vakuutukseen sovelletaan POP eFlexFuel-lisäturvan kulloinkin voimassa olevia vakuutusehtoja sekä Suomen Vahinkovakuutus Oy:n kulloinkin voimassa olevia yleisiä sopimusehtoja.

3.2

Vakuutukseen sovelletaan voimassaolevan vakuutussopimuslain säännöksiä.